Základy práce v programu AutoCAD - CAD - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:CAD

Základy práce v programu AutoCAD

krok_a_rastr

12. února 2015, 08.33 | Úvod a základní nastavení - Tato série článků je určena převážně pro začátečníky nebo mírně pokročilé uživatele. To ale neznamená, že i ti, kteří se s AutoCADem setkávají denně, by se nemohly dozvědět něco nového.

 

Úvodní slovo

Tato série článků je určena převážně pro začátečníky nebo mírně pokročilé uživatele. To ale neznamená, že i ti, kteří se s AutoCADem setkávají denně, by se nemohly dozvědět něco nového. Každý další článek bude doprovázet i soubor, na kterém si své nové znalosti můžete ověřit. V případě, že byste čemukoli nerozuměli, neváhejte mně kontaktovat.

Úvod

AutoCAD od firmy Autodesk je nerozšířenější program pro 2D a 3D konstrukční rýsování na počítači. Výsledkem jeho práce jsou jednoduché 2D dokumentace, ale i složité 3D modely. Obecně se všechna práce ukládá v grafických formátech DWG, DXF a MAX. Vyrenderované objekty pak v obecně rozšířených formátech JPG, PNG apod.

Co se ještě týče výstupu AutoCADu, všechny křivky i objekty jsou tvořeny vektorovou grafikou. To je z toho důvodu, aby se i při sebevětším zvětšení prvky vykreslily bez jakékoli grafické ztráty a byli naprosto přesné.

Nastavení prostředí programu AutoCAD

Ještě než začnu cokoli popisovat, uvádím, že pro následující práci používám AutoCAD 2014 a zaměřuji se především na obor stavebnictví a architektury. To ale neznamená, že by se jej nenaučili používat i obory jiné (elektrotechnici, strojaři apod.).

Jako první uvedu názvosloví pro základní pracovní plochu.

 

Pracovní plocha

Popis ovládání

AutoCAD se ovládá velice intuitivně, převážně pomocí myši. Klávesnici budeme používat jen v případech, kdy bude nutné zadat číselné hodnoty na příkazy do příkazového řádku.

Levé tlačítko myši

K výběru objektů a určování souřadnic příslušného místa v modelovacím prostoru používáme levé tlačítko myši.

Pravé tlačítko myši

Pro zobrazení jednotlivých možností u jakékoli funkce používáme pravé tlačítko myši. Následně, v závislosti na tom, kde kurzor umístíme, se zobrazí příslušná nabídka.

Prostřední tlačítko myši

K pohybu v modelovacím prostoru, přiblížení či oddálení určitého místa používáme prostřední tlačítko myši. Při přibližování se nám může stát, že přímky nebudou vykreslovány přesně. V těchto případech používáme nabídku pod panelem pro rychlý přístup „Zobrazit" a následně funkci „Regeneruj", popř. „Regeneruj vše".

Vytvoření, otevření a uložení výkresu

Pro vytvoření nové výkresu klikneme na tlačítko „Nabídka aplikace", poté zvolíme „Nový" a následně „Výkres". Otevře se nám průzkumník, ze kterého vybereme soubor s názvem „acadiso".  Acadiso je předpřipravena prázdná šablona.

Výkres uložíme opět kliknutím na tlačítko „Nabídka aplikace", „Uložit jako" a „Výkres". Napíše název výkresu a zvolíme jeho výsledný formát. Zásadně používejte formát DWG. V případě, že budete následně otvírat výkres ve starší verzi AutoCADu, zvolte z výsuvného panelu potřebný typ.

Nastavení

V panelu nástrojů pro rychlí přístup klikneme na položku "Kreslení a poznámka" a z následující nabídky vybereme položku "AutoCAD Classic".

Nastavení plovoucích panelů

Následně, pro rychlejší a jednodušší práci si nastavíme pás karet. Klikneme pravým tlačítkem myši na kterýkoli z plovoucích panelů a zobrazí se nám nabídka, ve které jsou již některé panely zaškrtnuty. Klikneme na položku "Kóta" a "Dotaz". Tyto panely pak chytneme levým tlačítkem myši za okraj a přesuneme je k ostatním položkám pásu karet. V pozdějších dílech se k těmto plovoucím panelům vrátíme a rozebereme si jejich použití. Jestli jste postupovali správně, vypadá vaše pracovní plocha takto:

 

Nastavení panelu

Nastavení kreslících pomůcek

Na stavovém řádku se nacházejí ikonky kreslících pomůcek. Ikony zbarvené do šeda jsou vypnuté a ikony zbarvené do modra zapnuté. Přesunutím kurzoru na tyto ikony se zobrazí jejich název (např. "Zobrazení rastru"). Klikneme na tuto ikonu pravým tlačítkem myši a následně na "Nastavení". Měla by se nám zobrazit tato tabulka:

 

Krok a rastr

 

V této tabulce si můžeme nastavit vše, co se týká mřížky modelovacího prostoru. Nám ale postačí zaškrtnout "2D modelovací prostor" a rozteč mřížky nastavit v ose X i Y na 250. Tečkovanou mřížku jsme zvolili kvůli přehlednosti, tak jako odsazení jednotlivých bodů o hodnotu 250. Kliknutím na tlačítko "OK" potvrdíte provedené změny.

 

Modelovací prostor

 

Kreslících pomůcek je samozřejmě nespočet, ale pro vysvětlení a následné pochopení bude lepší, když se k nim vrátíme teprve, až budou navazovat na konkrétní problematiku.

Souřadnicový systém

Je důležité zdůraznit, že všechny hodnoty v AutoCADu se uvádějí v měřítku 1:1 a jako základní jednotky jsou nastaveny milimetry. To vše se ale dá přenastavit.

 

Pro přesné rýsování se používá souřadnicový systém. Pomáhá nám určovat přesnou polohu jednoduchých přímek i složitých objektů. Tento souřadnicový systém je značen třemi osy, z níž budeme používat pouze dvě - X a Y. Osa Z se používá při trojrozměrném rýsování. Jednotlivé souřadnicové systémy jsou následně děleny ještě na kartézské a polární, kdy kartézský systém nám značí vzdálenost a polární úhel. Teď se tím ale nemusíme dále zabývat, vše popíši na příkladu v příštím díle.

 

Souřadnicový systém

Příkazový řádek a zadávání příkazů

Zadávání příkazů probíhá v příkazovém řádku. Zároveň nám tento řádek i oznamuje, jaké hodnoty si přeje zadat. Zadávat příkazy můžeme jak v anglickém tak i českém jazyce, ale pozor - před příkazy v anglickém jazyce musíme napsat podtržítko (např. _line, úsečka). Příkaz potvrdíme stiskem mezerníku.

Dle mého názoru a zkušeností je lepší pracovat v grafickém prostředí s dynamickým zadáním a příkazový řádek používat jen v případech, kdy je to opravdu nutné. Pro ty, kteří by se touto radou řídit nechtěli, mohu v článku na toto téma poskytnout tabulku se seznamem příkazů v obou jazycích.

Vlastnosti

Vlastnosti můžeme nastavit každému objektu modelovací plochy. Tento panel úprav vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem položky „Vlastnosti". Následně se nám zobrazí okno, ve kterém můžeme definovat obecné vlastnosti jako barvu, typ nebo tloušťku čáry, ale i vlastnosti geometrické, jako její přesnou polohu či délku.

Okno vlastností nám spíše pomůže při dodatečných úpravách, jelikož vše potřebné si definujeme již před začátkem rýsování.

 

Vlastnosti objektu

 

Závěrem

Tímto jsme si uvedli a nastavili prostředí programu AutoCAD 2014. V dalších dílech toho seriálu si budeme popisovat jednotlivé pracovní pomůcky a na předem uvedených příkladech i zkoušet. 

 

Autor článku: Lukáš Mašín

 

 

modelovaci_prostor

nastaveni_panelu

pracovni_plocha

souradnicovy_system

vlastnosti_objektu

Pracovní plocha - malý náhled

Krok a rastr malý náhled

Modelovací prostor malý náhled

Nastavení panelů - malý náhled

Souřadnicový systém - malý náhled

vlastnosti_objektu - malý náhled

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » CAD  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: