Text2pdf od Sanface - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Text2pdf od Sanface

7. května 2001, 00.00 | Multiplatformní, malý, rychlý a výkonný: takové
jsou základní charakteristiky převodníku textových souborů do formátu
PDF, s kterým se blíže seznámíte v této recenzi.

Úvodem

V dnešním světě softwarových produktů nalezneme poměrně mnoho programů realizujících stejný cíl: převod souborů v čistě textovém formátu do PDF dokumentů. Někdy se jedná o jednoduché utility, doplňující kolekci dalších nástrojů pro práci s PDF (např. txt2pdf v DavinceTools či nástrojích společnosti Glance), jindy můžeme narazit na vysoce zajímavé programy, určené k mnohostrannému použití. Mezi produkty druhého typu beze sporu patří převodník txt2pdf italské softwarové společnosti Sanface.

Jak txt2pdf funguje

Ve své základní podobě je text2pdf dodáván jako skript v jazyce Perl 5, který ke svému chodu vyžaduje příslušný interpret. K dispozici jsou nicméně i kompilované verze (označené jako etxt2pdf, tedy "executable txt2pdf"), dostupné v současnosti pro platformy Windows, Linux, Solaris, AIX a HP-UX.

Činnost programu se řídí parametry zadanými na příkazovém řádku a v konfiguračních souborech. Lze provést převod jednoho nebo více textových souborů současně, výběr souborů se řídí nastavením příslušného regulárního výrazu na příkazovém řádku. Výchozí konfigurace je uložena v souboru txt2pdf.cfg, mimo něj je možno při převodu použít vlastního souboru.

K úpravám konfiguračních souborů lze použít libovolný textový editor, pro Windows je navíc dostupné grafické rozhraní (Visual txt2pdf), umožňující nastavení většiny parametrů prostřednictvím dialogových boxů.

S pomocí konfiguračního souboru je možné pro PDF dokument vytvořený ze zadaného textového souboru nastavit například:

- informační údaje (Author, Creator, Keywords, Subject, Title)
- formát (A3, A4, letter, apod. Libovolný rozměr ve formátu šířka krát výška) a layout (jeden nebo dva sloupce, řádkový proklad, orámování, záhlaví/zápatí, vodoznak atd.) stránky
- typ a velikost použitého fontu (podporováno základních 13 typů dle specifikace Adobe)
- kódování (WinAnsi, MacRoman, MacExpert, PDFDoc)
- text, který má být vložen na začátek/konec souboru
- převedení textových řetězců typu http://... ftp://... mailto:... https://... file:... ldap:... news:... na hypertextové odkazy
- přímé vložení PDF kódu
- vložení objektu ve formátu EPD

Studiem přiložených ukázkových souborů (adresář Tests v distribuci programu) i vlastním experimentováním zjistíte, jak vysoce efektivní i efektní je využití převodníku. Dostupnost zdrojového souboru v jazyce Perl pak umožňuje produkt plně přizpůsobit uživatelským potřebám a spouštět na prakticky libovolné počítačové platformě.

Svým zaměřením je txt2pdf ideální zejména pro dynamické generování PDF dokumentů. Pěkným příkladem takovéhoto použití je server Alex Catalogue, který využívá txt2pdf při vytváření PDF verzí volně šiřitelných textů. K jiným praktickým aplikacím patří například archivace, přenos a zobrazování textových výstupů (zdrojové kódy programů, faktury, e-maily) nezávisle na platformě. S příklady reálných řešení se lze seznámit zde. O kvalitách produktu rovněž vypovídají vysoká ocenění, kterých se mu dostává na nejrůznějších softwarových serverech.

A co čeština?

Jak už to bohužel bývá pravidlem, i nástroje Sanface používají při převodu do PDF pouze základní fonty v kódování Latin 1, nedostačující pro české texty. Přesto se zdá, že implementovat vkládání českých truetypových a postscriptových fontů by bylo možné. To alespoň tvrdili programátoři firmy poté, co jsem je s uvedeným problémem seznámil. Pracovní vytížení mi ale bohužel nedovolilo dopracovat se s nimi k úspěšnému řešení.

Má-li tedy některý ze čtenářů zájem a potřebné znalosti (problematika kódování českých fontů, generování a prohlížení PDF souborů v národním prostředí; angličtina nebo italština pro komunikaci se Sanface), může se o takovéto řešení pokusit sám. Pokud mě zkontaktuje přes e-mailovou adresu uvedenou na konci tohoto článku, předám mu všechny dostupné informace. Odměnou může být nejen dobrý pocit ze spolupráce na vývoji světoznámého produktu, ale rovněž volná licence txt2pdf, přislíbená zástupci Sanface každému, kdo přispěje k vylepšení tohoto programu.

Licenční podmínky a registrace

Txt2pdf je sharewarový produkt, jehož funkce nejsou před registrací nijak omezeny. Perlovskou verzi lze dle libosti dále upravovat. Cena licence je poměrně vysoká, 85 $ za jednu instalaci (množstevní slevy), vzhledem k předpokládanému způsobu nasazení (hromadné a automatizované zpracování dat) se nicméně zdá být adekvátní.

PRO verze a další produkty

Pro opravdu náročné nasazení existuje txt2pdf ještě ve verzi PRO, která k výše uvedeným vlastnostem přidává například zaheslování a kompresi, rozšířené možnosti formátování či zvýraznění vybraných textových řetězců. Produkt je distribuován pouze v kompilované podobě (Windows, klony Unixu uvedené výše) a jeho cena činí 750 $ za instalaci na jednom počítači.

Mimo něj nalezneme na serveru Sanface řadu dalších obdobných programů, lišících se možnostmi i cenou. Konkrétně se jedná například o pdfcrypt (zaheslování PDF dokumentů, cena 650 $ za jednu licenci), jpg2pdf (převod souborů ve formátu JPEG do PDF, 65 $), pdfprint (sofistikovaný tisk PDF dokumentů využívající dalších pomocných utilit jiných výrobců, zdarma), pdfcard (tvorba vizitek v PDF, 100 $) či data2pdf (generování PDF dokumentů z databázových výstupů). K bližšímu seznámení je třeba navštívit stránky Sanface, do budoucna připravujeme podrobnější recenzi těchto produktů.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: