Recosoft PDF2ID 1.0: zkonvertujte si PDF dokumenty do InDesign podoby - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Recosoft PDF2ID 1.0: zkonvertujte si PDF dokumenty do InDesign podoby

14. září 2007, 00.00 | Nový plugin společnosti Recosoft slibuje pro mnohá pre-pressová pracoviště velmi lákavou možnost konverze PDF souboru do podoby InDesign dokumentu s víceméně korektním převodem textu, grafiky, layoutu a dokonce i textových poznámek. Jaké jsou výhody a zápory daného řešení? To se dovíte v naší recenzi.

Málokterý plugin Adobe InDesignu byl očekáván s takovým zájmem jako PDF2ID japonské společnosti Recosoft. Jedná se totiž o prostředek slibující zajistit převod PDF souborů do podoby dokumentů InDesignu s odpovídající konverzí textu, obrázků či dokonce poznámek. Pro někoho marginální funkce, pro valnou většinu pracovišť předtiskové přípravy nicméně přinejmenším teoreticky vysoce zajímavé řešení, dovolující zpětně zpracovat obsah, který zůstal zachován pouze v PDF podobě, otevírají se pak i nové možnosti například při předávání podkladů k publikování, konverzi dokumentů z jiných formátů (použití mezipřevodu do PDF), komunikaci nad dokumenty s pomocí poznámek apod.

Nicméně teorie je jedna věc a praxe, respektive technická realizace ideje, věc druhá. Bezprostředně po uvedení první verze PDF2ID jsme se tedy rozhodli podívat se na daný produkt zblízka. Nicméně vzhledem k silným restrikcím testovací podoby, o kterých se zmiňujeme níže, nám zde nejde o žádné vyčerpávající zhodnocení na základě rozsáhlé sady testovacích dat. Spíše se pokusíme o naznačení hlavních principů, na kterých produkt pracuje, s několika namátkovými testy jeho schopností, podrobnější testování je výhledově otázkou některého z příštích článků, hlavně pak v diskusním fóru tohoto článku přivítáme názory čtenářů na daný produkt a možnosti jeho reálného nasazení.

Základní přiblížení

PDF2ID je k dispozici pro InDesign CS2/CS3 na platformách Windows i Macintosh. Po instalaci dovoluje PDF dokument ke konverzi otevřít buďto prostřednictvím odpovídajícího příkazu v prostředí InDesignu, nebo kontextového příkazu Průzkumníka/Finderu. Po výběru souboru má uživatel možnost nastavit volby určující způsob převodu, výsledek převodu se uloží do dokumentu InDesignu v určené složce, tento dokument je pak otevřen v prostředí InDesignu.

Zajímavé je technologické pozadí celého procesu: samotný převod totiž není zajišťován pluginem, ale samostatnou aplikací PDF2ID Desktop Server. Řešení fungující na bázi architektury klient-server má podle výrobce garantovat lepší výkon na multiprocesorových systémech a bezpečnější a paměťově méně náročný běh InDesignu.

recosoft2f.jpg

Při převodu dokáže PDF2ID (alespoň podle dokumentace a propagačních materiálů výrobce) adekvátně zpracovat text, grafiku a dokonce i anotace obsažené v PDF dokumentu. V případě textu se pokusí identifikovat řádky, odstavce i příslušné rámečky, poradit si přitom dokáže i s nastavením atributů písma, jako jsou font, velikost, řez apod., či též s textovými transformacemi. Je-li v PDF dokumentu identifikován jiný typ fontu, než jaký je aktuálně přítomen v systému, lze nastavit odpovídající přemapování. Možný je i převod tabulek a textu na křivce.

V případě grafiky se nabízí převod do obrázků ve formátech TIFF, PNG či JPEG, jež jsou buďto odkazovány z dokumentu (doladění by zasluhovalo nastavení pojmenování generovaných souborů), nebo jsou do dokumenty vloženy. Rozlišení lze buďto zachovat původní, nebo samplovat na určenou hodnotu. Adekvátně převedeny by měly být rovněž ořezové cesty, výplně, průhlednost a aplikace transformací (rotace, změna velikosti, zkosení apod.). V neposlední řadě se pak PDF2ID snaží zachovat pozice a seskupení všech prvků v layoutu odpovídající původnímu dokumentu, u překrývajících se prvků umí generovat odpovídající skupiny aj.

recosoft4f.jpg

Podporovány jsou i převody textových poznámek vložených do PDF dokumentů. Tyto dokáže plugin buďto kumulovat do jediného textového rámečku, nebo umístit na adekvátní pozice v dokumentu, a to vložené do speciální vrstvy: zvlášť druhá možnost se může hodit v případě anotačních worklow postavených na PDF a Adobe Acrobatu, i když do dokonalosti má ještě rozhodně daleko.

Dialog pro určení parametrů převodu dovoluje uživateli poměrně detailně vyladit, jak se má ten či onen prvek konvertovat. Možný je přitom jak převod kompletního layoutu, tak i pouze jeho dílčích částí (text, obrázky, poznámky), a to buď pro celý dokument, nebo jen v určeném rozsahu.

K omezením uváděným výrobcem patří absence podpory Type 3 fontů. PDF2ID si také neporadí s textem v bitmapách (nezajistí OCR), uživatelskými slovníky, formulářovými poli, grafickými filtry, linkovanými soubory, vloženými písmy či 3D daty, ve Windows ani s JBIG2/JPEG2000 grafikou. Možné je zpracování zaheslovaných PDF dokumentů (vyžaduje zadání hesla), ovšem nikoli těch, jež jsou zaheslovány pomocí AES či PKCS šifrování.

Praktické zkušenosti

Produkt si lze odzkoušet prostřednictvím odpovídající trial verze. Danou možnost jsme využili i my, přičemž musíme na základě svých zkušeností konstatovat, že její současná podoba spíše uživatele od používání PDF2ID odradí, i když některé (ale skutečně jen některé) naše negativní zkušenosti mohly být zaviněny spíše konkrétní instalací InDesignu nežli pluginem samotným.

V první řadě musíme konstatovat, že v lokalizované verzi InDesignu CS3 pro Windows (obdobné to bude zřejmě i v případě Mac verze) nejsou příkazy a dialogy PDF2ID zobrazeny správně (vypisují se interní identifikační řetězce), což je činí v daném prostředí prakticky nepoužitelné. V nelokalizovaném InDesignu CS2 byly sice nabídky a dialogy v pořádku, ale ve Windows podobě skončil pokus o jakýkoli převod neúspěchem.

Na platformě Mac OS X jsme byli v anglickém InDesignu CS2 sice při převodech poměrně úspěšní (neúspěchem skončil převod dokumentu s poznámkami), ale zde nám v rozumnějších testech zabránily – dle našeho názoru dosti nesmyslné – restrikce ze strany výrobce. Pouhých 14 dní pro trial je ještě akceptovatelných, ale omezení počtu převodů pouze na 10 je opravdu zásadní. Obrázky jsou navíc vždy downsamplovány na rozlišení 72 dpi a při plném převodu je text změněn do podoby sekvence náhodných znaků. Dobrat se za takovýchto podmínek rozumnějších výsledků, na jejichž základě lze posoudit schopnosti pluginu, je tudíž dosti náročné.

recosoft1f.jpg

Nicméně na základě toho, co jsme takto měli možnost vyzkoušet, musíme konstatovat, že převody provedené PDF2ID nevypadají vůbec špatně a věrnost konverze je – alespoň na první pohled – poměrně uspokojivá. Každopádně je třeba zdůraznit, že výsledek převodu je vždy do značné míry ovlivněn způsobem, jakým byl připraven daný PDF dokument. Na druhou stranu je ale možno zejména u "novějších" PDF dokumentů (tj. ve vyšších verzích daného formátu a připravených současnými softwarovými řešeními) očekávat dostačující výsledek, kdy s vytvořeným dokumentem půjde skutečně plnohodnotně pracovat za cenu jen dílčích dodatkových úprav a nepřesností v konverzi.

recosoft6f.jpg

Původní PDF dokument

recosoft7f.jpg

Výsledek převodu layoutu (s pluginem generovaným náhodným textem - viz popis omezení trial verze)

Efektivitu zpracování daného typu si pak musí zhodnotit každý sám případ od případu. Někdy bude vhodnější použít původní předlohové dokumenty a obrázky a zhotovit layout od základu, v mnoha případech může být nicméně PDF2ID "tím správným" řešením, jež zpracování značně urychlí a zefektivní.

recosoft8f.jpg

Původní PDF dokument

recosoft9f.jpg

Výsledek převodu textu

Závěrem

Z PDF2ID 1.0 máme v tuto chvíli smíšené pocity. Myšlenka stojící za pluginem je rozhodně velmi zajímavá a i technická realizace produktu není špatná. Rozhodně by bylo ale žádoucí, kdyby výrobce zapracoval na zkvalitnění spolehlivosti převodů a zpřístupnil méně omezené demo, na jehož základě by se daly skutečně adekvátně posoudit možnosti a výhody nasazení pluginu v tuzemských pre-pressových workflow. Bez takovéhoto zhodnocení je totiž výrobcem požadovaná cena 250 USD investicí, do které se asi málokomu bude chtít.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: