PDF: ořez stránek v Adobe Acrobatu a způsoby jeho využití - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

PDF: ořez stránek v Adobe Acrobatu a způsoby jeho využití

6. ledna 2003, 00.00 | Funkce pro ořez stránek nabízí zajímavé možnosti úpravy PDF
dokumentu či extrahování jeho částí. Návody pro její efektivní
využívání podáváme v tomto článku.

Jedním ze zajímavých editačních nástrojů Adobe Acrobatu je nástroj pro ořez stránek. Jeho využití může být velmi rozmanité, přičemž škála jeho vlastností je poměrně bohatá. V našem článku se tedy tomuto nástroji budeme věnovat podrobněji, a to zejména s přihlédnutím k jeho nasazení v každodenní publikační praxi.

Způsoby využití nástroje pro ořez

Ořezový nástroj přichází v Acrobatu ke slovu zejména při těchto úlohách:

Úprava elektronické publikace
Zde slouží ořez zejména k doladění vzhledu stránek celé publikace nebo jejich částí pro prohlížení na obrazovce. Umožňuje změnit rozměry stránky a rovněž skrýt některé nežádoucí či v daném kontextu zbytečné informace (např. ořezové značky). Aplikován je obvykle na celý dokument nebo na více stránek v určeném rozsahu.

Extrahování části PDF dokumentu
Tímto způsobem bývá ořezový nástroj využíván zejména k vytažení určitého úseku jediné stránky. Oříznutá část je buď uložena do nového PDF dokumentu nebo exportována do souboru v jiném formátu (EPS, TIFF, JPEG). Typicky je tomu zejména při potřebě zaslat zvolenou část na jiné pracoviště nebo vložit daný úsek např. do dokumentu aplikace pro stránkovou montáž či na webovskou stránku.

Redukce objemu PDF dokumentu
Zde je ořez dokumentu spojen s představou, že odstranění nadbytečných částí dokumentu přispěje ke zmenšení objemu jeho souboru. Jak ukážeme později, uvedená aplikace sebou nese v případě Acrobatu určitá úskalí, jejichž odstranění se budeme věnovat na jiném místě tohoto článku. Nejprve se ovšem budeme věnovat samotné technice použití ořezového nástroje.

Základní možnosti použití ořezu

Jak jsme již uvedli výše, pro ořez stránky slouží v Acrobatu odpovídající nástroj. Ten lze využít v podstatě následujícími způsoby:

Tlačítkem Nástroj oříznutí
Poté, co je tlačítko Nástroj oříznutí aktivováno na toolbaru Úpravy, lze k ořezu určit zvolenou část stránky tažením kurzoru myši. Selekce vytvořená tímto způsobem se dá po stránce libovolným způsobem posouvat, k doladění jejich okrajů lze využít tažení za její rohy. Poklepáním dovnitř zvolené oblasti je vyvolán dialog Oříznout stránky, umožňující doladit parametry ořezu. Uvedený způsob je vhodný zejména při ořezu konkrétního objektu.

Ořez stránky pomocí Nástroje oříznutí.

Příkazem Dokument-Oříznout stránky
Po zadání tohoto příkazu (pro rychlé zadání slouží klávesová zkratka Ctrl-T) je ihned aktivován zmíněný dialog Oříznout stránky. Ořezová oblast je automaticky nastavena na celou stránku bez nadbytečných okrajů. Uvedený způsob je vhodný zejména při ořezu na úrovni více stránek.

Dávkovým příkazem Oříznout stránky
Tento příkaz lze využít v rámci více či méně komplexních dávkových sekvencí pro hromadné zpracování PDF souborů. (Viz dialogy příkazu Soubor-Dávkové zpracování.) Na tomto místě se podrobnějším využitím tohoto způsobu ořezu nebudeme zabývat. (Více se lze dočíst například zde.) Každopádně lze k němu poznamenat to, že se hodí pro hromadné či opakované zpracování PDF dokumentů, u kterých používáme stejná nastavení ořezu. Nastavení hodnot pro ořez se opět provádí v dialogovém okně Oříznout stránky, jehož volby si nyní popíšeme podrobněji.

Dialog Oříznout stránky

Jak jsme již uvedli, dialog Oříznout stránky slouží k doladění a následnému aplikování ořezu na jednu nebo více stránek daného PDF dokumentu. Výsledky jednotlivých nastavení zde lze sledovat na náhledu stránky (zvolená oblast je indikována červeným obdélníkem). Pole Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo nastavují okraje ořezu od okrajů původní stránky. Údaje zde lze vkládat ručně nebo klepnutím na šipky. Pokud v druhém případě přidržíme klávesu Shift, provádí se nastavení v celých násobcích dané měrové jednotky. Velikost oříznuté stránky se zobrazuje ve stejnojmenném needitovatelném poli. Velmi praktický nástroj pro snadný výběr celé stránky bez nadbytečných okrajů nabízí volba Odstranit bílé okraje (Připomeňme, že se implicitně zvolí při zadání výše zmíněného příkazu Dokument-Oříznout stránky.)

K odvolání nežádoucích změn slouží tlačítka Nastavit na nulu a Obnovit výběr. V prvním případě je ořezový box nastaven přes celou stránku, v druhém případě se vrací hodnoty na nastavení provedená ručně ořezovým nástrojem v dokumentu před otevřením dialogu Oříznout stránky.

Dialog Oříznout stránky.

V části Rozsah stránek se konečně volí stránky, na které má být ořez aplikován. Při výběru v určeném rozsahu lze změny aplikovat pouze na sudé či liché stránky, což může mít svůj význam zejména při zpracování dokumentů, určených pro tištěnou produkci, mající zrcadlově nastavené okraje stránek. Aplikaci ořezu i na nekontinuální výběr lze použít v případě, že před použitím ořezového nástroje (výše zmíněným příkazem Dokument-Oříznout stránky, nikoli ručním tažením) vybereme požadované stránky na panelu Miniatury.

Ořez a redukce objemu souboru

Jak jsme již uvedli výše, jednou z nejčastějších motivací pro využití ořezového nástroje v Adobe Acrobatu, je snaha redukovat objem daného PDF dokumentu odstraněním jeho nepotřebných částí. Po ořezu uvedeným způsobem se ovšem objem souboru nezmenší, neboť oříznuté části zůstanou pouze skryty, nikoli odstraněny. Nepomůže ani uložení příkazem Uložit jako, který v mnoha jiných případech eliminuje duplicity a optimalizuje objem. Přesto se najdou cesty, jak oříznutý dokument opravdu redukovat. Popišme nyní alespoň některé z nich:

Redistillace
Při tomto způsobu uložíme nejprve dokument nebo pouze jeho požadovanou část příkazem Uložit jako do postscriptového souboru. Ten poté znovu distillujeme Acrobat Distillerem. Uvedený způsob je vhodný zejména při rychlé úpravě rozsáhlejšího dokumentu.

Ukládací dialog pro export do PostScriptu.

Uložení do meziformátu a nové načtení do PDF
Pokud chceme rychle optimalizovat ořez pouze na úrovni jedné stránky, můžeme danou stránku exportovat například do EPS, TIFF či JPEG souboru a ten pak znovu otevřít příkazem Otevřít jako Adobe PDF. Uvedený způsob redukce se vyplatí zejména u rastrové grafiky.

Ořez v původním dokumentu
Někdy stojí za zvážení to, zda by se ořez neměl provést již v dokumentu, z kterého je generován PDF soubor. Zapomenout bychom přitom neměli na to, že ořez prováděný v prostředí sázecích aplikací je opět pouze zdánlivý (data jsou opět pouze skryta) a tak bychom měli bitmapové obrázky příslušným způsobem upravit v bitmapovém editoru. Po provedení všech potřebných změn provedeme novou distillaci.

Závěrem

Věříme, že se nám podařilo naznačit několik způsobů, jak efektivněji využívat funkci ořezu v prostředí Acrobatu. Má-li někdo z našich čtenářů jiné zajímavé tipy či zkušenosti s využitím této funkce, může se o ně podělit prostřednictvím diskuse, připojené k tomuto článku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: