Jaký je Adobe Acrobat 6 v české verzi? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Jaký je Adobe Acrobat 6 v české verzi?

acrobat 6 acrobat6

15. září 2003, 00.00 | Co přináší lokalizovaná podoba nového Adobe Acrobatu? A bez kterých jejich funkcí se
český uživatel neobejde?

Velmi rychle po zveřejnění nejnovější verze Adobe Acrobatu se na trh dostává lokalizovaná, tedy CZ, resp. CE podoba zmíněného produktu (pro platformy Windows i Macintosh). Na rozdíl od jiných typů aplikací má u nástroje pro práci s PDF lokalizace v mnohém zásadní význam. Není tedy divu, že jsme se rozhodli v tomto článku najít odpověď na otázku, co vše bylo lokalizováno a jaké výhody to oproti původní verzi Acrobatu přináší tuzemským uživatelům. Hovořit přitom budeme o lokalizaci nejrozsáhlejší současné podoby Acrobatu, tedy verzi Professional, kterou jsme testovali ve Windows 2000, popis odpovídajících funkcí lze nicméně vztáhnout jak k podobě pro Mac OS X, tak i k verzi Standard. Náš výklad se samozřejmě bude vztahovat zejména k nasazení v české podobě, CE verze nicméně poskytuje odpovídající podporu i pro řadu dalších jazyků (celkem dvanáct) - mimo skutečně středoevropských jazyků (čeština, slovenština, polština, maďarština) nalezneme v nabídce například i ruštinu, litevštinu či turečtinu.

Uživatelské rozhraní a nápověda

Bezprostředně se uživatel dostane do kontaktu s lokalizací prostřednictvím uživatelského rozhraní. Počeštěny byly samozřejmě všechny nabídky a dialogy, překlad odpovídající terminologie je zdařilý - byl ostatně vyladěn už v lokalizaci Acrobatu 5. Pochválit lze rovněž nápovědu a uživatelskou dokumentaci, i když ta je, i přes svou obšírnost a propracovanost, v mnohém mezerovitá, a nedokáže zejména začínajícímu uživateli poskytnout zcela vyčerpávající informace, resp. zasadit výklad do odpovídajícího kontextu. To je ale, vzhledem k velkému rozsahu funkcí poskytovaných Acrobatem, poměrně pochopitelné, naše kritika se přitom v podstatě netýká samotného překladu, ale již samotné předlohy české dokumentace.

aa6ce1f.gif

Nápověda lokalizovaného Acrobatu.

Výměna textu s jinými aplikacemi

Lokalizace řeší velmi vzorně problematiku výměny textu, obsaženého v PDF dokumentech, s jinými aplikacemi, a to ať už prostřednictvím schránky, tak odpovídajících exportních funkcí. Fungování příslušných nástrojů je přitom v podstatě obdobné tomu, jaké jsme popsali v souvislosti s minulou verzí Acrobatu. (Viz zde.)

Vyhledávání

Prakticky každý uživatel potřebuje rovněž v dokumentech Acrobatu vyhledávat textové informace.K tomuto účelu lze použít jednak příkaz Hledat pro prohledání aktuálního dokumentu nebo odpovídající funkci pro vyhledávání pomocí indexů, umožňující prohledat více dokumentů současně. V případě funkce Hledat lze nejen využívat diakritiku, ale také naopak použít volbu pro ignorování akcentů. Díky ní se v textu vyhledá nejen zcela shodný řetězec, ale i takový, který je "cesky", tj. má shodný tvar, ale nepoužívá diakritiku. Uvedená volba přitom funguje i při prohledávání poznámek a záložek.

Zajímavý je způsob, jakým je v současné verzi Acrobatu řešeno prohledávání indexovaných souborů. Zatímco dříve se v případě češtiny nebylo možno obejít bez utility TextSpy, nabízí nová verze Acrobatu odpovídající funkce, umožňující češtinu a další národní abecedy využít přímo v rámci odpovídající indexovací funkce Acrobatu. Toto zjednodušení znamená ovšem práci navíc pro ty uživatele, kteří mají z dřívějška své dokumenty indexovány právě pomocí TextSpy: ti totiž musí provést odpovídající přeindexování prostřednictvím příslušných nástrojů nového Acrobatu.

Stahování webovských stránek

Velmi praktickým prostředkem Acrobatu je nástroj pro stahování webovských stránek. Česká verze v jeho případě řeší problémy, které u nelokalizované podoby nastávají při převodech stránek v různých jazycích. Mimo češtiny lze korektně stahovat stránky v dalších výše uvedených jazycích, podporovány jsou přitom různé typy kódování, používané pro daný jazyk. Odpovídající předvolba umožňuje stanovit, zda se pro stahované stránky užije kódování, indikované na dané stránce nebo zda bude zvolený typ kódování při stahování použit vždy.

Určení kódování pro HTML stránku.

Anotační aparát

Velmi důležitou roli hraje čeština v poznámkách, vkládaných pomocí odpovídajícího anotačního aparátu Acrobatu. Pro to, aby se zde zobrazovala správně, jsou s novým Acrobatem instalována písma Minion a Myriad Pro v různých řezech. Uživatel pak může pro poznámky mimo západoevropského a středoevropského skriptu zvolit například azbuku či řečtinu nebo povolit použití všech skriptů (výrazně zvětšuje objem dokumentu).

Editace textu

I když jsou možnosti úprav textu v rámci Acrobatu značně omezené (pomalé, bez možnosti přelomení odstavců apod.), bývají vítané zejména při úpravách dokumentu na poslední chvíli, kdy je třeba změnit třeba jen několik málo znaků - nová distillace by zde byla podstatně zdlouhavější. Lokalizovaná verze umožňuje odpovídajícím způsobem editovat v textu i národní znaky, je ovšem zapotřebí, aby dané písmo bylo buď vloženo v dokumentu nebo bylo instalováno v systému s možností vložit jej do dokumentu. Jinak nelze provedené úpravy s dokumentem uložit.

Formuláře

Málo důležitá pro normálního uživatele, ale zcela zásadní pro vývojáře různých řešení pro sběr dat, postavených na PDF, je podpora češtiny v PDF formulářích. Bez ní totiž ztrácí, jinak velmi pokročilá, formulářová technologie, obsažená v PDF, na zajímavosti, což by bylo, vzhledem k nepřeberným možnostem jejího nasazení, skutečně škoda.

Nastavení formátu měny ve formuláři.

Podpora češtiny (a případně dalších výše zmíněných CE jazyků) je zohledněna v různých funkcích. Tou základní je podpora odpovídajících typů kódování v textových formulářových polích. Ta je postavena na využití písem Minion a Myriad, majících využití i v případě komentářů (viz výše). V polích odpovídajících typů lze rovněž použít symboly středoevropským i dalších měn se všemi jejich specifiky. Dále se podpora různých abeced zohledňuje při odesílání dat formuláře ve formátu HTML: uživatel zde může zvolit nejrůznější typy kódových stránek, odpovídajících tomu, co podporuje výše popsaná lokalizovaná funkce pro stahování webovských stránek. Konečně je zmíněný typ podpory zabudován i do odpovídajících funkcí jazyka JavaScript - podrobnější popis lze nalézt v dokumentaci, dodávané s lokalizovaným Acrobatem.

Závěr

Lokalizovaná verze Acrobatu je dle našeho názoru v podstatě nepostradatelným produktem pro každého českého uživatele, vyžadující odpovídající nástroje pro práci s PDF. Rozsah funkcí, kterých se lokalizace dotýká, je totiž natolik široký, že pokrývá nároky nejširšího spektra uživatelů. Pro využití řady výše popsaných lokalizačních funkcí (zobrazení češtiny ve formulářích a poznámkách apod.) u uživatelů, nedisponujících Acrobatem, je přitom důležité nasazení odpovídající verze Adobe Readeru (6 CZ), kterou si lze v první (podle všeho jen předběžné) podobě stáhnou například zde.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: