Front-endy Ghostscriptu pro tvorbu PDF ve Windows - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Front-endy Ghostscriptu pro tvorbu PDF ve Windows

pdf praxe

29. ledna 2003, 00.00 | Chcete tvořit PDF pomocí Ghostscriptu snadno a efektivně? V našem článku se podíváme na
bezplatné aplikace, které něco takového umožňují.

Freewarový interpret PostScriptu Ghostscript je díky svým kvalitám, multiplatformnosti i nulové ceně velmi vyhledávanou aplikací i při tvorbě PDF souborů. Jeho nasazení zde ovšem, zejména netechnicky orientovaným uživatelům, poněkud stěžuje to, že se jedná o řádkově řízenou aplikaci. Není tedy divu, že s postupem času vzniklo několik utilit různých autorů, které umožňují tvorbu PDF realizovat ve více či méně vlídnějším grafickém prostředí a se značnou dávkou automatizace. Povaha těchto nástrojů je velmi různorodá - některé byly přímo vytvořeny k uvedenému účelu, u jiných je zmíněný úkon podporován pouze v širším rámci jejich funkcí. Některé nabízejí unikátní a zcela nepostradatelné vlastnosti, jiné mohou být klidně nahrazeny jinými. V poměrně bohaté nabídce tedy není úplně snadná orientace a tudíž věříme, že leckterému uživateli přijde vhod následující přehled těchto prostředků. Omezeni přitom zůstaneme na prostředí operačního systému Microsoft Windows, řada dále popisovaných nástrojů a postupů je nicméně dostupných či realizovatelných i na jiných platformách. (Například směrování tisku lze v Linuxu i jiných podobách Unixu realizovat relativně snadno systémovými prostředky.)

Jak Ghostscript při tvorbě PDF funguje

Dříve, než se pustíme do zmíněného přehledu, bude vhodné připomenout, jakým způsobem je vlastně Ghostscript při tvorbě PDF souborů použit. Z takovéhoto popisu budou totiž podstatně jasnější funkce jednotlivých dále popisovaných utilit.

Obdobně jako Acrobat Distiller provádí i Ghostscript tvorbu PDF z postscriptových souborů. Ty lze vytvořit v prostředí operačních systémů nejsnáze pomocí odpovídajících tiskových driverů. (Podrobný popis, spojený s uvedeným úkolem, zohledňující specifika zpracování českých dokumentů, lze najít zde.) Vytvořený postscriptový soubor je poté interpretován Ghostscriptem resp. odpovídající konverzní dávkou ps2pdf do PDF. K prohlédnutí, kontrole a tisku vytvořeného PDF dokumentu je pak zapotřebí odpovídající prohlížeč - nejčastěji je k uvedenému účelu využíván bezplatný multiplatformní Adobe Acrobat Reader, na různých platformách se nicméně setkáme i s jinými programy podobného typu.

Pro uživatele, generujícího PDF z některé aplikace svého operačního systému, je výhodný takový nástroj, který automatizuje jeden či více ze zmíněných kroků. Vítaná je přitom možnost ovlivnit nastavení co možná nejvíce parametrů převodu v grafickém prostředí a případně tato nastavení uchovat pro pozdější použití. Podívejme se nyní, jaké konkrétní nástroje jsou zde pro zajištění takovýchto úkonů k dispozici.

GSview

GSview je grafický front-end Ghostscriptu, určený k prohlížení, tisku a konverzi postscriptových, EPS a PDF souborů. V rámci konverze lze zvolit i výstup do PDF, přičemž odpovídající dialog (Vyvolaný příkazem File-Convert-pdfwrite) umožňuje nastavit mnohé parametry převodu (verze PDF, komprese, downsampling aj.) a případně je uložit pro opakované použití (Tlačítko Properties). Produkt ovšem vůbec neřeší tvorbu postscriptového souboru - zde je potřeba využít tisk do souboru pomocí zvoleného postcriptového tiskového ovladače. Uvedenou cestou je tedy možné především interaktivní vytváření PDF z PostScriptu, vyžadující při každém kroku generování pokyn od uživatele - takovýto postup je na jednu stranu pracný, na druhou stranu umožňuje flexibilní, přehlednou a snadnou změnu parametrů v rámci každé úlohy. Vytvářené PDF lze přímo v GSview i prohlížet a tisknout, komfortnější zpracování zde nicméně nabízí Acrobat Reader.

Nastavení parametrů převodu do PDF v GSview.

RedMon

RedMon je ovladač pro prostředí Windows, umožňující vytvořit virtuální tiskový port, jehož výstup je přesměrován ke zpracování dalším aplikacím. Při tvorbě PDF pomocí Ghostscriptu je virtuální port RedMonu přiřazen výstupu zvoleného postscriptového driveru. Generovaný postscriptový soubor je pak z tohoto portu přeposlán Ghostscriptu. Uvedeným způsobem lze RedMon využít i v síti. Konfigurace RedMonu, včetně podrobného návodu pro tvorbu PDF, je popsána zde.

Pomocí RedMonu lze tedy automatizovat tvorbu PDF od zadání pokynu k tisku po vygenerování PDF, nijak ovšem není řešeno následné otevření generovaného PDF v odpovídajícím prohlížeči. Poměrně pracné je nastavování parametrů generovaného PDF (je třeba upravit konfigurační soubor dávky pdfwrite), pro opakované použití lze nicméně vytvořit různě nakonfigurované podoby tiskového ovladače.

FreePDF

Efektivnější a automatizovanější využití RedMonu nabízí utilita FreePDF. Podrobný popis jejího nakonfigurování je uveden zde. Ze zajímavých vlastností produktu je třeba uvést především možnost sledování průběhu tvorby PDF pomocí textového protokolu, flexibilní pojmenování a uložení vytvářeného PDF dokumentu i případné automatizované otevření generovaného dokumentu v prostředí zvoleného PDF prohlížeče.

Rozhraní FreePDF.

Mulps21PDF a FreeDist

Funkce obdobné FreePDF (tj.efektivnější a přehlednější využití kombinace Ghostscript-RedMon), rozšířené především o možnost kombinování více postscriptových výstupů do jednoho PDF, nabízí utilita Mulps21PDF. Velmi precizní správu distillace, prováděné pomocí Ghostscriptu bez využití RedMonu, pak nabízí FreeDist. K jeho funkcím patří zejména sledované složky (hot folders) a možnost zkombinování více postscriptových souborů do jediného PDF dokumentu (seznam souborů lze uložit pro pozdější použití, stránky v dokumentech musí mít jednotný formát). Zpracované postscriptové soubory je možno po distillaci přesunout do zvolené složky. Obě utility vyžadují ke svému chodu instalaci runtime souborů pro Visual Basic.

Jedno z dialogových oken FreeDist.

PrintFile

Ještě jinou cestu využití GhostScriptu, ať už s RedMonem či bez něj, nabízí tisková utilita PrintFile. Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzální driver pro správu tisku ve Windows, není tvorba PDF v dokumentaci tohoto produktu nijak implicitně zdůrazněna či popsána. Použití PrintFile tímto způsobem je nicméně natolik zajímavé, že se k němu hodláme v blízké budoucnosti vrátit ve zvláštním článku.

Závěrem

Prostředků zefektivňujících tvorbu PDF prostřednictvím Ghostscriptu je dnes celá řada. Volba nejvhodnějšího z nich je samozřejmě na samotných uživatelích a jejich požadavcích. Zdůraznit je ovšem třeba, že ani ten nejvýkonnější front-end nedokáže odstranit některá omezení, skytá v Ghostscriptu samém (zejména při generování souborů pro skutečně profesionální pre-press) - zde je třeba spolehnout na další vývoj tohoto produktu.

Budou-li mít čtenáři Grafiky zájem, můžeme se někdy příště podívat konkrétněji na konfigurování některého z výše popsaných nástrojů. (Horkým kandidátem je zde zejména PrintFile.) Vše podstatné je nicméně uvedeno na domovských stránkách těchto produktů, příslušné odkazy jsme vložili do textu. Případně přivítáme i kritické připomínky či praktické tipy spojené s využitím uvedených nástrojů - ke komunikaci zde lze jako vždy využít připojené diskusní fórum.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: