Enfocus PitStop Professional (1): Úvodní seznámení - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Enfocus PitStop Professional (1): Úvodní seznámení

acrobat 6 acrobat6

12. července 2004, 00.00 | Dneškem začínáme nový seriál, ve kterém podrobně přiblížíme práci v pluginu Adobe
Acrobatu Enfocus PitStop Professional. Pokud vás zajímají nadstandardní možnosti editace
a preflightu PDF dokumentů, je tento seriál určitě pro vás, i když třeba (zatím) uvedený
produkt nevlastníte.

Možnosti klíčového produktu pro tvorbu a zpracování PDF v pre-pressu, tedy Adobe Acrobatu (6 Professional), lze různým způsobem rozšiřovat pomocí zásuvných modulů - pluginů. Mnohé pluginy poskytují pouze několik málo nástavbových funkcí, najdou se ovšem i takové, které výkonnost Acrobatu v určité oblasti několikanásobně zvýší. Mezi produkty druhého zmíněného typu patří bezesporu PitStop Professional společnosti Enfocus Software. Ten totiž dovoluje (ovšem za ne právě nízkou cenu 599 Euro) editovat mnohé prvky a charakteristiky PDF dokumentu, na které Acrobat dílem či vůbec nestačí. Ale co více, poskytuje velmi komplexní aparát pro preflight dokumentů uvedeného typu, který se svou koncepcí (Certified PDF workflow) prosazuje ve stále více publikačních provozech.

PitStop pro jeho naznačený význam samozřejmě neopomíjíme ani na Grafice. Dosud nikdy jsme se ovšem nepokusili tento produkt přiblížit skutečně podrobně. Takovéto přiblížení přitom může být v mnoha ohledech užitečné i pro ty, kdo s PitStopem dosud nepracují a ani si (zatím) tento produkt nehodlají pořizovat. Funkce nabízené PitStopem totiž dobře ukazují problémy, na které je možno narazit při využití PDF dokumentů v předtiskové přípravě. V případě preflightu pak lze některých výhod, plynoucích ze zpracování PitStopem, využít i mimo zmíněný produkt. Těm, kdo o koupi PitStopu uvažují, náš seriál jistě usnadní jejich volbu, stávající uživatelé PitStopu pak možná v našem výkladu naleznou zmínku o užitečné funkci, kterou dosud přehlíželi.

Výhodou přitom je, že náš výklad nemusí zůstat na výlučně teoretické rovině: Každý si bude moci náš výklad ověřit a dále doplnit prostřednictvím 30-denní zkušební verze PitStopu. (K dispozici je případně i odpovídající trial Adobe Acrobatu 6 Professional.)

První díl našeho seriálu bude patřit obecnému přiblížení vlastností PitStopu Professional v jeho aktuální verzi 6.1. Takovéto přiblížení nelze přitom rozhodně považovat za samoúčelné, protože většinu prostředků PitStopu lze využívat v různých kontextech, o kterých je dobré mít přehled, jež poskytneme právě v tomto článku.

pitstop1-1f.gif

PitStop v akci

Nároky, způsob ovládání

PitStop existuje v podobách, které jej umožňují použít na platformách Macintosh i Windows a to s Acrobatem, ve verzích 4-6. Hardwarové nároky jsou v postatě shodné s tím, co vyžaduje daná instalace Acrobatu, pro chod programu je zapotřebí minimálně 64 MB, doporučeně však 128 MB RAM. Produkt je každopádně vhodné provozovat na co největším monitoru (nebo na monitorech dvou), protože jeho nástrojové i kontrolní panely zabírají skutečně úctyhodnou část obrazovky. V případě menší zobrazovací plochy a různorodějších manipulací s dokumentem je jinak nutno smířit se s častým skrýváním a zobrazováním požadovaných ovládacích prvků. Samotné používání jednotlivých nástrojů PitStopu je obdobné tomu, co zná uživatel přímo z Acrobatu, podstatně více ke slovu zde nicméně přicházejí ke slovu tzv. kontrolní panely, sloužící zejména k nastavování různých atributů.

Chování jednotlivých nástrojů PitStopu se různým způsobem nastavuje v preferencích zmíněného produktu. Nastavit zde lze chování jednotlivých nástrojů při editaci, způsob zvýraznění zpracovávaných prvků, vlastnosti nově vytvářených objektů a konečně i správu barev (přiřazení zdrojového a cílového ICC profilu) pro jednotlivé barevné modely. Svou zvláštní skupinu předvoleb má pak preflightový aparát produktu.

pitstop1-2f.gif

Preference PitStopu

Editace

PitStop umí editovat prakticky libovolný objekt PDF dokumentu. K dispozici jsou takto pokročilé nástroje pro manipulaci s textem na úrovni řádku či odstavce. Dále lze pracovat s vloženou bitmapovou grafikou, cestami i libovolnými dalšími vektorovými objekty (line art) dokumentu. U všech těchto prvků jsou k dispozici funkce pro vkládání či odstraňování, seskupování a změny pořadí, různé typy transformací (změna velikosti či pozice, rotace, zkosení apod.), vlastní systém pro práci s vodítky atp. PitStop také umí u jednotlivého objektu nebo celé skupiny hromadně změnit určené atributy. K úpravám lze objekty vybírat nejen manuálně, ale také pomocí funkce pro selekci objektů se shodnými atributy. Obdobně je k dispozici funkce Global Change, dovolující zvolenou změnu aplikovat na všechny objekty vyhovující zadaným kritériím v rámci celého dokumentu nebo jeho zvoleného úseku.

Ze zajímavých úprav, specifických pro jednotlivé typy objektů, lze zmínit v případě textu mimo nastavení typu písma například vyladění přetisků. U obrázků je možno provést změnu rozlišení podle různých kritérií, velmi různorodé mohou být úpravy barev (RGB do CMYK, přemapování přímých barev, přiřazení ICC profilu danému objektu aj.). Z pokročilých pre-pressových parametrů lze dále upravovat například minimální tloušťku čáry, průhlednost či OPI komentáře.

pitstop1-3f.gif

Globální změna charakteristiky textu

Velmi zajímavé možnosti poskytuje PitStop při manipulaci s různými typy stránkových boxů (Media-, Trim-, ArtBox aj.). S jeho pomocí lze boxy uvedeného typu vytvářet i různě upravovat a to opět buďto jednotlivě, nebo hromadně. Na úrovni stránek lze využít rovněž funkce pro změnu velikosti nebo orientace obsahu stránky, číslování stránek aj. Svým rozsahem funkce pro editaci tedy PitStop rozhodně vyhoví asi všem nárokům, které lze mít při doladění parametrů dokumentu před jeho finálním tiskovým výstupem nebo elektronickým publikováním.

Využití všech nástrojů usnadňují různé typy pohledu na dokument. Mimo jiné lze využít zobrazení zmíněných stránkových boxů nebo pro urychlení editace objemných dokumentů takový zobrazovací mód, ve kterém jsou obrázky ve vysokém rozlišení nahrazeny úspornými náhledy či pouze obdélníkovými boxy. K dispozici jsou dále prostředky pro proměřování vzdálenosti mezi zvolenými body stránky. Odvolání nebo opětovné provedení určených změn nabízí vícekroková funkce Undo/Redo.

pitstop1-4f.gif

Dialog pro měření vzdáleností

Preflight

Neméně důležité a komplexní jsou u PitStopu funkce pro preflight dokumentu. Ty jsou založeny na tzv. profilech, tj. sadách kritérií, které má daný dokument (resp. jeho prvky) splňovat. Preflightový engine PitStopu provede na základě určeného profilu automatizovanou kontrolu dokumentu a případné úpravy problémových prvků. Nakonec vypíše podrobné hlášení o výsledku preflightu s možností zobrazení problémových míst (k úpravám) přímo v dokumentu.

Uvedeným způsobem pracují i jiné preflightové produkty. Na PitStopu je ovšem unikátní fakt, že dokáže výsledky kontrol, případně i s použitými profily a dále záznamy o všech provedených změnách, uložit do daného dokumentu. Příjemce dokumentu může díky tomu patřičnými (i bezplatnými) nástroji kdykoli zjistit, zda byl daný dokument vytvořen či kontrolován podle jim požadovaných profilů a s jakými výsledky. Navíc lze díky uvedenému typu informací přesně určit, kdo provedl s dokumentem tu či onu úpravu (posouzení odpovědnosti), vrátit dokument do určitého stavu zpracování a také případně zapracovat provedené změny do předlohových dokumentů. Naznačený způsob práce s PDF dokumenty je výrobcem označován jako Certified PDF workflow. V současnosti přibývá stále více subjektů (výrobců jiných PDF řešení i uživatelů), kteří uvedenou formu zpracování podporují, unifikaci a snadné výměně kontrolních profilů i dalších informací, spojených s naznačeným konceptem, napomáhá server CertifiedPDF.net.

pitstop1-5f.gif

Panel pro práci s profily

Automatizace

Úkony, realizovatelné v rámci PitStopu při editaci či preflightu, mohou být velmi komplexní a přitom často opakované. Jako velmi žádoucí se tedy v mnoha situacích může jevit nasazení aparátu pro automatizované zpracování. Ten je založen na tzv. action lists, tedy seznamech akcí PitStopu, které se mají aplikovat na daný dokument nebo na jeho zvolené stránky. K návrhu seznamů uvedeného typu slouží přehledný panel. Součástí dodávky PitStopu je sada ukázkových akcí, které lze dále upravit podle potřeby. I bez znalosti programování je možno uvedeným způsobem nasadit automatizační rutiny, které mohou ušetřit mnoho manuální práce.

pitstop1-6f.gif

Panel seznamů akcí

Závěrem

Naskýtají se samozřejmě otázky, kdo vlastně PitStop Professional za jeho nemalou cenu využije. Typické je podle našeho názoru nasazení uvedeného produktu na pracovištích, která přijímají a dále zpracovávají PDF z různých zdrojů (osvit, print-shop, reklamní agentura, vydavatelství aj.). Po vyladění odpovídajících preflightových profilů a seznamů akcí zde lze PitStop použít k víceméně automatizovanému zpracování došlých PDF souborů, jež na výstupu garantuje PDF, které v dalším workflow bude činit jen minimum potíží. Návratnost je pak dána výrazně méně chybnými zakázkami při podstatně efektivnějším zpracování.

Tolik tedy naše úvodní seznámení s PitStopem. V příštím díle tohoto seriálu bychom se rádi podrobněji věnovali specifikům editace PDF dokumentů s pomocí tohoto produktu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: