Adobe uvedla Creative Suite 4 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


skenerista, osvitář

Adobe uvedla Creative Suite 4

24. září 2008, 00.00 | Výrazně vyšší integrace, posílení možností platformy Flash, nové cesty cross-media publikování a hlavně stovky vylepšení a nových funkcí v jednotlivých produktech. Takto lze charakterizovat novou generaci nástrojů pro pre-press, webdesign, video a zvuk Adobe Creative Suite 4, která byla oficiálně představena 23. 9. Jaké novinky přináší nové podoby tak zásadních aplikací jako je Photoshop Extended, InDesign, Illustrator, Flash, Dreamweaver či Premiere?

Dne 23. 9. představila společnost Adobe Creative Suite 4 (CS4), tedy novou podobu nejdůležitější rodiny publikačních, designérských a kreativních nástrojů dneška. Mimo dopředu ohlášeného webcastu, ve kterém mohlo být během jediné hodiny ukázáno skutečně jen několik málo funkcí nové Suite, se na stránkách Adobe i mnoha dalších serverech objevily ohledně CS4 detailní informace. V tomto článku bychom se rádi pokusili o jejich rámcové shrnutí.

Ke struktuře CS4

Struktura nové Creative Suite, jenž je dle Adobe největším vydáním softwaru v její historii, v mnohém odpovídá předchozí CS3 podobě. Jde takto o sadu samostatných produktů (Photoshop Extended, Illustrator, InDesign, Flash Professional aj.), integrovaných komponent (Bridge, Version Cue aj.) a nejnověji též online služeb (Acrobat.com, Kuler, Acrobat ConnectNow aj.), které jsou v různých kombinacích nabízeny v podobě šesti bundlů. Zejména na pre-press a design pro tisk takto myslí Design Premium a Standard, pro webové publikování jsou určeny Web Premium a Standard, zpracování videa, zvuku a animací nabízí Production Premium, k dispozici je i bundle všech produktů Master Collection. Stejně tak je možný (cenově oproti nákupu celých bundlů nepříliš výhodný) nákup jednotlivých aplikací CS4. Podrobně celou strukturu nové Suite prezentuje následující tabulka, převzatá ze stránek společnosti Amos Software.

adobecs4uv1f.jpg

Publikační strategie

Z webcastu Adobe byl zřejmý důraz, který Adobe klade na to, aby její nástroje a technologie byly vůdčí ve světě webového publikování a mobilních zařízení. Zásadní je tedy nyní zejména nasazení platformy Flash a dále tvorba videa pro daná média. Dreamweaver CS4 má potvrdit své postavení coby klíčový prostředek profesionálního webdesignu a i zdánlivě konzervativní nástroj tištěné produkce InDesign nyní díky exportu do Flashe slouží coby prostředek tvorby elektronického obsahu. Netřeba nicméně příliš dodávat, že Adobe má právě v daných oblastech nemalou konkurenci, představovanou zejména Microsoft Silverlight a světem RIA aplikací.

Naznačené směřování naštěstí neznamená, že by Adobe opouštěla stávající oblasti ve kterých víceméně dominuje, tj. zejména svět předtiskové přípravy (InDesign, Acrobat) a tvorby bitmapové (Photoshop Extended) a vektorové (Illustrator) grafiky. I zde se v příslušných nástrojích dočkali uživatelé mnoha více či méně zásadních vylepšení či zcela nových nástrojů.

adobecs4uv2f.jpg

Priority vývoje

Při vývoji nové Suite byly podle zmíněné prezentace klíčové tři priority. První je integrace: zatímco CS 3 nabízela vzhledem k nutnosti dodržet vývojový cyklus jen málo času k tomu, aby se sjednotily Macromedia a Adobe produkty, bylo nyní více času danou integraci dokončit. Jednotlivé komponenty CS4 jsou takto výrazně lépe propojeny, týká se to například tvorby obsahu pro Flash z InDesignu či After Effects či otevírání obrázků z Photoshopu v Dreamweaveru. Dreamweaver a Fireworks mají nyní obdobné rozhraní jako ostatní Adobe produkty. Toto rozhraní přitom doznalo určité změny jak co do provedení, tak co do logiky: systém dokovatelných ovládacích panelů byl doplněn zejména o možnost otevřít v jednom okně vícero dokumentů formou záložek (tabs), obdobně jako je tomu u webových prohlížečů.

adobecs4uv6f.jpg

Další prioritou je urychlení činností, tedy zvýšení uživatelské produktivity. Inovované či zcela nové nástroje a postupy dovolují realizovat věci snáze - příkladem zde mohou být nové možnosti tvorby animací ve Flashi, aplikace GREP náhrad na bázi stylů v InDesignu či nástroj Kulatý štětec Illustratoru (více viz dále v tomto článku). Důraz byl také položen na urychlení chodu aplikací.

Konečně pak zásadní prioritou byly i inovace. Všechny CS4 produkty takto poskytují nové funkce, mezi kterými vynikne zejména z koncepčního hlediska značně revoluční podpora Seam carving (změna měřítka s ohledem na obsah) v Photoshopu Extended.

Online služby

CS4 je nyní výrazně více spojena s online službami, které byly jinak v určité podobě k dispozici i dříve. Aplikace pro tvorbu harmonických barvových palet Kuler je takto přístupná z řady aplikací CS4, obdobně to platí o nástroji skupinové online spolupráce Adobe ConnectNow (služba serveru Acrobat.com). Dále mají uživatelé CS4 k dispozici i ostatní služby Acrobatu.com, zejména Share a My Files určené ke snadnému ukládání, sdílení a publikování dokumentů. Využít lze rovněž zdroje pro nápovědu, výuku a výměnu informací, kterými jsou Adobe Community Help (technické dotazy), Resource Central (zdroje týkající se zpracování audia a videa) a Adobe Bridge Home (tipy, výukové lekce atp.).

Integrované komponenty

Správce zdrojů Bridge, poskytovaný v rámci všech CS4 balíků a spolu s tím i s dodávkami samostatných CS4 aplikací, byl výrazně přepracován jak co do způsobu použití, tak i výkonu. Rozšířena byla komponenta Dynamic Link, umožňující v CS4 Production Premium a Master Collection rychlou výměnu obsahu mezi aplikacemi After Effects, Premiere Pro, Soundbooth a Encore bez nutnosti renderingu. Stejně jako v CS3 dovoluje komponenta Device Central CS4 kontrolovat chování vytvořeného elektronického obsahu na emulátoru nejrůznějších mobilních zařízení (k dispozici je v současnosti víc jak 450 profilů).

adobecs4uv4f.jpg

Nároky a platformy

Systémové nároky jednotlivých CS 4 aplikací zůstaly v mnohém obdobné předchozím podobám. Samozřejmostí se ovšem stal požadavek na spíše rychlejší procesor (pro Windows stroje alespoň 2 GHz, pro Maca nejméně G5) a minimálně 1 GB RAM, objem instalací se opět pohybuje v řádech gigabajtů.

Na platformě Macintosh již nejsou oficiálně podporovány G4 procesory u těch aplikací, které ještě zůstávají dostupné i pro PowerPC, ukončena byla podpora PowerPC pro AfterEffects, takže všechny produkty pro práci s videem jsou nyní již jen pro Intel Macy. Na druhou stranu zde potěší portace OnLocation na danou platformu. Jinak u macovské podoby jednotlivých CS4 aplikací nezbývá než doufat, že v nich byly definitivně vyřešeny nepříjemné chyby, které sužovaly uživatele kombinace CS3-Leopard.

Tolik CS4 souhrnně. Pokusme se nyní představit - ale skutečně jen telegraficky, více přineseme záhy v samostatných článcích - vybrané inovace a novinky jednotlivých aplikací CS4.

Photoshop

Svým způsobem revoluční je v Photoshopu CS4 (ale ukáže se teprve nyní, jak moc v praxi skutečně použitelná) podpora funkce seam carving, neboli změny měřítka s ohledem na obsah. Jedná se zde o prostředek, dovolující měnit rozměry obrázku se zachováním jeho zvolených detailů v původní velikosti, čehož lze použít k snadným úpravám a retuším.

adobecs4uv3f.jpg

Nový panel Úpravy (Adjustments) poskytuje snazší přístup k nástrojům nedestruktivních úprav barev a tónů obrázků, panel Masky (Masks) dovoluje rychle vytvářet a upravovat masky. Plátno lze natočit do libovolného úhlu, posouvání a přibližování či oddálení jsou nyní v Photoshopu velmi plynulé a s ostrým obrazem. Zcela přepracovány byly nástroje pro korekce barev Zesvětlení, Ztmavení a Houba.

Vylepšeny byly funkce pro automatické spojování obrazů, zarovnání vrstev a HDR grafiky. Posíleny jsou tiskové nástroje, mimo jiné o užší interakci s různými modely tiskáren, náhled oblastí obrázku mimo gamut či podporu 16bitového tisku v Mac OS X. Nové možnosti zpracování Raw snímků nabízí jak nový Camera Raw 5, tak případná úzká integrace s Lightroom 2.

adobecs4uv5f.jpg

Photoshop Extended přináší řadu vylepšení v případě práce s 3D obsahem. Možné je snadné umisťování 2D vyobrazení na různé 3D tvary (koule, čtverec apod.) či též převod map přechodu na 3D objekty. Umožněna je přímá malba na 3D modely s pomocí odpovídajících nástrojů Photoshopu. Podporována je rovněž tvorba tištěné 3D lentikulární grafiky, využít lze dále export do různých 3D formátů. Vylepšeny byly dosavadní možnosti úprav 3D objektů a jejich vlastností. Rovněž se na vyšší úroveň dostaly možnosti úprav videoklipů, možné zde jsou například synchronizace vizuálních efektů se zvukem či převedení 3D objektu do zóny zobrazení videa.

InDesign

V případě InDesignu CS4 byla z hlediska publikační strategie Adobe nejdůležitější novinka, tedy export obsahu do podoby Flash prezentace, známa již z předchozích oznámení. Z hlediska čistě pre-pressového nasazení budou ale mnohem důležitější novinky jiné. V první řadě je takto třeba zmínit živý průběžný preflight. který dokáže v reálném čase kontrolovat, zda nastavení dokumentu odpovídají určitým kritériím.

Zaplesají pak ti. kdo již v minulé verzi začali používat velmi užitečnou funkci textových GREP náhrad. Tyto lze nyní definovat a automaticky aplikovat na úrovni odstavcových stylů, takže například opravy typických překlepů a prohřešků proti normě či třeba též zformátování obsahu vyznačeného dohodnutými značkami bude doslova hračkou.

InDesign CS4 nyní rovněž nabízí funkci pro křížové reference a podmíněný text: obojí ocení zejména sazeči rozsáhlých publikací. Zřejmě úplně pro každého pak budou vylepšení panelu Links pro práci s linkovanými obrázky či funkce Place pro umisťování obsahu do dokumentů. Totéž je třeba říci o funkci automatického přidávání stránek při přetékajícím textu. Praktická je funkce umožňující rotovat layout pro editaci specifických prvků návrhu. Automatická vodítka pak dovolí rychle zarovnat, otočit či změnit velikost u jednoho či více objektů.

adobecs4uv7f.jpg

Illustrator

Za jedno z nejdůležitějších vylepšení nástroje pro tvorbu vektorové grafiky Illustrator lze bezesporu označit nástroj Kulatý štětec (Blob). Daný prostředek dovoluje (v duchu toho, co již v CS3 poskytoval nástroje Eraser) s vektorovou grafikou zacházet ve stylu bitmapových editorů, tj. pouze kreslit a nezajímat se o nějakou práci s cestami, kotevními body apod.

V rámci jednoho souboru lze nyní v Illustratoru použít až 100 kreslicích pláten různé velikosti, a tato zobrazovat libovolným způsobem, možný je jejich tisk či export do vícestránkového souboru. Adobe tedy takto do Illustratoru přidala jednu z nejvíce samozřejmých funkcí, konečně bude možno v rámci jednoho dokumentu schraňovat návrh všech ilustrací týkajících se určitého projektu apod.

Nové možnosti designu poskytuje nastavení průhlednosti v přechodech, dále lze s přechody pracovat přímo na objektu. Vlastnosti objektů je možno upravovat přímo v panelu Vzhled, tím odpadá nutnost otevírat panely Výplň, Tah a Efekty. Vylepšena byla práce s grafickými styly a ořezovými maskami. K dispozici je nyní náhled separací.

adobecs4uv8f.jpg

Flash Professional

Důležitá vylepšení přináší Flash Professional zejména v případě tvorby animací. Ty lze nyní založit na objektech (namísto klíčových snímků), což poskytuje možnosti výrazně intuitivnější práce, které ocení například designéři zvyklí dosud jen na práci se statickým obsahem. Velmi snadné a přitom efektně působící rozpohybování postav, zařízení i dalších objektů dovoluje podpora inverzní kinematiky s nástrojem Kost (Bones). Detailní kontrolu nad parametry klíčových snímků poskytuje nový editor pohybu (Motion editor).

2D objekty lze nyní animovat v 3D s novými nástroji posunu a rotace. Nástroje Dekorace (Deco tool) a Rozprašovač (Spray Brush) nabízí nové cesty použití symbolů coby grafických nástrojů.

adobecs4uv9f.jpg

Pro snadnou přípravu projektu lze použít přednastavené animace, aplikovatelné na libovolný objekt, možná je vlastní tvorba takovýchto přednastavení či jejich výměna s jinými uživateli. K dispozici je podpora XMP metadat pro rozšířené možnosti zpracování. Prezentace připravené ve Flashi lze publikovat v podobě Adobe AIR desktopových aplikací. Za účelem přebírání obsahu z InDesignu a After Effects podporuje Flash Professional nový formát XFL.

Webdesign

Možnosti editoru a správce webových prezentací Dreamweaver a editoru webové grafiky Fireworks poodkryla Adobe již v odpovídajících betaverzích. Tyto jsme přiblížili v samostatných recenzích (zde a zde). Na tomto místě tedy u Dreamweaveru CS4 jen ve stručnosti zmiňme podporu náhledového režimu Live View založeného na enginu WebKit, různých Ajax a JavaScript frameworků či tvorby AIR aplikací, funkci HTML data sets pro publikování datových sad, integraci s Adobe Photoshopem na bázi smart objects a různá rozšíření pro snazší práci s kódem stránky i s ní souvisejícími zdroji. Úplnou novinkou je prerelease technologie InContext Editing, dovolující nechat obsah webových stránek selektivně editovat uživateli prostřednictvím odpovídající online služby.

adobecs4uv10f.jpg

Fireworks CS4 nabízí například možnost exportu vytvořeného obsahu v podobě standardních webových layoutů postavených na CSS či do PDF dokumentů a dále rozšíření možností práce s textem a schopnost prototypování AIR aplikací pro Flash či Flex. Novinkou jsou i chytrá vodítka pro snadné umisťování a měření vodítek a prvků.

V nabídce zůstává i Contribute, nástroj pro uživatelskou editaci stránek připravených v Dreamweaveru. Poskytuje řadu nových funkcí, včetně možností skupinové spolupráce nad obsahem webu či editace z prostředí webového prohlížeče nebo lepší podpory blogování a práce s PDF, Flash či obrázkovými soubory.

Video a zvuk

Klíčovou novou technologií v nástrojích Premiere Pro (střih videa) a Soundbooth (zpracování zvuku) představuje Speech Search, dovolující vyhledávat v klipech mluvené slovo a toto převádět na textové vyjádření, čehož lze použít nejen ke snazšímu střihu, ale též připojení metadat k danému typu obsahu pro online distribuci - otázkou je, jak či zda vůbec bude daná funkce fungovat s češtinou. Premiere nyní umí nativně pracovat s moderními kamerovými formáty jako jsou RED, P2, XDCAM a AVCHD. K dispozici by zde pak mělo být více jak 50 vylepšení editačních nástrojů.

adobecs4uv11f.jpg

Aplikace pro direct-to-disk recording OnLocation má nyní standardní interface a je dostupná pro Windows i Mac OS X, nabízí výkonné možnosti úprav anotací a metadat klipů a dokáže skrze ně lépe spolupracovat s Premiere při střihu videa.

V After Effects je nyní k dispozici živý import 3D vrstev z Photoshopu pro jejich další použití v animacích. Dále se zde nabízí různá vylepšení prostředí a workflow, časové osy a projekty lze prohledávat. Kompozice lze exportovat jako projekty s vrstvami pro zpracování ve Flashi Professional, k dispozici je i workflow pro tvorbu obsahu pro mobilní média. Využít lze nezávislý x, y, z keyframing a vylepšení pro 3D kompozice.

Správu zdrojů zpracovaných prostřednictvím nástrojů Production Premium lze nyní založit na XMP metadatech vkládaných jednotlivými nástroji. Posíleny byly možnosti exportu pro nejrůznější média (DVD, Web DVD, Blu-ray aj.) prostřednictvím Encore CS4. K dispozici je rychlejší, plně nastavitelný výstup do Flashe (SWF). Různých vylepšení se dočkala aplikace Soundbooth, o mnoha z nich jsme již psali v souvislosti s její dřívější betaverzí.

Acrobat 9

Součástí Creative Suite 4 je i Acrobat 9 Pro, všestranný nástroj pro práci s PDF. Obdobně jako v několika předchozích verzích byl uveden již před CS4, jeho rozhraní je od ostatních nástrojů CS4 odlišné. Podrobněji seznamujeme naše čtenáře s vlastnostmi daného produktu v tomto seriálu.

Dostupnost a ceny

Jednotlivé bundly Creative Suite 4 budou k dispozici od října. Cenová nastavení jsou obdobná cenám u CS3 a opět je zřejmý výrazný nepoměr mezi cenami v USA a zbytku světa, ČR z toho nevyjímaje. Konkrétně jsou podle odpovídající tiskové zprávy českého zastoupení Adobe koncové ceny vybraných CS4 balíků následující (uvádíme bez DPH; v závorkách pak pro srovnání ceny pro trh v USA): Design Premium 54 510 Kč (1 799 USD), Web Premium 46 210 Kč (1 699 USD), Production Premium 51 790 Kč (1 699 USD), Master Collection 76 320 Kč (2 499 USD). Adobe plánuje nabídku odstupňovaných cen upgradů z předcházejících verzí, po omezenou dobu budou moci zákazníci s platnou licencí na libovolnou verzi sady Adobe Creative Suite Design, Web a Production Premium upgradovat na Creative Suite 4 za cenu upgradu z CS3.

Závěrem

Jsou stovky inovací opravdu to co, je potřeba? Tuto zdánlivě paradoxní otázku si lze v souvislosti s CS4 zcela jistě položit. S postupem let totiž přibývá uživatelů Adobe aplikací, kteří - zejména v tradičních, zavedených workflow - nevyžadují stále nové a nové funkce a spíše preferují výkon a stabilitu stávajících nástrojů. Na druhou stranu ovšem nelze přehlédnout, že mnohá vylepšení jednotlivých prostředků nové Suite mohou i pro takovéto konzervativce znamenat významnou pobídku k upgradu. Pro ty, kdo se do světa publikování a designu teprve chystají vstoupit je situace jednoznačnější, k jednotlivým CS4 balíkům dnes lze - i díky poměru cena/funkční výbava - jen těžko hledat opravdové konkurenty.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: