Jak vytvořit v Acrobatu publikaci z různých zdrojů? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Příslušenství

Jak vytvořit v Acrobatu publikaci z různých zdrojů?

acrobat 6 acrobat6

3. května 2004, 00.00 | Adobe Acrobat 6 nabízí silné nástroje pro rychlou a snadnou tvorbu PDF publikace,
složené z různých zdrojů. Jak tyto nástroje fungují? A kdo využije jejich možnosti?

Primárním posláním Adobe Acrobatu je tvorba PDF dokumentů. K té se, zejména v předtiskové přípravě, používá samostatná komponenta Distiller. Mimo ní ovšem poskytuje Acrobat možnost tvorby PDF z různých souborových formátů přímo ve svém prostředí. Nejzajímavější funkcí zde je složení PDF dokumentu z více různých zdrojů do jediné konzistentní publikace, přičemž mimo obsahu z jednoho nebo více dalších PDF dokumentů lze vkládat i data v řadě dalších formátů (PostScript/EPS, jednotlivé komponenty Microsoft Office, JPEG, PNG, GIF, AutoCAD, Microsoft Visio aj.). Vytvořenou publikaci pak lze s pomocí odpovídajících nástrojů doplnit o různé informace, vložené prostřednictvím záhlaví a zápatí nebo vodoznaku či pozadí.

Své nejlepší uplatnění najde uvedená funkce v kancelářích a obecně na jakýchkoli pracovištích, která preferují možnost rychle poskládat publikaci i na úkor nároků na kvalitu. PDF vytvořené uvedeným způsobem (brožura, marketingový materiál, výroční zpráva, studijní či školící podklad atp.) bude určeno pro elektronické zobrazení a publikování nebo se počítá s jeho výstupem pouze na stolní tiskárně, kopírce či jiném obdobném zařízení. I na pre-pressových pracovištích si nicméně zmíněná metoda může najít své místo: Příkladem nám může být archivování podkladů (dokumenty Microsoft Office, digitální fotografie, skenované dokumenty) či náhledů, korektur a různých verzí publikace v jediném PDF souboru. Vzhledem k naznačené všestranné použitelnosti uvedených nástrojů jsme se rozhodli v tomto článku přiblížit jejich možnosti poněkud blíže.

Tvorba PDF z více souborů

Funkce pro tvorbu PDF z více zdrojů se v Acrobatu 6 vyvolá příkazem Soubor-Vytvořit PDF-Z více souborů. Následné dialogové okno umožňuje vytvořit seznam souborů, z nichž má být publikace sestavena. Do seznamu lze zapnutím odpovídající volby automaticky zařadit všechny právě otevřené PDF dokumenty, případně lze využít i naposledy aplikovaný seznam. V seznamu je možno libovolně měnit pořadí souborů, jeden soubor lze vkládat i opakovaně (například soubor s prázdnou či oddělovací stránkou atp.). Poté, co seznam odpovídá uživatelovým požadavkům, je možno spustit generování výsledného PDF. To se vytváří tak, že se nejprve provede případná konverze jednotlivých dokumentů prostřednictvím jejich mateřských aplikací a virtuálního tiskového driveru Adobe PDF. Po skončení převodů se sestaví výsledný dokument, který se automaticky zobrazí v okně Acrobatu a lze jej dále upravovat (viz dále) či uložit pod zvoleným jménem.

acrokom1f.gif

Dialog pro sestavení publikace

Za zmínku stojí publikace zkombinované výlučně z JPEG souborů, resp. digitálních fotografií, uložených v tomto formátu. Pro takovýto typ PDF jsou totiž v rámci Acrobatu i Readeru různé specializované funkce, jejichž možnosti a využití jsme nastínili ve zvláštním článku.

Skládání a úpravy PDF dokumentu na úrovni stránek

Mimo výše uvedeného nástroje lze ke skládání informací výlučně z PDF souborů použít odpovídající sadu nástrojů, skrývající se pod příkazem Dokument-Stránky. S její pomocí lze odstraňovat, vkládat, nahrazovat či přenášet zvolené stránky mezi PDF dokumenty. Blíže jsme se uvedenou nástrojovou sadou zabývali v tomto našem starším článku, který se sice váže k Acrobatu 5, většina zde podaných informací je nicméně použitelná i v případě Acrobatu 6.

Úpravy vzhledu vytvořené publikace

Jak jsme již řekli výše, základními úpravami, které je možno s vytvořenou publikací provést, jsou vložení záhlaví či zápatí nebo vodoznaku a pozadí. V prvním případě se po zadání příkazu Dokument-Přidat záhlaví a zápatí nabídne dialog, ve kterém může uživatel určit zvlášť podobu záhlaví a zvlášť podobu zápatí. V obou případech lze na zvolené pozice (okraje, střed stránky) vložit jak libovolný, i víceřádkový, text, tak datum vytvoření a číslo stránky. K dispozici je přitom poměrně sofistikovaný aparát, umožňující aplikovat nastavení na zvolený stránkový rozsah a doplnit záhlaví a zápatí o prázdné místo. Představu o efektu jednotlivých nastavení poskytuje odpovídající náhled. Vložená záhlaví či zápatí lze pak zpětně upravovat, odstranit atp.

acrokom2f.gif

Nastavení záhlaví a zápatí

Na zvolené stránky v dokumentu je dále možno umístit obsah stránky z PDF souboru a to buďto v podobě vodoznaku (umístí se před obsah stránky) nebo pozadí (umístí se za obsah stránky). Uvedená funkce je vhodná pro zkrášlení publikace, nastavení doplňkových informací (autorské údaje atp.), zakrytí určitého obsahu atp. Pro vodoznak/pozadí lze určit jejich pozici, natočení a průhlednost. Dále je možno stanovit, že vložený vodoznak/pozadí bude použit pouze při tisku nebo elektronickém prohlížení dokumentu (nebo v obou případech). Flexibilní možnosti označkování obsahu jednotlivých stránek statickými i dynamicky generovanými informacemi pak poskytuje Nástroj razítko (Nástroje-Poznámky-Nástroj razítko).

Mimo těchto prostředků lze pro elektronické prohlížení dokumentu nastavit další specifické PDF vlastnosti: příkladem nám mohou být odkazy, záložky či způsob zobrazení stránek v prohlížeči. Příslušné nástroje rovněž dovolují doplnit vytvořené PDF o multimediální prvky, k dispozici jsou dále prostředky pro tvorbu prezentací. Za zmínku pak stojí další funkce, spojené s PDF a Acrobatem, jako jsou zabezpečení a elektronický podpis, anotace atp. ... - ve výčtu bychom zde mohli ještě dále pokračovat, tím bychom ale samozřejmě náš výklad převedli na komplexní popis všech funkcí Acrobatu, což by na tomto místě bylo jistě zcela samoúčelné.

acrokom3f.gif

Nastavení vodoznaku/pozadí

Závěrem

Z prostorových důvodů jsme se mohli věnovat pouze obecnému nastínění nástrojů, principů a postupů, na kterých je založeno skládání publikací v prostředí Acrobatu. Pro podrobnější popis je tedy zapotřebí sáhnout po odpovídající dokumentaci. Každopádně věříme, že i z našeho zkratkovitého nastínění plyne, jaké různorodé a užitečné možnosti funkce pro tvorbu PDF publikace z více zdrojů v prostředí Acrobatu nabízí.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: