Co přináší PDF 1.5? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Příslušenství

Co přináší PDF 1.5?

acrobat 6 acrobat6

26. května 2003, 00.00 | Podpora standardu JPEG2000, vrstev či multimédií, rozšířené možnosti zabezpečení a
elektronického podpisu. S těmito i dalšími zajímavými vlastnostmi nové verze formátu PDF
vás seznámíme v našem článku.

U společnosti Adobe se již stalo tradicí, že spolu s novou verzí aplikace Adobe Acrobat (dříve Exchange), bývá uvedena též nová verze Portable Document Formatu (PDF), pro jehož zpracování je zmíněná aplikace určena. Nejinak tomu je i v případě nejnovější, šesté verze Acrobatu, kterou doprovází PDF 1.5. Nová rozšíření bývají obvykle nejprve podporována odpovídajícími funkcemi Acrobatu, později je pak ve svých produktech implementují další výrobci. Pro podrobné seznámení s novou specifikací je nejlépe sáhnout po její referenční příručce, kterou si lze v draft, tedy nehotové verzi, stáhnout v elektronické podobě ze serveru Adobe. (Přímý odkaz na tento dokument v PDF, mající více jak 12 MB, je zde, obsah je zveřejněn například zde.) Pro ty, kdo nemají čas zabývat se tímto objemným materiálem nebo se chtějí podívat na nové vlastnosti pouze globálně, přinášíme rámcový přehled novinek z PDF 1.5 v tomto článku.

Optimalizace datového toku a JPEG2000

Velkou výhodou PDF je výrazná optimalizace objemu jeho souborů. Té je dosaženo zejména efektivní organizací dat v PDF dokumentech a dále aplikací nejrůznějších kompresních metod, použitých jak pro text a čárovou grafiku, tak pro bitmapové obrázky. PDF 1.5 umožňuje oproti dřívějším verzím specifikace dále redukovat objem souborů pomocí technologie "object stream", dovolující ke komprimaci seskupovat zvolené objekty. Podstatně důležitější novinkou je nicméně podpora formátu JPEG2000, tedy technologie pro reprezentaci obrazových dat, která je vylepšenou podobou hojně rozšířeného formátu JPEG (či přesněji řečeno formátu JFIF, využívajícího metodu komprese, označenou jako JPEG). Uživatelé PDF získají díky podpoře uvedeného formátu nejen možnost efektivnější (bezztrátové i ztrátové) komprese obrazových dat, ale rovněž vlastnosti, jako je postupné načítání daného obrázku po částech (vhodné pro Web) či využití kanálů nebo ICC profilů v rámci daného typu grafiky.

Vrstvy

Významnou novou vlastností PDF 1.5 je podpora vrstev, resp. v terminologii tohoto formátu tzv. Optional Content Groups. Jedná se o možnost seskupovat zvolené objekty dokumentu za účelem jejich současného zpracování, jako je zejména skrytí či zobrazení - tedy vlastnost, kterou uživatelé dobře znají z pre-pressových aplikací typu Photoshopu či Illustratoru. Adobe přišla ovšem s podporou vrstev zejména s ohledem na technickou grafiku, představovanou například výkresy z prostředí aplikace AutoCAD. Do budoucna nicméně nic nebrání možnosti využívat uvedenou vlastnost dále jak v pre-pressu, tak i například v kartografii (různé úrovně zvětšení mapy v témž dokumentu) či kancelářské sféře (různé podoby /jazykové, korigované apod./ téhož dokumentu v jediném souboru).

pdf15-1f.gif

Draft specifikace PDF 1.5 má ke dnešnímu dni víc jak 1100 stran.

Multimédia

Adobe myslí v nové specifikaci, podstatně více než kdy dříve, na oblast multimédií. Uživatel, resp. zpracovávající aplikace, nyní mohou do PDF dokumentů vkládat objekty typu MP3 souborů či QuickTime klipů. Odpovídající mechanismy pak umožňují dopodrobna kontrolovat využití takto vložených objektů, a to především co se týče jejich přehrávání: pro daný obsah lze určit například implicitní i alternativní přehrávač a dále způsob přehrání (v okně, dané oblasti stránky apod.), přičemž volbu adekvátní aplikace nebo metody je možno řídit například podle propustnosti internetové linky. Ke zpracování multimediálních objektů lze využít odpovídajících funkcí JavaScriptu, takže uživatel může (spolu s využitím stávajících vlastností PDF, jako je zejména podpora tzv. přechodů) v PDF vytvářet i velmi komplexní multimediální alba či prezentace.

Zabezpečení a elektronický podpis

Rozšíření doznaly rovněž funkce pro zabezpečení a elektronické podpisování PDF dokumentů. Mimo jiné lze nyní uzamknout pouze zvolenou část dokumentu. (Uživateli tedy například z daného dokumentu budou k dispozici jen metadata.) V případě elektronického podpisu jsou k dispozici mechanismy, umožňující trasovat změny, provedené s jednotlivými objekty daného dokumentu. Podepsaný dokument může být také otevřen všemi uživateli, jejichž podpis (obsažený v osobním certifikátu) splňuje určená pravidla. (Dokumenty uvedeného typu jsou v terminologii Adobe označeny jako certifikované /certified/, což může vést k nepříjemným záměnám s obdobně označenými dokumenty, zpracovanými preflightovými nástroji společnosti Enfocus.)

Poznámky a formuláře

Dílčí změny doznal rovněž anotační aparát. K dispozici jsou nyní nové typy anotací, kterými jsou poznámky nepravidelného tvaru (polygon, polyline annotation) či poznámky pro přehrávání multimediálního obsahu (screen annotation). Obsah poznámek může být, obdobně jako obsah formulářových polí (významná změna, co se vizuální prezentace formulářů týče), formátován pomocí tzv. rich text strings, k dispozici jsou přitom možnosti, převzaté z technologie kaskádových stylů, resp. standardu XHTML.

Tagovaný text

Rozšířena byla rovněž technologie tagovaného PDF, tj. způsobu, jakým se v PDF souborech vyznačuje struktura obsahu. Ta je využívána zejména při zpřístupnění PDF dokumentů zrakově postiženým a dále při dynamickém přeformátování či konverzi dokumentů uvedeného typu. (Blíže jsme o uvedené technologii psali zde.) K novým vlastnostem tagovaného PDF patří mimo zachycení rozšířených vlastností PDF (vrstvy, anotace aj.) například modely pro popis layoutu stránky a tabulek či, oproti minulé verzi podstatně rozšířená, možnost specifikace informací, spojených s písmy.

Závěrem

Z prostorových důvodů jsme mohli nová rozšíření specifikace PDF představit pouze ve zkratce. Pro podrobnější přiblížení bude nicméně více místa v dalších článcích o Acrobatu 6, které pro Grafiku připravujeme. (Skutečně naplno nebo novými, dosud netušenými způsoby, budou možná některé z popsaných vlastností stejně využity až za nějaký čas, v nových pluginech či aplikacích.) Nedočkavý čtenář může do té doby každopádně sáhnout po výše zmíněné referenční příručce PDF 1.5 a případných dalších informačních zdrojích.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: