Xerox Phaser 7500DX: barevná laserová tiskárna v podrobném testu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Xerox Phaser 7500DX: barevná laserová tiskárna v podrobném testu

16. března 2010, 00.00 | Barevná laserová LED tiskárna Xerox Phaser 7500DX pro formát A3 je samotným výrobcem řazena spíše do kategorie office zařízení. Nedávno jsme ji nicméně otestovali s ohledem na kvalitu a rychlost produkčního tisku a možnost využití při digitálním nátisku. Výsledky našich zjištění přinášíme v tomto článku.

Barevná laserová LED tiskárna Xerox Phaser 7500DX pro formát A3 je samotným výrobcem řazena spíše do kategorie office zařízení. Nedávno jsme ji nicméně otestovali s ohledem na kvalitu a rychlost produkčního tisku a možnost využití možnost využití při digitálním nátisku. Výsledky našich zjištění přinášíme v tomto článku.

xeroxphaser7500dxf.jpg

Pohled dovnitř

Testovaná sestava obsahovala 5 zásobníků papírů s duplexní jednotkou pro oboustranný tisk. Oproti předchůdcům používá pro osvit nový typ LED HiQ vyvinutých společností Fuji Xerox Co Ltd. Hlavní výhodou oproti jiným LED a laserovým systémům je schopnost přesnějšího emitování tiskového bodu a automatické kalibraci jednotlivých LED členů. Pro bližší seznámení s touto technologií si můžete stáhnout podrobné informace na tomto odkazu.

Použity jsou tonery Emulsion Aggregation – High Grade (EA-HG), které na rozdíl od běžných tonerů vznikají chemickou cestou a ne rozmělňováním na prášek. Zásadním přínosem je pak rovnoměrná velikost částic, která se projevuje lepším vykreslením například u čar, jemných přechodů apod., a má vliv i na vykreslení plných ploch, kde nerovnoměrnost pokrytí jednou barvou na velké ploše bývá často kamenem úrazu barevných laserových tiskáren.

Jako jedna z „vychytávek“ tiskárny je vyzdvihována funkce technologie Color By Words – barva slovy. Pro lepší představu vás odkáži přímo na popis společnosti Xerox. Domnívám se ovšem, že daná funkce nemá pro tuto tiskárnu smysl a jde pouze o marketingový bonus. Spíš by se osvědčila coby zásuvný modul v aplikacích pro úpravu fotografii, nemluvě už o tom, že není lokalizována do češtiny.

xeroxphaser7500dx-insidef.jpg

Parametry

Fyzické rozlišení tiskárny činí 1 200 x 1 200 dpi, maximální formát papíru v podavačích č. 3, 4 a 5 je SRA3 (330 x 457 mm), počet založených listů je 500 ks. V uvedených podavačích můžete zakládat papír o plošné hmotnosti 67–256 g/m2 (67–220 g/m2 pro oboustranný tisk). Ruční podavač, resp. boční zásobník č. 1 pojme papír o hmotnosti 67 až 280 g/m2 (67–220 g/m2 pro oboustranný tisk) a formátu 89 x 99 mm až 320 x 1200 mm. Automatický podavač č. 2 pojme 500 listů o gramáži 67–256 g/m2 a formátu 140 x 182 mm až 297 x 432 mm. Výstupní zásobník pojme 400 listů. Pro připojení slouží rozhraní USB 2.0, nebo gigabitový ethernet.

Základní nastavení a monitorování tiskárny je možné provádět pomocí webového prohlížeče. Ten umožňuje upload tiskového souboru přímo na pevný disk tiskárny, kde jej můžete ponechat a dle potřeby přímo tisknout.

Tiskárna tedy zvládá velký rozsah použitelných typu papírů, podle našich zkušeností není problémem tisknout na 300 g/m2 papír, samozřejmě se to ale nedoporučuje, v případě závady by vás to mohlo stát záruku. Zajímavostí je možnost potisku formátu 320 x 1 200 mm.

Praktické postřehy

Tiskárna dosáhla rychlost tisku deklarované výrobcem, tj. 35 stran za minutu barevně i černobíle. K produkčnímu tisku náleží i schopnost tisku postscriptových dat. Tuto vlastnost zaručuje vestavěný Adobe interpret PostScriptu 3. Při tisku složitých dokumentů s různými typy průhledností, přechodů apod., které obsahoval tištěný testovací PDF soubor, si tiskárna poradila bez problémů. Příjemně překvapila přesnost registrace, kde se odchylka při testu oboustranného tisku nepřehoupla přes 2 mm, takže pokud se tiskne na spad, s ořezem by nebyl problém.

Rozhraní ovladače je přehledné, v některých případech tisku z Mac OS X se ovšem vyskytl problém, kdy nabídky nebyly zobrazeny v grafickém rozhraní, ale po položkách v několika menu. Položky menu obsahují vyčerpávající škálu nastavení, z těch podstatných to jsou barevné korekce, kvalita tisku, výběr papíru, oboustranný tisk a snášení.

Ovladač zpracovává (převádí) soubory nativně v barvovém modelu CMYK s podporou správy barev. K dispozici je několik nastavení pro výběr papírů, které pokrývají běžný rozsah používaných typů. K tomu je zde možnost si nadefinovat uživatelské nastavení, jež ale nemá valný význam, protože zde najdete zase jenom možnost přidělení některého z nastavení hlavní nabídky, nejde zde nastavit žádný relevantní parametr (rychlost průjezdu, tloušťku papíru, povrch, atd.).

V rámci správy barev je možnost vybrat si simulaci cílového barevného prostoru. Zde mám výtku, protože chybí ISO Coated v2 (FOGRA39L) a není možnost si naimportovat případně vlastní cílový prostor. Tady se dostávám k další věci, která je podstatná pro věrný barevný tisk, nebo dokonce nátisk. Na rozdíl od většího modelu Phaser 7600 není možná kalibrace pomocí sondy, vše je už dané, je zde pouze možnost jakési vizuální kalibrace pomocí posouzení výtisků barevných obrazců z menu tiskárny. Taky není možné si vytvořit specifický uživatelský typ papíru s importem vlastního ICC profilu pro něj, přímo do menu tiskárny. V rámci testů jsem vyzkoušel řízení tiskárny externím ripem EFI XF 4.0 s nastavením pro Phaser 7600, které je částečně kompatibilní s testovanou tiskárnou. Bohužel, ovladač umožňoval tisk pouze na obyčejný typ papíru, takže se nedalo využít vlastností a hlavně kalibraci ripu. Zdá se ale, že nic nebrání zabudování korektního ovladače do ripů jak vlastních, tak třetích stran. Pro otestování jsem proto použil cestu, kdy při tisku byly v ovladači vypnuty veškeré korekce a správa barev, kterou pak na sebe převzal Photoshop.

Výsledky testů

Kvalita tisku je vynikající. Podařilo se potlačit efekt „voskového“ vzhledu oproti klasickému ofsetu, který je méně výrazný. Pro test jsem použil asi nejpoužívanější papír v produkčním digitálním tisku, Color Copy mondi s hmotností 90 g/m2. Subjektivně se kvalita tisku dá srovnat s ofsetovým. Myslím, že běžný spotřebitel, který si není vědom hlavního rozdílu, jenž tvoří odlesk „plastových“ tonerů oproti „souvislému“ lomu světla ofsetového tisku, jeden od druhého nepozná. Výtisky netrpěly žádnými nectnostmi typickými pro tuto technologii. Soutisk byl v pořádku, na hranách jednobarevných objektů nebo písma nevznikly zabarvené linky, plné plochy byly „čisté“. Automatická kalibrace LED diod a ostatního hardware tiskárny se pozitivně odrazila taká na barevné stálosti. Subjektivně od prvního po poslední výtisk nedocházelo při vizuálním srovnání k viditelnému barevnému posunu. Až měření testovacího terče spektrofotometrem odhalilo zásadnější odchylky, poznatelné volným okem na definovaných políčkách barev.

Pro účel digitálního nátisku byl použít EFI Laser Proof Paper XF130 Semimatt s ohledem na požadavky normy pro ISO Coated v2. Ze zobrazení porovnávaných gamutů ICC profilů testované tiskárny a ISO Coated v2 vyplývá, že tiskárna má skoro v celém barevném gamutu „navrch“, pouze u hodnot kolem L=50 je u ISO Coated v2 lepší rozsah v červených odstínech a v tmavých plochách od hodnot L < 19, kde tiskárna nedosahuje denzit ofsetového tisku.

Znázornění gamutu: bílá čára představuje Phaser 7500 s EFI Laser Proof Paper XF130 Semimatt, žlutá čára znázorňuje průběh gamutu ISO Coated v2.

xeroxphaser7500-20f.jpg

Obr. 1. ISO Coated v2 vs Xerox Phaser 7500 L20

xeroxphaser7500-50f.jpg

Obr. 2. ISO Coated v2 vs Xerox Phaser 7500 L50

xeroxphaser7500-80f.jpg

Obr. 3. ISO Coated v2 vs Xerox Phaser 7500 L80

Video ukazuje 3D model porovnání gamutů, bílý objekt patří ISO Coated v2, který je „vnořený“ do gamutu tiskárny.

Následující obrázek zobrazuje výsledek měření pro certifikaci.

xeroxphaser7500-reportf.jpg

Obr. 4. Report EFI Laser Proof Paper XF130 Semimatt

Jak je patrné, tiskárna s použitým papírem po kalibraci a vytvoření profilu splnila podmínky pro certifikaci dle ISO normy ISO 12647-7:2007. Bohužel, další výtisky už měly větší odchylky, které neprošly certifikací. Řádově ale hodnoty kulminovaly hlavně pro max dE = 10, takže tiskárnu pro certifikovaný digitálni nátisk nelze doporučit. Ovšem barevný gamut tiskárny, jakož i odchylky v rámci certifikace jsou dostatečné pro použití na schvalování obtahů, částečně i barevných korekcí a vizuálů. A s ohledem na stav ofsetu u nás by se tiskárna uživila i při digitálním nátisku :-).

Hodnocení a závěr

Kde tedy Xerox Phaser 7500DX najde využití? Jak už bylo napsáno výše, bude to v grafických studiích i komerčních ofsetových tiskárnách a dále všude tam, kde je potřeba kvalitní tisk na nadformát (A3+) a vyšší gramáže papíru. V případě kancelářského prostředí může mít daná tiskárna smysl zejména v oddělení propagace.

Pro produkční nízkonákladový tisk je hlavním limitem doporučená měsíční zátěž (150 000 stran/měsíc), cena tonerů a servisu. V rámci služeb je možné uzavřít se Xeroxem servisní smlouvu, která se týká i spotřebního materiálu. Tiskárna jinak splňuje kvalitativní podmínky pro produkční tisk. Je možné ji rozšířit o multifunkce, kdy už pak jde v podstatě o produkt WorkCentre řady 7400.

Zásadní pak je cena, která u základní sestavy Phaser 7500 začíná na cca 57 500 Kč bez DPH. Ekvivalentní zařízení přímo určená pro nasazení v produkčním barevném tisku přitom cenově daleko přesahují částky přes 100 000 Kč. Před pořízením dané tiskárny je nutné zvážit potřeby a vlastní dosavadní možnosti. Výstupní kvalita tiskárny je pro danou cenovou kategorii vynikající.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Stolní tiskárny  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: