Uživatelské panely pro XMP metadata: zajímavý prostředek pro kreativní workflow - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Uživatelské panely pro XMP metadata: zajímavý prostředek pro kreativní workflow

28. dubna 2006, 00.00 | Jednou z méně známých funkcí aplikací Creative Suite je možnost nasazení uživatelských
panelů pro XMP metadata. Jejich využití může přitom významně pomoci při výměně informací
v publikačních workflow, automatizovaném zpracování či třeba archivaci a zálohování.
Jak? To si povíme v tomto článku.

Jednou ze zajímavých pre-pressových technologií posledních let jsou metadata ve formátu XMP. Přišla s nimi společnost Adobe, aby nabídla jednotnou platformu pro zachycení daného typu informací napříč spektrem publikačních aplikací a systémů. Podpora daného formátu se nabízí zejména v rámci aplikací Adobe (Creative Suite a Creative Suite 2), když i uživatel zcela neznalý technického pozadí dané technologie (XML dialekty svázané s různými standardizačními počiny v dané oblasti) může prostřednictvím odpovídajících dialogů informace daného typu číst či vyplňovat. K dispozici jsou přitom prostředky pro snadné zpracování, jako je třeba systém šablon, souborový manager Bridge poskytovaný v CS2 pak dovoluje metadata zpracovávat hromadně a na jejich základě například dohledávat zdroje či provádět mnohé další činnosti. Pomalu, ale přece, se pak podpora metadat daného typu dostává i do různých aplikací třetích výrobců, zejména produktů pro správu obsahu (Extensis Portfolio, Canto Cumulus aj.).

I přes relativně silné možnosti se nicméně stále nedostává jednodušších, ale přitom v každodenní realitě použitelných scénářů, jak XMP metadata efektivně nasadit. Cílem tohoto článku je přiblížit jednu ze zajímavých možností takovéhoto nasazení, která je přitom zatím poměrně přehlížená. Hovoříme zde o tzv. uživatelských panelech pro správu XMP metadat, jež lze unifikovaně nasadit v rámci všech aplikací Creative Suite.

Jak uživatelské panely fungují?

Pro práci XMP metadaty poskytují všechny aplikace Creative Suite shodně vyhlížející prostředek, jímž je odpovídající dialog vyvolaný nabídkou Soubor-Informace o souboru (File-File Info). Ten poskytuje přístup ke XMP metadatům formou sady panelů. V základní nabídce jsou přitom takové panely, které strukturou odpovídají jak zavedeným metadatovým standardům (zejména IPTC informace), tak obvyklým pracovním postupům (název dokumentu, autor, popis, klíčová slova aj.). Struktura těchto panelů i jejich výstupu - tedy metadat kódovaných s pomocí XML, která jsou zapsána do daného dokumentu, jsou pevně dány (resp. neměly by se měnit). Pro ty, kterým se tyto prostředky zdají být nedostačující nebo naopak málo přehledné, je zde nicméně možnost vytvořit a používat vlastní, uživatelské panely pro práci s daným typem informací.

xmpcp1f.jpg

Rozhraní pro práci s XMP metadaty v Creative Suite 2

Popis takovéhoto panelu je dán čistě textovým souborem, ve kterém jsou vzhled panelu i struktura jím zachycených metadat vyjádřeny relativně jednoduchým XML dialektem. Ten je plně popsán v odpovídající specifikaci zveřejněné Adobe. Soubor určující strukturu panelu je po vytvoření třeba nahrát do odpovídající složky (resp. složek, protože umístění pro Acrobat se od ostatních aplikací Suite liší - blíže viz výše zmíněná specifikace). Následně se v dialogu pro XMP metadata u všech aplikací Creative Suite instalovaných na daném počítači zobrazuje i daný panel a uživatel s ním může pracovat jako s ostatními panely daného typu (čtení či vyplňování metadat, podpora šablon aj.) - naznačeným způsobem se dá použít více takovýchto panelů.

Jak panely vytvořit?

Z toho, co jsme právě řekli, je vidět, že k tvorbě takovýchto panelů v podstatě stačí textový editor a odpovídající příručka, z které uživatel nastuduje příslušné příkazy. Lepší je ale začít u konkrétních příkladů, které se upraví podle potřeb. Několik jich je dodáváno s již zmíněnou specifikací Adobe, další nalezneme například coby součást dodávky produktu Extensis Portfolio 8 (viz dále, týká se i demoverze). Tak jako tak je tedy možnost danou vlastnost využít bez nutnosti dodatkových investic.

Editovat uživatelský panel daným způsobem ale nemusí být pro každého snadné. (Každopádně je při vývoji příjemné to, že po úpravě specifikace panelu se změny promítnou bezprostředně do dané aplikace, stačí jen uzavřít a znovu otevřít zmíněný dialog, není třeba restartovat aplikaci celou) Myslí na to společnost Pound Hill Software, která nabízí sadu odpovídajících prostředků MetaGrove, jež nabízí možnost tvorby daných panelů (a odpovídajících metadatových schémat) ve WYSIWYG stylu (a dokonce i pro QuarkXPress). Daná řešení nejsou sice zdarma, k volnému použití je nicméně aplikace MetaSampler, která dovoluje tvorbu jednodušších panelů (maximálně deset prvků), což při mnoha projektech dostačí.

xmpcp2f.jpg

xmpcp3f.jpg

Ukázka uživatelského panelu a jeho zápisu

K čemu je to dobré?

Odhlédněme nyní od technických detailů celé záležitosti a pokusme se zeptat, k čemu je vlastně použití uživatelských metadat dobré. Začít takto můžeme s výměnou informací v rámci týmové spolupráce: pokud všichni uživatelé disponují odpovídajícím uživatelským panelem pro danou sadu metadat, mohou si příslušné informace kdykoli přečíst, řídit se jimi při vlastním zpracování a případně pak doplnit informace, související se změnami, které ve zdroji provedli. Uživatelské panely a XMP takto mohou suplovat roli jakéhosi jobtiket formátu ve stylu JDF (pro který je stále v aplikacích Adobe a obecně v pre-pressu značně nedostatečná podpora, pomineme-li to, co společnost Quark implementovala do XPressu 7). Nemusí se přitom jednat o žádné nepřehledné panely s desítkami údajů, stačí třeba jen indikovat stav zdroje v daném workflow (k opravě, náhledu, schválení, vytištění atp.), evidovat uživatele, kteří se na zdroji podíleli, upozornit na deadline, určit kde s jakým nastavením se má dokument tisknout atd. Pěkné příklady takovéhoto použití (připraveny odpovídající panely, které lze případně dále upravit podle potřeb), včetně ukázky integrace do systému pro správu obsahu Portfolio 8 jsme nalezli na stránkách společnosti Extensis.

Metadata pak mohou posloužit i při řízení skriptů, které zpracovávají dané soubory. Creative Suite zde disponuje jak silnými prostředky na úrovni jednotlivých aplikací, tak nejnověji v rámci svého managera Bridge. Opět jsou zde možné různorodé možnosti využití, například automatizované směrování (horké složky) souboru do složky nebo na FTP server či vytištění nebo konverze podle obsahu určených metadatových polí.

xmpcp4f.jpg

MetaSampler v akci

S pomocí XMP metadat lze zdroje rovněž relativně snadno dohledávat, rozhodně lépe než na základě běžných souborových atributů. Správně navržený uživatelský panel by měl tedy přijít ke slovu vždy, když daný soubor archivujeme či zálohujeme.

Výměna informací s pomocí metadat pak nemusí fungovat pouze v rámci interních týmů, ale i celých organizací či vůbec při komunikaci s okolním světem. Pomineme-li implementaci podpory IPTC v rámci XMP a Creative Suite (což ale v podstatě je také takovýto případ), můžeme zmínit například odpovídající panely poskytované organizacemi CreativeCommons (správa autorských práv) a IDEAlliance (DISC metadata pro předávání digitální grafiky k publikování).

Závěrem

Uživatelské panely pro vkládání XMP informací mohou být skutečně užitečným prostředkem při řadě publikačních projektů. V našem výkladu jsme každopádně z prostorových důvodů nezabíhali do technických podrobností, a tak bychom ještě rádi na tomto místě upozornili na některé nároky, které si nasazení dané technologie nárokuje. Zřejmým, ale hodně náročným požadavkem už je vůbec navržení vhodné metadatové struktury a pak také samozřejmě příslušného panelu. Následně je pak třeba myslet na distribuci panelu ke všem uživatelům, kterých se využití daného typu metadat týká, tvorbu odpovídajících skriptů atp. Na druhou stranu je příjemná jak nulová pořizovací cena daného prostředku, tak i možnost jeho nasazení v předchozí verzi Creative Suite a to jak ve Windows, tak na Macovi.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: