UP3I: digitální tisk pod kontrolou - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

UP3I: digitální tisk pod kontrolou

digitální tisk

15. prosince 2004, 00.00 | Do fáze reálné použitelnosti se v současnosti dostává technologie, umožňující
centralizovanou správu prostředků, nasazených na pracovištích digitálního tisku. Co
přináší zajímavého a kdo ji využije? Jsou k dispozici nějaké její reálné implementace? A
jaký je vztah UP3I k formátu JDF? Odpovědi na uvedené otázky hledejte v tomto článku.

Digitální tisk patří k těm odvětvím polygrafické výroby, které jsou (a to nejen podle názvu) nejvíce spojeny s elektronickými prostředky. I on je nicméně postaven především na fyzických zařízeních (tiskové stroje, řezačky, sešívače, snášečky, vazače atp.), která vyžadují nastavení, monitorování a údržbu. Tyto úkony jsou dosud do značné míry závislé na lidské obsluze, což významně snižuje efektivitu danou digitalizací. Lékem na uvedené problémy by měla být technologie UP3I. Ta se v poslední době dostává z fáze dětských krůčků do etapy reálné použitelnosti a není tudíž divu, že jsme se ji rozhodli našim čtenářům v tomto článku představit blíže.

Principy a výhody

UP3I je zkratkou pro "Universal Printing and Pre- and Post-processing Interface". Jak již název naznačuje, jedná se o prostředek pro komunikaci mezi různými zařízeními (tisk, pre- a post-procesing), použitými při tisku, přičemž těžiště nasazení technologie leží v oblasti vysokorychlostního digitálního tisku. Komunikace mezi zařízeními je postavena na rozhraní Firewire (IEEE 1394), přičemž specifikace UP3I popisuje jednak způsob využití uvedeného rozhraní a dále definuje různé příkazy, jejichž pomocí lze monitorovat či řídit jednotlivá zařízení z jediné centrální správní jednotky, tzv. UP3I manageru. V současnosti je naopak typické, že se každý prostředek ovládá zvlášť, pomocí vlastního kontrolního prostředku, přičemž interface může být mnohdy značně odlišný. Unifikovaná a centrální správa tudíž redukuje značně nároky na obsluhu, eliminuje chyby a celkově zefektivňuje chod daného pracoviště.

up3i-1f.gif

Schéma naznačující způsob fungování UP3I

Pouhým centralizovaným ovládáním výhody UP3I nekončí. Technologie dokáže monitorovat status každého archu, zpracovávaného systémem (funguje na bázi identifikačních čísel). To mimo jiné dovoluje v podstatě automatizovaně řešit výpadky typu pomačkaného papíru: příslušně implementovaný UP3I systém umí v takovém případě nejen informovat obsluhu o tom, kde výpadek nastal (možnost manuální nápravy), ale sám provést odpovídající akce v systému (odstranění vadného archu, opakovaný výstup včetně všech příslušných nastavení). Stejně elegantně lze řešit také například rekonfiguraci vybraných zařízení pro různé typy zpracování či směřování papíru - příkladem může být zpracování odlišných signatur či formátů v rámci jedné tiskové úlohy, použití rozdílných zásobníků či dokončovacích zařízení apod. - ideální pro mailing a jiné formy variabilního tisku. Průběh všech operací v systému je monitorovatelný, což lze využít k nejrozmanitějším účelům, od sledování vytíženosti přes diagnostiku chyb až po inventarizaci či vyčíslení vytvořených výstupů.

Implementace

UP3I je dílem organizace, jejíž jádro (tzv. core group) tvoří přední výrobci působící na poli digitálního tisku, tedy Duplo, Hunkeler, IBM, Océ, Stralfors a Xerox. Se sdružením pak mohou spolupracovat další subjekty, mající status tzv. přidruženého vývojáře (associate developer) - v současném seznamu nalezneme např. Hitachi, Indigo či Videk. Dosavadní vývoj technologie a jejich implementací je velmi rychlý: v letech 2001-2002 byla navržena první podoba specifikace, v letech 2002-2003 předvedeny první konkrétní ukázky fungování UP3I v praxi. Rok 2004 pak přinesl komerčně dostupné systémy, představené například na Drupě či Graph Expo. Konkrétně se jedná především o řešení, propojující tiskové stroje společnosti Océ s produkty jiných členů core group (Duplo, Hunkeler, Stralfors) i jiných výrobců.

up3i-2f.gif

Expozice Océ, demonstrující UP3I na Graph Expo 2004

Další možný vývoj kolem implementací UP3I je nicméně zatím poměrně nejasný: pokud vyjdeme z některých informací, zveřejněných například na serveru sdružení, musíme se domnívat, že každý ze zúčastněných členů má trochu jiné představy o budoucím vývoji a také odlišným způsobem pracuje na dosažení výše naznačené interoperability. Konkrétně si lze takto povšimnout, že výrazně vedle Océ pracují na podpoře standardu zejména výrobci dokončovacích zařízení (Duplo, Stralfors, Hunkeler), zvýšený zájem jeví rovněž IBM (začlenění strojů z řady Infoprint, softwarová podpora na bázi print serverů). Xerox je zatím poměrně zdrženlivý (má vlastní architekturu DFA a s ní spojenou odlišnou koncepci /archový kontra kotoučový tisk/, než Océ a IBM), deklaruje nicméně zájem implementovat UP3I především v rámci svého systému FreeFlow.

Zajímavou otázkou je, nakolik bude možno s pomocí UP3I integrovat stávající zařízení použita na pracovištích digitálního tisku. Teoreticky je něco takového možné, prakticky jsme ovšem zatím nenarazili na žádnou odpovídající výrobní snahu. Přechod na UP3I bude každopádně podle všeho možno řešit postupnou integrací jednotlivých částí výrobního řetězce.

UP3I a JDF

Jinou otázkou, která se v souvislosti s UP3I zákonitě vynoří, je, jak se uvedená technologie slučuje s posláním formátu pro kontrolu tiskové produkce JDF. Komplexní odpověď na uvedenou otázku lze dohledat v některých informačních zdrojích, na tomto místě se pokusme jenom vyjasnit zásadní body. Především je třeba zdůraznit, že JDF popisuje parametry úlohy v podstatě nezávisle na zařízení, zatímco UP3I vychází z "nízkoúrovňové", hardwarové stránky věci. JDF (obdobně jako třeba operátor či specializované řídící zařízení) v rámci úlohy poskytuje požadavky, UP3I se pak stará o jejich vyřízení. JDF (resp. jeho součást JMF) může být nositelem informací, převzatých z UP3I systému, určených například pro manažerský systém podniku apod. Víc než o konkurenty jde tedy v případě zmíněných technologií o spolupracovníky. Určitá překrytí jsou nicméně možná, o čemž svědčí mimo jiné existence koordinační skupiny, starající se o jejich eliminaci.

up3i-3f.gif

Schéma naznačující součinnost JDF a UP3I

Závěrem

Myšlenka, stojící za UP3I, je určitě zajímavá a přínosná. V případě její úspěšné realizace má vize počítačem řízené výroby (Computer Integrated Manufacturing) v oblasti digitálního tisku šanci na reálné naplnění. Na konkrétní plnohodnotná řešení si každopádně ještě nějakou dobu počkáme.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: