TrendWatch hlásí zvýšenou poptávku po color managementu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

TrendWatch hlásí zvýšenou poptávku po color managementu

Trendy

9. července 2004, 00.00 | Podle nedávno zveřejněných výsledků studie společnosti TrendWatch Graphic Arts je
poptávka po nástrojích pro color management nejvyšší za posledních pět let. Co přesně
toto sdělení znamená? Odpověď naleznete v našem článku.

Color management neboli správa barev je dnes středem pozornosti mnoha uživatelů z oblasti publikačního průmyslu a digitální fotografie. Není se co divit, neboť barva se stává naprostou samozřejmostí nejen u elektronických, ale rovněž tištěných publikací. Zachovat shodné barvy ve stejné podobě od fáze návrhu až po finální výstup ovšem není právě nejjednodušší. Případné pochybení přitom může mít různý dopad: někdy lze celou věc přejít mávnutím ruky, častěji se ovšem jedná o problém, z něhož plyne ztráta financí či důvěry klienta. O to, aby k takovýmto problémům nedocházelo, se pak snaží právě color management, disciplína, která je dnes postavená zejména na využití ICC profilů. S podporou takovéto správy barev se dnes setkáváme jak na úrovni operačních systémů, tak ve většině pokročilých publikačních aplikací. K dispozici je dále cenově i výkonnostně rozdílná technika, použitelná například ke kalibraci zařízení, nátiskům, kontrole věrnosti reprodukce barev apod.

Široká škála nabízených prostředků a s nimi spojených postupů ovšem nemusí znamenat všeobecné přijetí a snadné zvládnutí. To platí o color managementu zvýšenou měrou: stačí, když zalistujeme odpovídajícím diskusním fórem Grafiky. Mimo jiné se zde lze dozvědět, že mnohý nástroj pro color management nenabízí, za obvykle značně vysokou cenu, odpovídající efektivitu a stoprocentně garantovatelné výsledky. Problémem pak je i obecné povědomí o principech, na kterých color management funguje, neboť je jen velmi málo publikací, které by se touto problematikou zabývaly skutečně kvalitně a do hloubky. Konečně zde máme mnohdy neúprosnou realitu, ve které i ty nejlepší prostředky a postupy naráží na nedostatek času, financí či neznalost publikačních subjektů nebo jejich zákazníků.

O tom, jak se daří color managementu v zahraničních publikačních provozech, se lze dnes dozvědět například ze studie společnosti TrendWatch Graphic Arts "Color Management: After All These Years...Still A Gray Area". Jedná se o materiál, přinášející zásadní zjištění o tom, jak využívají nebo v blízké budoucnosti hodlají využívat color management pre-pressová pracoviště, komerční tiskárny, internetoví designeři, komerční fotografové a další subjekty, pohybující se v oblasti publikování. I když je plná verze studie k dispozici pouze za nemalou částku (1295 USD), jsou i údaje zveřejněné zdarma natolik zajímavé, že stojí za to přiblížit je v tomto článku.

Color management na maximu poptávky

Zásadní je zjištění, podle kterého hned několik respondentských skupin jeví o color management zájem, jež je na historickém maximu za posledních pět let. Konkrétně hodlá v dnešní době nějakým způsobem zvýšit své možnosti v oblasti color managementu 12 % dotazovaných tiskáren a pre-pressových firem. O tom, jaké povahy mohou být příslušné investice, vypovídá jiné číslo: V následujících dvanácti měsících hodlá 17 % designerských a produkčních firem investovat do softwaru pro color management. Za uvedenou motivací stojí výrazně zvýšení nároku na přesnou reprodukci barev: Počet zakázek, u kterých byl tento nárok "kritický", narostl u víc jak jedné čtvrtiny (27 %) kreativních firem.

Správa barev je ale čím dál tím víc v centru pozornosti subjektů, stojících částečně či zcela mimo tradiční polygrafii. Nejvíce se to týká komerčních fotografů, z nichž celých 38 % hodlá investovat do řešení pro správu barev. Takovýto trend je zcela pochopitelný a plyne z toho, jak se od analogových fotoaparátů přechází postupně i v profesionální sféře k digitálním přístrojům.

Jinou skupinou, zajímající se o správu barev, jsou firmy z oblasti internetového publikování (design, vývoj). I v jejich případě se poptávka po řešeních pro zajištění správy barev ve webovské prezentaci dostala na nejvyšších, 7 %. Toto číslo ovšem není nijak vysoké: provázání Internetu s polygrafii v cross-media publishing řešeních je, zdá se, pořád hudbou spíše vzdálenější budoucnosti.

Proofing: zájem o digitální a online řešení

Dalších několik zjištění studie poskytuje relevantní informace týkající se náhledů - tedy té oblasti aplikace color managementu, která je pro danou disciplinu nejvíc typická. I zde zjistil TrendWatch historické maximum: color proofing byl označen za "business challenge" 41 % designerských a produkčních firem. Co se technologií pro nátisk týče, potvrzuje další zjištění již několik let trvající odklon od analogových k digitálním řešením: Pouhých 25 % tiskáren a pre-pressových firem používá jednoarchové nátisky na filmech pro finální kontraktační náhledy. Na jaře roku 2002 bylo přitom těchto subjektů skoro dvakrát více (46 %).

Z digitálních tiskových řešení se pro kontraktační nátisky začíná používat překvapivě často barevných kopírek a laserových tiskáren. U kopírek byl takto zaznamenán nárůst na 27 % z 16 % roku 2002. V případě laserových tiskáren došlo za stejné období k nárůstu z 10 % na 15 %. Tato čísla svědčí o dvou skutečnostech: Tou první je nesporné zkvalitňování uvedeného typu zařízení (jež ovšem nelze přeceňovat), na které se donedávna v polygrafii hledělo s opovržením. Podstatně více ale uvedené údaje vypovídají o měnící se povaze publikačního průmyslu, ve kterém se zkrátka stále více zakázek realizuje s použitím levných a rychlých digitálních tiskových technologií. Kontraktační nátisky uvedeného typu se pak pořizují ani ne tak kvůli vyspělosti digitálních technologií, ale jednoduše proto, že finální výstup bude realizován (v copy- či print-shopu) na uvedeném typu zařízení.

Výrazně podle všeho narůstá užití online proofingu, tedy výměny náhledů prostřednictvím Internetu. Podle zmíněné studie vzrostlo využití uvedeného typu náhledování u 43 % firem pro grafický design. I v tomto případě je nárůst dán především celkovým zkvalitněním řešení příslušného typu, kterých v poslední době stále více přibývá.

Závěrem

Výše uvedená čísla naznačují celkové zvýšení nároků na správu barev v prakticky všech oblastech publikačního průmyslu. Co je pak možná ještě signifikantní, je rozmanitost, s jakou se dnes dá s barvou resp. nároky na kvalitu její reprodukce pracovat: Dřívější jediná cesta přes uzavřené workflow a drahé analogové nátisky je dnes doplněna o prostředky, dovolující nejen věrný barevný výstup ve vysoké kvalitě, ale rovněž "dostatečně dobré" barvy, vytištěné na digitálních tiskových zařízeních.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: