Snow Leopard zblízka: Preview - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Snow Leopard zblízka: Preview

23. prosince 2009, 00.00 | Rozšířené schopnosti zobrazení, zpracování a anotování PDF i bitmapových obrázků, podpora skenování a možnost práce s 3D modely a scénami ve formátu Collada DAE. Tyto i další zajímavé novinky nabízí systémový prohlížeč Preview dodávaný coby součást Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Pojďme se na ně podívat trochu blíže.

S novou podobou operačního systému počítačů Apple Macintosh, tedy Mac OS X 10.6, neboli Snow Leopardem, přišla i některá vylepšení zabudovaných nástrojů daného systému. V tomto našem seriálu bychom se rádi podívali na vybraná z nich. Dnes začneme u systémového prohlížeče Preview, který zajímavých novinek nabídl až překvapivě mnoho.

Náhledy v ikonách a Quick Look

Začneme ale zdánlivě paradoxně nejprve novinkami na úrovni systémového správce Finder, které vedou spíše k tomu, že uživatel potřebuje v určitých situacích Preview méně. První takovéto vylepšení se týká zobrazení ikon. Ty lze nyní v módu Icon View zvětšovat až na velikost 512 x 512 px, a to jak prostřednictvím odpovídajícího nastavení okna s ikonami, tak pomocí posuvníku, který se objeví na pravé spodní části okna. U PDF dokumentů je přitom možno listovat jednotlivými stránkami pomocí malých šipek, které se objeví v dolní části ikony poté, co na ní uživatel najede myší. Při práci s obrázky a PDF dokumenty může tedy uživatel v některých situacích využít dané náhledy a obejít se bez Preview či Quick Look. A mimochodem, daná funkce je k dispozici i pro podporovaná videa, která lze takto v jejich ikonách přehrávat.

snowleopard1-1f.jpg

Druhé vylepšení souvisí se systémovým náhledovým enginem Quick Look. Jeho náhledy jsou nyní k dispozici ve všech aplikačních oknech pro otevírání souborů (včetně přidávání příloh v Mailu) a tak si uživatel může i touto cestou prolistovat PDF dokument nebo též jakýkoli jiný dokument podporovaný QuickLook ještě dřív než jej v Preview nebo jiné aplikaci otevře. (Připomeňme, že s pomocí uživatelských filtrů lze do systému přidat podporu pro nejrůznější formáty, včetně např. nativních formátů Adobe aplikací.)

Nové možnosti náhledů v Preview

Samotný Preview nyní slibuje díky celkové optimalizaci kódu ve Snow Leopardovi velmi svižné zobrazení i u komplexních a objemných souborů. V jednom okně lze nyní vedle sebe otevřít jak vícero obrázků (což bylo možné i v minulosti), tak vícero PDF dokumentů. Ty jsou přitom ve výchozím stavu zobrazeny na postranním panelu Sidebar či též v novém pohledu Contact Sheet (viz dále) ve „sbalené“, resp. „zavřené“ podobě. Klepnutím je lze rozevřít pro procházení po jednotlivých stránkách. Všechny otevřené dokumenty je možno současně prohledávat na textový obsah.

snowleopard1-2f.jpg

Nový pohled Contact Sheet nabízí (vedle dosavadního zobrazení náhledů v Sidebaru) škálovatelný náhled veškerého obsahu otevřeného v daném okně, tedy stránek jednotlivých dokumentů či obrázků. (Pro otevření vícero souborů v jednom okně je třeba mít správně nastaveny předvolby. Viz Preferences-General.)

Contact Sheet spolu s možností „sbalení“ stránek PDF dokumentu nalezne všestranné využití. Nejvíce nasnadě je zde efektivní procházení sadou PDF dokumentů a kolekcí obrázků, či obojího dohromady. Daným způsobem lze také snadno vedle sebe zobrazit pro porovnání několik podobných fotografií nebo variant PDF dokumentu, ještě zajímavější využití se nabízí při manipulaci se stránkami PDF dokumentů či též vkládání obrázků do PDF (obrázek se takto umístí na novou samostatnou stránku, možný je jeho popis s pomocí anotačního aparátu Preview aj.).

snowleopard1-3f.jpg

Anotace

Již v Leopardovi vylepšil Apple značně možnosti anotování PDF dokumentů (v omezené míře jsou dané nástroje k dispozici i pro anotování obrázků). Ve Snow Leopardovi přibyla další vylepšení, která ovšem ještě stále z Preview nedělají náhradu Adobe Acrobatu či kombinace Arobat-Reader (a pokud by to mělo být na úkor výkonu a ergonomie aplikace, můžeme být jenom rádi).

Apple do anotačního aparátu přidala dva nové nástroje: Text (vložení textu v průhledném či neprůhledném rámečku nebo komiksové bublině, vhodné třeba i pro přidání textového obsahu do fotografií) a Arrows (pro vkládání šipek). Mimo nich jsou k dispozici prostředky pro vkládání oválů, obdélníků, nalepovacích lístečků, odkazů, přeškrtnutí, podtržení a zvýraznění. Především však přibyl zcela nový Annotations toolbar pro snadný přístup k anotačním nástrojům. Zapíná se odpovídajícím tlačítkem na toolbaru v horní části okna a zobrazuje ve spodní části okna dokumentu, jeho složení je závislé na tom, zda je právě aktivní PDF dokument či obrázek. Uživatel může s jeho pomocí přepínat mezi jednotlivými anotačními nástroji a nastavovat parametry těchto nástrojů (barva, šířka tahu, písmo), poměrně nepochopitelně ovšem ne všechny, některé volby (šipky, výplň, nastavení „ komiksových“ bublin s textem) zůstaly i nadále skryty na panelu nástroje Inspector (záložka Annotations). Rovněž samotný vzhled ikonek toolbaru i umístění naspod okna jsou poněkud sporné, jinak se ale zcela jistě jedná o vítané vylepšení.

snowleopard1-4f.jpg

Inteligentní výběr textu

Kopírování složitěji strukturovaného textu z PDF dokumentů bylo i v případě Preview dříve poměrně problémem. Typickým příkladem je vícesloupcový text, u kterého se jednotlivé sloupce musely vybírat samostatně tažením, přičemž se obvykle konce řádků převedly na konce odstavců apod.

Nyní je k dispozici podstatně kvalitnější přenos textu danou cestou (ale stále hodně záleží na způsobu, jakým byl daný PDF dokument vytvořen), vícesloupcový text i další složitější layouty se nyní častěji převádí v korektním pořadí a se zachováním odstavců. Je tomu tak díky novému algoritmu, který umí na základě analýzy podstatně přesněji identifikovat slova, odstavce, sloupce i vizuální layout dokumentu. Algoritmus je součástí enginu pro zpracování textu v rámci celého systému a tak lze jeho schopnosti, resp. preciznější kopírování využít i při přenášení textu ze Safari.

Vylepšené prohledávání

Prohledávání textu v PDF dokumentech by nyní mělo být rychlejší. Využívá totiž nově technologii Grand Central Dispatch a zobrazuje výsledky okamžitě, i po dobu, kdy je dokument ještě indexován.

Načítání obrázků ze skenerů a digitálních fotoaparátů

Preview nyní na sebe dokáže vzít většinu úkolů spojených s naskenováním dokumentů či zkopírováním snímků z digitálních fotoaparátů. Použitý engine zde odpovídá enginu utility Image Capture, která je tedy nyní také výrazně přepracována.

V případě skenerů nabízí Preview po zadání odpovídajícího příkazu (viz File-Import from Scanner) možnost výběru ze skenerů připojených k danému počítači či dostupných v síti. Následně může uživatel v okně s náhledem a ovládacími prvky kontrolovat jak proces samotného skenování, tak řadu parametrů (formát, umístění, rotace, korekce barev aj.), skenovat lze do obrázkových souborů i PDF dokumentů. K dispozici je automatická detekce hranic dokumentu a podpora dokumentových skenerů s podavači.

snowleopard1-5f.jpg

V případě načítání snímků z fotoaparátu (příkaz File-Import from Camera) se nabízí možnost prohlížet si snímky ještě před jejich uložením do počítače, selektovat je, promazávat, vybrat cílovou složku aj. Možnosti obou způsobů načítání digitální grafiky do Maca lze dále velmi rozmanitými způsoby doplnit o automatizované zpracování. Automatizační nástroj systému Automator totiž dovoluje vytvářet sestavy akcí, použitelné jako pluginy Image Capture.

snowleopard1-6f.jpg

Zpracování obrázků

Několika vylepšení doznal nástrojový aparát pro úpravy obrázků. Nástroj pro změnu velikosti (Adjust Size) nyní používá Lanczosův interpolační algoritmus pro zmenšení s jemnějšími přechody a menší pixelizací. U obdélníkového výběru se zobrazují rozměry výběru v pixelech, vylepšeny jsou i stávající možnosti extrahování části obrázku. Kontrolní prvky úprav obrázků nyní zobrazují i živý RGB histogram, na kterém lze ihned sledovat dopad změn prováděných s pomocí jiných nástrojů Preview pro barvové korekce.

snowleopard1-7f.jpg

Soft-proofing obrázků

Již dříve nabízel Preview možnost zobrazovat obrázky s použitím vybraného ICC profilu. Nyní jde tato softproofingová funkce ještě dále, v nabídce programu přibyl příkaz View-Soft Proof with Profile, ve které uživatel pohodlně vybere pro zobrazení profil ze seznamu profilů instalovaných v systému. Netřeba ale asi příliš dodávat, že daná funkce nenahradí profesionální soft-proofingové prostředky (Photoshop, Acrobat aj.) a hlavně vyžaduje kvalitní profily a odpovídající kalibraci použitých zařízení.

snowleopard1-8f.jpg

Podpora Collada DAE souborů

Preview ve Snow Leopardovi také nabízí podporu pro soubory ve formátu Collada DAE (Digital Asset Exchange). Daný open source formát je vytvářen s cílem nabídnout platformu pro výměnu 3D modelů a scén mezi různými aplikacemi, podporován je dnes takto v produktech jako jsou Maya, 3ds Max, Blender či SketchUp, využíván je rovněž v herních enginech.

snowleopard1-9f.jpg

V rámci Preview je nyní možno DAE soubory prohlížet, přičemž pohled lze zmenšovat či zvětšovat a možné jsou pohyb a rotace v prostoru. Využít lze pohledy vložené do souboru a podporováno je rovněž přehrávání vložených animací. Scénu si lze vytisknout nebo ji uložit coby 2D obrázek, možné je také zkopírování části scény, animaci lze uložit jako QuickTime movie. K práci se soubory daných typů je zapotřebí grafická karta s podporou technologie OpenGL. Obdobné možnosti zobrazení, včetně možnosti manipulace s modelem, pak nabízí i Quick Look.

Poznámka: Zájemcům o komplexní seznámení s možnostmi Preview doporučujeme naše dřívější články o novinkách, které daný nástroj přinesl v Mac OS X 10.5. Viz zde a zde.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: