SciWriter: zajímavé řešení (nejen) pro odborné texty - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

SciWriter: zajímavé řešení (nejen) pro odborné texty

sazba

15. dubna 2005, 00.00 | Interní formát postavený na XML, kvalitní výstup do elektronické či tištěné podoby přes
formáty XHTML a LaTeX, výkonný editor matematických výrazů ve formátu MathML a
nástavbové funkce pro odborné publikace: těmito i dalšími zajímavými vlastnostmi se může
pochlubit produkt SciWriter, který zaujme elegantní koncepcí a značně zajímavou cenou. O
jeho bližší přiblížení se pokoušíme v této recenzi.

Na Grafice se snažíme občas věnovat i takovým publikačním produktům, které svým zaměřením spadají trochu mimo "hlavní proud". Specifickou třídu takovýchto řešení tvoří ty, které jsou určena pro tvorbu odborných textů, tudíž obvykle mimo běžného textu a grafiky obsahují zejména matematické výrazy a kladou specifické nároky na strukturaci dokumentu (potřeba generovat obsah, rejstřík, bibliografii atp.) či výstup (elektronická i tištěná podoba atp.). Jejich využití přitom není jen doménou vědeckých pracovníků, učitelů nebo studentů: i pre-pressové studio musí občas řešit zakázku, která vyžaduje nasazení prostředků uvedeného typu. Často se pak u řešení daného typu setkáme s takovými implementacemi publikačních technologií, které jsou překvapivě kvalitní a inovativní, byť ne obvykle zabaleny do příslušně líbivého hávu či doprovázeny "patřičnou" marketingovou podporou - klasickým příkladem zde může být systém TeX se všemi jeho implementacemi a nástavbami. Existuje tedy dost dobrých důvodů, proč situaci na daném poli průběžně mapovat.

Dnes bychom takto rádi věnovali svou pozornost řešení SciWriter společnosti soft4science (podle všeho jde o společnost "jediného muže" Bernharda Keila). Jedná se o produkt, který nás zaujal svou koncepcí, spojující velmi elegantně soudobé (XML, XHTML, MathML) i zavedené (TeX) publikační technologie do jediného celku. To vše za cenu, kterou lze označit za v podstatě symbolickou. Jak SciWriter funguje, v čem vyniká a co mu naopak chybí? A koho tento produkt může svými vlastnostmi oslovit? To jsou otázky, které se pokusíme zodpovědět v naší recenzi.

Základní přiblížení

SciWriter je řešení pro platformu Windows (vyžaduje instalaci Microsoft .NET Framework 1.1). Jedná se v podstatě o textový procesor, jehož interní formát je postaven na XML, resp. omezené specifikaci jazyků XHTML 1.1 a MathML 2.0. Podpora uvedených standardů dovoluje použít SciWriter k elektronickému publikování dokumentů na Webu (zmíněné standardy jsou jen v omezené míře podporovány v Internet Exploreru, o něco lépe pak v Mozille a jejich klonech - např. Firefoxu), možný je pak i export do podoby HTML helpu (chm). Pro ty, kdo potřebují své dokumenty publikovat v tištěné podobě, je pak k dispozici výstup pomocí TeXu. Rozsahem svých funkcí pokrývá SciWriter mnohé nároky odborného publikování, když poskytuje bohaté možnosti tvorby matematických výrazů a dále například nástroje pro tabulky, výčty, obsahy, reference aj.

sciwri1f.gif

Prostředí SciWriteru

Práce s dokumenty

Tvorba dokumentů probíhá ve SciWriteru v pseudo-WYSIWYG prostředí, přičemž k dispozici jsou obvyklé zpracovávací nástroje, tedy nabídky, klávesové zkratky a toolbary. Vše lze využívat a konfigurovat způsobem, obvyklým pro textový procesor, někdy dokonce nadstandardně (mapování klávesových zkratek). Při tvorbě dokumentu má uživatel na výběr mezi dokumentem postaveným na XHTML a MathML nebo XHTML a matematikou, renderovanou do podoby JPEG obrázků (pro lepší kompatibilitu), vzhled v procesoru a na Webu je ovlivněn pomocí šablon, k jejichž návrhu lze využít odpovídající editor.

Vzhledem k předpokládanému nasazení produktu (tvorba odborných textů) nepřekvapí možnost organizovat dokumenty do rozsáhlejších celků, tzv. projektů - příslušné prostředky zde dovolují vytvořit stromovou strukturu, obsahující odkazy na příslušné složky a dokumenty, uživatel tedy může kdykoli rychle například otevřít, přejmenovat, odstranit či vytvořit dokument, patřící do daného projektu.

Matematika

Na velmi vysoké úrovni jsou ve SciWriteru prostředky pro tvorbu matematických výrazů. Odpovídající nástroje zde dovolují snadno vytvářet i značně komplikované výrazy, sestávající z různých typů symbolů, závorek, zlomků, integrálů, odmocnin, matic atp. Tvorba výrazu přitom může probíhat jak s pomocí tlačítek a příkazů, tak (efektivněji, ale vyžaduje trochu zkušenosti) s využitím odpovídajících klávesových zkratek. Je-li pro kódování obrázků použito JPEG, je v podobě příslušného komentáře uložen zdrojový kód výrazu, takže tento je kdykoli ve SciWriteru zpětně editovatelný (bitmapová podoba přijde ke slovu pouze při výstupu pro Web).

sciwri2f.gif

SciWriter si umí poradit i se složitými matematickými výrazy

Text a grafika

Popisovat dopodrobna způsob, jakým je ve SciWriteru řešeno formátování či spíše strukturování textu, nemá asi na tomto místě příliš smysl: spokojme se tedy s konstatováním, že se jedná o jakousi kombinaci normálního aplikování formátovacích charakteristik (velikost, typ, barva, řez písma apod.) a odstavcových stylů, spolu s použitím podstatně sofistikovanějších prostředků pro tzv. prostředí - poněkud se zde míchá koncepce strukturování dokumentů v běžných procesorech a TeXu resp. LaTeXu, nicméně způsobem, který nám přišel účelný a organický. I méně zkušený uživatel nebude mít asi s přechodem na tento, přece jen trochu netradiční přístup k úpravám obsahu, příliš mnoho problémů.

Na základní, ale poměrně dostačující úrovni jsou ve SciWriteru prostředky pro práci s tabulkami, nadstandardně dobře a elegantně působí nástroje pro tvorbu obsahů, křížových referencí či výčtů, přehledně je možno zobrazit strukturu dokumentu (členění podle stylů a prostředí) a tu pak využít k rychlé navigaci. V dokumentech SciWriteru lze používat i obrázky, na něco, jako je plnohodnotná rámečková montáž, musí ovšem uživatel zapomenout, na druhou stranu jsou zde ale dostačující prostředky nejen pro to, jak do dokumentu obrázek v různých bitmapových formátech (JPEG, GIF, PNG, BMP) vložit, ale také jej opatřit popiskem, automatickým číslem apod.

sciwri3f.gif

Zobrazení struktury dokumentu

TeX

To, co se nám na SciWriteru skutečně velmi líbilo, je způsob, jakým je v tomto produktu řešeno propojení s TeXem. Pokud má uživatel nainstalovánu na svém počítači bezplatnou implementaci TeXu MikTeX, může s pomocí odpovídajících příkazů snadno (tj. bez jakéhokoli konfigurování či studia, na rozdíl od třeba takového LyXu) provést sazbu dokumentu jak do interního formátu TeXu (DVI), tak i PostScriptu či PDF. Přemapování mezi interním formátem SciWriteru a TeXem (resp. použitým dialektem LaTeXem) je kontrolováno pomocí příslušného XSLT dokumentu. Při nespokojenosti s podobou výstupu je nicméně lepší použití funkce pro vkládání (skrytého) TeXovského kódu přímo do dokumentu nebo možnosti otevřít generovaný dokument LaTeXu v externím editoru k úpravám.

sciwri4f.gif

SciWriter a MikTeX: organické spojení pro sazbu TeXem

Elektronický výstup, mail a FTP

Jak jsme již naznačili výše, interní formát SciWriteru je takový, že jej lze v podstatě přímo publikovat na Internetu či jiném elektronickém médiu. Je-li záměrem tvůrce takovýto způsob výstupu, lze jednak využít nástroje pro tvorbu hypertextových odkazů v dokumentu a dále například prostředky pro zobrazení dokumentu v Mozille, Firefoxu či Internet Exploreru. Odpovídající prostředky pak dovolují jak přímý přenos dokumentu pomocí e-mailu (jako HTML kódovaný soubor), tak jeho nahrání na FTP server.

Závěrem

SciWriter je nabízen za cenu 49 USD. Za uvedenou investici získají uživatelé dle našeho názoru velmi povedený "black-box", do kterého se z jedné strany "nasype" v grafickém rozhraní pohodlně formátovaný dokument, aby na druhém konci "vypadl" buďto soubor, použitelný bez dalších úprav k publikování na Webu nebo typograficky velmi povedený výstup, vysázený TeXem. (Schopnosti produktu pěkně dokládá jeho dokumentace, která byla pořízena právě v něm.) SciWriter může být takto velmi zajímavým řešením pro uživatele z oblasti vědy či vzdělávání, kteří by rádi publikovali složitější dokumenty (od studentských prací přes dizertace až po články či monografie) a přitom se nechtějí učit přece jen trochu zbytečně náročný TeX. Vzhledem k nízké ceně a přitom velmi zajímavým schopnostem pak může být SciWriter zajímavým řešením i pro pracovníky z oblasti pre-pressu či webdesignu, kteří potřebují jednorázově či pravidelně publikovat například matematické výrazy. K čemu kupovat drahé pluginy sázecích aplikací nebo si osvojovat TeX, když je po ruce cenově výhodné řešení, jež většinu požadavků uspokojí způsobem důvěrně známým a intuitivním?

Ale abychom jenom nechválili: je jasné, že vyjadřovací schopnosti SciWriteru jsou, vzhledem k jeho platformě, přece jen poněkud omezenější. Výhrady bychom také mohli mít k některým nuancím rozhraní produktu či způsobu konfigurace a dokázali bychom si představit mnoho zásadních funkcí, které dle našeho názoru zatím SciWriter postrádá (a konkurence, ovšem většinou za značně vyšší cenu, nabízí). I přesto si troufáme tvrdit, že již ve své současné verzi představuje SciWriter v dané třídě produktů velmi zajímavé a inovativní řešení.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: