Pluginy Adobe Acrobatu: zajímavé novinky - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Pluginy Adobe Acrobatu: zajímavé novinky

16. března 2005, 00.00 | V nabídce pluginů pro Adobe Acrobat se objevilo několik zajímavých
nových produktů. Konverze barev, jež
jednoduchostí a kvalitou předčí nejen Acrobat, převod písem do křivek, podrobný výpis
vlastností písem, obsažených v PDF dokumentu, a konečně i možnost editování PDF na
úrovni jeho interní struktury: takové jsou funkce produktů, o jejichž bližší přiblížení
se pokusíme v tomto článku.

Svět pluginů Adobe Acrobatu je dnes velmi rozmanitý. Na Grafice se snažíme průběžně mapovat jeho vývoj a tak se dá říci, že je jen málo produktů, které by nějak dlouhodoběji unikaly naší pozornosti. V poslední době se nicméně objevilo několik zajímavých novinek, jejichž využití je primárně či alespoň částečně spojeno s oblastí pre-pressu, a jejichž bližší popis by na samostatnou recenzi zkrátka nevydal. Problémem zde není nízká kvalita uvedených řešení, ale spíše to, že nabízejí obvykle pouze jednu nebo několik málo funkcí, které lze popsat na velmi malém prostoru. Jedná se nicméně o funkce žádoucí a inovativní, a tak jsme se rozhodli v tomto článku zmíněné novinky přiblížit.

pdfColorConvert

Charakteristika z úvodu našeho článku se dá ze všeho nejlépe vztáhnout na produkt dobře známé společnosti Callas Software pdfColorConvert, který se objevil na trhu před několika málo dny. Jedná se totiž o řešení, které slibuje velmi jednoduše, ale přitom značně efektivně a kvalitně řešit jeden z nejnáročnějších úkolů dnešní předtiskové přípravy, kterým jsou konverze barev v PDF dokumentech. S uvedeným problémem se potýkají zejména pracoviště (komerční tiskárny, print-shopy, agentury, vydavatelství aj.), přijímající PDF dokumenty, vytvořené různými způsoby. Nezkušenost či neinformovanost uživatelů může vést k tomu, že se v takovýchto dokumentech vyskytují barvy, které budou při zpracování resp. výstupu působit potíže: klasicky se to týká barev v RGB, komplikace mohou nicméně vzniknout i s barvami přímými, nesprávnými ICC profily aj. Nástroje pro opravy uvedených problémů nalezneme dnes nejen v Acrobatu (který ve verzi 7 Professional konečně poskytuje i tolik žádanou konverzi mezi barvovými prostory), ale též preflightových pluginech, jako jsou Enfocus PitStop Professional či Quite A Box of Tricks.

aaplugzaj1f.gif

Nastavení převodu

O tom, že k problému lze přistoupit ještě úplně jinak, než v naznačených řešeních, svědčí právě pdfColorConvert. Jedná se o, co do způsobu ovládání, velmi jednoduchý plugin pro konverze barev. Převody jsou přitom určeny k přípravě dokumentu pro tiskový výstup, takže se barvy z RGB a Lab či barvy přímé převádí do CMYK, možné pak jsou i převod CMYK-CMYK podle ICC profilu nebo změna nastavení barev přímých. Nastavení převodu spočívá v tom, že uživatel určí vstupní a výstupní podmínky dokumentu a dále barvy, do kterých má být převod proveden (CMYK se zachováním přímých barev, pouze CMYK, černobíle a přímé barvy, černobíle). Vstupní podmínky se přitom dají určit velmi přehledným způsobem: uživatel stanoví podle svých znalostí, zda byl dokument vytvořen například v kanceláři (obsahuje RGB) či na profesionálním pracovišti, případně může podmínky určit odstraněním vložených profilů (pro RGB a CMYK) a přiřazením profilů vlastních. Funkce Automatic Best Guess pak dokáže nastavení určit automaticky, na základě analýzy dokumentu. Obdobně jednoduché je pak určení výstupních podmínek, spočívající ve volbě odpovídajícího Output Intent, tedy vlastně příslušného ICC profilu. Dodávka produktu obsahuje několik přednastavených Output Intents pro nejběžnější výstupní podmínky, další lze extrahovat z převáděného či jiného PDF dokumentu - plugin automaticky nabídne ten Output Intent, který je vložen přímo do dokumentu (například v případě PDF/X). Vyladit pak lze i převod přímých barev, včetně možnosti konverze do CMYK, přemapování na jinou přímou barvu či kontroly přetisku a knockoutu. Funkce Recall přitom dovoluje nabídnout způsob převodu, který byl v pluginu pro danou přímou barvu použit někdy předtím - plugin si totiž pamatuje předchozí konverze.

aaplugzaj2f.gif

Kontrola přímých barev

pdfColorConvert je určitě velmi silným nástrojem, a to i co se týče jednoduchostí užití. Jedná se o prostředek, který by měl dovolit i úplnému laikovi provést uspokojivý převod barev v PDF dokumentu, což je jinak úkol značně obtížný. Je samozřejmě brzo na to, abychom o uvedeném řešení hovořili v superlativech, koncepčně nám každopádně přijde dosti povedené. Trošku komplikací se nám zdá být v jeho případě cena, která je (v zaváděcí podobě) plných 249 Euro. Je ale jasné, že plugin dokáže ušetřit hodně času při jednom z nejdůležitějších úkolů předtiskové přípravy a mohl by se dobře uchytit na prakticky všech pracovištích, připravujících ve velkém PDF z různých zdrojů k tiskovému výstupu.

IntelliPDF Curves

Obdobně inovativní a přitom jednoduché k použití je i řešení IntelliPDF Curves. Jedná se o plugin, který dovoluje v PDF dokumentu převést všechna písma na křivky. Uvedený převod vede k dokumentu, který má oproti obvyklému různé výhody. Především jsou takto odstraněny problémy s editovatelností a tiskem, neboť v daném dokumentu nemůže chybět žádný font. Uvedeným způsobem se dále řeší legislativní problémy, spojené s šířením fontů mezi pracovišti (chráněn je pouze kód, nikoli design fontů). Konečně lze uvedeným způsobem vytvořit dokumenty, ze kterých skutečně (na rozdíl od uzamčených PDF) nelze kopírovat text či zcizit fonty.

aaplugzaj3f.gif

Ovládací panel IntelliPDF Curves

Práce s pluginem je velmi snadná: s pomocí odpovídajícího panelu si uživatel nejprve může prohlédnout seznam všech písem, použitých v dokumentu, spolu s odpovídajícími statistikami a možností zvýraznění přímo na stránce. Následně pak volí nastavení převodu, spočívající v určení stránek, na kterých má být konverze provedena, a rozlišení vytvořených křivek.

Produkt má některá omezení: konkrétně se to týká převodu zabezpečených dokumentů či písem ve formulářových polích. Hlavním handicapem je nicméně dle našeho názoru především cena, činící 249 USD. Myšlenka, stojící za Curves, je ovšem bezesporu zajímavá: dodávka dokumentu "v křivkách" je oblíbenou a osvědčenou zejména v případě dokumentů ilustračních programů (CorelDraw, Illustrator aj.) a určitě žádoucí i pro dokumenty v PDF.

PDFlib FontReporter

Písem v PDF dokumentech se týká i jiný nedávno uvedený plugin PDFlib FontReporter. Jedná se o prostředek, který mimo samotných vlastností zaujme i výrobcem (PDFlib je poskytovatelem jednoho z nejrozšířenějších řešení pro dynamické generování PDF) a tím, že je zcela zdarma. Zadáním jediného příkazu vytvoří tento plugin pro daný PDF dokument podrobný report, obsahující výpis všech písem, obsažených v dokumentu. Součástí reportu jsou Unicode tabulky jednotlivých písem, podporovány jsou i CJK a OpenType fonty (PDF 1.6). Na rozdíl od odpovídajících statistických funkcí Acrobatu nabízí FontReporter jednak detailnější informace o písmech v dokumentu a dále možnost daný report uchovat v podobě PDF dokumentu. Výhodné může být nasazení daného produktu například při různých analýzách problémů, přípravě či přenosu dokumentu k výstupu apod.

aaplugzaj4f.gif

Report vytvořený s pomocí PDFlib FontReporteru

PDF CanOpener

Na závěr našeho přehledu jsme si nechali produkt, který asi bude pro většinu uživatelů pouhou kuriozitou, pro některé ovšem zásadním nástrojem. Plugin PDF CanOpener (cena 195 USD) společnosti WindJack Solutions je totiž určen k analýze a editaci PDF dokumentů na úrovni jejich interní struktury, tedy tzv. COS objektů. Uvedená stromová struktura je zobrazena v podobě přehledného výpisu, připomínajícího například Průzkumníka Windows. Povaha objektu je ve stromu vyjádřena graficky, možné je i prohledávání. Produkt pak dovoluje například odstraňovat, přidávat, měnit, přejmenovávat či přenášet COS objekty, a to v rámci jednoho či více PDF dokumentů. Řetězce a datové toky (streams) je možno editovat v ANSI, Unicode či hexadecimální podobě, možný je import i export toků. Změny provedené v tocích lze náhledovat před jejich aplikováním. Ve výčtu vlastností bychom pak mohli dále pokračovat, vzhledem k neobvyklosti daného produktu by to ovšem bylo poněkud samoúčelné.

aaplugzaj5f.gif

Zobrazení struktury PDF dokumentu v PDF CanOpeneru

PDF CanOpener může mít překvapivě širokou škálu využití. Především dovoluje analyzovat strukturu takových dokumentů, které působí na výstupu (pre-press, webdesign, dokumenty vytvářené dynamicky atp.) potíže, nebo upravovat PDF dokumenty způsobem, který by s pomocí běžných nástrojů nebyl možný. Konečně se jedná i o nástroj pro zvědavce, experimentátory či vývojáře, kteří si s jeho pomocí chtějí prakticky vytvořit či prohloubit znalosti o interním fungování PDF. O tom, jak pozoruhodná kouzla lze s produktem provádět, je možno se informovat na serveru výrobce, který obsahuje několik článků na dané téma.

Závěrem

Řešení popsaná v tomto článku se vyznačují nespornou inovativností po stránce koncepce. Na druhou stranu je jasné, že se jedná o produkty teprve v rané fázi vývoje, které mohou v budoucnosti dále příjemně překvapit jak širší škálou nabízených funkcí, tak třeba i výhodnější cenou.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: