ORIS PDF Tuner: editor PDF a PostScriptu třídy high-end - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

ORIS PDF Tuner: editor PDF a PostScriptu třídy high-end

19. ledna 2005, 00.00 | Řešení společnosti CGS nabízí silné možnosti úprav dokumentů ve výstupních
pre-pressových formátech. Čím se tento produkt liší od řešení typu Adobe Acrobatu, že si
jej výrobce dovoluje nabízet za cenu v řádech tisíců dolarů? A kdo vlastně takovýto
produkt skutečně využije? To se dovíte v naši recenzi.

Stále více polygrafických provozů se potýká s potřebou provádět na poslední chvíli korekci podkladových souborů ve formátech jako je (stále méně) PostScript či (stále více) PDF. Tyto úpravy bývají otázkou preflightových aplikací nebo v případě PDF různých editorů, z nichž primární postavení má dnes Adobe Acrobat. Ani ten však někdy nedostačuje požadavkům, a tak se stává, že podklad v jednom ze zmíněných formátů "končí v koši" a jeho tvůrce pak musí provést opravu zdrojového dokumentu s následným novým generováním výstupního souboru, což může pro danou zakázku znamenat fatální zdržení. Někdy se navíc mohou vyskytnout soubory (například z archivu), které nově generovat ani nelze.

S ohledem na uvedenou situaci se proto občas uživatelé se zájmem dívají na pokročilé produkty, které by měly (přinejmenším podle proklamací výrobce) poskytnout možnosti úprav souborů naznačeného typu v běžných aplikacích nedostupné. Jedním z takovýchto řešení je ORIS PDF Tuner společnosti CGS. I když jeho cena nepatří k nejnižším, zajímalo nás, co vlastně může takovéto "high-end" řešení nabídnout. Výsledek našeho seznámení s uvedeným produktem vám přinášíme v této recenzi.

Základní přiblížení

ORIS PDF Tuner je následníkem aplikace ORIS Page (a ještě dříve Digi-Design), jejíž počátky se datují do roku 1986, kdy se jednalo o řešení pro high-end pre-press na počítačích DEC. S postupem času produkt změnil svou tvář tak, že se dnes dá používat na platformách Windows a Macintosh coby normální desktopová aplikace. Jeho poslání nicméně zůstalo stejné: zajistit tvorbu a pokročilé úpravy souborů, určených především pro separovaný výstup na zařízeních typu osvitových jednotek či CtP. Na interní úrovni používá produkt vlastní nativní formát (ddp - Digi Design Page), pomocí odpovídajících importních a exportních funkcí pak dokáže zpracovávat soubory ve formátech PostScript či PDF (včetně různých variant PDF/X), obdobně jsou podporovány různé další více či méně specializované pre-pressové formáty typu JPEG, EPS, DCS, Scitex CT, TIFF/IT apod.

oris1f.gif

Prostředí PDF Tuneru

Produkt v sobě spojuje funkce aplikace pro stránkový zlom, ilustračního programu a bitmapového editoru. Ve všech případech přitom oplývá funkcemi, které jsou z hlediska pre-pressového zpracování zřejmě na té nejvyšší úrovni. Kritičtí ovšem musíme být k tomu, jakým způsobem tyto funkce Tuner nabízí. Jeho GUI totiž zůstává stále poplatné proprietární koncepci z dob začátků a tak takřka nic nefunguje tak, jak jsou dnes uživatelé zvyklí. Podle tvrzení z výukových materiálů produktu je takovéto ovládání výhodou, my bychom si však troufli s takovýmto názorem nesouhlasit. Abychom ale byli alespoň trochu v našem popisu konkrétní (pro podrobnější seznámení doporučujeme vyzkoušet demoverzi): Tuner pracuje v rámci layoutu důsledně s rozkladem do vrstev, jejichž tvorba i další využití jsou zcela nepodobné tomu, co zná uživatel například z Photoshopu (chybí ústřední paleta pro navigaci či nastavení atp.). Veškeré manipulace s objekty na jednotlivých vrstvách se pak provádí přes jakési ústřední menu, které nabídku svých příkazů mění podle toho, jaký typ objektu je aktuálně upravován. Zcela zapomenout musí uživatel například na kontextové nabídky, neboť pravé tlačítko myši má zcela jiný význam než v jiných programech, takto bychom mohli v našem výčtu dále pokračovat. Co pak zcela bourá představu o Tuneru coby rovnoprávné náhradě sázecí aplikace, je skutečnost, že uvedený produkt dokáže pracovat pouze v rámci jediné stránky.

To, co se nedostává ovládání, je nicméně bohatě kompenzováno pokročilostí funkcí samotných. Pokusme se nyní o jejich alespoň zběžné přiblížení.

Editační funkce

Na vysoké úrovni je v Tuneru již samotná manipulace s objekty. Pro jejich umisťování lze používat například i kruhová či nakloněná vodítka. K dispozici jsou pak jak běžné manipulace typu přesunů, kopírování či naklonění, tak například distorze. Na celý obrázek, maskovanou oblast či s pomocí štětce lze uplatnit změny gradace, korekce barev či filtry (lze použít i ty, jež jsou určeny pro Photoshop), změny jsou přitom nedestruktivní, neboť se provádějí ve zvláštní vrstvě. Plně je podporována práce s průhledností. Ze souborů Photoshopu i jiných obdobných aplikací lze přebírat alfa kanály a masky, pro jejichž vytváření a úpravy disponuje Tuner opět velmi pokročilými nástroji.

oris2f.gif

Tvorba masky

Z funkcí obvyklých pro vektorové editory stojí za zmínku například prostředky pro práci s cestami a výplněmi (lineární, cirkulární) či stínování objektů. Produkt dovoluje práci s barvami v různých barvových módech (CMYK, RGB, CIE Lab, HSB, grayscale), mimoto podporuje barvy přímé. Při úpravách barev lze využívat nástroje jako jsou densitometr či kapátko. Možné jsou konverze barev mezi prostory, korigování nastavení trappingu aj. Po zakoupení odpovídajícího modulu jsou pak k dispozici i funkce color managementu na bázi ICC profilů.

Formátování textu je založeno na bázi stylů (kontrola typu, velikosti, řezu písma, zarovnání, kerning, prostrkání aj.), produkt umožňuje dělit v různých jazycích, přičemž čeština v nám dostupné demoverzi chyběla. Text je možno zarovnat na křivku a nechat obtékat mnoha různými způsoby, obarvit, vyplnit, libovolně deformovat (po převedení na cesty), takto bychom mohli ve výčtu vlastností opět dlouho pokračovat.

oris3f.gif

Nastavení textových stylů

PostScript, PDF a výstup

Nás hlavně zajímalo, jak si Tuner vede při editaci postscriptových a PDF souborů. Princip práce je zde takový, že produkt dokáže ze zvoleného souboru načíst-importovat vždy pouze jedinou stránku, kterou převede do vlastního interního formátu. Při převodu je možno provést preflight všech zásadních prvků (písma, obrázky v RGB/LAB módu, chybějící OPI záměny ve vysokém rozlišení, kompatibilita s PDF/X aj.). Následně pak lze se všemi prvky dokumentu pracovat obdobně, jako by byly vytvořeny přímo v Tuneru, tj. maskovat nebo jinak upravovat obrázky, editovat či formátovat text, měnit výplně, posouvat objekty atp. V případě textu je nicméně převod poněkud problematický z hlediska toku, a tak pokud uživatel potřebuje zlom na úrovni odstavců, je pro něj lepší danou oblast nahradit novým rámečkem, do kterého překopíruje původní textový úsek.

Hotový layout je pak možno zpětně exportovat do PDF s pomocí Acrobat Distilleru (ten tedy musí být na daném počítači nainstalován). Tuner dokáže každopádně pro uvedený typ výstupu přednastavit prakticky všechny myslitelné parametry, související s pokročilejším tiskem: mezi nastaveními nalezneme například změnu velikosti a orientace obsahu stránky, korekce barev na bázi ICC profilů či převod barev, úpravu trappingu, určení hodnot screeningu nebo vložení tiskových značek. Konfiguraci výstupu lze přitom uložit pro opakované využití. Obdobně je možno zajistit například výstup do PostScriptu, DCS, TIFF/IT a jiných obdobných formátů. K dispozici je pak i přímý tisk, který ovšem výrobce nabízí evidentně spíše jen pro hrubý náhled na stolních tiskárnách, neboť zde chybí možnost zmíněných pokročilých nastavení.

oris4f.gif

Export do PDF

Závěrem

ORIS PDF Tuner je bezesporu pokročilým řešením a výrobce jej tedy patřičně oceňuje na plných 4300 USD (to je nicméně výrazně méně, než chce dnes například společnost OneVision za obdobný produkt Solvero). Za uvedenou cenu si Tuner asi těžko budou pořizovat běžná pre-pressová pracoviště coby náhradu Adobe Acrobatu, a na základě toho, co jsme řekli výše, je i málo pravděpodobné, že by někdo postavil na daném produktu tvorbu obsahu. Ve velkých vydavatelstvích, komerčních tiskárnách či na pracovištích osvitu nebo CtP může být nicméně Tuner vysoce užitečným pomocníkem, dovolujícím v zakázce, pro níž je kvalita výstupu zásadní, upravit i hodně specifické prvky a parametry. Tuner lze přitom používat nejen samostatně (případně rozšířený o moduly, z nichž některé jsme zmínili výše), ale také s jinými řešeními CGI, kterými jsou ORIS Works (automatizace workflow), Certified Proof a Color Tuner (proofingové systémy).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: