MyOrderDesk: polygrafické zakázky online ve velkém stylu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

MyOrderDesk: polygrafické zakázky online ve velkém stylu

13. října 2004, 00.00 | Řešení společnosti PagePath Technologies nabízí širokou škálu funkcí pro zadávání
tiskových zakázek prostřednictvím Internetu. Použít lze různé způsoby zasílání souborů
včetně automatizované tvorby a proofingu PDF dokumentů, personalizaci, sledování či
opakování zakázek a mnoho dalšího. Systém je přitom k dispozici za poměrně příznivých
cenových podmínek, v omezené podobě dokonce zdarma.

Využití Internetu v polygrafii je velmi rozmanité. Mezi nabízenými prostředky zde mimo obecných (e-mail, FTP, instant messaging, WWW aj.) nacházíme i takové, které jsou určeny speciálně pro danou oblast. K nim patří i systémy zadávání tiskových zakázek. Ty mohou mít různorodou podobu, od komplexních řešení typu Printcafe či Printable až po jednoduché prostředky, jako je třeba služba Job2Print. Výkonností a cenovým modelem stojí někde uprostřed naznačené škály systém MyOrderDesk společnosti PagePath Technologies, o jehož přiblížení bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Rozhraní

MyOrderDesk funguje jako internetová služba, jejíž funkce se ovládají především přes webovský prohlížeč. Samotný chod systému zajišťují prostředky, umístěné na serveru výrobce, jejichž využití si zákazník (zhotovitel tiskových zakázek) pronajímá. Po registraci má uživatel zřízenu ucelenou webovskou prezentaci, poskytující přístup k funkcím systému, jejíž vzhled je možno do značné míry uzpůsobit podle potřeby. Tuto prezentaci lze přitom buďto používat samostatně nebo poměrně jednoduše začlenit do stávající prezentace daného subjektu. Některé funkce mohou být k dispozici veřejně (pro základní informace), jiné pouze po zadání hesla (administrace, údaje pro provozovatele nebo jen vybrané zákazníky atp.).

cdesk1f.gif

Schéma naznačující způsob fungování MyOrderDesk

Zasílání souborů

Základním posláním systému je vyřešit zasílání souborů od zadavatele k zhotoviteli zakázky. Nejjednodušší možnost zde představuje zasílání přes webovské rozhraní, ve kterém odesilatel určí požadované soubory, které se bez jakýchkoli dalších úprav odešlou. Podstatně lepší možnosti pak nabízí samostatná klientská aplikace LAUNCH! Web Helper, kterou si odesilatel může nainstalovat do svého počítače přímo z prezentace daného subjektu. LAUNCH! využívá k přenosu protokol FTP a před odesláním soubory zkomprimuje. Konečně je možno k odesílání využít i virtuální tiskový driver s výstupem do PDF: podrobněji se této možnosti budeme věnovat dále.

Ve všech popsaných případech může odesilatel k zakázce připojit jobtiket, v němž popisuje své požadavky na zpracování. Podoba jobtiketu je přitom opět plně přizpůsobitelná specifikům daného provozu, každý zákazník může mít takto k dispozici svůj individuální jobtiket (a k němu příslušný formulář pro jeho vyplňování). Poté, co zakázka dorazí do příslušného úložiště, je příjemce souboru vyrozuměn e-mailem (případně též faxem nebo pagerem), ve kterém je obsažen odkaz na umístění souborů, dovolující mu je stáhnout do svého počítače. Stejně tak obdrží odesilatel mail potvrzující přijetí. Následně jsou k dispozici mechanizmy pro trasování zakázky, o kterých hovoříme dále.

cdesk2f.gif

Rozhraní MyOrderDesk může mít například takovouto podobu

Zpracování PDF

Jak jsme již řekli výše, jednou z možností, jak zaslat podklady ke zpracování, je využití virtuálního tiskového driveru s výstupem do PDF. Tento driver si opět zákazník stahuje z prezentace příjemce, který přitom může nastavit takové parametry, jako je výstupní rozlišení PDF dokumentu. Zasílání podkladu pak funguje tak, že zadavatel zadá pokyn k tisku daného dokumentu pomocí zmíněného driveru. Dokument je převeden do PDF, výsledek převodu může zadavatel zkontrolovat v prostředí webovského browseru přes přidružený PDF prohlížeč (Reader, Acrobat atp.). Je-li s náhledem spokojen, vyplní jobtiket zakázky a podklad odešle. V opačném případě se vrátí k původnímu dokumentu a provede odpovídající úpravy.

Kalkulace

Ještě dříve, než zákazník odešle soubory ke zpracování, může provést předběžnou kalkulaci zakázky. To znamená, že s pomocí odpovídajícího formuláře nejprve specifikuje své požadavky. Formulář provádí automaticky kalkulace (na základě údajů, přednastavených provozovatelem prezentace), takže zákazník může provést přesné vyhodnocení cenových nároků bez toho, že by musel jakkoli zhotovitele kontaktovat. Teprve ve chvíli, kdy je s kalkulací spokojen, vyplní odpovídající jobtiket, připojí případné soubory (možné je také provedení zakázek, u kterých se podklady zasílají například kurýrní službou na elektronických nosičích či filmech) a poté svůj požadavek odešle.

Personalizace

Velmi zajímavým způsobem je v systému řešeno personalizované publikování (s pomocí služby ezMerge). Provozovatel prezentace zde nejprve vytváří odpovídající šablony (k dispozici jsou odpovídající návody a ukázky, PagePath také nabízí možnost tvorby šablon na základě požadavků provozovatele), sestávající jak z webovského formuláře, určeného k online personalizaci (simuluje podobu výsledné tiskoviny), tak PDF souborů, určených pro proofing a finální výstup. Zákazník takto v systému provede personalizaci formuláře (možné je automatizované vyplnění polí například na základě kontaktních údajů zákazníka, nahrání vlastních obrázkových podkladů apod.), následně se vygeneruje náhledové PDF s vloženými daty, po schválení je vytvořen obdobný PDF soubor v tiskovém rozlišení, z něhož lze realizovat zakázku. S šablonou je samozřejmě spojen jobtiket a objednávkový formulář.Uvedeným způsobem lze tedy řešit například zakázkový tisk vizitek, dopisních papírů, brožur, ceníků apod.

cdesk4f.gif

Personalizace vizitky

Management zakázek

Zakázky, realizované naznačenými způsoby, lze různorodým způsobem spravovat. Odpovídající stránka prezentace zde zasilateli i příjemci dovoluje sledovat (a v případě příjemce i nastavovat) status zakázek. Při změně statusu se přitom opět rozesílá odpovídající upozornění.

Informace o nastavení a průběhu zakázek lze využít i mnoha dalšími způsoby. Zadavatel takto může například vytvořit novou objednávku, která přebírá parametry dřívější realizované zakázky. Provozovatel prezentace zase může vytvářet různé reporty, obsahující informace o zakázkách realizovaných pro dané zákazníky, v určeném časovém intervalu apod. Tyto reporty lze tisknout či exportovat do jiných programů (účetnictví, fakturace, management apod.).

cdesk3f.gif

Management zakázek

Cenové modely

MyOrderDesk lze provozovat za skutečně různorodých cenových podmínek. Přesnější představu si je možno udělat zejména z odpovídajícího přehledu na serveru výrobce, který mimo cen poskytuje i kalkulace návratnosti investic (ty ovšem vycházejí z cenových poměrů v podmínkách USA, kde ušetřená hodina lidské práce přinese podstatně vyšší zisk než v tuzemsku). Každopádně je třeba upozornit, že systém lze v tzv. Trial podobě používat zcela zdarma. Tato podoba systému je ale omezena pouze na dva uživatele a nedovoluje přenášet soubory větší než 5 MB. U dalších podob, lišících se rozsahem a kvalitou funkcí, je pak tarifikace založena na dnech, po které se systém užívá, nikoli množství přenesených dat. Cena zde začíná na 2 USD/den a iniciálním poplatku 399 USD, nejpokročilejší podoba je k dispozici za cenu 10 USD/den a 699 USD počáteční poplatek.

Závěrem

Systémů pro realizaci tiskových zakázek pomocí Internetu existuje poměrně hodně. Málokterý ovšem dokáže nabídnout stejně bohatou a propracovanou škálu funkcí za příznivou cenu, jako právě MyOrderDesk (velké systémy jako Printcafe jsou pro valnou většinu uživatelů drahé a zbytečně rozsáhlé, jednodušší řešení zase pokrývají jen dílčí požadavky). V našem výkladu jsme se museli omezit pouze na přiblížení základních nástrojů a postupů, přičemž elegance celého řešení vynikne především ve způsobu, jakým jsou v něm doladěny jednotlivé detaily. Nezbývá tedy, než čtenářům doporučit, aby se sami s tímto nevšedním systémem seznámili jak prostřednictvím prezentace jeho výrobce, tak výše zmíněné verze Trial.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: