Leopard zblízka: Automator - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Leopard zblízka: Automator

25. dubna 2008, 00.00 | Řady významných vylepšení se v Mac OS X 10.5 Leopard dočkal i nástroj pro snadnou automatizaci uživatelských činností Automator. K novinkám takto patří značně vylepšené rozhraní, řada nových užitečných akcí, zaznamenání úkonů provedených myší a klávesnicí či podpora proměnných. Blíže vás se všemi novými funkcemi Automatoru seznámíme v tomto článku.

Mac OS X 10.4 Tiger sebou mimo jiné přinesl velmi zajímavý nástroj pro automatizaci Automator. Jedná se o prostředek dovolující kontrolovat a využít činnost v podstatě libovolné služby či aplikace instalované v systému. Ke kontrole je užito tzv. workflow, sestávajících z jedné či více akcí. Tvorba workflow probíhá v grafickém názorném prostředí, ve kterém uživatel workflow tvoří složením požadovaných akcí a nastavením odpovídajících parametrů. Součástí dodávky Automatoru je sada připravených akcí, další může uživatel získat z Internetu nebo si je případně sám vytvořit v různých programátorských prostředcích (AppleScript, shell script, Objective C). Celkovou koncepcí a sepětím s jinými automatizačními nástroji Mac OS X (AppleScript, shell script, Folder Actions aj.) patří Automator k jedněm z nejintuivnějších nástrojů automatizace, který dokáže efektivně využívat i uživatel, jenž má minimální povědomí o programování a jeho postupech.

Schopnosti Automatoru byly výrazným způsobem dále rozšířeny v rámci Mac OS X 10.5 Leopard. Podrobný přehled těchto novinek přinášíme v tomto článku. Čtenáři, který dosud nemá s Automatorem žádné zkušenosti, bychom přitom rádi doporučili dřívější seriál O. Čady, věnovaný Automatoru v Tigerovi, ve kterém se lze dočíst vše podstatné o základní koncepci daného prostředku a jeho dosavadních vlastnostech.

Rozhraní

Řady užitečných vylepšení se dočkalo rozhraní Automatoru. Výrazně lepší přehled v akcích nabízí nová možnost jejich třídění do skupin podle požadavků uživatele: stačí zadat kontextový příkaz New Group v části Library okna workflow. Na jeho základě se vytvoří nová skupina (jakýsi virtuální složka), do které pak lze přetáhnout požadované akce. K dispozici jsou navíc i Smart Groups, jejichž obsah je z existujících akcí sestaven automaticky na základě vyhledávacích kritérií ve stylu Spotlight. Některé možnosti využití naznačují připravené smart groups Most Relevant, Most Used a Recently Added.

Akce jsou jinak nyní výchozím způsobem v Library řazeny podle kategorií, resp. způsobu použití (Calendar, Photos, Files and Folders aj.). Dřívější třídění podle aplikací lze i v novém Automatoru zapnout přes View-Arrange Actions By-Application. Stejně jako v minulé podobě Automatoru lze i nyní nechat vylistovat v aktuální skupině akce, jejichž název obsahuje zadaný textový řetězec použitím odpovídajícího vyhledávacího okénka.

mmauto2-1f.jpg

Vylepšeny byly i prostředky, usnadňující ladění akcí a kontrolu výsledků jejich aplikací. Konkrétně nyní každá akce může přímo ve svém panelu (tlačítko Results) zobrazit výsledky své aplikace (dříve bylo třeba použít speciální akci View Results, což nebylo vždy právě obratné a přehledné), obdobně zde lze nyní zobrazit i popis akce (tlačítko Description).

mmauto2-5f.jpg

Protokol zpracování pro daný workflow se v Automatoru 2 zobrazuje přímo ve spodní části okna workflow, nikoli postranním panelu jako dříve, k aktivaci či skrytí slouží odpovídající tlačítko naspod okna workflow. Obdobný způsob výpisu je k dispozici pro tabulku proměnných (o těch hovoříme blíže v dalším výkladu). Možné je uložení protokolu zpracování do souboru. Rychlý přístup k obrázkům, zvukovým nahrávkám a videu pro jejich zpracování ve workflow (přetažení do vstupu určité akce) poskytuje Media Browser (spouští se přes tlačítko Media v levé horní části okna workflow).

mmauto2-3f.jpg

Starting Points

Apple se rovněž pokusila usnadnit tvorbu workflow s pomocí průvodce. Odpovídající funkce Starting Points zde uživateli po spuštění Automatoru či zadání příkazu k vytvoření nové akce nabídne volbu z různých typických workflow (pro zpracování souboru, hudby, fotografií atp. - viz screenshot). Poté, co uživatel zvolí požadovaný typ a doladí v rozevíracích nabídkách parametry týkající se vstupních dat, vygeneruje se mu automaticky základní sestava akcí pro daný typ workflow, kterou může dále upravovat. Teoreticky nevypadá daný koncept špatně, prakticky ale nejsou dle našeho názoru nabízené předchystané workflow příliš užitečné. K vypnutí dané funkce, tj. obnovení původního chování Automatoru při startu a tvorbě nových workflow je zde příkaz Automator-Disable Starting Points (Automator-Enable Starting Points pak naopak danou možnost zapne). Starting point Custom vytvoří nový workflow bez akcí.

mmauto2-2f.jpg

Nové akce

Dodávku připravených akcí rozšířila Apple o řadu novinek, čímž posílila možnosti nasazení Automatoru při mnoha různých činnostech bez nutnosti pídit se po akcích na Internetu či programovat akce (nebo rutiny v AppleScriptu a shell skriptu) vlastní. K novinkám takto patří zejména akce pro zpracování RSS feeds či nové prostředky pro práci s PDF dokumenty (například možnosti extrahování textu a anotací z PDF dokumentů, prohledávání a zpracování metadat), dále zde jsou nové akce pro využití obsahu schránky, kontrolu aplikací (ukončení, skrytí), použití seznamu voleb při interakci s uživatelem nebo též nasnímání videoklipu s pomocí zabudované iSight kamery. Řada stávajících akcí byla updatována.

mmauto2-4f.jpg

Proměnné

Jednou z nejdůležitějších novinek v Automatoru 2 je podpora proměnných, dovolujících v rámci workflow zachovávat a na různých místech používat určité hodnoty. K dispozici je knihovna připravených proměnných, fungující obdobně jako knihovna akcí, k přepínání mezi těmito knihovnami slouží odpovídající tlačítka (Variables, Actions). Proměnné mohou být dvou typů, storage (pro ukládání hodnot - například textové řetězce; v knihovně proměnných infikováno ikonkou V) a runtime (hodnota je generována při provedení akce, příkladem jsou třeba proměnné pro aktuální datum, jméno aktuálně přihlášeného uživatele apod.; v knihovně indikována ikonkou ozubeného kolečka).

Proměnné jsou v knihovně rozděleny do kategorií Date & Time (proměnné typu aktuální datum, čas apod.), Locations (různé souborové cesty), System (nastavení daného počítače, např. IP adresa), Text & Data (proměnné pro text a data obecně), User (nastavení konkrétního uživatele) a Utilities (proměnné pro uchovávání AppleScriptů či shell skriptů, náhodný identifikátor, náhodné číslo).

mmauto2-7f.jpg

Proměnné lze v akcích a workflow používat různými způsoby. Přidat proměnnou do akce je takto možno jejím přetažením z knihovny do kompatibilního prvku akce, kterým může být editovatelné textového pole nebo rozvinovací nabídka (starší akce musí mít takto odpovídajícím způsobem updatovány své rozhraní - zajímavý tip, jak používat proměnné i v prvcích rozhraní akcí, ve kterých nejsou podporovány, lze najít zde). U některých akcí je možno přímo vybrat proměnnou existující pro daný workflow, jiné akce mohou novou proměnnou z rozvinovací nabídky vytvářet. Možná je deklarace proměnné pro daný workflow jejím přetažením do seznamu proměnných (viz výklad dále). Dále je k dispozici akce Get Value of Variable, která na výstupu předá aktuální hodnotu určené proměnné, a akce Set Value of Variable, jenž nastaví hodnotu proměnné na svou vstupní hodnotu.

Ke správě proměnných slouží v Automatoru odpovídající seznam. Aktivuje se stiskem příslušného tlačítka ve spodní části okna workflow. Zobrazuje všechny proměnné použité v daném workflow, spolu s jejich aktuálními hodnotami. Kontextová nabídka vyvolaná nad názvem proměnné dovoluje proměnnou smazat či editovat. V rámci editace je k dispozici úprava aktuální hodnoty či přejmenování proměnné. Přejmenování (není možné u runtime proměnných) může být velmi užitečné, neboť výchozí názvy proměnných nejsou příliš popisné.

mmauto2-8f.jpg

Zajímavé možnosti přináší použití proměnných při spuštění Automatoru z příkazové řádky. Příkaz Automator pro shell nyní takto dovoluje nastavit přes odpovídající volbu hodnoty proměnných, s kterými se má workflow spustit.

Náš výklad o proměnných mohl být na tomto místě jen kusý. Rádi bychom se k dané problematice ještě někdy vrátili formou konkrétních příkladů.

Opakování workflow

Hodně vítaným vylepšením je rovněž podpora opakování workflow. Dosud bylo možno naznačený požadavek řešit uložením akce coby pluginu pro iCal (a příslušným nastavením v rámci daného programu) nebo využitím doplňkové Automator Loop Utility. Nyní je v Leopardu k dispozici Loop akce, kterou může uživatel vložit na závěr workflow a zde určit buďto odpovídající počet opakování či specifikovat po jakou dobu se má akce provádět.

mmauto2-6f.jpg

Záznam uživatelských interakcí: Watch Me Do

Nová funkce Watch Me Do nyní dovoluje zaznamenat a poté v rámci workflow použít sérii úkonů provedených uživatelem v rozhraní Mac OS X. Využití je zde minimálně dvojí: snadné vytvoření akce bez nutnosti cokoli programovat nebo též kontrola aplikací, jenž mají například omezenou podporu skriptování či se pro ně z jiných důvodů akce vytváří standardními postupy obtížně. Watch Me Do využívá Accessibility framework Mac OS X (tedy prostředky pro zpřístupnění počítače postiženým osobám), je zapotřebí, aby v preferencích systému byla aktivována podpora pro assistive devices (panel Universal Access).

K vytvoření Watch Me Do akce musí uživatel nejprve stisknout tlačítko pro záznam v pravém horním rohu okna workflow (vedle dosavadních tlačítek Stop a Run). Následně se zaznamenávají činnosti prováděné v systému s myší a klávesnic, záznam je ukončen stiskem tlačítka Stop na odpovídající plovoucí paletce Automatoru. Záznam činností je pak v podobě akce vložen na konec daného workflow.

mmauto2-9f.jpg

Přesností záznamu bohužel Watch Me Do dostačuje jen k jednodušším zpracováním: je totiž závislá na úrovni podpory přístupnosti v daných aplikacích, která může být co do kvality značně rozdílná. Nástroje typu QuickKeys či Keyboard Maestro se tedy zřejmě o svou pozici bát nemusí. Pro jednodušší úlohy může být nicméně Watch Me Do značně užitečným pomocníkem, eliminující nutnost programovat.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: