Koule, míč nebo balón v Adobe Illustratoru? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Koule, míč nebo balón v Adobe Illustratoru?

20. prosince 2010, 00.00 | Dnešní tutoriál věnujeme tak trochu sportovní tématice a ukážeme si další příklady tvorby kulových předmětů vytvořených pomocí 3D efektu, který je nám znám již z předchozího cvičení. Nakreslíme si tenisový míček, basketbalový míč, dětský balón a na závěr přidáme malý tip.

Nejprve musíme vytvořit základ pro naše „sportovní“ předměty, který bude společný pro všechny vytvářené kresby. Nástrojem Elipsa (L) vytvoříme kruh, poté obdélník (M) a vystředíme tak, aby pravá hrana obdélníku byla na středu kruhu. Oba objekty označíme, v paletě Cestář zvolíme „Odečíst od“, čímž nám vznikne potřebný objekt (podrobný obrázkový postup naleznete v předchozím tutoriálu Motiv zeměkoule v Adobe Illustratoru). Ten si 3x zduplikujeme a uschováme.

Jako první nakreslíme tenisový míček, pro který musíme vyrobit typické „rýhy“. Nástrojem (L) vytvoříme kružnici s tahem 5 pt (bez výplně!), zduplikujeme a nástrojem (M) vytvoříme obdélník. Všechny tři objekty svisle zarovnáme na střed. Kružnice zarovnáme k obdélníku tak, aby středy kruhů byly na krajích obdelníku a v paletě Cestář zvolíme „Spojit“. Vše je názorně vidět na následujících obrázcích. Dále v hlavní nabídce zvolíme Objekt/Rozdělit… a zatrhneme „Výplň“ i „Tah“, potvrdíme OK. Na vytvořeném objektu znovu nastavíme tah na 0,75 pt s barvou C=27 M=0 Y=77 K=50 a výplní C=0 M=0 Y=20 K=0. Poté přetáhneme do palety Symboly.

Na již vytvořeném půlkruhu nastavíme barevné hodnoty C=27 M=0 Y=77 K=0. V hlavní nabídce zvolíme Efekt/3D/Obkroužit… a nastavíme hodnoty zobrazené na obrázku. U nastavení Povrchu je vybráno Rozptýlené stínování a jsou nastavena 2 světla.


Pro zvětšení klikněte

Po kliknutí na „Mapovat Obraz…“ v Symbolech vybereme vytvořené „rýhy“ a upravíme velikost, jak je vidět na názorném obrázku. Ve spodní části zaškrtneme také volbu „Stínovat kresbu“, poté potvrdíme OK.

Aby se výsledná kresba blížila více realitě, upravíme celkový povrch pomocí Photoshop efektu. Ten je integrován i do Illustratoru, konkrétně se jedná o „Zrnění...“. Tento efekt najdeme pod hlavní nabídkou Efekt/Textura/Zrnění…, kde nastavíme Intenzitu na 23, Kontrast: 71 a Typ: Chromáče. Opět potvrdíme OK. Zde však musím upozornit, že se jedná o rastrový efekt. Pokud tedy zvolíte Objekt/Rozdělit vzhled…, všechny vektorové cesty se změní na jeden rastrový obraz.

Zde je výsledek naší tvorby… Tenisový míček je možné opatřit nápisem nebo logem.

Nyní se pustíme do kreslení basketbalového míče. Nejprve si vytvoříme pro něj typické černé pruhy. Nástrojem segment čáry vytvoříme jednu vodorovnou a jednu svislou čáru s tahem 4 pt., obě vystředíme a seskupíme (Ctrl+G). Dále nástrojem (L) nakreslíme elipsu s tahem 4 pt, zduplikujeme, seskupíme (Ctrl+G) a společně s čarami vystředíme (viz názorný obrázek).

Vše označíme, v hlavní nabídce zvolíme Objekt/Rozdělit… a zatrhneme „Výplň“ i „Tah“, potvrdíme OK. V paletě Cestář klikneme na „Spojit“ a celému objektu dáme tah o síle 1 pt s barvou C=0 M=75 Y=100 K=30. Tah objektu v paletce zarovnáme na vnějšek. Výplň necháme na 100% černou. Takto celý vytvořený objekt opět přetáhneme do panelu Symboly.

V tuto chvíli se pustíme do vlastního míče, označíme půlkruh, nastavíme barvu na C=0 M=69 Y=88 K=0. V hlavní nabídce zvolíme Efekt/3D/Obkroužit… a nastavíme hodnoty, které vidíme na obrázku. V nastavení povrchu dáme dvě světla, tak jako tomu bylo u tenisového míčku.


Pro zvětšení klikněte

Přejdeme na „Mapovat obraz“, a jak je nám již známo, v Symbolech zvolíme vytvořený vzorek a upravíme podle názorného obrázku. Posléze potvrdíme OK.

Níže opět vidíme výsledek našeho snažení. Zde byl navíc přidán i malý jasnější odlesk. Ten byl vytvořen pomocí kruhového přechodu s nastavenou průhledností na „Závoj“ a Krytí 44% a je totožný s odleskem uvedeným v předchozím tutoriálu Motiv zeměkoule v Adobe Illustratoru.

Dále si také ve stručnosti nastíníme tvorbu dětského balonu. Zde již nebude uváděn tak podrobný popis, neboť by to bylo „nošení dříví do lesa“. Takže se pojďme pustit do tvorby.

Nástrojem obdélník si vytvoříme požadovaný tvar s tahem 0,25 pt a barvou 50% černé. Objekt 4x zduplikujeme a nastavíme libovolnou barvu výplně. Poté přetáhneme do palety Symboly.

Zvolíme Efekt/3D/Obkroužit… a nastavíme hodnoty, které vidíme na obrázku. Při mapování je nutné lehce zmenšit vzorek na výšku, čímž vytvoříme malé středové kolo na balónku.


Pro zvětšení klikněte

Výsledek by měl vypadat takto…

Tímto postupem můžete lehce vytvářet slušné kresby jako například různé kuličky s libovolným motivem, kulečníkové koule, míče, balony atd.

Na řadu nyní přichází slíbený malý tip. V podstatě se jedná o podobné kresby ve tvaru koule, jen s tím rozdílem, že se hodí především pro tvorbu různých elementů do prostorových kreseb, popřípadě firemních log či znaků.

Pro naše účely jsme vytvořili tento vzorek. Nástrojem (M) vytvoříme obdélník, 4x zduplikujeme, vše označíme a nástrojem Libovolná transformace zkosíme. Poté vytvoříme nový obdélník a ořízneme přes paletku Cestář na výsledný tvar. Opět přetáhneme do palety Symboly.

Zde přichází na řadu již často používaný nástroj Efekt/3D/Obkroužit… Ve volbách proveďte potřebné nastavení podle obrázku a zvolte „Mapovat obraz…“.


Pro zvětšení klikněte

Opět v Symbolech vyberte vytvořený vzorek. Ve spodní části zvolte Přizpůsobit velikost, poté jej lehce zmenšete na výšku (dole i nahoře, jak je vidět na obrázku), zatrhněte volbu „Stínovat kresbu“ a „Neviditelná geometrie“. Potvrďte OK…

…a výsledný tvar je na světě.

To je pro dnešní cvičení vše. Doufám, že i tento díl Vám byl prospěšný a opět přinesl něco nového, popřípadě vnesl nový vítr do plachet.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: