Knižní tipy: Ovládněte Ajax a pokročilý JavaScript - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Knižní tipy: Ovládněte Ajax a pokročilý JavaScript

25. července 2008, 00.00 | V posledních několika měsících se na českém knižním trhu objevilo několik zajímavých publikací, věnovaných programování pro webovou aplikační platformu Ajax či též pokročilejšímu zvládnutí jazyka JavaScript. Podrobněji vám tyto publikace přiblížíme v následující recenzi.

Ajax, neboli "Asynchronous JavaScript and XML", se stává stále oblíbenější a používanější platformou pro webové aplikace i v tuzemských podmínkách. Odpovídá tomu i rozrůstající se nabídka knižních publikací na českém trhu, které se Ajaxem zabývají. Svého času jsme takto představili knihy "Ajax: Vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace" a ""AJAX a PHP - tvoříme interaktivní webové aplikace profesionáln", dnes bychom pak chtěli věnovat pozornost hned třem dalším titulům, které se na trhu od té doby objevily.

Ajax - Profesionálně

První námi recenzovanou knihou je "Ajax - Profesionálně" z vydavatelství Zoner Press. Jedná se o překlad původního titulu "Professional Ajax" zkušených webových programátorů Nicholase C. Zakase, Jeremy McPeaka a Joe Fawcetta. Stylem výkladu i tématy které pokrývá je daná publikace v podstatě tou nejobsažnější a nejpokročilejší programátorskou příručkou svého typu dostupnou u nás v češtině.

recajax2-1f.jpg

Na úctyhodných celkem 672 stranách formátu 168 x 230 mm (brožovaná vazba) je výklad rozdělen do celkem šestnácti kapitol. Úvodní takto přibližuje samotnou koncepci Ajaxu, a to jak z hlediska evoluce webových technologií, tak na konkrétních řešeních dneška (produkty Google či Yahoo! aj.). Druhá kapitola dopodrobna popisuje základní programovací techniky na kterých je Ajax postaven, ve třetí kapitoly jsou vyloženy typické Ajaxové vzory, použité při nasazení dané technologie. Čtvrtá kapitola je věnována knihovnám usnadňujícím návrh Ajax aplikací, konkrétně jimi zde jsou Yahoo! Connection Manager, Prototype a jQuery.

K Ajax technikám se pak vrací následující dvě kapitoly, ve kterých jsou probrány správy požadavků a nasazení Ajax s XML, XPath a XSL. Následují kapitoly věnované použití Ajaxu s RSS a Atom syndikovaným zpravodajstvím a dále formátem JSON, představujícím alternativu k čistému textu či XML pro přenos informací v Ajax aplikacích. Devátá kapitola se podrobněji zabývá push architekturou Comet a HTML streamingem, blíže jsou probrány techniky a výhody či nevýhody daného přístupu k webovým aplikacím.

recajax2-2f.jpg

Následně je velmi podrobně probrána značně atraktivní tématika začlenění mapových služeb Google a Yahoo! do Ajax aplikací s pomocí odpovídajících API. V kapitole 11 je pozornost věnována nástrojům FireBug a Fiddler pro ladění Ajax aplikací, v následující kapitole se čtenář naučí vytvářet widgety pro webové stránky (počasí, akcie, vyhledávání). Třináctá kapitola je věnována Ajax frameworkům JSPan (PHP), DWR (Java/JSP) a Ajax.NET (ASP.NET). Dalším frameworkem určeným pro ASP.NET - ASP.NET Ajax Extensions (dříve Atlas) - se pak zabývá kapitola následující. Výklad uzavírají dvě kapitoly s případovými studiemi, věnovanými FooReader.NET (RSS agregátor) a AjaxMail (e-mailový systém založený na Ajaxu).

Publikace je evidentně orientována na zkušenější programátory, ovládající dobře zejména JavaScript, kterým bude vyhovovat zhuštěný styl výkladu, jdoucí skutečně k věci. Mimo "klasických" technologií spojených s Ajaxem (XML, JavaScript, PHP) je v publikaci kladen hodně důraz na nasazení s ASP.NET. Na základě znalostí načerpaných díky knize bude čtenář-programátor schopen vytvářet bezesporu i hodně komplexní, všestranné a moderní Ajax aplikace.

recajax2-3f.jpg

Překlad Jiřího Koutného je pečlivě provedený. Na layoutu publikace nám poněkud vadil použitý typ písma a formátování u zdrojových kódů, které nám takto přijdou u delších úseků poněkud hůře čitelné, toto může být ale skutečně jen náš subjektivní dojem. Ostatně dá se předpokládat, že čtenář bude s kódy pracovat především v praxi, k danému účelu si je může v elektronické podobě stáhnout ze stránek vydavatelství (odpovídající odkazy jsou uvedeny v knize). Narozdíl od dále recenzovaných publikací nejsou tyto ukázkové kódy lokalizovány do češtiny, což nicméně nepovažujeme za handicap. Vzhledem ke kompendiu znalostí, které kniha přináší, nám její cena 500 Kč přijde jako naprosto adekvátní.

JavaScript a Ajax

Pod poněkud zavádějícím názvem JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací (původní název knihy totiž zní "Pro JavaScript Techniques") vydalo vydavatelství CPress překlad publikace známého programátora v JavaScriptu (tvůrce a vedoucí vývojář knihovny jQuery) a autora Johna Resiga. Spíše nežli o vyloženě Ajaxovou publikaci se jedná o knihu, věnovanou programovacím technikám pro JavaScript, které lze označit jako "moderní" či "progresivní", tímto se tedy tyto techniky dají využít takřka všechny i v Ajaxových aplikacích, ale rovněž mimo ně, speciálně na Ajax je pak zaměřena jen čtvrtá, asi sedmdesátistránková část publikace. Jde opět o pokročilejší text, který předpokládá, že čtenář základy JavaScriptu s přehledem ovládá a navíc si už vyzkoušel tvorbu nějaké té webové aplikace či miniaplikace.

recajax2-4f.jpg

Výklad je na celkem 360 stranách formátu 167 x 225 mm (brožovaná obálka) rozdělen do celkem šesti částí o čtrnácti kapitolách a třech přílohách. Úvodní část sestává pouze z kapitoly vysvětlující záměr a obsah knihy, vzhledem k problémům překladu, o kterých píšeme dále, by se neměl čtenář nechat odradit jejím místy ne právě čitelným slohem a rozhodně číst dál. Druhá část je věnována pokročilejšímu psání kódu v JavaScriptu: ve třech kapitolách jsou probrána témata jako specifika JavaScriptu (např. reference či přetěžování funkcí a kontrola typů), objektově orientovaný JavaScript, tvorba znovupoužitelného kódu či použití nástrojů pro ladění a testování (např. konzoly webových prohlížečů, DOM inspektoři, nástroje Firebug a Venkman či různé testovací prostředky jako je knihovna JSUnit).

recajax2-5f.jpg

Třetí část se pak dostává k praktickému kódu pro webové aplikace, který zaslouží označení "nevtíravý (unobstrusive) JavaScript". Probrány jsou úpravy dokumentů v DOM modelu, práce s událostmi, formátování a interaktivita stránek na bázi CSS, webové formuláře a interaktivní galerie obrázků. Na Ajax je pak zaměřena již zmíněná čtvrtá část, po kapitole věnované základním Ajax technikám (požadavky a odpovědi HTTP, přenos dat na bází XML a JSON aj.) zde následují velmi zajímavé části věnované implementaci blogu, vyhledávání s automatickým dokončováním a Wiki serveru s pomocí Ajaxu. V páté části o budoucnosti JavaScriptu se pak autor spíše jen ve stručnosti, ale na druhou stranu s ilustrativními příklady věnuje novinkám v JavaScriptu 1.6 a 1.7, specifikaci Web Applications 1.0 a platformě pro dlouhodobé spojení Comet. Výklad pak zakončují přílohy s referencemi pro DOM a události v JavaScriptu, obsahující řadu názorných příkladů. Ke knize si lze stáhnout všechny zde použité kódy, a to jak v původní, tak i lokalizované podobě.

recajax2-6f.jpg

Velmi dobrý dojem z obsahu knihy výrazným způsobem kazí nekvalitní český překlad (Ondřej Baše, Ondřej Žižka, odborná korektura Michal Till). Zvláště v úvodních kapitolách je stylistika na velmi špatné úrovni a často se lze skutečně jen s obtížemi dobrat toho, "co chtěl vlastně básník říci". I při namátkové kontrole se nám pak podařilo poměrně snadno odhalit překlepy či nekonzistence pojmenování v přeložených zdrojových kódech. Nicméně vzhledem k tomu, že knihu bude asi číst spíše zkušený programátor, který bude schopen i přes dané nedostatky text vytěžit, si publikaci troufáme doporučit - vzhledem k ceně 399 Kč (599 Sk) se nicméně přece jen naskýtá i logická otázka, zda by za daných okolností nebylo pro leckoho lepší zakoupit si rovnou její (byť přece jen dražší) anglický originál.

Mistrovství v Ajaxu

Třetí námi recenzovaná kniha, "Mistrovství v Ajaxu" (původní název "Ajax Bible"; překlad Jakub Zemánek) dobře známého autora a pedagoga Stevena Holznera je narozdíl od výše přiblížených publikací vhodná i pro úplné začátečníky ve světě webového programování.

recajax2-7f.jpg

Výklad na celkem 592 stranách formátu 167 x 225 mm v pevné vazbě je rozdělen do čtyř částí o šestnácti kapitolách. První kapitola úvodní části je věnována přiblížení koncepce Ajaxu a způsobům nasazení dané platformy, výklad zde obsahuje řadu zajímavých příkladů (vyhledávače, chaty, kalkulátory, tabulkové procesory, hry aj.). V druhé kapitole autor přináší poměrně obsáhlý úvod do základů JavaScriptu, určený ovšem výlučně těm, kdo daný jazyk ještě neznají. Ke konkrétním základním programovacím technikám na kterých je Ajax postaven se pak dostává kapitola třetí. Čtvrtá kapitola se věnuje pokročilým konceptům v Ajaxu, jako je například práce s více objekty XMLHttpRequest, připojení k aplikaci Googlee Suggest či zabránění ukládání do mezipaměti.

recajax2-8f.jpg

Druhá část přibližuje ve třech kapitolách základní, pokročilé a na straně serveru pracující frameworky pro Ajax. Ve třetí části se nejprve čtenář dozví jak využívat Ajax při zpracování na bázi DOM a událostí, mimo jiné je popsáno stahování obrázků pomocí Ajaxu a zpracování časových limitů. Následují kapitoly o použití Ajaxu s XML, CSS a dynamickým HTML. Čtvrtá část se nejprve ve třech kapitolách podrobněji věnuje použití jazyka PHP v kombinaci s Ajaxem. Následuje kapitola o bezpečnosti, výklad pak uzavírá kapitola o filtrech a architektuře MVC (Model View Controler) použitých s Ajaxem.

recajax2-9f.jpg

Samotná struktura publikace je bezesporu dosti dobrá a kniha může být užitečná jak úplným začátečníkům, tak i pokročilejším uživatelům (coby rychlá reference pro jednotlivá témata), k dispozici jsou opět všechny použité kódy lokalizované do češtiny. Výhrady ovšem musíme mít k místy až iritující rozvleklosti autorova stylu výkladu, za kterou zcela jistě nemůže překlad (anglický originál jsme nicméně k dispozici neměli): tato rozvleklost se týká jak textu (je-li například nástroj XY jednoduchý, neopomene to autor v jednom či dvou odstavcích zopakovat nejméně čtyřikrát), tak i podání mnoha ukázkových příkladů, vedených stylem "kostra kódu - výklad - kostra kódu rozšířená o jeden řádek - výklad - kostra kódu rozšířená o dva řádky - výklad - … - kompletní kód". Domníváme se, že u knihy určené programátorům stačilo věci vykládat spíše jen jednou, v případě ukázek kódu by pak byl obvykle okamžitý kompletní výpis s komentáři úspornější a pro většinu čtenářů asi i příjemnější nežli výklad vedený výše popsanou zdlouhavou formou. Uvedené výtky nicméně knize na zajímavosti zase až tak neubírají, cena 589 Kč (879 Sk) nám přijde adekvátní.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: