Knižní tip: Velká kniha digitální grafiky a designu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

Knižní tip: Velká kniha digitální grafiky a designu

7. července 2009, 00.00 | Jste amatérským, či profesionálním, počítačovým grafikem a chcete si výrazněji uspořádat a prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti ve vazbě na Adobe Illustrator a Photoshop? Nebo hodláte do dané oblasti teprve vstoupit? V těchto i dalších případech pro vás může být užitečná publikace Alana Hashimota „Velká kniha digitální grafiky a designu“, kterou vám blíže představíme v této recenzi.

Svět počítačového grafického designu klade na designéry dva typy nároků: vedle teoretických znalostí pravidel kompozice a vizuálního designu musí grafik ovládnout konkrétní postupy, dovolující mu jeho představu převést do elektronické podoby v některé ze softwarových aplikací určených pro daný účel. Těm, kdo si chtějí oba typy znalostí a dovedností osvojit v případě 2D grafiky, je určena publikace Alana Hashimota (a Mike Claytona) „Velká kniha digitální grafiky a designu“ („Visual Design Fundamentals: A Digital Approach“), kterou v již druhém vydání přineslo na český knižní trh vydavatelství CPress. S touto bezesporu užitečnou publikací bychom vás rádi seznámili v naší recenzi.

hashimoto1f.jpg

Základní přiblížení

Alan Hashimoto je profesorem grafického designu na utažské státní univerzitě. Teorii, resp. výukovou činnost, pojí s designérskou praxí, podle vydavatelských údajů navrhl již více jak 400 komplexních grafických řešení pro více než stovku velkých amerických společností.

Na celkem 384 stranách formátu 167 x 225 mm přináší kniha promyšlený a pestrý mix teoretických pravidel a konkrétních postupů. Většinu výkladu v knize takto představují na sebe navazující konkrétní úkoly, projekty a cvičení, na kterých se designér učí převést kompoziční zásady do podoby konkrétních designů. V jejich rámci si čtenář osvojí principy práce ve dvou nejužívanějších programech pro zpracování počítačové grafiky, tedy Adobe Photoshopu a Illustratoru ve verzích CS3. Všechna data potřebná pro jednotlivé projekty jsou spolu s demoverzemi Photoshopu a Illustratoru přiložena ke knize na CD.

Výklad v knize je doprovázen řadou vyobrazení výtvarných kompozic autora i jiných grafiků. Tam, kde je to zapotřebí (zejména projekt věnovaný barvě a teorii barev), je kniha tištěna barevně, na křídovém papíře, zbytek knihy je tištěn v odstínech šedi. I přestože je formát knihy menší, než na jaký jsme u daného typu publikací zvyklý, je layout příjemný a samovypovídající, některému čtenáři může nicméně vadit přece jen trochu menší velikost použitého písma.

Cvičení jsou v knize podána formou návodů typu „krok za krokem“, doprovázených řadou screenshotů a vycházejících striktně z ukázkových dokumentů přiložených na CD. Názvy příkazů jsou uváděny jak pro české, tak i anglické rozhraní Illustratoru a Photoshopu. Překlad Radima Pekárka je na velmi dobré úrovni.

hashimoto2f.jpg

K obsahu

Knihu startují tři teoretické kapitoly. V první se takto čtenář seznámí s kompozičními prvky (linie, tvar, negativní prostor aj.), v druhé pak s kompozičními pravidly (Gestalt, různorodost, rovnováha aj.), obě kapitoly jsou shrnutím základních zásad, na kterých staví další výklad. Třetí kapitola přináší úvod do projektů, které tvoří zbytek knihy, nastiňuje jejich strukturu a záměry.

První projekt knihy, věnovaný čtyřem základním metodám abstrakce (zjednodušení tvaru užívaného pro loga, ochranné známky, plakáty, schémata apod.) zabírá plné čtyři kapitoly (4-7). V jeho praktických částech se uživatel naučí mnohé základní postupy zpracování vektorových kreseb v Illustratoru (vycházejících ze skenovaného počátečního náčrtku), především co se týká tvorby a úprav křivek a textu.

hashimoto3f.jpg

Druhý projekt (kapitola 8) se zabývá tvarem jakožto kompozičním prvkem z hlediska pravidel souladu a různorodosti, v jeho rámci se vytváří figurální abstrakce. Probrány jsou přitom některé pokročilejší postupy zpracování křivek v Illustratoru.

Třetí projekt (kapitola 9) je věnován tónové hodnotě jakožto kompozičnímu prvku. Ukázáno je vytvoření ilustrace vycházející z fotografie, u které jsou využity tvary modelované tónovými hodnotami. I tento projekt je řešen pomocí Illustratoru, především jeho nástrojů pro práci s vrstvami a barvami.

Čtvrtý projekt (kapitola 10) je věnován nejsložitějšímu kompozičnímu prvku, barvě, přičemž nechybí ani obsáhlejší úvod do teorie barev (definice pojmu barva, barvová schémata, barva a kompozice, disharmonie barev aj.). I zde je hlavním prostředkem realizace návrhu Illustrator.

Pátý projekt „Textová kompozice“ (kapitola 11) lze označit za drobné uvedení do tradiční i počítačové typografie (historická kvalifikace písma, vizuální a informační hierarchie, písmo v počítači). V praktické části jsou opět probrány příslušné postupy pro Illustrator, včetně umisťování textu na křivky či do různých tvarů.

Šestý, závěrečný projekt „Digitální montáž/koláž“ (kapitola 12) představuje shrnutí dosavadní teorie i praxe. Postupy tvorby montáže jsou popsány skutečně zevrubně, přičemž výkonným nástrojem je zde Photoshop CS3.

hashimoto4f.jpg

Závěrem

Hashimotova publikace přináší skutečně komplexní kompendium informací vztažených k teorii i praxi počítačového grafického 2D designu. Vzhledem k její povaze ji využijí jak úplní začátečníci (coby komplexní výukový kurz), tak i zkušenější uživatelé (k prohloubení stávajících znalostí, pro rychlou referenci apod.). Ti, kdo jsou již znalí práce v Illustratoru a Photoshopu, si zde mohou doplnit spíše teoretické znalosti pravidel výtvarné kompozice, velmi užitečná pak může být daná publikace i naopak těm, kdo jsou zdatnými výtvarníky, ale dosud příliš nepracovali s počítačem. Cena publikace 497 Kč nám přijde být vzhledem k množství informací i kvalitě a názornosti výkladu adekvátní.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: