Knižní novinky: Pokročilé úpravy digitálních fotografií s publikacemi Zoner Pressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

Knižní novinky: Pokročilé úpravy digitálních fotografií s publikacemi Zoner Pressu

22. dubna 2008, 00.00 | Vydavatelství Zoner Press přišlo nedávno s dvěma překlady publikací, zabývajícími se problematikou úprav digitálních fotografií na pokročilé úrovni. Ojedinělá je kniha Dana Margulise "Photoshop: barevný režim LAB", věnující se různorodým, mnohdy netušeným využitím barvového prostoru LAB při úpravách snímků. Určitou "klasiku" oproti tomu představuje publikace "Photoshop: retušování a restaurování fotografie" Katrin Eismannové, kterou Zoner Press přináší v druhém, přepracovaném a rozšířeném vydání. Obě knihy představujeme blíže v této recenzi.

Na tuzemském knižním trhu lze najít desítky knižních titulů věnovaných Adobe Photoshopu. Nabídka přitom zahrnuje jak překlady zahraničních děl, tak i publikace tuzemských autorů; jednotlivé tituly se odlišují mnohdy až diametrálně zaměřením i kvalitou. Na pokročilé úpravy digitálních fotografií v prostředí Photoshopu se zaměřuje dvojice zahraničních publikací "Photoshop: barevný režim LAB" D. Margulise a "Photoshop: retušování a restaurování fotografie" K. Eismannové, vydaná nedávno vydavatelstvím Zoner Press. O přiblížení daných titulů, z nichž první představuje ojedinělé dílo i v celosvětovém měřítku, se pokusíme v této recenzi.

D. Margulis: Photoshop - barevný režim LAB

Kniha Dana Margulise "Photoshop: barevný režim LAB (Tajemství kaňonů a další dobrodružství v nejsilnějším barevném prostoru)" (originál "Photoshop LAB Color: The Canyon Conundrum and Other Adventures in the Most Powerful Colorspace" vydal Peachpit Press v roce 2006) je jedinečná tím, že se na celkem 384 plnobarevných stranách formátu 200 x 235 mm věnuje nasazení barvového prostoru LAB v Photoshopu při různorodých úpravách digitálních fotografií. LAB bývá jinak v Photoshopu obvykle užíván pouze k převodům mezi barvovými prostory a i pokročilejší uživatelé po něm k účelům popisovaným v knize sáhnou většinou jen zřídka. Jak se ale Margulis snaží ve svém výkladu ukázat, nasazení LAB daným způsobem může v mnoha situacích přinést rychlejší a kvalitnější zpracování nežli při použití jiných postupů. Konkrétně se to podle autora týká zejména situací, kdy potřebujeme ve snímku zvýšit variabilitu barev či získat čistší barvy, rozostřit barevný šum, odkrýt detaily ve stínech, zvýšit kontrast v malém tonálním rozsahu či zjednodušit obtížné retušování (o něm více v dalším výkladu).

recmargulis1f.jpg

Kniha představuje skutečně hutné čtivo; dá se jen těžko předpokládat, že po ní sáhne začátečník, a to nejen proto, že není postavená na bázi návodů typu "krok za krokem" (i když i takové se zde vyskytují) a předpokládá zvládnutí základních dovedností v Photoshopu, ale hlavně kvůli tomu, že klade na čtenáře relativně zvýšené nároky i v případě pochopení teorie a počítačového zpracování barev. Prvních šest kapitol je rozděleno vždy do dvou částí: na základní, poměrně snadno pochopitelný výklad, a dále na výklad doplňkový, vyžadující vyšší soustředění. Od kapitoly 7 až do konce knihy již autor přestává text takto dělit a považuje jej za jednoznačně pokročilejší záležitost.

První kapitola knihy ukazuje základní LAB postup pro zvýšení kontrastu a ostrosti a vylepšení všech barev u snímků s velmi podobnými barvami, typicky fotografií kaňonů. Následující čtyři kapitoly pak vysvětlují samotný koncept LAB a ukazují na různých příkladech, jakými základními způsoby se s tímto prostorem pracuje v Photoshopu v intencích autorových postupů. Šestá kapitola se snaží uvést na pravou míru některé nesprávné představy a předsudky týkající se LAB, nicméně dále také poukázat na reálná nebezpečí, jenž při použití LAB vznikají. Sedmá kapitola představuje jakési shrnutí dosavadního výkladu a ukazuje, jak LAB techniky začlenit do vlastních pracovních postupů především s ohledem na rychlost zpracování. Vysvětleno je, které obrázky se pro LAB zpracování hodí a které nikoliv.

recmargulis2f.jpg

Osmá kapitola se zabývá použitím imaginárních LAB barev, použitelných pro retušovací metody v jiných prostorech nemožných, konkrétně obarvování přepálených nebo příliš tmavých oblastí. V deváté kapitole se autor zabývá použitím LAB k tvorbě výběrů a masek, v desáté obarvováním objektů. Jedenáctá kapitola se snaží čtenáře přesvědčit o tom, že LAB je nejlepším prostorem pro retuše typu složitých montáží, přebarvování ve výběrech, restaurování starých obrázků či kolorování snímků. Dvanáctá kapitola ukazuje postupy, jak díky pokročilé editaci křivek v LAB od sebe snadno odlišit různé objekty bez složitých výběrů. Třináctá kapitola zabrousí trochu více do teorie, resp. použití LAB při převodech mezi prostory. Čtrnáctá kapitola se věnuje použití LAB postupů při práci s RGB obrázky, patnáctá aplikaci prolnutí LAB kanálů A a B přinášející dobré výsledky u jemných přechodů, šestnáctá pak RGB-LAB technikám použitelným při retuších portrétů.

Užitečnou vlastností knihy je skutečnost, že většina ukázkových snímků je k ní přiložena na CD, kde čtenář nalezne rovněž několik doplňkových textů týkajících se teorie barev a barvových prostorů (příloha ke kapitole 13). Překlad Tomáše Suchánka nám přijde obratný, rovněž layout a celkové podání knihy (snažící se v mezích možností zachovat původní layout knihy) působí příjemným dojmem.

recmargulis3f.jpg

Kniha se setkala s nadšenými ohlasy ze strany amerických autorit v oboru (mj. Scott Kelby), najdou se nicméně i kritické výhrady. Ty se zaměřují především na nesnadnou predikovatelnost výsledků postupů uvedených v knize při existenci konkurenčních postupů v "bezpečnějším" RGB a také místy až zbytečnou složitost autorova výkladu, hemžící se metaforami, odbočkami a informacemi, vyžadujícími vhled do problematiky nad rámec dané knihy. Netroufáme si zde hodnotit, nakolik jsou tyto výhrady oprávněné, sám Margulis každopádně neopomene na mnoha místech knihy poukázat na situace, kdy je použití LAB sporné, odvolává se pak na dlouholetou praxi retušéra a vedoucího seminářů na dané téma, kdy své postupy mohl podrobit kritickému posouzení v reálné praxi.

Doporučená cena 620 Kč každopádně povede asi leckterého zájemce k tomu, že si před případnou koupí důkladně prostuduje dostupné ukázky z knihy. Ještě více ale radíme zalistovat knihou podrobněji v knihkupectví, neboť víc než kdy jindy je v daném případě zapotřebí užitnou hodnotu posuzovat na základě celku, a nikoli z dílčích ukázek vytržených z celkového kontextu.

recmargulis4f.jpg

K. Eismannová: Photoshop - retušování a restaurování fotografie

Na upravování fotografií pomocí obvyklých nástrojů Photoshopu je zaměřena kniha "Photoshop: retušování a restaurování fotografie" autorky Katrin Eismannové (ve spolupráci s Waynem Palmerem). Jedná se o třetí (v češtině druhé), výrazně přepracované vydání populárního původního titulu "Photoshop Restoration and Retouching", který - jak název naznačuje - pokrývá nejen oblast digitální fotografie, ale výraznou měrou se zabývá i obnovou klasických snímků (v textu knihy nalezne čtenář nejeden tip týkající se třeba skladování či čištění fotografií a filmů). Svým zaměřením se publikace hodí jak pro profesionály (fotoeditoři ve vydavatelstvích, samostatní designéři a retušéři, pracovníci archivů, galerií a muzeí aj.), tak i pokročilejší či zapálené amatéry (fotografové, zájemci o uchování rodinného archivu snímků v digitální podobě atp.).

recmargulis5f.jpg

Kniha předpokládá, že základy Photoshopu má čtenář již nastudovány, nicméně je založena na praktických, dobře vysvětlených postupech, a tak by ji měli zvládnout i ti méně pokročilí. Většinu ukázkových snímků si může čtenář stáhnout ze serveru autorky www.digitalretouch.org a pak si na nich postupy zkoušet krok za krokem. Autorka opírá výklad o Photoshop CS2, většina postupů je nicméně použitelná i ve starších (vč. verze 6) či novějších (CS3) verzích daného produktu.

Celkem 464 plnobarevných stran formátu 172 x 230 mm přináší výklad sestavený v logické posloupnosti (co se postupů zpracování týče) do čtyřech částí o deseti kapitolách. V části první je pozornost věnována nástrojům a postupům Photoshopu, o které se úpravy snímků v dalším výkladu opírají. Část druhá se pak zabývá úpravami tónu, kontrastu, expozice a barev snímků, zejména kapitola o práci s barvami zde přináší skutečně vydatné kompendium různých postupů.

recmargulis6f.jpg

Ve třetí části se čtenář nejprve naučí ze skenovaných (a případně i digitálních) snímků odstraňovat prach, plísně a textury, dozví se, jak naložit s poškozeními typu škrábanců, prasklin, trhlin a prohnutí, či jak opravovat a obnovovat kompozice. Závěrečná kapitola dané části přináší řadu postupů týkajících se převodu barevného snímku na černobílý, opomenuto není na druhou stranu ani tónování a ruční kolorování černobílé fotografie, dojde i na přidání malířských efektů, ozdobných okrajů či zostření obrazu.

Poslední, čtvrtá část je věnována retušování portrétů a glamouru, tedy zkrášlování postav na fotografiích. Glamourová část poodhaluje řadu triků, díky kterým se dá umně "vylepšovat realita", nejde přitom o sbírku triviálních postupů, ale spíše o podrobnější přiblížení celé strategie, které se dnes při zkrášlování používá.

recmargulis7f.jpg

Kniha se nám velmi zamlouvala svým čtivým, k věci jdoucím výkladem (překlad Tomáš Suchánek), opírajícím se o mnoho praktických příkladů a postřehů z praxe. Skutečnost, že se na úpravy a retuše digitáních snímků dnes zaměřuje asi nejvíc photoshopových titulů knize na zajímavosti rozhodně neubírá, protože danou problematiku zpracovává skutečně s nadhledem, do hloubky a výrazným přesahem do oblasti zpracování původně analogových snímků a filmů (což nejeden dlouholetý fotograf rozhodně ocení). Cena 590 Kč se nám v dané souvislosti jeví spíše jako přiměřená a při profesionálním využití zde použitých postupů se investice může vrátit již za jedinou zakázku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: