FlightCheck Professional 6: nová verze pokročilého preflightového nástroje - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

FlightCheck Professional 6: nová verze pokročilého preflightového nástroje

22. června 2007, 00.00 | FlightCheck Professional společnosti Markzware patří bezesporu k nejzavedenějším a přitom nejkvalitnějším řešením pro kontrolu správnosti souborů v pre-pressu. Ani v konkurenci preflightových nástrojů Acrobatu, InDesignu či QuarkXPressu přitom neztrácí na zajímavosti. Proč? To je otázka, na kterou bychom rádi odpověděli v rámci představení jeho nedávno uvedené verze 6.

Kontrola souborů před jejich výstupem, neboli preflight, se stává na mnoha pracovištích předtiskové přípravy v podstatě samozřejmostí. Obvyklé je tak zejména zpracování PDF dokumentů, kdy se nabízí široké spektrum prostředků, počínaje od možnosti kontroly v Acrobatu Professional, pokračuje pokročilejšími nástroji typu Enfocus PitStop a konče "high-tech" řešeními, jaká nalezneme například v nabídce společnosti OneVision Software. Preflightové nástroje pak mají přímo k dispozici i uživatelé sázecích aplikací, základní prostředky lze najít v Adobe InDesignu (případně lze tyto rozšířit pomocí pluginů či skriptů), velmi zajímavé možnosti dynamického preflightu poskytuje QuarkXPress 7 a dokonce i open source řešení Scribus má co nabídnout. Mimo tato (i další) řešení je zde pak v neposlední řadě sada prostředků společnosti Markzware, mající společné pojmenování FlightCheck. Ty jsou na trhu již delší čas, přičemž pro své kvality si získaly právem renomé. Můžeme tak o nich hovořit jako o určité "klasice".

Nedávno přišla Markzware s novou verzí vlajkového produktu této řady. FlightCheck Professional 6 (resp. 6.01) nenabízí žádné revoluční novinky a je zatím k dispozici pouze pro platformu Macintosh (poprvé jako Universal Binary aplikace, zvýšení výkonu na Intel Macích takto může být pro leckterého stávajícího uživatele zásadním důvodem pro upgrade). Nicméně i tak jsme považovali za vhodné naše čtenáře seznámit s tímto řešením, které může být i přes rostoucí konkurenci stále pro mnohá pre-pressová pracoviště v případě preflightu tím pravým.

flightcheck6-1f.jpg

Prostředí FlightChecku 6

Základní přiblížení

FlightCheck Professional je samostatnou aplikací, existující ve své nejnovější verzi (jak již bylo řečeno) pouze v podobě pro Macintosh (Mac OS X 10.4.x). Odpovídající podoba pro Windows se dá nicméně očekávat, pro tuto platformu je aktuálně k dispozici předchozí verze 5.8.

Od většiny konkurence se FlightCheck Professional odlišuje v podstatě dvěma rysy: jedná se o samostatnou aplikaci (tedy nikoli plugin), tato pak dokáže kontrolovat celou řadu souborových formátů (nikoli tedy třeba pouze PDF). V seznamu podporovaných formátů přitom nalezeme jak univerzální pre-pressové standardy PDF (samozřejmě včetně různých podob PDF/X) či PostScript, tak nativní formáty pre-pressových aplikací (InDesign, QuarkXPress, Illustrator,CorelDRAW, Photoshop a také třeba dříve používaný PageMaker), obecné obrázkové formáty (EPS, TIFF, JPEG aj.) či dokonce i formáty Microsoft Office (z kterých by se sice tisknout nemělo, nicméně reálná situace je jiná). Všechny tyto formáty umí FlightCheck zkontrolovat bez nutnosti instalace jejich původní aplikace – klíčem k úspěšnému zpracování je zde unikátní patentovaná technologie pracující s rozkladem dokumentu na komponenty, kvůli které se dokonce Markzware v současnosti hodlá soudit se společností Enfocus Software (pro její údajné neoprávněné použití v produktech daného výrobce). Narozdíl od jiných řešení nicméně FlightCheck neumí nalezené chyby opravovat, zde je přítomnost odpovídajícího nástroje zapotřebí.

Zkontrolovat toho umí FlightCheck skutečně hodně, možnosti se liší v závislosti na formátu. Chování kontroly (tj. určení odpovídajících kritérií) se zde řídí pomocí sad nastavení, tzv. ground controls, které je samozřejmě možno ukládat do souborů a vyměňovat takto mezi pracovišti. Pozor si FlightCheck umí dát především na použitá písma, dokáže tak v dokumentech odhalit písma chybějící, problémová či nestandardně kódovaná. U grafiky lze zase odhalit problémy s jejím linkováním do dokumentů, dále FlightCheck umí upozornit na obrázky v určitém rozlišení, barvovém módu, formátu apod. Rovněž si všímá třeba ořezových cest, bitmapových rámečků, použití tenkých čar, nastavení OPI či trapingu aj. V případě dokumentů sázecích aplikací lze kontrolovat také například jejich dělení a zarovnání či nastavení stránek nebo typografických parametrů. Dále je u dokumentu možno odhalit jeho nekorektní výstupní nastavení, nesprávnou verzi, problémy se stránkovými boxy apod. Uvedené možnosti se samozřejmě naskýtají i v případě PDF, kde, jak již bylo naznačeno výše, FlightCheck disponuje odpovídajícími kritérii pro různé podoby daného formátu používané v pre-pressu, mimo PDF/X-1a a PDF/X-3 jsou takto podporovány například specifikace Ghent Workgroup či Pass4Press.

flightcheck6-2f.jpg

Pro kontrolu lze nastavit skutečně různorodá kritéria

Ke kontrole předává uživatel FlightChecku soubory nejsnáze jejich přetažením do okna dané aplikace. Výsledky kontroly jsou pak zobrazeny v několika oknech, kde si lze pomocí odpovídajících tlačítek nechat vypsat informace týkající se třeba pouze určitých prvků (písem, obrázků apod.). K dispozici je samozřejmě i možnost vytisknout protokol kontroly. Problémový prvek je možné si zobrazit na náhledu layoutu stránky dokumentu v okně Page Layout, přímo z FlightChecku lze dokument nebo problémový prvek otevřít v přiřazené aplikaci k úpravám. Mimo preflight se pak nabízí i funkce Collect for Output dovolující dokument vypravit spolu s jeho písmy, externími obrázky, pluginy či popisem informací o zakázce v podobě složky či ZIP archivu.

Naznačené možnosti mohou přijít vhod zejména na pracovištích (studia, komerční tiskárny, agentury aj.), která zpracovávají ve velkém podklady ze skutečně různých zdrojů. Zde je univerzálnost FlightChecku klíčem k eliminaci chybových výstupů a zprovoznění systému efektivních chybových kontrol. Tam, kde se pracuje takřka výlučně s PDF dokumenty, nám použití daného řešení nepřijde tak výhodné, už i proto, že preflightové nástroje Acrobatu, PitStopu apod. dokáží mnohé nalezené problémy automaticky opravovat, což FlightChcek neumí.

K novinkám

Tolik k obecným schopnostem FlightChecku Professional, podívejme se nyní na novinky jeho verze 6 (dnes 6.01, v mezičase byl uveden drobný update). Pro mnohé zcela zásadní novou vlastností je schopnost kontrolovat soubory QuarkXPressu 7 a InDesignu CS3.

Dalším vítaným vylepšením je možnost definovat si v předvolbách programu složky, ve kterých má FlightCheck v případě potřeby dohledávat písma (resp. si na základě příslušných nastavení sestaví příslušnou databázi) či obrázky (odkazy na síťové disky apod.) při kontrolách či zpracování pomocí funkce Collect. V rámci příslušných nastavení lze použít kromě absolutních i relativní cesty k souborům. Pořadí nastavení určuje postup prohledávání, umístěním často používaných složek na začátek seznamu lze tedy činnost FlightChecku urychlit. Program nyní při práci s písmy dokáže spolupracovat s aplikacemi třetích stran, jako jsou třeba Extensis Suitcase Fusion, Linotype FontExplorer či Apple Font Book.

Při sestavení zakázky funkcí Collect generuje nový FlightCheck automaticky podsložky Fonts a Images. Úspěšně a neúspěšně sestavené zakázky je u daného archivu či složky indikováno odpovídající ikonou.

flightcheck6-3f.jpg

Nastavení složek písem

Rozhraní FlightChecku doznalo značného přebudování, které by mělo pomoci uživateli lépe se zorientovat ve výpisech nalezených problémů. Produkt se nyní také umí automaticky přepnout mezi nastavením kontroly pro nativní a PDF dokumenty, v předvolbách programu lze dále zpřesnit toto nastavení přiřazením konkrétního preflightového módu konkrétnímu formátu (v konkrétní verzi). Nové předvolby tiskového dialogu dovolují kontrolovat nastavení písem a ikon použitých v tištěných protokolech. Konečně je pak třeba zmínit i odstranění různých chyb a různými recenzenty potvrzené urychlení chodu programu.

flightcheck6-4f.jpg

Přiřazení způsobu kontroly souborovému formátu

Závěrem

Jak jsme naznačili již v úvodu tohoto článku, nová verze FlightChecku Professional je spíše "udržovací" nežli přelomová, každopádně její nové vlastnosti stojí za ocenění, neboť mohou mnohde výrazně zvýšit rychlost zpracování, což je faktor obvykle zásadní. Upgrade je možný zdarma u majitelů verze 5.8 pořízené od 1. 2. 2007, jinak je cena upgrade z verze 5.x stanovena na 199 USD, doporučená prodejní cena činí 499 USD. Připomeňme pak, že v nabídce daného výrobce se nacházejí i další produkty s přívlastkem FlightCheck, které staví na stejném preflightovém enginu, ale mají jinak nastaveny možnosti svého nasazení. Konkrétně to jsou podoby Designer (zjednodušená obdoba verze Professional ), Studio (dynamický preflight v XPressu či InDesignu na platformě Macintosh) a Online (nasazení prostřednictvím webové služby).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: