Five Across InterComm: instant messaging pro skupinovou spolupráci - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Five Across InterComm: instant messaging pro skupinovou spolupráci

22. října 2004, 00.00 | Nový messenger společnosti Five Across nabízí funkce, které umožňují rychlou a
přehlednou online výměnu informací a podkladů v rámci pracovních skupin. Jedná se tedy o
prostředek, který jako jeden z prvních dovoluje naplno využít výhody instant messagingu
při seriózní práci, tedy i v publikačních provozech. Jakým způsobem? To se dočtete v
této recenzi.

Jednou z velmi oblíbených elektronických komunikačních technologií dneška je instant messaging. Nástroje jako ICQ, AOL Instant Messenger či Yahoo! Messenger zde dovolují v reálném čase vyměňovat informace mezi uživateli, připojenými k Internetu. Své kouzlo má dnes nicméně instant messaging zejména pro neformální komunikaci, na kterou se evidentně zaměřují i odpovídající funkce jeho nástrojů. Poskytovatelé příslušných řešení zde vycházejí z logického předpokladu, že daný typ zaměření osloví nejširší uživatelskou komunitu a tudíž přinese odpovídající velké zisky, plynoucí především z reklamy. Méně je už instant messaging využíván při normální práci - použití se zde omezuje na jakousi občas výhodnou substituci zdlouhavé výměny emailových zpráv či drahého a "analogového" telefonního hovoru.

Instant messaging může mít ovšem v rámci workflow podstatně významnější úlohu. Taková je alespoň teze, která stojí za produktem InterComm, jež v těchto dnech uvádí na trh společnost Five Across. Její jméno uživatelům asi nic neřekne, není ovšem bez zajímavosti, že vůdčí osobností této společnosti a celého projektu InterComm je Glenn C. Reid, pionýr softwarového průmyslu, který se významně podílel na projektech jako jazyk PostScript či aplikace Apple iPhoto a iMovie. Jiným nepřímým důkazem toho, že InterComm hodně myslí na publikační resp. kreativní provozy, je skutečnost, že do projektu investovala kapitál i společnost Adobe. Podívejme se tedy, jak InterComm funguje a co může pracovištím publikačního průmyslu přinést zajímavého.

Základní přiblížení

Řešení InterComm je založeno na nevelké klientské aplikaci, dostupné v současnosti pro Maca (Mac OS 10.2 a vyšší) a Windows (XP/2000). Aplikaci lze v základní podobě stáhnout a provozovat zdarma, použití mnohých pokročilejších funkcí (tzv. Pro verze, v dalším výkladu nebudeme uvedený rozdíl zohledňovat, rozdíly lze dohledat na serveru výrobce) vyžaduje investici 29 USD, za kterou jsou odemčeny příslušné funkce základního klienta. Prakticky veškeré fungování aplikace (komunikace, sdílení poznámek a souborů atp.) je postaveno na využití serverů, provozovaných Five Across. Komunikace mezi jednotlivými uživateli funguje na principu peer-to-peer a je založena na vlastním licencovaném přenosovém protokolu.

intcomm1f.gif

Základní prostředí InterCommu

Skupiny

To, co InterComm odlišuje na první pohled od jiných instant messengerů, je důsledná orientace tohoto produktu na komunikaci v rámci uživatelských skupin. Uživatel systému si takto může vytvořit libovolný počet skupin podle potřeb, například podle pracovních projektů, mimopracovních aktivit atp. Počáteční začlenění (přizvání) uživatelů do skupiny je přitom snadné, stačí zadat jejich e-mailovou adresu (základní identifikátor v systému InterComm), načež je InterComm automaticky elektronickou poštou vyzve k tomu, aby si stáhli klientskou aplikaci a poté komunikovali online. Přístup do skupiny je možno zabezpečit heslem, skupina může být neveřejná (pouze pro členy) či veřejná (viditelná pro všechny uživatele systému). Mimo skupin pak lze využít i seznam individuálních kontaktů ve stylu jiných instant messengerů.

Chat

V rámci skupiny lze provozovat nejrůznější online aktivity. Tou asi nejzřejmější je chat, při kterém uživatel zvolí jiné členy skupiny pro online komunikaci. Při chatování lze přitom využít editovatelného seznamu frází, zvukových upozornění apod. Pěknou a velmi efektivně vypadající funkcí je nástroj pro zaslání screenshotu obrazovky, navíc lze vyměňovat i soubory.

Průběh chatu je možno archivovat, čehož lze využít pro pozdější dohledání informací (k dispozici je prohledávací funkce). Co je důležité a zajímavé, uživatel může využít tzv. selektivní dostupnost, tj. určit, pro kterou skupinu je v současnosti dostupný a pro kterou nikoli. To opět dobře kopíruje pracovní zvyklosti (uživatel komunikuje pouze v rámci právě aktuálních či naléhavých projektů). Určení statusu přitom není založeno na pouhém online/offline, lze využít i příznaků, jako je například "telefonní hovor", "na obědě", "nerušit" apod., které indikují, jak brzy bude možno s uživatelem opět komunikovat.

Poznámky, polling, plánování

Silným prostředkem pro komunikaci v rámci skupiny jsou dále poznámky. Ty lze rozeslat naráz všem členům skupiny, přičemž ti, kdo jsou právě nedostupní, si je buďto přečtou po přihlášení nebo je mohou (mají-li tak nastaveno) dostat na e-mail či mobilní telefon. Tzv. polling umožňuje rozesílat poznámky, u kterých je přesně definován seznam odpovědí, z kterých uživatel volí: to výrazně strukturuje komunikaci. K tomu, aby členové skupiny byli online v zadaný den a čas, lze využít sdílený plánovací kalendář.

intcomm2f.gif

Plánovací kalendář

Sdílení souborů

Vynikající a bezesporu zásadní vlastností InterCommu je sdílení souborů. To funguje na serverovém depozitáři (nevypátrali jsme, zda je objem ukládaných souborů nějak omezen), do kterého uživatelé nahrávají soubory (z bezpečnostních a také právních důvodů nelze takto sdílet EXE či MP3 soubory apod.), které si mohou ostatní členové skupiny stáhnout k úpravám a připomínkování. Upravený soubor lze nahrát zpět pod stejným jménem, protože systém nabízí prostředky pro sledování verzí, takže lze kdykoli provést porovnání provedených změn. I když má uvedený systém zatím daleko k dokonalosti (soubory například nelze členit do složek apod.), je určitě i v současné podobě velmi dobře použitelný.

intcomm3f.gif

Sdílení souborů

Využití

Z toho, co jsme řekli výše, je asi jasné, že systém dovoluje velmi zajímavým způsobem využít instant messaging pro různé formy skupinové spolupráce. V publikačních provozech lze takto realizovat korektury, schvalování návrhů apod., přičemž InterComm může velmi efektivně fungovat zejména v PDF workflow, ve kterém je pro anotování použito odpovídajících funkcí Adobe Acrobatu či produktů, jako je Jaws PDF Editor. Obecně lze dále říct, že oddělení samotných komunikačních funkcí od konkrétního produktu dává systému značnou flexibilitu. Několik ukázkových scénářů, z kterých si lze udělat představu o využitelnosti InterCommu, lze najít na serveru výrobce.

Závěrem

InterComm je bezesporu velmi zajímavým řešením, u kterého musíme pochválit jak samotnou koncepci, tak technickou realizaci. Na atraktivitě mu přidává i skutečnost, že dobře použitelná základní verze je k dispozici zdarma a rovněž placená Pro podoba nevyžaduje nějaké závratné investice. Pro velké organizace, vyžadující vyšší stupeň zabezpečení a možnost nezávislého provozování systému v rámci daného provozu, slibuje Five Across uvést v nejbližší době uvést odpovídající prostředek, označený jako Workgroup Server. Bude zajímavé sledovat, nakolik se InterComm uchytí či nakolik přiměje stávající provozovatele instant messengerů k tomu, aby podle jeho vzoru zabudovali funkce pro skupinovou spolupráci do svých produktů.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: