Encyklopedie publikačních formátů: XForms - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

Encyklopedie publikačních formátů: XForms

formaty

22. listopadu 2004, 00.00 | Nastupující technologie pro elektronické formuláře by měla nahradit HTML formuláře a
také nabídnout řadu nových aplikací. Jak XForms fungují? A jaké nové příležitosti
přinese jejich nasazení do oblasti publikačního průmyslu?

V tomto díle naší encyklopedie publikačních formátů se budeme věnovat technologii pro elektronické formuláře XForms, která je v rámci daného seriálu poněkud nezvyklá. Je to dáno nejen její novostí, ale především tím, že stejně dobře jako o technologii publikační bychom o ni mohli hovořit jako o prostředku, patřícím do domény informatiky. Věk digitálního sdílení informací je už ale takový, že se v něm mnohde stírají hranice mezi oblastmi. V tomto článku se pokusíme podívat na uvedenou technologii poněkud blíže a naznačit, co by její využití mohlo přinést v různých oblastech publikačního průmyslu.

Základní přiblížení

XForms jsou, jak jsme již řekli, formátem pro elektronické formuláře, tedy prostředky, umožňující interaktivně získávat od uživatelů různými digitálními kanály informace k dalšímu zpracování. Nejčastěji bývají formuláře nasazovány na Internetu, zde i jinde mají přitom velmi různorodé použití, jež částečně supluje funkce formulářů papírových (objednávky, dotazníky, přihlášky, žádosti, daňová přiznání atp.) a částečně nabízí zcela specifické aplikace, dané digitálním založením (autorizace, personalizace aj.). Uvedené způsoby nasazení jdou napříč odvětvími, jako nejvýznamnější se každopádně jeví využití uvedených prostředků v komerční či podnikové sféře a také státní správě, tedy oblastech, jež jsou na formulářích (v papírové a postupně tudíž i elektronické podobě) nejvýrazněji závislé.

Technologií pro elektronické formuláře je dnes celá řada, suverénně nejrozšířenější je nicméně ta, jež se opírá o odpovídající prostředky v rámci jazyka HTML, na němž je postaveno celé dnešní fungování interaktivního Internetu, tedy World Wide Webu. HTML se nicméně v případě formulářů (a nejen jich) začíná jevit jako poněkud problematická platforma, a tudíž existují snahy poskytnout uživatelům technologii lepší. Za nejvýznamnější pokus uvedeného typu lze přitom považovat právě XForms.

xforms0f.gif

Jednoduchý XForms formulář a XML zápis jeho struktury

Jedná se o formát, za kterým, obdobně jako jinými standardy poslední doby, stojí konsorcium W3C. První oficiální verze (XForms 1.0 Recommendation) formátu se objevila na podzim loňského roku, letošní rok je ve znamení práce na vývoji verze 1.1 a také implementaci XForms do nejrůznějších řešení, z nichž v následujícím výkladu přiblížíme alespoň ty nejdůležitější. Nejprve se ovšem podívejme na obecné vlastnosti a výhody, které sebou XForms přináší.

Vlastnosti

XForms je standardem, založeným na jazyce XML, a to jak co se týče popisu chování formulářů, tak strukturace formulářových dat. To samozřejmě poskytuje řadu výhod, z nichž ta základní je dána tím, že XML se stává čím dál více univerzálním standardem pro výměnu informací, pro jehož zpracování dnes existuje mnoho prostředků a dalších velmi rychle přibývá. Pro vývojáře či provozovatele formulářových řešení je tudíž poměrně snadné začlenit XForms do svých stávajících aplikací. Totéž platí o provázání XForms s jinými technologiemi, postavenými na XML - specifikace XForms využívá například XPath pro adresování a kalkulování hodnot či XML Schema pro definování datových typů. Co je pak důležité, pomocí odpovídajících transformačních prostředků lze XForms převádět do podoby (X)HTML formulářů, a zachovat tak kontinuitu v rámci stávajících workflow.

Založení na XML také znamená, že dokumenty v uvedeném formátu lze do XForms načítat, a z XForms exportovat či upravovat (pomocí XPath). Uvedené schopnosti by mohly mimo mnoha jiných oblastí nalézt zajímavé uplatnění i v případě polygrafie: lze si dobře představit online služby pro zakázkový tisk, jejichž rozhraní by tvořily XForms, přičemž výstupem by byl XML dokument, jež lze podstatě automatizovaně zpracovat (sazba, výstup do PDF aj.) XML nástroji, poskytovanými například v rámci Adobe Creative Suite či QuarkXPressu. Obdobně by pak mohlo fungovat variabilní publikování, postavené na automatizovaném vyplňování XForms daty z XML dokumentů, vytvořených například sběrem dat na Internetu či exportem z databáze.

xforms1f.gif

XForms od sebe oddělují strukturu formuláře a způsob její prezentace

Velmi důležitou vlastností XForms je skutečnost, že struktura formuláře (požadovaná data, jejich vzájemné vztahy, zpracování atp.) a způsob její vizuální prezentace jsou (na rozdíl od HTML formulářů) od sebe striktně odděleny. To znamená, že tentýž formulář lze bez úprav použít v různých prostředcích, mimo internetových prohlížečů tedy například i v mobilních zařízeních (PDA, mobilní telefon aj.), přičemž rozhraní může být pokaždé napsáno v jiném jazyce, například XHTML pro Web či SVG pro displej mobilu. To významně šetří čas a ochraňuje čas, práci i finance, vložené do návrhu formulářové struktury, která se v případě HTML musí vždy kompletně přepisovat. Uvedené oddělení pak hraje mimochodem svou významnou roli i v případě zpřístupnění XForms zrakově postiženým osobám.

Vývojáři a potažmo i uživatelé u XForms ocení skutečnost, že uvedená technologie dokáže podstatně lépe než HTML řešit zpracování a interakci s uživatelem na straně klientské aplikace a nikoli až na straně serveru. To se týká například výpočtů, kontroly vkládaných dat či dynamických změn podoby formuláře na základě již vložených dat. To urychluje zpracování a snižuje zátěž serveru, navíc se díky tomu nabízí opět nové cesty využití, jakými mohou být třeba celé distribuované aplikace (tabulkové procesory, textové editory atp.).

Mimo formulářových prvků, obvyklých v HTML či jiných obdobných technologiích, nabízí XForms i několik zajímavých novinek. Patří k nim například podpora různých vstupních módů (včetně například prediktivního psaní na mobilních telefonech), možnost zakomponování formulářových prvků do normálního zalamovaného textu, kontrolní prvek pro kontinuální nastavení hodnoty v určeném rozsahu (hlasitost, světlost, velikost atp.) či upload dat ze zařízení, připojeného k počítači. Bez zajímavosti pak není ani možnost odeslat z XForms naráz data na více lokací (například souběžné vyhledávání v různých vyhledávacích službách apod.).

Implementace

I přes své mládí je XForms formátem, jehož podporu nalezneme v řadě řešení. Zásadním nedostatkem nicméně je absence nativní podpory v rámci internetových prohlížečů, i když zejména činnost v rámci projektu Mozilla slibuje změnit situaci k lepšímu. Přelom by pak měl nastat s všeobecným přijetím XHTML 2.0, tedy na XML postavené náhradě HTML, neboť XForms jsou součástí specifikace tohoto formátu.

Již dnes jsou nicméně k dispozici serverová řešení (Chiba, Orbeon aj.), která využívají výše popsaných výhod XForms (založení na XML, oddělení struktury od prezentace) k tomu, aby vlastnosti XForms nabízely přes HTML rozhraní. Navíc se nabízí i různé odpovídající pluginy či doplňky prohlížečů, jako je formsPlayer, propracovanou podporu XForms nabízí XML browser X-Smiles, orientovaný na mobilní zařízení. XForms pak neunikly ani zájmu velkých výrobců - konkrétně zde lze zmínit IBM XML Forms Package či Novell XForms Technology.

Závěrem

XForms jsou velmi zajímavou a slibně vypadající technologií. Dá se nicméně těžko odhadnout, jestli se opravdu jedná o prostředek, který na World Wide Webu bezezbytku nahradí HTML formuláře - pokud se tak stane, nebude to, vzhledem k všeobecnému rozšíření HTML a zatím jen malé podpoře XForms, rozhodně za několik měsíců. V potaz je pak třeba brát i další formulářové technologie, z nichž nejvýznamnějšími dnes jsou PDF formuláře Adobe a Microsoft InfoPath. Každopádně ale máme co do činění s prostředkem, jehož využití může přinést leccos zajímavého i mimo oblast publikování.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: