Disk Explorer Professional: udělejte si pořádek ve svých souborech - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Disk Explorer Professional: udělejte si pořádek ve svých souborech

5. září 2005, 00.00 | Stává se vám, že nemůžete v počítači nebo na externích úložných médiích dohledat
fotografie, kancelářské dokumenty, hotovou sazbu či třeba zvukovou nebo filmovou digitální nahrávku?
Pak vám může hodně pomoci program Disk Explorer Professional, který je pro nekomerční
použití k dispozici zdarma.

V publikačním průmyslu a také digitální fotografii je jedním ze zásadních úkolů správa digitálních zdrojů. I jednoduchá publikace nebo webová prezentace znamená řadu podkladových dokumentů (text, grafika, zvuk, video, animace atp.), i průměrný amatérský, natožpak profesionální fotograf je pak schopen i za krátký čas nafotit velké množství digitálních fotografií. Najít požadované soubory uložené v daném počítači či na externím paměťovém médiu, může být poté značně obtížným, ne-li dokonce nerealizovatelným úkolem.

Vyhledání resp. správu digitálních dat dnes nicméně dokáže usnadnit řada aplikací. Na jedné straně spektra zde přitom stojí vyhledávací služby operačního systému a samozřejmě i možnost organizovat patřičným způsobem soubory v rámci souborového systému. Na straně druhé zde pak máme specializované aplikace pro digital asset či content management, fungujících na bázi technologií, jako jsou databáze, metadata nebo architektura klient-server. A konečně zde pak jsou nástroje, které leží rozsahem funkcí, provozními nároky a v neposlední řadě cenou někde uprostřed: patří mezi ně především různě kvalitní prostředky pro správu digitálních fotografií, dále pak ale i produkty s poněkud širším záběrem. Jedním z takovýchto univerzálnějších řešení, zajímavý schopnostmi i cenou, na které bychom se rádi podívali v tomto článku, je Disk Explorer Professional českého autora Tomáše Jelínka.

Základní charakteristiky

Disk Explorer Professional je aplikací pro platformu Microsoft Windows, jež slouží k vytvoření databází, evidujících obsah, uložený jak na lokálních či síťových discích počítačů, tak i na výměnných médiích (CD, DVD, flash disky aj.) či dokonce FTP serverech. Mimo souborů v adresářích umí Disk Explorer evidovat i obsah archivů, vytvořených s pomocí komprimačních programů (ZIP, RAR, ARJ, LZH aj.). K popisu dat lze využít jak uživatelem nastavené údaje, tak i informace (metadata) převzaté automaticky z daných souborů či jiných zdrojů.

dex1f.jpg

Prostředí Disk Exploreru

Vytvořené databáze lze využívat k vyhledávání dat za účelem jejich dalšího zpracování (typicky akce v souborovém systému u fyzicky přítomných souborů či dohledání potřebného média u externího uložení). Pro vyhledávání je k dispozici pokročilá vyhledávací funkce, mimo to lze použít nástroje pro prohlížení databází, u kterých přijdou ke slovu prostředky jako jsou různé typy výpisu formou seznamu, náhledy, kategorie aj. Podle autora, i našich zkušeností probíhá vytváření, prohledávání i jiné zpracování databází velmi rychle, bez větších nároků na výkon počítače, objem databázových souborů je velmi malý, a tak jsou tyto ideální ke sdílení s jinými uživateli, archivaci apod.

Katalogizace

Databáze Exploreru se skládá z odkazů na jednu či více paměťových jednotek (může být skutečně celá jednotka, ale také jen složka, v obou případech i s podsložkami). Pro každou z nich jsou do databáze programem zahrnuty odkazy na soubory, které odpovídají tzv. profilům, jež si uživatel vytváří s pomocí odpovídajícího dialogu. Profil přitom není vlastně nic jiného, než sada souborových masek, určující soubory, které mají být do databáze zahrnuty či z ní naopak vyloučeny, možné je i nastavení omezení velikosti evidovaných souborů. Mimo běžných úložných jednotek lze v databázi evidovat i obsah FTP serveru, což může být zajímavé například při správě webových prezentací či serveru, sloužícího k příjmu podkladů v rámci publikačních zakázek nebo jiným podobným účelům.

dex2f.jpg

Dialog pro tvorbu profilů

Organizace

Vytvořenou databázi lze organizovat pomocí tzv. kategorií. Jedná se v podstatě o metadata, přiřazená položkám databáze, která jsou organizována do hierarchické struktury. To dovoluje pro evidovaná data vytvořit prakticky libovolnou strukturu členění, přičemž lze v rámci jedné databáze použít libovolný počet struktur daného typu. Takto je možno zdroje procházet například podle souborových typů, fyzického umístění média, projektů atd. - fantazii resp. požadavkům se zde meze nekladou. Mimo kategorií pak lze k popisu zdrojů využít i komentářů a rovněž systému ohodnocení. Produkt si také dokáže poradit s různými typy metadat uložených v souborech, jako jsou například EXIF informace u fotografií, ID tagy u MP3 nahrávek či názvy u HTML stránek. Náhledy jsou k dispozici pro různé typy grafických souborů, a to nejen bitmapy (JPEG, GIF, TIF aj.), ale též například CorelDraw (chybí ale podpora třeba pro PDF) a dále i video v různých formátech.

dex3f.jpg

Kategorie

Prohlížení a hledání

K prohlížení a správě zdrojů slouží v Exploreru prostředí obdobné Průzkumníkovi Windows. Pro přehledný výpis zdrojů zde lze využít různých typů výpisu a setřídění, přičemž se nabízí i funkce filtrů, dovolující zobrazit pouze soubory určitých typů. Vyhledávací funkce pracuje s atributy souborů i metadaty přiřazenými uživatelem, podporuje regulární výrazy, dovoluje vyhledávání omezit na určité kategorie, nabízí možnost uložení výsledku vyhledání coby kategorii a leccos dalšího.

dex4f.jpg

Vyhledávací dialog

Sdílení

Databáze lze sdílet s jinými uživateli různými způsoby. K dispozici je jak bezplatný prohlížeč (který nicméně trochu ztrácí na významu díky možnosti využívat Disk Explorer zdarma - viz závěr článku), tak možnost vytvořit samozobrazující se databázi (EXE soubor) a dále i odpovídající plugin Total Commanderu. Pro publikování obsahu databáze na Internetu je zde export do HTML, pro přenos do jiných aplikací a systémů pak ukládání do textových souborů s oddělovači a XML dokumentů.

Závěrem

Na Disk Exploreru Professional stojí za pochvalu jak samotná koncepce, tak i technické zpracování (rychlost, nenáročnost na systémové zdroje). Na atraktivitě přidává produktu i jeho cena: k osobnímu nekomerčnímu použití je totiž od června 2005 zdarma, za komerční nasazení si autor účtuje velmi přijatelných 490,- Kč. Jak jsme se pokusili naznačit v úvodu článku, možností jak přistupovat ke správě publikačních zdrojů či digitálních fotografií je celá řada. Přesto nebo možná právě proto stojí za to uvažovat i o nasazení Disk Exploreru k danému účelu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: