Cozimo: zajímavý systém online spolupráce - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

Cozimo: zajímavý systém online spolupráce

6. února 2008, 00.00 | Potřebujete se spolupracovníky nebo klienty sdílet a komentovat PDF dokumenty, obrázky či video? Systém společnosti Cozimo Technologies poskytuje pro dané činnosti sadu výkonných nástrojů, k jejichž provozu dostačuje webový prohlížeč s Flash Playerem, funguje tedy ve Windows, Mac OS X i Linuxu. V omezené, ale dobře použitelné podobě je Cozimo k dispozici zdarma. Blíže daný systém představujeme v této recenzi.

Skupinová spolupráce prostřednictvím Internetu začíná být i v případě kreativního sektoru (pre-press, webdesign. multimédia) velmi snadno realizovatelná. K dispozici zde jsou zejména nástroje Adobe nabízené v rámci kombinace Acrobat-Reader, zajímavou poměrně nedávnou novinkou je ConceptShare, zmínit lze pak rovněž existenci produktů, které dokáží splnit i náročnější nároky na kontrolu podání barev v rámci anotačního, resp. náhledovacího procesu (např. ICS Remote Director či Kodak Smart Review System).

I v takovéto poměrně rozsáhlé konkurenci má určitě šanci obstát nedávno představený produkt Cozimo. Jedná se totiž o řešení, jehož zprovoznění i samotné nasazení jsou velmi snadné, na prakticky všech dostupných platformách, a které je navíc dobře reálně použitelné i v základní bezplatné verzi. Podrobněji bychom rádi Cozimo představili v tomto článku.

Základní přiblížení

Cozimo je na prostředcích výrobce hostovaný systém, k jehož provozování stačí libovolný webový prohlížeč, ve kterém lze spustit Flash Player - znamená to tedy použitelnost ve Windows. Mac OS X i Linuxu, bez nutnosti cokoli instalovat. To je samozřejmě velmi výhodná vlastnost, např. při jednorázové spolupráci designér-klient.

Registrací získá uživatel účet na serveru služby. V přehledném - dá se říci až spartánském prostředí (přizpůsobení je možné u placených podob služby) - začíná práce od zřízení jedné či více workgroup, tedy pracovních skupin. Členy těchto skupin se mohou stát další registrovaní uživatelé Cozimo. V případě, že chce takto uživatel přizvat někoho, kdo ještě Cozimo účtem nedisponuje, zašle mu e-mailem pozvánku a pokud tuto uživatel akceptuje, zaregistruje se (registrace vyžaduje v podstatě pouze zadání jména a hesla a je pro všechny bezplatná). Možný je dvojí status spolupracovníků - interní člen (staff) a externista (collaborator). Rozdíl je zde v tom, že v rámci projektu lze použít soubory a zprávy určené jen pro interní členy, interní člen také může narozdíl od externisty přidávat či odstraňovat další členy skupiny, manipulovat s nahranými soubory aj.

cozimo1f.jpg

Pro každou skupinu je možno zřídit jednu nebo více sdílených složek (Collaboration Folder), do kterých se nahrávají soubory ke sdílení a anotování (možné je jednotlivé nebo hromadné nahrání). Ve složce jsou uloženy i všechny anotace a zprávy, které si uživatelé nad danými soubory vyměnili, po přihlášení je k dispozici rovněž výpis naposledy prováděných aktivit. Se soubory lze po nahrání provádět obvyklé operace typu kopírování, přemísťování apod.

Anotace

Sdílet naznačeným způsobem lze soubory libovolných typů. Možnost prohlížení a anotování se nicméně nabízí pouze pro vybrané z nich. Konkrétně to jsou obrázky (JPEG, TIFF, PNG, TGA), PDF dokumenty a video (MOV, AVI, QT, FLV, WMF). PDF dokumenty lze nahrát a poté prohlížet i vícestránkové, po nahrání je u nich zachováno vektorové vyjádření, takže zůstávají nezávislé na rozlišení a je tedy možno je bez ztráty kvality prohlížet i při výrazném zvětšení. Možnost nasadit PDF znamená, že lze v podstatě spolupracovat nad dokumenty každé aplikace, jenž dovoluje převod do PDF (InDesign, QuarkXPress, Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD aj.). Poměrně unikátní je podpora videa, dle našich zkušeností se systémem a vzhledem k datovým objemům spojeným s daným typem obsahu musíme podotknout, že daným způsobem lze spíše sdílet a anotovat náhledové klipy nežli celovečerní filmy.

K prohlížení a anotování podporovaných typů souborů se nabízí poměrně dostačující sada nástrojů. Náhled lze zvětšovat/zmenšovat pomocí lupy, k dispozici jsou i tlačítka pro rychlé zobrazení na určenou velikost (např. 1:1), možné je rovněž zvýraznění pouze určité části náhledu (resp. překrytí zbývající části). Při anotování lze používat textové popisky a dále též vkládat různé geometrické objekty (čára, šipka, obdélník, ovál, kresba od ruky). Kontrolovat je možno barvu objektu a též jeho průhlednost.

cozimo2f.jpg

U vícestránkových PDF dokumentů i videa funguje anotování na podobných principech, tj. uživatel si nalistuje, resp. nastaví požadovanou stránku (snímek) a pak pracuje obdobně jako v případě obrázků. Na ose znázorňující pozici v dokumentu či filmu jsou pak umístěny značky v místech, odpovídajících stránkám či snímkům, na které jsou umístěny poznámky, uživatel se snadno přemístí na danou pozici výběrem značky.

Spolupráce

Anotování může fungovat dvěma způsoby. Při prvním se předpokládá, že jednotliví členové workgroup postupně vkládají své poznámky (přičemž každému členovi odpovídá samostatná vrstva, kterou si pak jiný uživatel může nechat zobrazit či skrýt). Druhou možností je spustit tzv. live review, tedy souběžné anotování, kdy jednotliví členové vidí v reálném čase vkládané poznámky ostatních účastníků. Zejména v druhém případě přijde vhod podpora jednoduchého textového chatu, komunikovat s jinými uživateli lze i prostřednictvím zanechaných zpráv či hromadně rozeslaného e-mailu. Možné je rovněž přepnutí do prezentačního módu, kdy je při zobrazení a anotování aktivní pouze vybraný uživatel.

cozimo3f.jpg

Závěrem

Systém Cozimo se svými možnostmi nevyrovná řešením pro online spolupráci ve stylu Adobe Acrobat Connect či kombinace Acrobat-Reader, a už vůbec by neměl být zaměňován s pokročilými systémy pro online proofing typu ICS Remote Directora. To mu ale neubírá na zajímavosti: je jednoduchý a přehledný, zprovoznit jej lze bleskurychle, podmínkou jeho provozu je pouze počítač s připojením k Internetu, nástroje pro anotování a skupinovou spolupráci jsou obstojné, podpora PDF pak z něj činí prostředek použitelný v mnoha dokumentových workflow. S videem opravdu nevíme, nakolik bude systém v reálném zatížení schopen rozumných odezev, ale přinejmenším za vyzkoušení zde poskytované nástroje stojí.

Za velkou výhodu považujeme skutečnost, že v módu Personal lze systém užívat zdarma: omezení se přitom týkají především objemu aktuálně uložených dat, přičemž limit 10 MB nemusí být zejména v případě práce nad PDF dokumenty a obrázky velkým problémem, dále je možno provozovat pouze jednu pracovní skupinu. Placené subskripční plány, pohybujících se v rozmezí 29-149 USD/měsíc pak zvyšují jak úložný prostor, tak i podporovaný počet skupin.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: