Corporate Identity Set: Dejte o sobě vědět - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Corporate Identity Set: Dejte o sobě vědět

30. ledna 2006, 00.00 | Každý komerční subjekt musí být vidět. Zvyšuje to jednak jeho prestiž a pak též šanci získat zákazníky. Zvolit správnou a účinnou cestu prezentace však vyžaduje znalosti. Corporate Design je odvětví, zabývající se touto problematikou a jeho základy můžete najít v produktu nazvaném Corporate Identity Set.

Ať už si to připouštíte, či nikoliv, každý z nás je denně vystavován obrovskému toku informací (z televize, rádia, novin, reklamních letáků či nekonečné záplavě billboardů). Každý člověk jej vnímá individuálně a ať již vědomě či nevědomě si vytváří výběr toho, co přijme a co "ignoruje". Je vědecky potvrzeno, že zhruba tři čtvrtiny z denního přísunu informací mají vizuální charakter. Proto je naprosto logické, věnovat se systematicky vizuální komunikaci každého daného subjektu - čemukoliv, co o sobě potřebuje šířit informace (ať zde mluvíme o státu, městě, regionu, firmě, společenské události či instituci). Efektivním nástrojem, k tomuto určenému je Corporate Design. A právě této problematice se v poslední době začíná v českých zemích věnovat stále více pozornosti.

Corporate Design

Co to vlastně je Corporate Design? Zjednodušeně řečeno se jedná o efektivní a zároveň velmi jednoduchý nástroj pro budování image. Pomocníkem pro budování image společnosti může být i CORPORATE IDENTITY SET, což je balík obsahující grafické manuály, barevné vzorníky, návody a vůbec informace, jak se vlastně orientovat v problematice Corporate Designu. CORPORATE IDENTITY SET se věnuje především problematice Corporate Designu jako součásti komplexní komunikace značky – Corporate Identity. Důraz je kladen na vizuální stránku komunikace, protože Corporate Design je v rámci celé identity nejčastěji řešeným problémem.


Ukázka korporátního písma od německé firmy URW++ (styl: Die Schift Siemens) pro společnost Siemens (nahoře). Ukázky korporátních písem Boo.com, Barclay Bank, Agilent.

Co obsahuje CORPORATE IDENTITY SET

Všechny části Corporate Identity Setu (dále jen CIS) jsou uloženy v průhledné plastové krabici o rozměrech 235 x 135 x 45 mm. Uvnitř najdete Publikaci CIS, vybrané barevné vzorníky materiálů 3M Scotchcal (celkem 5 balíků) s vysvětlujícím textem a tabulkou použití a dále dvě CD s materiály, týkající se bezprostředně produktů Corporate Designu. První CD obsahuje téměř 30 grafických manuálů různých institucí nebo událostí (například: CEZ, 30 let pražského metra, Coca-Cola, Pilsner-Urguell, Renault, Henkel, Linka bezpečí atd.) a 20 prezentačních materiálů různých grafických studií. Druhé CD obsahuje vzorníky barev a písma a také TOP100, aneb přehled 100 komerčně nejúspěšnějších společností na světě.

Základem celého balíku je publikace CIS, jejímž cílem je ukázat Corporate Design coby jeden z nástrojů na vybudování a změnu image. Pro správné pochopení významu Corporate Designu je třeba jej ukázat jako jeden ze subsystémů Corporate Identity. V této publikaci je krok po kroku popsáno, jakým způsobem se Corporate Design utváří a jakým způsobem se následně aplikuje. Publikace se též zabývá problematikou, nastávající při změně image subjektu.

Jaký je účel CIS a co vás naučí?

Set Corporate Identity umožňuje si uděláte obecný přehled, jak vlastně celý Corporate Design funguje a jaké v něm platí zákonitosti. Vizuální stránka každého určitého stylu (ať již jde o logo, billboard, reklamu ap.) má stejný vliv na efektivitu, jako jeho obsahové zpracování. Tak například se naučíte, že i sebelepší kreativní pojetí libovolné značky, ztrácí účinnost, pokud jeho barevné ztvárnění kolísá v různých stupních sytosti nebo dokonce přesahuje do jiných barev. Stejně tak v tomto případě působí naprosto kontraproduktivně neostrý tisk, popraskané nápisy, zmačkané fólie a podobně. Jelikož různé způsoby vytváření image vyžadují také různé postupy, manuál CIS se tedy mimo jiné zabývá také touto tématikou. Pro příklad: logicky totiž nelze použít stejný postup pro tvorbu papírové publikace jako pro potisk karoserie automobilu. Neméně důležitou součást představuje také výběr barev pro konkrétní logo a pochopitelně též samotná barevná vyváženost.

Kdo spoluvytváří Corporate Design

Tvorba Image v rámci Corporate Designu představuje od prvopočátku až k finálnímu produktu náročný proces, skládající se z dlouhého řetězce, na kterém se podílí široký okruh lidí. Prvním důležitým lidským faktorem pro tvorbu Image subjektu jsou grafici a designéři, kteří musí prvotní myšlenku "zhmotnit" (mohou se podílet samozřejmě též na spoluutváření původní vize). Jejich hlavním měřítkem by měla být především kreativita a originalita, ale také samotná proveditelnost produktu (zvolení správné barevnosti, specifikace materiálových a technologických kombinací, kompatibilita materiálů a podobně). Dalšími, kdo zásadně ovlivňují finální produkt, jsou pochopitelně samotní klienti. Zde je absolutně nejnutnějším předpokladem komunikace. Každý zadavatel (klient) by měl přesně a detailně říci, co chce, jak to chce a proč to tak chce. Zároveň by měl být otevřený všem případným návrhům, připomínkám a změnám, které je dobré vždy zvážit. Klient by měl být ve svém vlastním zájmu informovaný o trendech v oblasti vizuálního stylu (i k tomuto slouží balík CISu). Závěrečný článek řetězu v celém procesu představují výrobci, kteří "zhmotní" všechny nápady, grafické návrhy, obrazy a loga. Zde záleží právě na výrobci (a opět by měl toto konzultovat se zákazníkem i grafikem), jakou technologii uplatní, jaké použije materiály atd.


Označení os. vozidel (Kooperativa - Kafka Design, 2000), Polep vozidla samolepící fólií - Pilsner Urguell, Aplikace značky obřích rozměrů - Moby Lines, Polep tramvaje - Caledonian School (design Alan Záruba, 2001), Typický případ podcenění kvality polepových materiálů.

Komu je CIS určen a jaký si klade cíl

Cílem publikace a vůbec CISu jako celku je zasvětit všechny potenciální klienty do problematiky a postupů Corporate Designu. Publikace by měla pomoci k lepší vzájemné komunikaci, kvalitnější specifikaci požadavků klientů a profesionálnější práci studií. Mnoho zadavatelů tak pochopí význam Corporate Designu a naučí se s ním pracovat a účinně využívat vizuální stránku značky (loga). Ačkoli to nemusí být na první pohled patrné, Corporate Design je propracovaný a poměrně složitý systém vizuální prezentace a jeho příprava vyžaduje hluboké zkušenosti a znalosti autorů s jeho přípravou a následnou aplikací. Každá společnost (instituce, atd.) si přeje pochopitelně být jedinečnou – odlišit se od konkurence a být tak snadno zapamatovatelnou. Aby tohoto cíle dosáhla, musí mít k dispozici cíleně a odborně zpracované principy vizuální komunikace – tzv. Manuál vizuálního stylu. Tímto manuálem se řídí příprava všech vizuálních prostředků, jimiž organizace vizuálně komunikuje s veřejností.


NIKE: křídlo řecké bohyně vítězství "Niké" a zároveň vůbec první obchodní značka bez slovního názvu. NIVEA: značka, založená na výrazném, typickém stylu písma. ABSOLUT: jedinečný tvar láhve, ROLLING STONES: neodmyslitelné logo, spjato s touto kapelou, již od jejich vzniku v 60. létech, kdy jej koupil frontman Mick Jagger od jednoho britského grafika.

Naše hodnocení CISu

Publikace CIS se rozděluje na tři základní části. Ta první se věnuje pojmům Corporate Image a Corporate Identity, pojednává o vzájemném vztahu a zároveň popisuje všechny pod-složky: Corporate Identity – a sice: Marketingovou komunikaci, Jednotnou firemní kulturu, Produkt a Jednotný vizuální styl (Corporate Communications, Corporate Culture, Product a Corporate Design). Druhá část blíže specifikuje manuály, coby nástroje kodifikace vizuálního stylu. Každý manuál, musí být účelný, přehledný, ale především také srozumitelný. Jednoduše musí splňovat určité podmínky, které jsou v této druhé části popsány. Dále se druhý díl věnuje formálním vlastnostem manuálů a především je v něm popsán obsah typického manuálu vizuálního stylu. Velká část se věnuje samotné značce (logu). Na názorných ukázkách jsou provedeny rozbory notoricky známých log (například Coca Cola, Česká Pojišťovna atd.). Právě zmíněné logo Coca-Cola (viz obrázek) demonstruje ukázkový příklad toho, jak lze skloubit jednoduchost, ale zároveň účelnost. Texty doplňuje celá řada ukázek značek i jejich různých vývojových fází včetně komentářů (na 64 stranách je přes 150 obrázků).


Logo Cola-Cola využívá hned několik typických prvků: červená barva, typ písma spencerian, originální tvar láhve a bílá stuha. Autorem původní značky byl v roce 1887 účetní Frank M. Robinson.


Různé jazykové mutace značky Coca-Cola.

Další části se věnují všem důležitým bodům vizuální prezentace – barvám, typografii a vizuálnímu stylu – jejich působení a práci s nimi. Třetí blok publikace popisuje konečný proces - vytváření samotné značky (loga), neboli uvedení celého postupu do praxe. Rozděluje jej do čtyř fází, obsahující další postupy, které na sebe často přímo navazují. Závěr publikace tvoří ukázky vizuální identity dánské a americké pošty, slovník často užívaných pojmů a rejstřík. Příručka je psána srozumitelnou a obsahově věcnou formou. Pro snazší pochopení máte k dispozici spousty ukázek a rozborů notoricky známých značek a log od světoznámých korporací. Jednotlivé příklady doprovází popisky s vysvětlujícími texty. Mimo jiné máte také možnost porovnat, jak se jednotlivé značky měnily během let své existence (což má samozřejmě na svědomí především doba se svou specifickou módou a stylem). Na dvou příkladech (viz níže) je vidět, jakými změnami prošly například značky SHELL nebo Mercedes za posledních sto let.


Vývoj značky SHELL v letech: 1900, 1904, 1930, 1948, 1955, 1961 a 1971 (od shora dolů, zleva do prava).


Vývoj klasického loga Mercedesu - trojcípé hvězdy od roku 1909 do roku 1989.

Závěr

Balík Corporate Identity Set zaplňuje prázdné místo na trhu, neboť podobný, takto podrobně zpracovaný produkt, na českém trhu chyběl. CIS je určen všem společnostem a institucím, které chtějí vylepšit, nebo vybudovat svoje image a nebo firmám - grafickým studiím, které se zabývají touto problematikou a rádi by si rozšířily své obzory. Své uplatnění by mohl nástroj Corporate Identity Set konkrétně najít například ve školách, agenturách, v marketingových odděleních a divizích která mají firemní identitu na starost. Balení CIS obsahuje dostatečné množství materiálu, po jehož prostudování budete mít minimálně představu o tom, co to Corporate Design je a díky velkému množství příkladů (obrázků a log) si rozšíříte svou vizuální představivost a možná pochytíte i nějakou tu inspiraci. Vydavatelem a autorem nástroje CIS (včetně jeho publikací) je společnost Kafka - Design. Více informací (včetně cen a možnosti objednání) se dozvíte na jejich stránkách.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Design  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: