CorelDRAW tutoriál: Uzly a práce s nimi - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

CorelDRAW tutoriál: Uzly a práce s nimi

7. října 2009, 00.00 | Dnes si ukážeme, jak v CorelDRAW tvarovat křivky i celé objekty pomocí uzlů. Jde o nepostradatelnou součást práce ve vektorových programech, bez které se neobejdeme ani při tvorbě jednoduchého loga. Tutoriál je zaměřen především na úplné začátečníky v CorelDRAW.

Po vytvoření upravujeme jakýkoliv objekt nástrojem Tvar (pokud nechceme pouze změnit šířku či výšku, natočení nebo objekt zkosit), který znázorní právě uzly a obrys objektu nebo křivky. Jakékoliv dnešní tvarové úpravy u dnešního tutoriálu se tedy budou provádět pomocí tohoto nástroje. S jednotlivými uzly můžeme manipulovat tak dlouho, dokud nedosáhneme uspokojivého výsledku. Panel vlastností uzlů je poměrně obsáhlý a proto se mu budeme věnovat podrobněji.

Spustíme CorelDraw a nástrojem Ruční režim vytvoříme křivku ve tvaru vlnovky, abychom na ní měli (po výběru nástrojem Tvar) tři uzly.

První dvě ikonky v Panelu vlastností se týkají přidávání a ubírání uzlů. Pro Přidání uzlu tímto způsobem musíme mít některý uzel označený (červeně zakroužkován). Corel bude poté přidávat body na křivku, kterou vámi označený bod uzavírá. Přidání uzlu proběhne přesně uprostřed křivky, tedy v polovině (modře zakroužkovaný uzel), a dále stejným způsobem v polovinách polovin (zeleně zakroužkované) atd.

Ubírání probíhá oproti tomuto systému jednoduše, vybereme uzel (Nástrojem Tvar) a klepneme L tlačítkem myši na ikonku s -. Tento vybraný uzel zmizí. Přidávání a ubírání uzlů však můžeme provést pouhým poklepáním. Pro přidání poklepeme kdekoliv na křivce/úsečce (znázorní se znak vlnovky). Pro ubrání poklepeme na námi zvolený uzel.

Další dvojicí ikonek jsou Spojení dvou uzlů a Rozdělení křivky. Spojení dvou uzlů bude aktivní pouze v případě, kdy označíme počáteční a konečný bod křivky, tak jak je znázorněno na obrázku. (Vybrání více uzlů provedeme s pomocí klávesy Shift.) Poté klepneme na ikonku Spojit dva uzly a Corel vypočítá aktuální směr táhel označených uzlů a uzly spojí přirozeně a zaobleně. V nabídce Panelu vlastností je podobná funkce (o několik kroků dále si ji ukážeme), která však přímo nespojí dva uzly, ale vytvoří mezi nimi úsečku, čímž uzavře křivku.

Rozdělení křivky funguje opačným způsobem. Po vybrání jednoho uzlu nástrojem Tvar a klepnutím na ikonku Rozdělit křivku vzniknou z uzlu uzly dva.

Následující ikonkou je Převedení křivky na čáru, neboli na úsečku. V ukázce byly označeny všechny tři body, po klepnutí na Převést křivku na čáru se z křivek staly čáry, úsečky, přičemž rozmístění uzlů zůstalo zachováno.

Pokud vyzkoušíme ihned ze vzniklého objektu, tvořeného dvěma úsečkami, udělat křivky, tedy použijeme nástroj Převést čáru na křivku, zjistíme, že opticky nenastala změna, ale při následném manipulování s uzly či s křivkou se nebudou čáry/úsečky nadále chovat jako úsečky, ale budou reagovat jako křivky. Další tři ikonky znázorňují typy uzlů. První, tedy Ostrý vrchol použijeme, chceme-li udělat "ostrý", nezaoblený nebo například pravý úhel. Dvě táhla, která jsou součástí každého uzlu, jsou na sobě v tomto případě absolutně nezávislá.

Pokud typ uzlu přepneme na Vyhladit uzel, bude uzel vyhlazený, protože táhla budou v tomto případě vždy na jedné ose.

A poslední ikonka zde je pro tzv. Symetrický uzel. Táhla budou v tomto případě nejen položena na jedné ose, ale navíc budou ve stejné vzdálenosti od uzlu.

Ikonku Obrátit směr křivky využijeme například ve chvíli, kdy přidáváme uzly pomocí první ikonky na Panelu vlastností vybraného uzlu. CorelDRAW po klepnutí na ikonku přidá nový bod na jedné straně od uzlu. Pokud se nám právě tato strana nehodí a chtěli bychom, aby byly uzly přidávány na druhou stranu od uzlu, využijeme této funkce.

Uzavřít křivku rozšířením a Uzavřít automaticky křivku jsou funkce, které budou aktivní pokud vybereme dva konečné uzly. Mezi nimi bude vytvořena propojovací úsečka, která křivku uzavře.

Další tři ikonky poskytují přístup pro velmi užitečné funkce, které dobře známe z běžného manipulování s objekty:

1 (na obrázku níže modré zakroužkování): Změnit měřítko a velikost uzlů, funguje stejně, jako když vybereme jakýkoliv objekt nástrojem Výběr, přičemž neoznačené uzly z tohoto objektu zůstávají na svých místech.

2 (zelené zakroužkování): Otočit a zkosit uzly, funguje stejně, jako když na objekt, vybraný nástrojem Výběr, klepneme tím samým nástrojem ještě jednou.

3 (červené zakroužkování): Zarovnat uzly, funguje stejně, jako když vybereme více objektů a zvolíme v panelu vlastností Zarovnat a rozmístit. Podmínkou je mít vybráno více uzlů (nástroj Tvar).

Ze zbylých ikonek je důležitá snad už jen předposlední, Vybrat všechny uzly, díky které vybereme všechny uzly námi zvoleného objektu jedním klepnutím na tuto ikonku.

Nyní přejdeme k praktické jednoduché ukázce:

Prvním krokem praktické části tutoriálu bude vytvoření kruhu nástrojem Elipsa s přidržením klávesy CTRL. Rozměr kruhu není důležitý, zvolíme např. 50 x 50 mm. Nyní zvolíme v Panelu vlastností ikonku Oblouk a místo 270°, které automaticky vyskočí, zvolíme 180°.

Z kruhu tedy zůstane přesně polovina. Dále v Panelu vlastností změníme Úhel otáčení na 30°.

Jeden z vrchních oblouků výsledného srdce je tedy připraven, nyní ho označíme nástrojem Výběr, uchopíme za levé táhlo, kterým se mění šířka objektu, a se stisknutou klávesou CTRL táhneme myší doprava, dokud nám nenaskočí na obrazovce vertikálně zrcadlený obrys oblouku, před puštěním ještě klepneme pravým tlačítkem myši, abychom vytvořili duplikát. Kombinace tlačítek je tedy takováto: Uchopení levého táhla levým tlačítkem myši, tažení se stisknutou klávesou CTRL, kdykoliv během tažení klepnutí pravým tlačítkem myši, uvolnění levého tlačítka myši, uvolnění klávesy CTRL.

Nyní je vrchní část srdce hotová, spojení obou oblouků necháme na později. Z levého pravítka vytáhneme vodící linku, kterou umístíme do bodu, kde se oblouky stýkají. Ihned na Panelu vlastností aktivujeme Přichycení k vodícím linkám.

Od spodního bodu jednoho z oblouků vedeme nástrojem Ruční režim úsečku, kterou přichytíme k vodicí lince do přibližné výšky.

Nyní vybereme úsečku nástrojem Tvar, vybereme oba uzly (např. pomocí klávesy Shift) a na Panelu vlastností přeměníme úsečku/čáru na křivku. Díky tomuto kroku můžeme uchopit jednotlivé body a jejich táhla, s kterými, pomocí tažení nebo klávesových šipek, spodní část doladíme podle našich představ. Pokud nám nebudou k úpravě dva body a jejich táhla stačit, můžeme 2x poklepat myší na linku tam, kde chceme přidat bod.

K dopracování druhé spodní části použijeme výše zmíněný postup jako při tvorbě druhého oblouku. (Uchopení levého táhla levým tlačítkem myši, tažení se stisknutou klávesou CTRL, kdykoliv během tažení klepnutí pravým tlačítkem myši, uvolnění levého tlačítka myši, uvolnění klávesy CTRL.) Prozatímním výsledkem je srdce, složené ze čtyř částí, které nyní spojíme, abychom jej mohli vybarvit.

Celé srdce vybereme nástrojem Výběr a na Panelu vlastností zvolíme ikonku Kombinovat.

Srdce (jakýkoliv jiný objekt) bude vypadat že je spojeno, kruhy se automaticky převedly v křivky, dokonce i barva obrysu je jednotná, avšak tímto jsme teprve Corelu oznámili, co chceme provést, že chceme nějaké uzly spojit (jednoduchý test lze provést tím, že klepneme na nějakou barvu z Paletky barev, barva objektu se nezmění). Zvolíme nástroj Tvar, a v místě, kde se body dvou tvarů/křivek střetnou (červeně zvýrazněné na ukázce) jeden z bodů přesuneme a následně vrátíme přímo na bod. Tím, že položíme bod na bod, s aktivovanou funkcí Kombinovat, se body definitivně spojí. (Kombinovat se dají i křivky, které u sebe přímo neleží, poté přesouváme body k sobě a ty jsou ihned spojeny.)

Nyní jsou oblouky a křivky propojeny v jeden objekt a je tedy možné je vybarvit. Například pomocí Radiální výplně. I po zkombinování se dají uzly samozřejmě dále upravovat, pokud je vybereme nástrojem Tvar, jen musíme dávat pozor, abychom nenarušili symetrii objektu, doporučuji tedy manipulovat uzly i táhly pomocí klávesových šipek.

Doufám, že Vám byl dnešní tutoriál přínosem. Uzly jsou nepostradatelnou součástí každého grafického programu a naučit se s nimi pracovat vždy chvíli trvá. Přeji příjemné procvičování a připomínám, že i s uzly se dá pracovat přesně, jak jsme trénovali v předchozích tutoriálech. Lze je přichytávat k vodícím linkám, posouvat je pomocí klávesových šipek, při jejich posunu využívat klávesu CTRL pro horizontální či vertikální posun atd.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: