CorelDRAW tutoriál: Pracujeme s přesností - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


VSE

CorelDRAW tutoriál: Pracujeme s přesností

12. června 2009, 00.00 | Na internetu, a v jiných zdrojích, se dá najít řada návodů, radících, jak v CorelDRAW vytvořit hezké ilustrace. Oproti tomu ale nenalezneme příliš mnoho informací o tom, jak pracovat s vysokou přesností. CorelDRAW přitom pro daný účel nabízí nemalé množství nástrojů a nastavení. Blíže vás s nimi seznámíme v tomto tutoriálu, určeném zejména těm, kdo s CorelDRAW začínají.

Spusťte CorelDRAW a vše přednastavené ponechte beze změn. Jakmile jste otevřeli Nový dokument, můžete ihned upravit několik voleb, díky kterým můžeme pracovat opravdu přesně. Tyto volby se nám v horní části okna aplikace zobrazí pokaždé, když budeme mít zvolený nástroj Výběr, a nebudeme mít nic vybráno. První volbou, stojící zde za pozornost, je Nastavení posunu (na následujícím obrázku první zakroužkované políčko). Pokud budeme posouvat objekt v dokumentu pomocí šipek na klávesnici, posune se objekt právě o toto odsazení posunu. Nejsnazší způsob, dovolující mít posun pod kontrolou, spočívá v nastavení odsazení posunu na námi požadovanou hodnotu. Původně je nastaveno 2,54 mm, což je jedna desetina palce, a pro nás poněkud nesmyslný rozměr, zřejmě budete preferovat rozumnější násobky milimetrů či cokoli, co lépe odpovídá vašim požadavkům.

Dalšími volbami zde jsou Přichycení k vodícím linkám a Předvolby vodících linek. Vodící linky jsou pomocné čárkované linky, které mají "magnetickou funkci", přichytávají tedy objekty ve své blízkosti. Tuto magnetickou funkci aktivujeme klepnutím na prostřední zakroužkovanou ikonku. Druhou cestou je zaškrtnutí této volby pod nabídkou Zobrazit.

Všimněte si zaškrtnutí volby Přichytit k objektům, která je taktéž velmi důležitá, proto je také zaškrtnuta automaticky. Zpět ale k vodícím linkám, vodící linku vytvoříme jakoby vytažením z pravítka, tj. na pravítko umístíme kurzor, stiskneme levé tlačítko myši a po vytažení do požadované pozice jej uvolníme. Přesné nastavení můžeme doladit na Panelu vlastností (vodící linka musí být právě vybrána).

Vodící linky se také dají upravovat, přidávat a ubírat, pokud na jednu z výše uvedeným způsobem vytvořených dvakrát poklepeme. Nejspíše nejjednodušším způsobem, jak si rychle připravit vodící linky pro přesnou práci, je využít poslední zakroužkované ikony, tedy Možnosti. Zobrazí se nám okno s předvolbami vodících linek.

Můžeme zde využít Corelem přednastavených předvoleb, pokud nám nebudou vyhovovat, přepneme v horní části okna na Předvolby definované uživatelem, kde je pouze na nás, jak si linky přednastavíme.

Dále připomenu funkce kláves:
P= vystředění objektu na střed stránky, funguje i při rozmisťování vodících linek!!!
Ctrl= při posunu objektu omezení na horizontální, či vertikální posun, při tvorbě linky (ne křivky) budeme při stisknuté klávese Ctrl tvořit s naprostou přesností rovnou úsečku nebo úsečku pod úhly rostoucími po 15°. Tedy tak, jak je znázorněno na obrázku.

Taktéž můžeme využít klávesy Ctrl při otáčení objektem. Otáčet budeme po 15° krocích.

Pokud bychom chtěli těchto přednastavených 15° změnit, musíme do podrobného nastavení CorelDRAW. Změnu provedeme v nabídce Nástroje- Možnosti, kde v okně, které se nám zobrazilo, vybereme Pracovní plocha a upravit. Zde změníme 15° na námi požadovanou hodnotu a odsouhlasíme OK.

Klávesa Shift nám pomůže při úpravách objektů. Pokud budeme upravovat (např. zvětšovat) jednu dimenzi objektu a zároveň přidržíme klávesu Shift, bude úprava symetrická vůči středu. Nejvíce využijeme tuto klávesu v případě, že je střed objektu na správném místě a přesto chceme upravit rozměr tohoto objektu.

Důležitou možností, dovolující srovnat objekty v CorelDRAW, je volba Zarovnat a rozmístit. Tuto volbu můžeme aktivovat přes příkaz Změnit-Zarovnat a rozmístit, ale k její aktivaci stačí vybrat dva a více objektů, poté nám sama naskočí na konci Panelu vlastností. V okně, které se nám zobrazí, budeme moci srovnat objekty vůči sobě (stranami, či středy) a také vůči stránce. Na obrázku je vidět srovnání středů objektů do vertikální linie.

Dále si ukážeme, jak manipulovat s objekty pomocí panelu Transformací, který nalezneme pod nabídkou Změnit-Transformace-(jedna z nabízených variant).

Zobrazí se nám ukotvitelný panel, ve kterém můžeme s objekty manipulovat pomocí zadávání přesných rozměrů a vzdáleností. Tímto způsobem zde můžeme objekty posouvat, otáčet, měnit jejich rozměry a deformovat je. Standardně se změny budou vytvářet vůči středu, pokud však nechceme, aby tomu tak bylo, můžeme ve spodní části ukotvitelného panelu zaškrtnout, vůči kterému místu/bodu objektu se změny uskuteční. Změnu potvrdíme klepnutím na tlačítko Použít. Pokud chceme, aby se zachoval původní objekt a změněný objekt byl objektem novým, potvrzujeme změny tlačítkem Použít u duplikátu.

Pro opravdu přesnou práci dále nesmíme zapomenout, že jakýkoliv obrys přesahuje přes zobrazený rozměr objektu. Pokud tedy budeme pracovat přesně a při závěrečném exportu nás překvapí nepatrně větší rozměr než jsme předpokládali, bude to s nejvyšší pravděpodobností právě přesah obrysu.

Další z důležitých "detailů", které musíme dodržovat, je uzavírání křivek. Tomuto tématu se budeme speciálně věnovat v některém z následujících tutoriálů.

Budete-li při práci v CorelDRAW používat zmíněných nástrojů a voleb, můžete si být jisti, že vaše práce bude opravdu přesná (odstupy mezi objekty, okraje, zarovnání a tak dále). A nejen hezká, ale i přesná práce je to, co se od nás většinou očekává.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: