Bude polygrafie v roce 2005 úspěšná? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Bude polygrafie v roce 2005 úspěšná?

Trendy

8. prosince 2004, 00.00 | Konec roku je časem bilance i časem předpovědí. Nejbližší budoucnost polygrafických
provozů v USA a západní Evropě se na základě svých studií pokouší v dnešních dnech
předpovědět analytická společnost TrendWatch Graphic Arts. Co očekávají nebo mohou
očekávat kreativní profesionálové a tiskárny v nejbližším období?

Na stránkách Grafiky se snažíme průběžně věnovat nejrůznějším analýzám a prognózám, týkajících se polygrafie, resp. celého publikačního průmyslu. I když uvedený typ informací bývá většinou vztažen k podmínkám západních publikačních provozů (tedy zejména USA, Kanada a západní Evropa), existuje dost důvodů se domnívat, že příslušné údaje mají svou validitu i pro tuzemské uživatele. Povaha dnešního publikování je totiž určena bez ohledu na geografické podmínky identickými faktory, ke kterým patří především masivní nástup nových médií a s tím související změna poptávky po tradičních publikačních službách, digitalizace polygrafické výroby a v neposlední řadě i globální ekonomická situace.

Není to tak dávno, co jsme se pokusili reprodukovat některá obecná zjištění známé analytické společnosti TrendWatch Graphic Arts, týkající se trendů v nejdůležitějších odvětvích polygrafické výroby (tiskárny, kreativní profesionálové, vydavatelé). Jako vítané doplnění uvedeného výkladu se nám jeví nedávno zveřejněné dílčí poznatky studií TrendWatche, jež se snaží předpovědět, jakým směrem se bude vyvíjet oblast kreativních provozů a tiskáren v průběhu příštího roku a snad i letech příštích. Podívejme se tedy, jak vidí samotné zmíněné subjekty i TrendWatch nejbližší perspektivy a zamysleme se především nad těmi klíčovými faktory příslušných předpovědí, které se dají vztáhnout i k tuzemským podmínkám.

Kreativní provozy

Zřejmě nejdůležitější zjištění ohledně kreativních provozů se týká toho, jak samotné zmíněné subjekty vnímají svou současnost či blízkou budoucnost. A lze říct, že dojmy jsou spíše pozitivní. Konkrétně více jak jedna čtvrtina (28 %) designérských a producentských firem hlásí, že jejich business v posledním půlroce byl "vynikající, lepší než v předchozích dvanácti měsících", přičemž před půlrokem byla takovýchto subjektů takřka přesně polovina (15 %). Naznačený vývoj se odráží i v optimistickém pohledu do budoucna: takřka polovina respondentů z dané oblasti (47 %) očekává obdobnou kvalitu podnikání v následujících dvanácti měsících, což je nárůst o cca 12 % oproti loňskému podzimu. Obdobně optimisticky pak vidí situaci i vydavatelské firmy: nárůst daného typu předpokládá 38 % respondentů oproti 25 % z minulého roku. (Tzv. Business Conditions Index, tedy veličina, kterou TrendWatch dlouhodobě hodnotí publikační subjekty, se pro vydavatelské subjekty za poslední rok v podstatě zdvojnásobil, takže nárůst je opravdu strmý, vysoký růst byl zaznamenám i v případě designu - příslušné grafy jsme přinesli v našem dřívějším článku.)

Uvedený nárůst je samozřejmě nejvíce dán oživením ekonomiky, přičemž do hry zasáhly i volby v USA či olympijské hry. Ekonomický nárůst znamená, že firmy jsou ochotny a schopny více utrácet za reklamu či marketing a tedy s tím související designérské služby. Uvedenou změnu ovšem nelze brát pouze jako návrat k podmínkám před několika lety. Do hry dnes stále více vstupují především elektronická média a tak se stále více publikačních projektů - například marketingové kampaně - realizuje formou cross-publishing. Pro tvůrčí pracovníky tudíž narůstá potřeba zvládnout minimálně částečně online publikování a s tím související nové uvažování, týkající se mimo jiné i strategie zajišťování projektů uvedeného typu. Pro tiskovou i online produkci je pak evidentní nárůst personalizovaného obsahu: i ten vyžaduje nové nástroje a postupy. Současné období vzrůstu tedy podle TrendWatche neznamená pouze přechod do černých čísel, ale rovněž čas experimentování a inovací.

Uvedená tvrzení potvrzuje několik zjištění: Implementace cross-media kampaní se stala podnikatelským úkolem či výzvou (business challenge) pro 24 % všech designérských a produkčních firem, což je vůbec nejvíc za dobu, kdy je uvedený faktor sledován. Netradiční povaha nového typu publikování se pak mimo jiné odráží i v nelehkém hledání odpovídajících cenových modelů. Oceňování služeb (pricing) je dnes problémem pro 51 % všech kreativních firem, což je opět historické maximum. Především o vlivu nových technologií vypovídá rekordní nárůst firem (49 %), které považují in-house DTP, provozované klienty, za vážnou konkurenci. O tom, že si kreativci uvědomují změněnou povahu jejich výroby, pak svědčí i jejich rekordně vysoký zájem (66 %) o to, jaký bude další vývoj v oblasti jejich podnikání.

Tiskárny

Optimistické představy o budoucím vývoji mají i tiskárny: 90 % respondentů si myslí, že jejich business bude v roce 2005 stejně nebo více úspěšný jako letos. Výrazně více subjektů (58 %) se nicméně domnívá, že zůstane zachována stávající hladina, nárůst předpokládá 32 % respondentů. Optimismus se odráží v plánování investic: zájem o nákup šestibarevných archových ofsetových strojů vzrostl ze 3 na 9 %. Zařízení direct-to-press hodlají nakupovat cca 4 % (nárůst o 2 % oproti loňsku), heatset tiskárny jsou zajímavé pro 3 % (oproti dřívějšímu 1. %) respondentů. Výrazný nárůst zaznamenal rovněž zájem tiskáren a pre-press firem o vybudování síťové digitální infrastruktury: v současnosti o takovéto investici uvažuje již celá jedna pětina respondentů. To je číslo, svědčící mimo jiné o tom, že si stále více subjektů daného typu uvědomuje, jak důležitá je schopnost (co do rychlosti, efektivity, správy atp.) konkurovat novým médií obdobnými nástroji, jaké se dnes používají v elektronickém publikování.

Hledání nových cest publikování mimo klasickou tiskovou produkci bude přitom zřejmě pro stále více vydavatelů spíše nutností než pouze úlitbou novým trendům. Kritickými faktory pro vydavatele totiž v současnosti jsou zejména ceny papíru (69 %, historické maximum) a ceny tisku (63 %, rovněž nejvyšší naměřená hodnota). Jak na tuto situaci zareagují tiskárny, není samozřejmě zcela jasné. Druhým nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím jejich podnikání je nicméně konkurence (68 %, nárůst o 15 % za poslední půlrok), takže hledání nových příležitostí zde bude určitě na místě.

O tom, že technologický pokrok je v případě nabídky tiskových služeb zásadní, svědčí to, že podniky patřící do kategorie "rychlých tiskáren" (quick printers - print či copy shopy apod.) jsou podle TrendWatche v současnosti jedněmi z nejzdravějších v daném odvětví. Právě ony se přitom vyznačují adaptací nových technologií, jako je digitální tisk či barevné kopírování nebo službami mimo rámec tisku (cross-media). O tom, kam hodlají směřovat další vývoj, svědčí jejich záměry, citované TrendWatchem: zinteraktivnění stávající webové prezentace (37 %) a rozšíření úloh barevného digitálního tisku (34 %).

Ostatní typy tiskáren nicméně se stávajícím oživením podle TrendWatche poměrně stagnují v oblasti přidaných služeb. To je ovšem z hlediska dlouhodobého vývoje poněkud nešťastný postoj. Výrazně méně než designérské a produkční firmy pak tiskárny a pre-pressové firmy (cca 13 % respondentů) pracují na variabilních zakázkách, což je přitom opět zdroj odbytu, jemuž se přisuzuje značná perspektiva a neměl by být tedy přehlížen.

Závěrem

Odhlédneme-li od rozdílných ekonomických podmínek, lze říct, že většina výše podaných zjištění a závěrů platí výraznou měrou i pro tuzemské polygrafické provozy. Konzervativní přístup k tiskové výrobě je stále méně produktivní, nové technologie si nicméně skutečně efektivní cesty využití teprve hledají. Víc než investice jsou každopádně stále více důležitější nápady a schopnosti orientovat se ve stále různorodějším světě dnešního publikování.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Design  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: