Adobe InDesign CS4 zblízka (1): Rozhraní - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Adobe InDesign CS4 zblízka (1): Rozhraní

Adobe InDesign sazba

18. prosince 2008, 00.00 | Tímto článkem zahajujeme seriál, ve kterém bychom rádi podrobněji představili významné i méně významné novinky a vylepšení v nové verzi sázecího programu InDesign. Dnes se takto podíváme na změny v rozhraní tohoto programu, které se týkají nejen rozšíření koncepce práce s okny a panely, ale též možnosti rotování pohledů na dvojstránky či inteligentních vodítek pro snadné přesné umisťování a transformování objektů.

Tímto článkem zahajujeme seriál, ve kterém bychom rádi podrobněji představili významné i méně významné novinky a vylepšení v nové verzi sázecího programu InDesign. Dnes se takto podíváme na změny v rozhraní tohoto programu, které se týkají nejen rozšíření koncepce práce s okny a panely, ale též možnosti rotování pohledů na dvojstránky či inteligentních vodítek pro snadné přesné umisťování a transformování objektů.

Okna a panely

Poměrně dost změn přináší samotná koncepce práce s okny a panely v prostředí InDesignu, resp. dalších aplikacích CS4, i když základní pojetí, které přinesla Creative Suite 3 (systém dokovatelných postranních panelů) zůstalo zachováno.

idcs4-1-1f.jpg

Bezesporu nejdůležitější novinkou je zde možnost mít otevřeno v jednom okně zobrazení vícero dokumentů prostřednictvím záložek (tabs). Inspirace prostředím webových prohlížečů, kde jsou již prvky daného typu v podstatě povinnou součástí výbavy, je poměrně evidentní. Obdobně jako zde lze i záložky InDesignu snadno vytvářet, přesouvat či uzavírat, případně je možno ze záložky opět vytvořit okno či naopak z okna záložku - k manipulaci zde lze použít intuitivní tažení i odpovídající kontextové příkazy či příslušné příkazy z nabídky Window. Odpůrci novot si pak mohou dané chování v podstatě zcela vypnout prostřednictvím předvoleb InDesignu.

Hodně užitečnou novou pomůckou, dovolující snadno organizovat pohledy na dokumenty (ať už jsou umístěny v panelech či samostatných oknech) vedle sebe je nástroj Arrange Documents. Rozmístění pohledů v okně se řídí schématy, ze kterých uživatel snadno volí v odpovídající nabídce daného nástroje. Souběžného zobrazení lze využít k různým účelům, například přesouvání zdrojů mezi dokumenty, vizuálnímu porovnávání obsahu dokumentů či pohledům na různá místa téhož dokumentu.

idcs4-1-2f.jpg

Uživatelé na platformě Mac OS X nyní mohou chování svého InDesignu více přiblížit koncepci známé s Windows. Volba Window-Application Frame totiž dovoluje všechny okna a panely okna vložit do jediného okna - rámce (ale nabídky zůstanou i v tomto modu mimo dané okno v horním řádku). Znovu zdůrazňujeme, že daná možnost je pouze volitelná (nám přišla jako užitečná) a konzervativci mohou zůstat u svých návyků.

idcs4-1-3f.jpg

Nové možnosti přibyly i pro ovládací panely. Ty lze nyní kamkoli umístit i miniaturizované do podoby ikonky (panel se pak přechodně vysune po klepnutí na danou ikonku), ikonky je přitom možno ve všech čtyřech směrech sdružovat a vytvářet tak vlastně jakési nástrojové panely nového typu, ve kterých lze využít i dosavadní postupy pro práci s panely (sbalení klepnutím do záhlaví aj.). Díky dané možnosti tedy uživatel může mít panely umístěny blízko místa zpracování bez toho, že by zabíraly příliš mnoho místa.

idcs4-1-4f.jpg

Jinou inovací, týkající se panelů, je možnost přetahování obsahu mezi nimi bez toho, že by cílový panel musel být otevřen. Naznačeným způsobem tedy může například uživatel přemístí barvu z panelu Color do vzorníku na panelu Swatches.

Pod řádkem nabídek (nebo v záhlaví okna) je umístěn nový ovládací panel Application Bar. Ten poskytuje rychlý přístup k různým ovládacím prvkům InDesignu spojeným především se zobrazením dokumentu. Vedle již zmíněného nástroje Arrange Documents jsou zde k dispozici tlačítka pro přepínání modů zobrazení dokumentu (Normal, Preview, Bleed, Slug), zapnutí či vypnutí různých řídících prvků (pravítka, vodítka aj.) a nastavení zvětšení/zmenšení pohledu. Dále lze z tohoto panelu aktivovat správce zdrojů Bridge, prohledávat komunitní nápovědu na Webu a přepínat mezi pracovními plochami.

idcs4-1-5f.jpg

Předkonfigurovaných ploch mimochodem přibylo. K dispozici jsou nyní i takové, jenž jsou uzpůsobeny pro různé typické způsoby zpracování, jako je typografie, příprava knihy či interaktivní podoby, tisk a proofing aj.

Natočení zobrazení stránek

Uživatelé, kteří potřebují pohled na obsah dvojstránky natočit pod úhlem 90 či 180 stupňů (při tvorbě kalendářů, zpracování složitěji strukturovaných tabulek apod.) nyní již nemusí k danému účelu natáčet monitor či používat plugin DTP Tools Page Control. Příslušné natočení totiž dovoluje přímo InDesign, a to prostřednictvím panelu Pages (Stránky). Toto natočení se nicméně týká jen zobrazení, nikoli výstupu, takže výše zmíněný plugin Page Control má i nadále (a také pro další zajímavé funkce, zejména možnost použít v témže dokumentu stránky o nejrůznějších velikostech) své opodstatnění.

idcs4-1-6f.jpg

Power Zoom mod: nové možnosti navigace

K mnoha různým způsobům navigace v dokumentu přibyl nový Power Zoom mod, který takto svou funkcí nahrazuje dřívější panel Navigation (Navigace). Power Zoom se aktivuje poté, co je vybrán nástroj Hand (Ručička) a uživatel po kliknutí přidrží na chvíli kurzor myši. Tím se mu zobrazí zmenšený náhled oblasti dokumentu ve které se právě nachází, s vyznačením okolí kurzoru pomocí červeného obdélníku. Přesunem tohoto obdélníku se odpovídajícím způsobem změní pohled na dokument, kurzorové klávesy či kolečko myši dovolují velikost navigačního obdélníku (a tedy i následně zobrazenou oblast) změnit.

idcs4-1-7f.jpg

Inteligentní vodítka

Velmi užitečnou pomůckou pro přesné umisťování objektů (textové či obrazové rámečky, vektorové kresby) jsou inteligentní vodítka (smart guides). (Jejich obdobou disponuje již po nějaký čas Adobe Illustrator.) Pod uvedeným označením se skrývá celá řada nástrojů a postupů, dovolujících při manuálních manipulacích s objekty jejich přesné umístění, zvětšení či natočení, a to i ve vzájemných vztazích, bez nutnosti používat další panely InDesignu (zejména Transform a Align).

idcs4-1-8f.jpg

Inteligentní kurzor takto při provádění transformace dynamicky zobrazuje údaje spojené s touto transformací, a dovoluje přesně nastavit rozměry, pozici či natočení. Dále je možné inteligentní zarovnání objektu vzhledem k stránce či jiným objektům: při přesouvání objektu se automaticky zobrazují příslušná vodítka indikující například umístění přesně na střed či určitý okraj stránky, shodnou pozici určitého okraje, bodu či středu s jiným objektem aj. Obdobně je pak k dispozici i funkce inteligentních měřítek, dovolujících upozornit na shodu rozměrů či úhlu natočení se sousedním objektem, dále je možné nastavení identických odstupů mezi objekty. K dispozici jsou pak i další obdobné „chytré“ nástroje spojené s umisťováním bitmapové grafiky. K těm se nicméně dostaneme až v některé z příštích částí tohoto seriálu.

idcs4-1-9f.jpg

Souhrnně lze říci, že dané funkce mohou ušetřit velmi mnoho manuální práce při přesném umisťování objektů. Ti, kdo je ale příliš nepotřebují (vystačí si se stávajícími nástroji typu vodítek a pravítek), je mohou částečně či zcela deaktivovat v předvolbách InDesignu.

Drobnosti

Pojďme se nyní ještě telegraficky podívat na další drobná vylepšení, spojená s rozhraním a ovládáním InDesignu, která nicméně určitě leckoho potěší (vynecháváme na tomto místě prostředky určené primárně pro práci s bitmapovou a vektorovou grafikou, těm se budeme věnovat někdy příště). Zmínit lze takto například i takové detaily, jako že dialogová okna se otevírají na své poslední pozici před zavřením, či že uživatel má nyní možnost určit množství (0-30) naposledy otevřených dokumentů zobrazených v příslušném seznamu. Skrolování pomocí kolečka myši dovoluje využít akceleraci: čím déle přidrží uživatel ukazatel myši v horní či dolní části okna, tím je skrolování rychlejší.

Panel Pages (Stránky) si lze zjednodušit vypnutím přidružených ikon pro indikaci průhlednosti, přechodů stránek (pro výstup do elektronické podoby) či otočení pohledu (viz výše). K dispozici jsou nová přednastavení rozměrů stránek, odpovídajících typickým rozměrům monitoru, tato se používají při výstupu do PDF či Flash prezentací. Při přesouvání stránek se mohou přesouvat i objekty v oblasti popisu a spadávky, čísla stránek v oblasti popisu zobrazují číslo stránky a ne číslo rejstříku pracovní plochy.

idcs4-1-10f.jpg

Nulovou pozici pravítka lze nyní umístit správně u dokumentů s nastavením volby pro protilehlé stránky tak, že na pravé straně jsou kladné hodnoty a na levé záporné. I při změně měrových jednotek dokumentu (milimetry, palce atp.) se používají u nastavení hodnot mřížky učaří body. Všechna vodítka spojená s dvojstránkou či předlohovou stránkou lze naráz odstranit přes odpovídající kontextový příkaz pravítka.

Závěrem

Tolik zatím k novému InDesignu. V příští části se podíváme na jeho zřejmě nejdůležitější novinku (z pohledu obvyklého pre-pressového nasazení), kterou je notně vylepšená, resp. zcela nová funkce pro kontrolu správnosti dokumentu, neboli preflight.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: