Adobe Acrobat 7 zblízka: Pre-pressové funkce - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Adobe Acrobat 7 zblízka: Pre-pressové funkce

28. února 2005, 00.00 | V Acrobatu 7 Professional lze najít novou skupinu příkazů Print Production. Co se pod ní
skrývá a čím vším potěší uživatele z oblasti předtiskové přípravy? To se dočtete v našem
článku.

V novém Acrobatu, resp. jeho nejvyšší, Professional verzi, se uživatelé z oblasti předtiskové přípravy dočkali bohaté nadílky vysoce užitečných funkcí. Některé z nich, konkrétně vylepšení Distilleru, preflightu či anotačního aparátu a podporu JDF jsme přiblížili v našich dřívějších článcích. V tomto bychom náš výklad o dané oblasti rádi v podstatě dokončili, a to tím, že podrobněji přiblížíme novou skupinu příkazů (resp. toolbar) Print Production, která nabízí přímý přístup k v podstatě všem pre-pressovým funkcím Acrobatu.

aa7preps0f.gif

Toolbar Print Production

Trapping

První nástroj uvedené skupiny, Trap Presets, dovoluje vyladit trapping pro ty RIPy, které podporují Adobe In-RIP Trapping. Na tomto místě se spokojme s popisem fungování nástroje: spočívá v tom, že uživatel vytvoří konfigurace trappingu v podobě tzv. trap presets, jež pak aplikuje na jednu nebo více stránek dokumentu. Bližší podrobnosti ohledně nastavení lze vyčíst z následujícího screenshotu a pochopitelně i dokumentace programu, podle všeho se koncepčně jedná o identický prostředek, jaký uživatelé znají například z InDesignu CS.

aa7preps1f.gif

Nastavení trappingu

Soft-proofing

Zásadní bude pro mnohé nástroj Output Preview, určený k náhledování dokumentu na obrazovce čili soft-proofingu. V podobě jediného přehledného panelu poskytuje jak přístup k funkcím, které uživatelé znali již z dřívějších verzí Acrobatu, tak nabízí i funkce nové. Konkrétně se v daném panelu především určuje ICC profil, podle kterého mají být zobrazeny barvy na obrazovce, spolu s možností simulace černé barvy a bílého papíru. V rámci náhledu pak lze přepínat mezi módy Separations a Color Warnings. V prvním případě lze využít virtuální densitometr, zapnout zobrazení pouze vybraných plátů separací a také si nechat indikovat místa, jejichž totální pokrytí barvou překračuje určitou v procentech určenou mez. V módu Color Warnings pak lze nechat indikovat přetisky a místa pokrytá sytou černí. V obou případech je možno zobrazit pouze barvy v určeném barvovém prostoru a zjistit tak ty barvy, které jsou mimo daný gamut. Z okna nástroje rovněž lze spustit Ink Manager, nástroj pro kontrolu tiskových barev při výstupu, jehož nastavení přichází ke slovu právě i při náhledu - blíže se mu budeme věnovat dále.

aa7preps2f.gif

Rozhraní pro soft-proofing

Preflight

Další položkou na panelu pre-pressových nástrojů je Preflight. Podrobněji jsme se této funkci věnovali v dřívějším článku a tak se na tomto místě spokojme s připomenutím, že preflightový engine doznal značných vylepšení, co se uživatelské vlídnosti týče a má dopracovány zejména prostředky pro práci s PDF/X, nalezené problémové prvky ovšem stále neumí opravovat.

Konverze barev

Vysoce zajímavou možnost zpracování poskytuje nástroj Convert Colors. Jedná se totiž o prostředek, dovolující provést konverze barev v PDF dokumentech. Uživateli se zobrazí všechny barvové prostory v dokumentu, přičemž může určit, které převést a které zachovat, v případě přímých barev je možné i mapování. Převod se řídí zadaným ICC profilem, který je možno vložit do výstupního dokumentu. Aplikovat lze nastavenou transformaci na vybranou stránku či celý dokument. Uvedeným způsobem je tedy mimo jiné možno řešit mnohé problémy, vznikající s dokumenty, vytvořenými v RGB workflow, jež jsou určeny pro CMYK výstup (například dokumenty z kancelářských aplikací).

aa7preps3f.gif

Konverze barev

Ink Manager

Acrobat nyní disponuje i správcem tiskových barev, který, obdobně jako v jiných aplikacích Creative Suite, dovoluje kontrolovat nastavení procesních barev či nastavit přemapování přímých barev nebo jejich převod na barvy procesní.

aa7preps4f.gif

Ink Manager

Tiskové značky

Acrobat nyní umí vložit tiskové značky nejen do výstupu, ale i přímo do dokumentu s pomocí nástroje Add Printer Marks. Obdobně jako v minulé verzi lze použít značky ořezové či pro spadávky a soutisk, pruhy barev i stránkové informace. Uživatel může volit z různých stylů (InDesign, Illustrator, QuarkXPress) a v případě vkládání přímo do dokumentu vložit značky do zvláštní vrstvy. To mimo jiné znamená, že i uživatel vybavený pouze Readerem může podle potřeby před výstupem značky vypnout či zapnout.

aa7preps5f.gif

Vložení tiskových značek

Nastavení stránkových boxů

Nástroj pro nastavení stránkových boxů (Crop Pages) doznal jen jednu, ovšem dosti důležitou změnu. S jeho pomocí lze totiž nyní u zvolených stránek dokumentu měnit jejich formát, a to buď z nabídky formátů přednastavených, tak volbou vlastních uživatelských rozměrů.

Oprava vlasových linek

Nově si lze v Acrobatu poradit s příliš tenkými čarami - vlasovými linkami neboli hairlines. Nástroj Fix Hairlines zde přitom funguje tak, že převádí na určenou tloušťku ty linky, které se nastavením dostaly pod stanovenou hodnotu.

aa7preps6f.gif

Oprava vlasových linek

Sloučení průhlednosti

Adobe vyslyšela volání uživatelů a do nástroje pro sloučení průhlednosti (Transparency Flattening) přidala zásadní možnost nastavené sloučení uložit s dokumentem - dříve byl možný pouze náhled.

PDF Optimizer

Nástroj PDF Optimizer pro automatizovanou úpravu různých charakteristik PDF dokumentu za účelem optimalizace objemu nyní nabízí zmíněné sloučení průhlednosti a možnost zpracování skenovaných stránek. Nově je také možné jeho nastavení uložit pro opakované použití.

aa7preps7f.gif

Sloučení průhlednosti v PDF Optimizeru

JDF

Acrobat nyní také poskytuje nástroj JDF Job Definitions, dovolující využít JDF jobtikety při zadávání tiskových zakázek. Popisu jeho možností jsme se věnovali nedávno ve zvláštním článku.

Závěrem

Pre-pressové nástroje nového Acrobatu Professional představují sadu skutečně zajímavých prostředků. Jejich funkce nepřináší nic revolučního, na rozdíl od specializovaných pluginů, které je poskytovaly již dříve, jsou ovšem organicky integrovány do prostředí Acrobatu a přitom zdarma (tj. v ceně dodávky produktu).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: