Adobe InDesign a převod stránek do HTML - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Sazba

Adobe InDesign a převod stránek do HTML

11. srpna 1999, 00.00 | Jak si poradí nový sazecí program Adobe InDesign s převodem stránek do HTML? Přinášíme podrobnou recenzi, při níž srovnáváme několik typů převodů a dokumentů.

Jednou z možností, jak exportovat dokument z prostředí programu InDesign je uložení ve formátu HTML. Taková funkce se bezesporu hodí, záleží jen na kvalitě implementace. A jak pracuje zatím dostupná beta-verze InDesignu?

Export dokumentu z programů typu QuarkXPress nebo PageMaker (a dalších) do formátu HTML pro publikování na Internetu je věčně zeleným evergreenem ale zároveň i kontroverzní záležitostí.

Na jedné straně stojí uživatelé z oblasti předtiskové přípravy, kteří po možnosti exportu svých dokumentů vytrvale volají. Ať jde o interní funkce programů, nebo o různé komerční doplňky (extensions, pluginy) - jejich použití, možnosti nebo aktualizace se široce diskutují a testují. Snadno nalezneme minimálně dva rozumné důvody pro takový zájem. Za prvé, řada lidí by ráda tvořila své www stránky, brání jim v tom ale respekt před HTML a jeho zvláštnostmi. Možnost navrhnout stránku v důvěrně známé aplikaci a starost o převod do HTML přenechat stroji je jistě lákavá. Za druhé, roste potřeba uživatelů snadno a rychle umístit na Internet i dokumenty, které nejsou prvotně určeny pro publikování na Internetu - výroční zprávy, nabídky, bulletiny apod. Vyrábět znovu elektronickou verzi dokumentu není zrovna efektivní a umístění ve formátu PDF se také často hodit nemusí.

Proti tomu ale stojí (rovněž oprávněná, alespoň zatím) skepse tvůrců www stránek, spoléhajících samozřejmě na "své" aplikace. Celkem právem poukazují na neschopnost exportních modulů zachytit přesně vzhled stránky a nemožnost tvorby vyspělejších řešení. Situace je navíc komplikovanější v tom, že různé browsery (a různé verze téhož browseru) mohou různě interpretovat jeden a tentýž HTML kód . Koneckonců, ani web designéři se často neshodnou v názoru, jak by vlastně korektní návrh měl vznikat a vypadat.

Podívejme se, jak v soutěži mezi prepress programy a aplikacemi může obstát HTML export InDesignu.

Návrh stránky

Hned na začátku je potřeba si uvědomit, že úloha automaticky převést navrženou stránku do HTML tak, aby byl přesně zachován její vzhled a případně i funkční prvky není ani trochu snadná. Přesněji řečeno, velmi často se stane neřešitelnou. Mezi hlavní problémy při převodu do HTML patří relativně nepřesné umístění objektu na www stránce a její omezené možnosti formátování textu. Z mnoha důvodů (historické, marketingové, konkurenční, vývojářské atd.) zůstávají možnosti www stránek, pokud se pružnosti layoutu i dokonalosti typografie týče, daleko za možnostmi návrhu v DTP aplikacích. A to i navzdory neustálému vývoji stále dokonalejších specifikací HTML i dalších standardů pro www stránky. Praktický problém, vyplývající z řečeného je jasný: pokud se grafik při návrhu strany v DTP programu příliš "rozlétne", bude mít při jejím převodu do HTML potíže. Menší či zásadní, podle míry rozletu a dokonalosti převodního modulu. Jediné, na co se může spolehnout je, že program ho v průběhu návrhu na nemožnost převodu neupozorní, ani jej nebude nijak kvůli www omezovat (na rozdíl od programů určených přímo pro tvorbu www stránek). Jak si InDesign prakticky poradil s jednodušší a složitější stránkou můžete posoudit na ukázkách.

Stručně o možnostech převodu

InDesign disponuje ve verzi, kterou jsme měli k dispozici, řadou nastavitelných voleb, jejichž prostřednictvím lze způsob převodu dokumentu do HTML přizpůsobit požadavkům uživatele a nechybí ani paleta bezpečných barev (podobně jako v Photoshopu apod.).

V případě převodu textu rozeznává InDesign charakteristiky:

  • podporované v HTML (font, barva apod.) - takový text se převede opět jako text
  • nepodporované v HTML (Old style apod.) - těchto vlastností se musíme vzdát
  • nepodporované v HTML ale přenosné (výplň fontu, barevný podklad rámečku, rotovaný text apod.) - text je převeden jako obrázek

Obecně je pro text možné zadat, zda má převodní modul klást důraz na příští editovatelnost textu v HTML (což způsobí omezení převodu textů na obrázky, nepodporované vlastnosti textu jsou odstraněny), nebo na vzhled sazby (právě za cenu konverze textu na obrázek).

Textu jako celku je možné určit barvu, která "přebije" barevná nastavení textu ve zdrojovém dokumentu (což se ale nepřenese do generovaných obrázků) . Bohužel, textu není možné přiřadit hyperlinkový odkaz, a to ani v případě, když jako zdrojový textový soubor použijeme dokument již linky obsahující, třeba z MS Wordu. Nezapomeňme také, že na výsledný vzhled textu bude mít vliv zarovnávání, zabudované v příslušném browseru.

Prvky stránky, které nelze jednoduše převést do HTML se InDesign snaží zachovat převedením na obrázky. Vybírá si přitom mezi formáty GIF a JPEG, podle nastavení v předvolbách a požadované průhlednosti. Použití formátu lze předepsat, nebo nechat InDesign vybrat otpimální formát automaticky. Na obrázky se převádí např. nestandardní textové rámečky, vlastní grafické prvky InDesignu apod.

Navržená stránka bude jistě obsahovat i vložené obrázky. Připomeňme si, že InDesign umí pracovat s obrázky (obecně objekty) vloženými (stávají se součástí dokumentu) a přilinkovanými (dokument obsahuje odkaz na originál). Je nasnadě, že způsob převodu bude u obou kategorií odlišný:

  • vložené obrázky jsou vždy opět převedeny na předvolený formát a rozlišení
  • linkované obrázky ve formátech nevhodných pro www jsou převedeny rovněž
  • linkované obrázky ve formátech GIF, JPEG nebo PNG s rozlišením 72 dpi nejsou konverzí dotčeny, což umožňuje použít třeba vložené animované GIFy.
Parametry převodu a ukládání obrázků jsou běžným zpúsobem nastavitelné (stupeň komprese, palety). Všechny vytvořené obrázky jsou ukládány společně s HTML soubory, pokud si ale uživatel přeje, InDesign pro ně vytvoří zvláštní složku.

Při generování HTML stránky je možné použít technologii CCS-1, pak by měl vzhled www stránky odpovídat původnímu záměru nejlépe. Ne všechny browsery však CCS-1 podporují (a nebo ne stejným způsobem), proto lze použití CCS-1 vypnout. Text je poté formátován v jednom sloupci a obrázky jsou umístěny mezi odstavce. Pro formátování stránky jsou k dispozici ještě další volby, které si stručně popíšeme:

  • pozadí původního dokumentu lze zachovat, nahradit zvolenou barvou nebo nahradit obrázkem
  • okraje dokumentu je možné zachovat podle definice v dokumentu InDesignu nebo nahradit okraji používanými browserem
  • stránky dokumentu lze exportovat jako souvislý soubor (po kterém se pohybujeme navigační lištou) nebo jako jednotlivé HTML soubory. Každá takto generovaná samostatná stránka může obsahovat odkazy na stránku předcházející a následující.
Výsledky našich prvních pokusů s převodem dokumentů do formátu HTML můžete posoudit z níže uvedených ukázek. Použili jsme text bez diakritiky, protože převody s českými fonty nefungovaly korektně - to se ale může do příchodu finální verze změnit. Další dvě výhrady jsou ale zásadnější. Při konverzi i čistě anglického textu InDesign některé vložené speciální znaky neumí - pokud jde o principiální záležitost, měla by se objevit v manuálu. Co je ještě horší, při převodu se zachováním vzhledu textu si dejte pozor na zobrazení neviditelných prvků na obrazovce (např. mezery, konce řádků apod). InDesign je totiž do generovaných obrázků vloží také. To těžko někoho dopředu napadne, vždyť na výstupu z tiskárny také nejsou.

Z pohledu pokroku ve využití možností současného HTML se mi zdá výkon předvedený InDesignem slušný. Nelze samozřejmě očekávat, že by mohl zastoupit specializované programy pro tvorbu www stránek, ale nemyslím, že by to bylo cílem implementace této exportní funkce.

Na druhé straně se bohužel ukazuje, že ani InDesign nepřinese uživatelům to, po čem trh poslední dobou stále hlasitěji volá. Mimo masivní nástup multimediálních, komerčních a dalších technologií a koncepcí do prostředí Internetu požaduje totiž stále více tvůrců dokumentů možnost většího provázání klasického a elektronického publikování. Prakticky to znamená být bez velkých nároků schopen v rozumné formě umístit na Internet třeba vybrané stránky katalogu, výroční zprávu a další dokumenty, přitom ale v maximální shodě s originálem. Je to velká výzva nejen pro programátory aplikací, ale i pro ty, kdo pracují na specifikacích standardů pro www publikování.

Ukázky výsledků převodů:

Strukturovaný text
Normální převod
Převod při současném převedení textu.
"Best" převod
Převod při převedení části textu jako grafiky.

Jednoduchý text
Normální převod
Převod při současném převedení textu.
"Best" převod
Převod při převedení části textu jako grafiky.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: