ColorShop - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Polygrafie

ColorShop

25. června 1999, 00.00 | Potřebujete vědět vše o barvě, kterou máte vytištěnou na letáku? Znát její barevnou specifikaci, příslušné harmonické barvy, denzitu, gamut do které se vejde atd.? Pak je ColorShop řešení zajímavé právě pro vás.

Mohlo by se zdát, že primární funkcí software, používaného v oblasti color managementu, je tvorba a správa ICC profilů. Funkcí, které nám jednotlivé programy nabízejí, je ale podstatně více, stejně jako i našich požadavků při práci s barvou, které zdaleka nekončí jen u vygenerování ICC profilu. Zajímavou alternativou je program ColorShop, dodávaný spolu s Digital Swatchbook, spektrofotometrem firmy X-Rite.

Při bližším zamyšlení přijdeme jistě na mnoho detailů, které bychom potřebovali o naměřené barvě znát - kromě hodnot ve více prostorech to může být například její spektrální složení, nejbližší vzorníková barva, její umístění v gamutu zvoleného výstupního zařízení nebo vzhled pod různým osvětlením. ColorShop je právě ten typ programu, který dá na podobné otázky odpověď.

Práce s barvou začíná obvykle jejím změřením. To je s Digital Swatchbook snadné. Spektrofotometr se přiloží na měřenou barvu, stiskne a po cca dvou vteřinách se na obrazovce barva objeví v defaultním okně. Přetažením myší je možné ji umístit do pracovní palety a pojmenovat ji. Nyní je barva připravena pro bližší analýzu v jednotlivých modulech, které si blíže popíšeme (v abecedním pořadí).

Color Harmony. Je funkce, která k naměřené barvě nachází jednu až pět tzv. harmonických barev. Harmonické barvy jsou ty, jejichž složením s barvou primární získáme neutrální, tj. šedý odstín. Praktický výsledek testování naznačil, že harmonických kombinací může být celá řada, ne všechny však v každé situaci musí působit opravdu "harmonicky". Na druhou stranu lze získat opravdu přirozené barevné kombinace.

Color Tweener. Pomůcka, která navzájem mísí dvě vybrané barvy (změřené, změřenou a bílou apod.). Mísení probíhá jednoduše, od 100 % barvy A (a 0 % barvy B) přecházíme plynule k 0 % barvy A (a 100 % barvy B).

Colorimeter. Funkce, která přesně číselně specifikuje naměřenou barvu ve zvoleném barevném modelu (RGB, HSB, Lab, apod.). Pro snadné porovnání lze najednou nechat zobrazit až tři sady hodnot.

Compare. Opět jednoduchá a rychlá pomůcka pro matematické vyjádření rozdílu dvou barev (například naměřené barvy od vybrané přímé barvy). Do dvou polí přetáhneme vybrané barvy a program dopočítá odchylku DELTA E. Příjemná, na jinak jednoduché funkci, je možnost plynule upravit pozadí okolo barev pro co nejméně rušivé pozorování. Význam odchylky DELTA E, viz např. článek na straně..... .

Density. Nástroj pro určování denzity barvy (tištěné). Je jednou z funkcí, kterou je možné provádět jen s naměřenými daty (vyžaduje spektrální složení měřeného vzorku). Nelze tedy měřit denzitu pro např. barvu ze vzorníku, nebo barvu, získanou pomocí nástroje Harmony, ostatně by to ani nemělo smysl. Při měření je potřebné nastavit "filtr", který zohledňuje různé postupy, kterými byl tisk vzorku proveden (Euroscale apod.).

Dot area. Funkce, která využívá stejný datový základ jako předešlé měření denzity (opět použitelná jen pro změřené tištěné vzorky). Měří a zobrazuje "rastr" na např. měřících proužcích tiskových archů (stejně tak zvládne spolu s Digital Swatchbook proměřit i škálu na filmu z osvitky). Postupujeme tak, že změříme nejprve plochu, vyhrazenou pro rastr 0 %, poté plošku se 100 %. Následně pak můžeme měřit pole s rastrem a na obrazovce číst jednotlivé hodnoty rastrů. U této funkce bychom uvítali možnost postupného záznamu více hodnot, neboť se jednotlivé rastry přepíší následujícím měřením, a tak nezbývá než použít tužku a papír.

Gamut Viewer. Vizuální pomocník pro zjištění, zda vybraná barva patří do gamutu zařízení, se kterými pracujeme. Po otevření okna se objeví známá "podrážka" viditelného spektra, do které program zakreslí gamuty podle přednastavených profilů. Zobrazit lze dva gamuty najednou, program se přitom neomezuje na systémové nastavení a oba dva profily jsou libovolně nastavitelné. Do obrázku je zanesena i poloha aktuální barvy (barvy v řídícím okně). Jednoduše tak zjistíme, zda-li je vybraná barva například tisknutelná na inkoustové tiskárně, jejíž profil musíme mít samozřejmě k dispozici.

Lighting. Okno, které poskytuje užitečnou informaci o tom, jak bude vypadat aktuální barva pod rozličnými druhy osvětlení. Program jednak simuluje na obrazovce její vzhled (s kvalitou odpovídající kvalitě monitoru a jeho profilu), jednak poskytuje i informaci o odchylce DELTA E pozorovaného odstínu od odstínu původního. Uživatel má k dispozici celou řadu přednastavených typů osvětlení, včetně několika standardů pro denní osvětlení, zářivkové lampy apod.

Match. Velmi užitečná funkce pro mnoho lidí. Řeší klasickou situaci, kdy je třeba vybrat ze vzorníku co nejbližší odstín k právě naměřené barvě. Match dělá totéž, ovšem rychleji než my a rozhodně vědecky a přesněji. V testované verzi byly k dispozici vzorníky Pantone (Pantone Coated, Pantone Process apod.) - program dovoluje zadat maximální přípustnou odchylku DELTA E a nabídne všechny náhradní barvy a jejich odchylky, které se do limitu vejdou. Velkou výhodou je, že tím odstraňuje pozorovací chyby (barvocit pozorovatele, vliv osvětlení apod.).

Profile Viewer. Po zvolení žádaného profilu a způsobu rendrování (viz převody mezi gamuty na jiném místě) se pokusí simulovat příslušný výstup barvy. Věrnost na obrazovce je diskutabilní (podle monitoru), program však dodá i spočítanou odchylku simulované barvy od originálu a třeba v případě CMYK i procentuální podíly odpovídajících složek.

Spectral Compare, Spectrum. Dvě velmi blízké funkce na závěr. Spectrum vykreslí intenzity všech vlnových délek přes celé viditelné spektrum - pomocí "kapátka" si lze po spektru pojíždět a zkoumat podíl jednotlivých vlnových délek. Spectral Compare funguje velmi podobně, pouze se dá najednou zobrazit spektrální křivka pro dvě barvy. Vybrat si můžeme mezi zobrazením denzit nebo reflektancí (intenzit), obojí opět pro celé spektrum. Stejně tak lze po spektru pojíždět a zkoumat jeho detaily, navíc je tu možnost nechat si zobrazit jen rozdílové křivky.

ColorShop nesměřuje do oblasti programů pro tvorbu ICC profilů. Konečně, Digital Swatchbook se prodává spolu s řadou těchto softwarů od vedoucích firem. Jeho hlavním úkolem je co možná nejpodrobněji popsat změřenou barvu, a to způsobem, který nevyžaduje podrobné znalosti fyziky. Během několika málo vteřin je obsluha schopna například barvu naměřit, zjistit její ekvivalent v přímé barvě Pantone nebo její CMYK hodnoty, ujistit se, zda je barva tisknutelná na ofsetovém stroji, kancelářské tiskárně a barvu umístit do palety, kterou je samozřejmě možné snadno přenést do Photoshopu či jiného grafického programu.

Z uvedených obrázků je patrné, že program je jednoduchý a intuitivní. Jelikož se jednotlivé funkce mohou používat samostatně, je program také velmi všestranný.

X-Rite Color Digital Swatchbook
výrobce: X-Rite
zapůjčil: X-Rite
http: www.x-rite.com
cena: 54 300,- Kč* *orientační cena v Kč bez DPH. Může se měnit podle aktuálního kurzu.Článek byl převzat z červnového čísla polygrafického měsíčníku Svět tisku.
Svět tisku obsahuje 88 stran informací a je distribuován pouze formou přeplatného za 49,- Kč. Neváhejte proto a předplaťte si časopis tímto formulářem.

Kamil Třešňák a

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: