TV Normy I. - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

TV Normy I.

7. srpna 1998, 00.00 | Jelikož dotazů na toto téma stále přibývá a testovaných televizních karet také, připravil jsem krátký přehled těch základních TV norem, s kterými se můžete setkat.

Tak a je to tady. Konečně jsem se dostal k tomu, abych napsal něco k televizním normám. Jelikož dotazů na toto téma stále přibývá a testovaných televizních karet také, připravil jsem krátký přehled těch základních TV norem, s kterými se můžete setkat.

NORMA SECAM:
Norma SECAM se dnes již skoro nepoužívá (snad jen u Ivanů). V této normě se zobrazuje 625 řádků. Chrominanční a zvukový signál se zde moduluje frekvenčně, jasový signál se moduluje amplitudově. Barvonosný kmitočet je 4,434 Mhz.
Výhody této normy jsou následující :

 1. značně zmenšená citlivost na nelineární zkreslení chrominančního signálu (nevzniká vůbec zkreslení barevna velkých plochách obrazu následkem přídavných fázových modulací).

Nevýhody:
 1. citlivější (než PAL a NTSC) na pronikání jasových složek do chrominančního kanálu
 2. menší rozlišovací schopnost jasového signálu, následný přenos barevných signálů zmenšuje objem barevných informací na polovinu a projevuje se blikáním na vodorovných hranách sytých barev
 3. zmenšení barevné rozlišovací schopnosti ve svislém směru
 4. obtížnost režijního zpracování
 5. více rušivě se projevuje šum při slabých signálech než u norem PAL a NTSC.

NORMA NTSC:
Norma NTSC se dnes s oblibou ve světě používá ( např. USA ). Norma má 525 řádků, modulační pásmo 0 - 4,5 Mhz, nosný kmitočet zvuku 4,5 Mhz, barvonosný kmitočet 3,58 Mhz a amplitudovou modulaci pro jasový i chrominanční signál.
Výhody normy:

 1. norma je dobře slučitelná s ČB televizí
 2. velmi snadné režijní zpracování
 3. jednoduchá konstrukce TV přijímačů

Nevýhody:
 1. citlivost úplného barevného signálu (zkreslení barev a jejich sytosti v tónech a optížný magnetický záznam)
 2. dochází k fázovému zkreslení.

NORMA PAL :
Norma PAL se velice hojně používá a to i v našich krajích. Má však několik odrůd a v tom je základní problém. Norma má 625 řádků ( ne vždy ), barvonosný kmitočet 4,434 Mhz, šířku jasového signálu 5 Mhz, amplitudovou modulaci pro jasový a chrominanční signál.
Výhody:

 1. proti NTSC eliminuje vliv nelineárního zkreslení
 2. odstraněna citlivost na fázové zkreslení modulací chrominančního signálu.

Nevýhody:
 1. dochází k fázovému zkreslení chrominančního signálu oproti NTSC
( je kompenzováno fázovým posunem o 180 stupňů mezi lichým a sudým řádkem )

Jak je to u nás ?
U nás se používá norma s označením PAL D/K. Podle tabulky zjistíme, že odstup nosné vlny obrazu a nosné vlny zvuku je +6,5/6,258 Mhz. V "západním sektoru" (Německo, …) se používá norma PAL B/G u níž je odstup nosné obrazu od zvuku +5,5/5,742 Mhz. K nám se dovážejí TV karty zejména z Německa, a proto bez úpravy těchto karet nám funguje pouze obraz a ne zvuk. Aby nám fungoval i zvuk je zapotřebí posunout nosnou vlnu zvuku o 1 Mhz výše. To se realizuje buďto přídavnými filtry, nebo přímo zásahem do TV tuneru na kartě.

Závěr:
Dnes již většina distributorů a prodejců dovážených karet tyto úpravy na kartách provádí ještě před prodejem. Lze to většinou poznat podle toho, že k TV tuneru na kartě je přidaná malá destička upravující zvuk. Není však pravidlem, že každý distributor přepíše i knihovny ovladačů k teletextu, abychom i ten měli česky (snad nejlepší řešení je, pokud přímo výrobce v zahraničí počítá s tím, že jeho výrobek se bude prodávat i do neanglicky mluvících zemí a fonty teletextu bere přímo z lokalizovaných WINDOWS).


Tato tabulka vysvětluje základní rozdíly mezi normami

Norma ()-již se nepoužívá

Počet řádků

Počet půlsnímků

Šířka kanálu [MHz]

Šířka pásma obrazového signálu [MHz]

Vzdálenost mezi nosnou frekvencí obrazu a zvuku [MHz]

Omezení postranního pásma [MHz]

Barvonosná frekvence SECAM-S, PAL-P, NTSC-A [MHz]

Modulace obrazu

Modulace zvuku FM/zdvih [MHz]

Příklad uživatele

(A)

405

50

5

3

-3,5

0,75

-

pozitivní

AM

Dříve Velká Británie

B

625

50

7

5

+5,5/5,742

0,75

4,43 P
4,406 S
4,25 S

negativní

FM/30

Západní Evropa, Slovensko

C

625

50

7

5

+5,5

0,75

4,43 P

pozitivní

AM

Lucembursko

D

625

50

8

6

+6,5/6,258

0,75

4,406 S
4,25 S
4,43 P

negativní

FM/30

ČR,bývalý SSSR,Čína

[E]

819

50

13,15

10,6

+-11,15

2,0

-

pozitivní

AM

Dříve Francie

[F]

819

50

7

5

+5,5

0,75

-

pozitivní

AM

Dříve Belgie

G

625

50

8

5

+5,5/5,742

0,75

4,43 P
4,406 S
4,25 S

negativní

FM/30

Západní Evropa, Slovensko

H

625

50

8

5

+5,5

1,25

4,43 P

negativní

FM/30

Belgie UHF

I

625

50

8

5,5

+6

1,25

4,43 P

negativní

FM/30

Velká Británie

K

625

50

8

6

+6,5/6,258

0,75

4,406 S
4,25 S

negativní

FM/30

ČR,bývalý SSSR

625

50

8

6

+6,5

1,25

4,406 S
4,25 S

negativní

FM/30

bývalé francouzké kolonie

L

625

50

8

6

-6,5 I. pásmo
+6,5 III. až V. pásmo

1,25

4,406 S
4,25 S

pozitivní

AM/DSB

Francie

M

525

60

6

4,2

+4,5

0,75

3,576 N

negativní

FM/25

USA, Japonsko

N

625

50

6

4,2

+4,5

0,75

3,582 P

negativní

FM/25

částečně jižní Amerika

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Hardware  

 » Rubriky  » Digitální video  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: