Tagovaný text v InDesignu: užitečná nebo zbytečná funkce? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

Tagovaný text v InDesignu: užitečná nebo zbytečná funkce?

Adobe InDesign sazba

2. května 2003, 00.00 | Obdobně jako jiné sázecí aplikace poskytuje i InDesign možnost převodu svých dokumentů
do čistého textu, opatřeného formátovacími značkami. Jak se uvedená funkce používá, a
hlavně, je k něčemu dobrá?

Stejně jako jiné sázecí aplikace (Ventura, QuarkXPress, PageMaker, Calamus aj.) nabízí i Adobe InDesign možnost exportu a importu tzv. tagovaného textu. Jedná se o čistě textový formát, do kterého se převede obsah článku (story) InDesignu, přičemž formátovací charakteristiky jsou popsány pomocí párových značek - tagů, a to způsobem, který je dnes obecně znám zejména díky formátu HTML a nejnověji XML. (Funkce tagovaného textu nemá mimochodem nic společného ani s podporou XML v InDesignu /v tagovaném textu se vyznačují formátovací charakteristiky, v XML obsah/, ani s tzv. tagovaným PDF, které lze z prostředí tohoto programu rovněž vytvářet.)

Zápis tagů má pochopitelně svou vlastní syntaxi, která je podrobně popsána například v dokumentu Tagged Text, který lze nalézt na instalačním CD InDesignu (v adresáři Adobe Technical Info/Tagged Text). Nabízené tagy dokáží vystihnout prakticky jakoukoli vlastnost textu v dokumentech InDesignu (odstavcové a znakové charakteristiky, speciální znaky) a tudíž je tagovaný text vlastně plnohodnotnou alternativou interního binárního formátu InDesignu (co se textu týče). Nasazení tagovaného textu má řadu zajímavých aplikací, a proto jsme se v tomto článku rozhodli podívat nejen na to, jak tagovaný text v InDesignu zpracovat, ale též na to, jak jej prakticky využít.

idtt1f.gif

Uživatel zvolí export do tagovaného textu.

Export a import tagovaného textu v InDesignu

Pro export obsahu daného článku (textového rámečku) do tagovaného textu je zapotřebí tento prvek označit, a poté zadat příkaz Soubor-Export. Mimo typu souboru (Tagovaný text Adobe InDesignu) se zde (v následujícím kroku) určuje typ tagů (kompletní nebo zkrácený zápis) a kódování (ASCII, ANSI, Unicode aj.) - nastavení zmíněných voleb je samozřejmě závislé na dalším použití textu. Text se poté vyexportuje do souboru, majícího implicitně příponu .TXT.

K načtení (importu) tagovaného textu je potřeba otevřít dokument, do kterého chceme tagovaný text umístit, a poté zadat příkaz Soubor-Umístit. V odpovídajícím dialogovém okně se zvolí název souboru s tagovaným textem, a dále (je-li zaškrtnuta volba Zobrazit volby importu) doplňkové volby, ovlivňující způsob načítání tagů. Konkrétně se uvedeným způsobem řeší konflikt mezi styly z tagovaného souboru a cílového dokumentu (odkud se má převzít definice). Dále je možno před umístěním zobrazit problémové (tj. nerozpoznané) tagy. Pokud se nějaký takový problémový tag objeví, znamená to obvykle, že zřejmě bude vhodné zatím neimportovat. (Výsledek zřejmě nebude odpovídat očekávání.) Problémový soubor se otevře v textovém editoru, problémové tagy se odpovídajícím způsobem upraví, a teprve poté se import provede.

idtt3f.gif

A získá čistě textový soubor s tagy.

K čemu lze tagovaný text využít?

Podívejme se nyní na několik možností, jak tagovaný text využít v publikační praxi. Netvrdíme přitom, že dále popisované postupy nelze realizovat i s pomocí jiných nástrojů. V mnoha situacích může být ale použití tagovaného textu rovnocennou nebo dokonce výrazně výhodnější alternativou, k jejímuž využití nejsou obvykle zapotřebí ani dodatkové investice ani další specializované nástroje. Vše zde nejvíce záleží na konkrétních podmínkách daného pracoviště.

Převody mezi aplikacemi či platformami
Tagovaný text je velmi dobře přenositelný mezi různými aplikacemi i operačními platformami. (Export z InDesignu podporuje mnoho různých kódování, k dispozici je dále nepřeberné množství externích převodníků.) Napsat konvertor či filtr pro textový formát je přitom obvykle podstatně snazší než je tomu u binárního formátu, nasadit lze i řadu nástrojů existujících. Velmi praktické použití může mít tagovaný text při zpracování textů z databází či tabulkových procesorů: exportní nástroje obvykle umožní velmi snadno doplnit výstup dat o potřebné tagy, takže exportovaná data se načtou do dokumentu InDesignu v již zformátované podobě.

Hromadné úpravy
Tagovaný soubor lze rovněž využít pro hromadné úpravy obsahu a charakteristik textu v InDesignu. Uživatel tedy nejprve daný text exportuje do tagovaného textu, který poté zpracuje a importuje zpět do InDesignu. Úpravy se obvykle provádí v aplikacích pro zpracování textu, nejčastěji se takto využívá funkce Najít&Nahradit, často s využitím regulárních výrazů. V případě úprav tagů hrozí samozřejmě nebezpečí, že vytvoříme soubor, který nepůjde do InDesignu buďto vůbec načíst nebo bude obsahovat nechtěné prvky - je tedy třeba postupovat maximálně obezřetně. (K odhalení "poškozených" tagů slouží odpovídající volba importu - viz. výše.) Na druhou stranu mohou být ovšem úpravy tímto způsobem provedeny skutečně velmi rychle a mohou se týkat i prvků či parametrů, které lze (například s pomocí interní funkce Hledat&Nahradit) v InDesignu zpracovat jen obtížně.

Editace podkladů
Vzhledem k tomu, že je tagovaný soubor v čistě textovém formátu, lze jej upravovat v prakticky libovolné aplikaci, umožňující editaci textu. Může tedy být využit při úpravách podkladů, jako je například pořízení předlohy pro sazbu či zpracování korektur, a to i mezi platformami a s použitím skutečně rozmanité palety nástrojů (například i prostřednictvím webovského rozhraní). Otázkou samozřejmě je, co s tagy: při pořizování podkladu lze využít šablon a maker, při korekturách musí dát editor pozor na to, aby do tagů nezasáhl. Text také nemusí být (zvlášť u výstupu ze složitějších dokumentů) vždy úplně přehledný (mnohdy pomůže převod tagů do zkráceného zápisu - viz. výše). Na rozdíl od jiných aplikací (editory jako je InCopy, textové procesory) ovšem odpadá nutnost dalších investic a mnohdy i komplikace, s kterými se uživatelé potýkají například při převodu z interních binárních formátů textových procesorů.

Závěrem

Nadpis našeho článku jsme úmyslně zvolili poněkud provokativně. Podle našeho názoru je totiž tagovaný text velmi zajímavým a silným nástrojem pro výměnu a zpracování dokumentů v pre-pressu, nevíme ovšem, nakolik v praxi skutečně užívaným. Přivítáme proto, pokud se čtenáři o své názory a zkušenosti, spojené s touto technologií (ať už v InDesignu nebo v jiné sázecí aplikaci) podělí v diskusním fóru, připojeném k tomuto článku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: