Bližší informace o Adobe Creative Suite 5 (nejen) for Mac - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


fotograf

Bližší informace o Adobe Creative Suite 5 (nejen) for Mac

17. února 2010, 00.00 | Server AppleInsider se od svých zdrojů dozvěděl některé podrobnosti o chystaném balíku Adobe Creative Suite 5 pro Mac. Photoshop se konečně dočká macovské 64bitové verze, ostatní aplikace mají především zesílit důraz na Flash, což se mimo jiné týká i sázecího programu InDesign.

Ještě než se ponoříme do příslušné tématiky, chtěl bych podotknout, že i když se jedná o oficiální vydání, stále jde teprve o Alpha verzi, což znamená, že Blender může padat, vykazovat bugy nebo postrádat některé funkce, které budou teprve implementovány (a je možné, že budou na jiném místě, než doposud, nebo že se budou jmenovat jinak). Tato verze je tedy vydána s tím záměrem, aby uživatelé ohlašovali chyby, na které by občas vývojáři sami nepřišli. Co se ale nové verzi rozhodně nedá upřít, je její rychlost. Optimalizace jádra přinesla zrychlení výpočtů a např. preview animace, kterou jsem "trhaně" mohl sledovat ve verzi 2.49, běžela v 2.5 zcela plynule. Obdobně je tomu i u simulací Softbodies, Cloth nebo Fluid.

Plán vývojářů je vydat každou další verzi s opravenou jistou oblastí (modelování, animace, rendering,...), což povede až k verzi 2.6. A už verze 2.5 Alpha 1 by tedy měla obsahovat vše, co verze 2.49 včetně odpovídající dokumentace.

A nyní tedy už k samotnému Blenderu. Po spuštění uvidíme nový splash screen s několika užitečnými webovými odkazy:

Splash screen

Pokud klikneme LMB kamkoli (kromě odkazů, samozřejmě), splash screen zmizí a my zjistíme, že téměř vše vypadá úplně jinak

Obrazovka v novém kabátku
Pozn.: Defaultně je vložená ještě krychle a pohled též není přímo shora. Na obrázku mé vlastní nastavení.

Vývojáři slibují, že člověk se do ovládání nového Blenderu dostane snadno, nicméně z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že "zabydlení se" chvíli potrvá. Určitě je na místě uvést "Todo list", tedy seznam funkcí, které je třeba opravit nebo vyladit. Seznam je k nalezení na této stránce a je zde i odkaz na bug tracker, abychom mohli nahlašovat bugy – samozřejmě jen ty, které ještě nikdo nenahlásil.

S tímhle souvisí i jedna zajímavá chyba, na kterou jsem bohužel narazil – při zkoumání nového window manageru a hýbáním okny mi spadl Blender a od té doby nešel spustit. U mě pak jediný způsob, jak jej rozběhnout, bylo spouštění s parametrem; tuto radu jsem našel prostřednictvím Googlu. Pro uživatele Windows XP se toto provádí přes Start-Spustit a vepsání adresy aplikace s libovolným parametrem (např "C:/b25/blender.exe 1" – bez uvozovek). Podotýkám, že parametr může být libovolný, jak do počtu znaků, tak do použitých znaků. Při spouštění s parametrem se nezobrazoval Splash screen.

Nakonec jsem zjistil, že tento nedostatek bez problémů odstranilo opětovné stáhnutí Blenderu.

Nový window manager

Jednou z užitečných "vychytávek" nové verze je její window manager. Všechno spojování i rozdělování oken nyní probíhá za pomoci nenápadných pruhovaných trojúhelníčků v rozích každého okna. Pokud na tento trojúhelníček najedeme myší, kurzor se změní na křížek a pokud klikneme a táhneme, vytvoříme nové okno (obdoba RMB-Split Area v nižších verzích):

Dělení oken

Novinkou je pak možnost oddělení do zvláštního okna. Stačí přidržet SHIFT při oddělování okna...et voilà!

Separování oken

Pro výměnu obsahu s jiným oknem stačí při rozdělování přidržet klávesu ALT (nebo stisknout CTRL+ALT+W). Další možností window manageru je rozdělení okna na více částí používajících stejný header (a tudíž stejný pivot, vykreslování atp.) – k tomu stačí stisknout CTRL+ALT+S a vybrat, zda si přejeme dělit horizontálně či vertikálně:

Okna se společným nastavením

File browser se také dočkal změny, nyní můžeme na jeho horním panelu přepínat mezi vykreslovacími módy a vidět tak například náhledy obrázků:

Náhledy obrázků

Property editor

Buttons window je nyní nahrazen Property editorem defaultně umístěným na pravé straně obrazovky, místo naspod jak jsme byli doposud zvyklí. Vývojáři udávají, že průběhem času se BW znepřehlednil a bylo třeba jej upravit. Property editor je skutečně přehlednější a flexibilnější a přizpůsobuje se například tomu, jaký objekt je zrovna vybraný – tzn. např. se nezobrazuje material editor, když máme vybrané světlo, které materiálové atributy nemá. Na obrázku s vybranou kamerou:

Property editor
Pozn.: Nové ikonky nahoře jsou samy o sobě dost výmluvné a navíc obsahují i popisek, proto si je nebudeme jednotlivě rozebírat – krom toho palety, které se pod nimi skrývají, se téměř nezměnily

Zajímavostí je např. to, že Transform properties okénko, které se skrývalo pod klávesou N, se nyní přesunulo do Property Editoru po záložku Object:

Transform properties

Nastavitelné klávesové zkratky

Dalším užitečným vylepšením je možnost nastavit si vlastní klávesové zkratky. Stačí si otevřít okno User Preferences a zvolit paletu Input. Zde pak můžeme upravit klávesové zkratky zvlášť pro každou "key map".

Key map

Key map přitom není ničím jiným, než skupinou zkratek využívaných v určitém okně, např. 3D Viewportu, UV Image Editoru atp. Do kolonky tedy vepíšeme (nebo po vymazání textu vyhledáme) název okna, jehož klávesové zkratky chceme upravovat. Poté stačí stisknout tlačítko Edit napravo od kolonky Map a můžeme upravovat libovolnou klávesovou zkratku:

Úprava klávesové zkratky

Kolonka popisuje název funkce, kterou klávesová zkratka vyvolá. V roletkovém menu nastavujeme, zda funkci vyvolá myš, klávesnice, událost typu tweak, timer nebo text input. Nastavit přitom můžeme, zda se akce uvede při stisknutí zkratky nebo při jejím uvolnění. Zatrhávací kolonky určují, zda se musí stisknout ještě jiná klávesa, např. CTRL, ALT atp.

  • Mouse: LMB znamená Select mouse, RMB pak Action mouse; dostupné je kromě stisknutí a uvolnění ještě skrolování
  • Tweak: událost typu kliknout a táhnout (samozřejmě myší) s možností nastavení směru (typické např. pro Border Select ve 3D okně)

Tlačítko "-" na pravém kraji každého řádku znamená odebrání klávesové zkratky, úplně na spodu sloupečku je podobné tlačítko "+"; to značí přidávání klávesové zkratky.

Operátory, ne operátoři

Systém nástrojů potřeboval také změnu. VELKOU. Z pohledu nás, běžných uživatelů, to zřejmé možná nebylo, ale podle vývojářů byl starý systém od základů nedobrý, především kvůli jeho rotříštěnosti a omezené možnosti rozšiřování. Jak sami udávají, šlo o mamutí úkol, protože museli obnovit a modifikovat každý nástroj Blenderu. Nicméně, prozatím vše úspěšně zvládli a výsledkem není nic jiného, než Operátory.

Notoricky známé menu vyvolané stisknutím mezerníku je pryč a nahradil ho právě vyhledávač Operátorů:

Vyhledávač operátorů

V tomto menu jsou pak k nalezení všechny nástroje, od přidávání objektů, přes úpravy jako vytváření řezů až po příkazový řádek. Stejný vyhledávač nalezneme na horním headeru. I zde pokud vpisujeme text, "živě" se mění nabídka seznamu:

Další vyhledávač operátorů

Pokud by se nám přidávání objektů přes vyhledávač nelíbilo, stále máme nalevo na stejném horním headeru (okno Info) možnost přidávat přes nabídku Add (stejnou nabídku vyvoláme ve 3D okně stiskem SHIFT+A):

Přidávací menu
Krásné nové ikonky, 3x Add Object pod sebou se zřejmě dočká úprav, aspoň z ikonek je ale patrné, oč kráčí (z tohoto důvodu nejsou kamera, empty ani lattice dostupné ve vyhledávači)

Tool Shelf neboli políčka nástrojů

Další užitečnou vymožeností je Tool Shelf, tedy jakýsi zásobník nástrojů, které si přejeme mít hned po ruce. Tool Shelf je přitom vlevo ve 3D okně a lze jej vypnout/zapnout klávesou T.

Tool Shelf v levé části 3D okna

Kliknutím na roletkové menu Add Tool můžeme vybrat libovolný počet nástrojů, které poté budeme mít k dispozici přes jediné kliknutí myši. Zásobník přitom rozeznává i nástroje pro různé módy (tzn., že v Edit módu máme jiné nástroje, než v Object módu). Prozatím však není možné nástroje ze zásobníku mazat; dokud neuložíme User Defaults (CTRL+U), stačí restartovat Blender a Tool Shelf je opět bez nástrojů.

Pojďme se nyní podívat na tlačítka přímo pod Tool Shelf – tedy ta v sekci Object Tools:

Nástroje pro manipulaci s objekty

Co se transformací týče, není snad třeba připomínat, že Translate je přesun, Rotate otočení a Scale změna velikosti a stále platí stejné klávesové zkratky (G, R a S).

Další částí objektových nástrojů je pak duplikování, mazání či spojování.

Ze starších verzí známé funkce SetSmooth a SetSolid se již nenacházejí na paletě Object data (ekvivalent Edit buttons), ale ve třetí části s názvem Shading: Smooth vyhladí facy, Flat má naopak stejný účinek jako SetSolid, tedy zobrazí každý face bez vyhlazení.
Pozn.: tato sekce se zobrazí pouze pro vybrané objekty typu mesh; stejně jako u Property editoru i zde je obsah ovlivněn typem vybraného objektu

Sekce Keyframes buď přidává anebo odebírá klíčové snímky na aktuálním framu pro vybraný objekt.

Sekce Repeat je pak také užitečnou novinkou – tlačítko Repeat Last umožňuje zopakovat naposledy provedený krok (transformace, duplikování atd.), tlačítko History pak zobrazí historii naposledy provedených úkonů s možností kterýkoli z nich zopakovat:

Historie naposledy provedených kroků

Grease Pencil je nástroj, který umožňuje zanášení poznámek přímo do 3D okna – podrobně se jím budeme zabývat v některém z dalších dílů, nicméně nejde o novinku: tuto funkci obsahují i starší verze.

Posledním, co si dnes představíme, je úprava proporcí. Pokud provedeme nějakou operaci, ať už jde o kopírování či rotaci v Object módu, nebo o Subdivide v Edit módu, můžeme tuto operaci dodatečně upravit. Např. u Subdivide lze až po operaci upravit počet řezů nebo míru pravidelnosti:

Úprava proporcí

A tímto jsme se dostali na konec prvního dílu o novinkách v Blenderu 2.5. Doufám, že jste článek shledali přínosným, příště se podíváme na zub např. takovým částicím, kouři nebo Fluid simulaci. Těším se na shledanou.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: