Adobe Version Cue zblízka: Úvodní seznámení - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


fotograf

Adobe Version Cue zblízka: Úvodní seznámení

Adobe InDesign sazba

29. listopadu 2004, 00.00 | Aplikace Version Cue, dodávaná coby součást sady Adobe Creative Suite, nabízí zajímavé
funkce pro správu dokumentů v publikačních projektech, které využijí jednotlivci stejně
dobře jako pracovní skupiny. Nevíte dosud, zda má cenu s Version Cue začít pracovat? Pak
čtěte tento náš seriál, ve kterém se uvedené řešení pokoušíme přiblížit skutečně
zblízka.

Sada publikačních aplikací Adobe, označovaná jako Creative Suite, je bezesporu základním nástrojem mnoha publikačních pracovišť. Novým prostředkem, který se s Creative Suite dostal uživatelům do rukou, je Version Cue, aplikace poskytující sadu funkcí pro správu souborů v rámci publikačních projektů, řešených s pomocí jednotlivých aplikací Suite. I když možnosti jsou skutečně poměrně zajímavé, existuje dost uživatelů, kteří s nasazením uvedeného prostředku váhají. Není divu, neboť mnoho z toho, co Version Cue nabízí, patří spíše do sféry informatiky resp. systémové administrace než kreativního designu. V tuzemských podmínkách pak na okraj zájmu odsouvá Version Cue i skutečnost, že se jedná o jedinou aplikaci Creative Suite, která dosud nebyla lokalizována.

Je možné, že skutečně existují pracovní prostředí, ve kterých by zavedení Version Cue přineslo spíše jen práci či problémy navíc. Mnohem více je ovšem podle našeho názoru provozů, ve kterých byť i jen dílčí nasazení uvedeného prostředku může přinést mnoho užitečného. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli připravit několikadílný tutoriál, přibližující Version Cue podrobněji. V tomto prvním díle se podíváme na zprovoznění zmíněné aplikace a základní funkce, které jsou v jejím rámci k dispozici.

Teoretické minimum: pracovní plocha a projekty

Globální přehled o možnostech a koncepci Version Cue si lze udělat z našeho dřívějšího článku o uvedeném produktu nebo odpovídající sekce serveru Adobe. Na tomto místě připomeňme jenom základní informace, nutné k pochopení dalšího výkladu.

Version Cue je správním prostředkem, který dovoluje soubory, vytvořené a upravované v jednotlivých aplikacích Creative Suite, organizovat do tzv. projektů. Tyto projekty jsou umístěny ve virtuálním úložišti, tzv. pracovní ploše, přičemž pro každý počítač je možno mít libovolný počet projektů a pouze jedinou pracovní plochu. Obsah plochy může být využíván buďto pouze uživatelem pracujícím na daném počítači nebo v rámci skupiny prostřednictvím lokální sítě či Internetu. Dnes se zaměříme především na ta nastavení a úkony Version Cue, jež se týkají zmíněné lokální práce, která bývá u většiny uživatelů nejvíce nasnadě.

acsvc3f.gif

Rozhraní pro pokročilou administraci ve Version Cue

Konfigurační prostředky

Version Cue je potřeba nainstalovat coby zvláštní komponentu Creative Suite, obvykle z instalačního CD. Po instalaci jsou uživateli k dispozici tři typy prostředků:

Kontrolní panel preferencí Adobe Version Cue: slouží k základnímu nastavení parametrů workspace Version Cue. Uživatelé Windows jej naleznou v složce ovládacích panelů nebo též na hlavním panelu, uživatelé Mac OS X pak v systémových preferencích. Podrobněji se jeho nastaveními budeme zabývat dále.

Administrační utilita: ovládá se z prostředí webového prohlížeče, její spuštění je nejsnazší z uvedeného kontrolního panelu. V jejím prostředí lze kontrolovat pokročilá nastavení, týkající se zejména síťového nasazení produktu, a použít některé rozšiřující funkce. Práci s touto utilitou se budeme zabývat až v příštích dílech, neboť při úvodním nastavení pro jednouživatelský mód se dá bez ni obejít.

Funkce pro práci s dokumenty, projekty a pracovní plochou, dostupné z jednotlivých aplikací Creative Suite: blíže se jim budeme věnovat dále v tomto článku.

vcue1f.gif

Základní konfigurace Version Cue

Inicializace

Počáteční nastavení - inicializace workspace - probíhá na zmíněném kontrolním panelu preferencí, resp. v jeho sekci Settings (viz obrázek). Mimo samotného zapnutí zde lze stanovit, aby funkce Version Cue byly automaticky aktivovány i při každém startu počítače. Workspace Access určuje, zda bude pracovní plocha viditelná i pro jiné uživatele (v případě skupinové spolupráce po síti) nebo jen pro daný lokální počítač - status lze měnit za chodu, což může být užitečné například na přenosných počítačích. Konečně ostatní parametry určují, jaké množství systémových zdrojů si Version Cue bude nárokovat pro svůj optimální chod. Workgroup Size zde umožňuje měnit počet uživatelů, kteří budou s plochou pracovat (1, 2-4, 5-10, víc jak 10). Optimalizovat lze chod produktu pro tisk, Web či smíšená media, nemírné základní nároky na RAM (128 MB) lze dále zvyšovat či snižovat podle potřeby. Nebudou-li uvedené hodnoty nastaveny pro reálné podmínky využívání workspace, lze očekávat pokles rychlosti zpracování, program by nicméně měl i tak fungovat. Za zmínku stojí, že zmíněný kontrolní panel disponuje i částí Locations. Na ní lze, je-li Version Cue vypnuta, určit místo uložení projektů a záložních souborů.

Inicializací workspace počáteční nastavení nekončí. Uživatel nyní musí jít do jednotlivých aplikací Creative Suite a zapnout zde podporu Version Cue (příslušná volba na panelu Zpracování souborů - File Handling v předvolbách daného programu). Uvedené tvrzení se týká InDesignu, Illustratoru a Photoshopu, GoLive má podporu již inicializovánu, Acrobat ve verzi 6 Professional Version Cue nepodporuje (jak je na tom verze 7 zatím nevíme). Po zapnutí volby je v případě InDesignu zapotřebí restart tohoto programu.

Poté, co je Version Cue inicializována naznačeným způsobem, lze její funkce využívat z prostředí aplikací, které ji podporují, především prostřednictvím odpovídajících rozšíření dialogů pro ukládání (včetně například exportu) a otevírání (včetně například importu dat) souborů. Přepnutí do odpovídajícího módu zde dovoluje odpovídající tlačítko umístěné v levém dolním rohu daného dialogu. (Uživatelé tedy mohou při práci s dokumenty souběžně využívat buďto Version Cue nebo normální funkce.)

vcue2f.gif

Tlačítko pro aktivaci Version Cue v jednom z dialogů InDesignu

Tvorba projektů a ukládání dokumentů

Logicky prvním krokem ve Version Cue bývá založení nového projektu. K tomu je nejprve zapotřebí v dialogu pro uložení souboru, vyvolaného v prostředí libovolné z podporovaných aplikací, přepnout do módu Version Cue. V zobrazeném okně jsou vylistovány všechny pracovní plochy dostupné v danou chvíli z počítače (v jednouživatelském módu je pochopitelně pouze jedna) a také existující projekty (s Version Cue se instaluje ukázkový projekt dolore_feugue). Nový projekt je založen tak, že uživatel vybere pracovní plochu na níž má být projekt umístěn a poté přes tlačítko Project Tools zadá příkaz New Project. (Jinou cestu k tvorbě nového projektu poskytuje zmíněná administrační utilita, kterou se budeme zabývat jindy.)

vcue3f.gif

Tvorba nového projektu

Následně je třeba vyplnit údaje s projektem spojené, kterými jsou název, informace (popisující určení projektu) a případná aktivace sdílení s jinými uživateli (lze kdykoli později změnit). Vzniklý projekt pak obsahuje tři složky: documents (pro ukládání dokumentů), web-content a web-data (informace pro publikování na Webu s pomocí GoLive).

Způsob vložení dokumentu do projektu je poměrně jasný: Uživatel v dialogu pro uložení přejde do módu Version Cue, pak určí odpovídající projekt a dokument uloží do jeho složky documents. Co je přitom důležité, dokumenty se ukládají v podobě verzí, ke kterým lze připojit odpovídající komentář, popisující například provedené změny, důvod vytvoření verze aj. Poté, co je dokument naznačeným způsobem začleněn do projektu, zobrazí se u jeho názvu v záhlaví dané aplikace údaj Available (Dostupný). (Zmíněný údaj souvisí s funkcemi pro skupinové úpravy dokumentů, kterým se budeme věnovat příště.)

vcue4f.gif

Nastavení parametrů projektu

Práce s verzemi

U dokumentu, začleněného do projektu, pak lze i v lokálním módu využít několik nových funkcí. Tou hlavní je versioning: uživatel může dále průběžně ukládat provedené změny tlačítkem Uložit (Save), pokud se ovšem dopracuje do stavu dokumentu, který je pro něj nebo případně jiné spolupracovníky v rámci projektu důležitý, může jej uložit v nové verzi. K uvedenému účelu lze nejlépe využít nový příkaz Uložit verzi (Save a Version), který Version Cue přidává do nabídky Soubor (File). Uvedený způsobem se tedy nabízí jednoduchý, ale účinný mechanizmus, který ať už jednotlivci nebo ještě více týmu dovoluje uchovat všechny podoby dokumentu, relevantní pro daný projekt.

S takto uchovanými verzemi lze pak pracovat různým způsobem. Možné je vylistování seznamu všech verzí (příkaz Verze-Versions), z kterého lze danou verzi otevřít. Tlačítko Promote To Current Version pak nabízí možnost nastavit vybranou předchozí verzi jako úplně nejnovější: ideální například tam, kde je potřeba vrátit se k některé z původních podob návrhu dokumentu.

vcue5f.gif

Seznam verzí

Procházení a vyhledávání dokumentů

Mimo versioningu ocení uživatelé i lepší přehled o zdrojích, spojených s daným projektem, který odpovídající nástroje Version Cue poskytují. Ve všech dialozích pro práci se soubory lze (po přepnutí do Version Cue módu) takto využít kontextovou nápovědu, která pro označený zdroj vypíše jeho metadata, a to jak ta, jež byla vyplněna uživatelem (název, informace k verzi, projekt, klíčová slova /vyplňují se ve vlastnostech dokumentu/ aj.), tak ta, která jsou přebírána ze souborového systému (velikost, typ, datum změny aj.) či nastavena Version Cue (status). Zobrazení v uvedených dialozích lze rovněž přepnout do módu Thumbnail, který obsah souborů prezentuje prostřednictvím odpovídajících miniaturních náhledů. Konečně je pak k dispozici i odpovídající vyhledávací funkce, která dovoluje vypsat seznam všech souborů, jejichž některá metadata obsahují zadaný textový řetězec.

Všechny tyto prostředky by samozřejmě vyžadovaly určité dopracování (stačí se podívat, jaké funkce nabízí v uvedeném ohledu specializované aplikace pro digital asset management, i když ty ovšem nejsou k dispozici zdarma). I v současné podobě nicméně poskytují podstatně více, než standardní dialogy pro práci se soubory.

vcue6f.gif

Zobrazení v módu Thumbnail

Závěrem

Na tomto místě si dovolujeme náš výklad ukončit. Příště se pak podrobněji podíváme na možnosti, které Version Cue nabízí pro skupinovou spolupráci.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: