Adobe Version Cue: správa souborů v pre-pressových provozech - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


fotograf

Adobe Version Cue: správa souborů v pre-pressových provozech

Adobe InDesign sazba

14. listopadu 2003, 00.00 | Rychlejší, přehlednější a kontrolovanější přístup k dokumentům v rámci malých i velkých
týmů. Tyto i další zajímavé možnosti nabízí uživatelům nová aplikace, dodávaná v rámci
Adobe Creative Suite. Jde o revoluční řešení nebo nepodstatnou utilitu?

Správu digitálních zdrojů lze v dnešních pre-pressových provozech pojmout různě. Většina uživatelů zůstává u "ad hoc" přístupu, založeného na využití funkcí souborového systému, který rozhodně nebývá ideální - mnohdy dělá problémy vůbec najít ten správný dokument, o možnosti kontroly rozsáhlejších projektů či dokonce skupinové práci nad soubory ani nemluvě. Řešením zde může být nasazení systémů pro asset- či content-management a/nebo prostředků pro síťovou výměnu souborů (FTP server, internetový workflow management aj.), ty si ovšem obvykle nárokují jak dodatečné investice, tak příslušné hardwarové či softwarové prostředky a ne právě snadno získatelné know-how.

Výše nastíněný neblahý stav se již po delší dobu snaží změnit k lepšímu společnost Adobe. Jejím prvním významným počinem na uvedeném poli byla podpora síťové spolupráce (opírající se především o technologii WebDAV) a standardu pro metadata XMP, kterou poskytla v předchozích verzích svých publikačních aplikací (Acrobat, GoLive, InDesign aj.). V nedávno zveřejněné Adobe Creative Suite pak přichází vylepšená koncepce managementu publikačních projektů, opírající se o novou aplikaci Version Cue. O přiblížení Version Cue a ohodnocení jejich možností bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Základní principy

Version Cue je systémovým doplňkem, existující ve verzích pro Macintosh i Windows. Jeho posláním je poskytnout uživatelům prostředky pro správu a sdílení souborů, vytvářených a zpracovávaných v rámci publikačních projektů. Primárně jsou přitom podporovány aplikace Creative Suite, některé funkce (například sdílení souborů prostřednictvím WebDAV) lze nicméně využívat i v jiných programech.

Základní nastavení Version Cue.

Základním pojmem je ve Version Cue tzv. workspace čili pracovní plocha, obsahující jeden nebo více tzv. projektů. Pod pojmem projekt se přitom míní jeden nebo více souborů, sdružených pod společným názvem v jediné složce. Ke každému souboru projektu jsou připojena různá metadata (název projektu, klíčová slova, uživatel, datum vytvoření a úpravy, verze, komentář aj.), kódovaná prostřednictvím XMP.

K obsahu jednotlivých pracovních ploch a projektů mohou uživatelé Creative Suite přistupovat přímo z prostředí jednotlivých aplikací tohoto balíku (musí ovšem zapnout příslušnou volbu v preferencích dané aplikace) a to jak prostřednictvím odpovídajících rozšíření normálních dialogů pro správu souborů (otevření, uložení), tak nových příkazů. K dispozici zde mají především prostředky, umožňující jim vytvářet nové projekty a vkládat do nich soubory.

Poté, co je projekt založen, lze jeho obsah využívat různým způsobem. Tím základním je možnost rychlého vyhledávání potřebných souborů, a to jak s pomocí prohledání připojených metadat, tak miniaturních náhledů obsahu souboru. Podstatně významnější je ale funkce pro vytváření a sledování verzí dokumentu (tzv. versioning). Ta funguje tak, že při ukládání dostane uživatel možnost uložit dokument v nové verzi, takže ta stávající zůstane zachována. Ke každé verzi lze přitom připojit komentář, usnadňující prohledávání a umožňující výměnu informací mezi uživateli v rámci skupinové spolupráce. Odpovídající funkce pak umožňuje uživateli zobrazit všechny verze daného dokumentu, procházet je či odstraňovat - ideální nástroj například pro návrat k dřívější verzi návrhu, posouzení zodpovědnosti za nežádoucí změnu aj.

acsvc2f.gif

Prohledávání více verzí dokumentu.

Sdílení souborů

Všechny výše popsané funkce se týkaly lokálního nasazení Version Cue u jediného uživatele. Síla zmíněného produktu ovšem vynikne v případě síťově realizované skupinové spolupráce nad soubory. K dispozici je především mechanizmus pro kontrolu přístupu k jednotlivým souborům. Uživatel, který chce otevřít soubor, jež je již editován někým jiným, je o této skutečnosti vyrozuměn, a může buď počkat na to, až druhý uživatel ukončí své úpravy nebo zpracovat a uložit svou verzi (k dispozici jsou prostředky pro offline úpravy a následnou synchronizaci s obsahem znovu připojené workspace). Možné je také uzamčení souboru, umožňující vždy pouze jedinému uživateli vytvářet novou verzi dokumentu.

Každému počítači, na kterém je spuštěna Version Cue, je přiřazena jediná workspace. Osoba disponující odpovídajícím oprávněním (nastavuje se v preferencích Version Cue) pak může rozhodnout, který z projektů bude v rámci sítě sdílen a který zůstane přístupný pouze na daném počítači. Uvedeným způsobem lze na projektech pracovat decentralizovaně (pracovní plochy na jednotlivých počítačích sítě) i centralizovaně (jediná workspace na společném serveru). Odpovídající administrativní utilita přitom dovoluje nastavit různá uživatelská privilegia pro různé projekty - přístup je pak podmíněn zadáním loginu a hesla. Ke sdílení projektů lze použít technologii WebDAV, což umožňuje využívat soubory z jednotlivých projektů nejen z aplikací Creative Suite, ale i jiných řešení, podporujících uvedenou technologii.

acsvc3f.gif

Rozhraní pro pokročilou administraci ve Version Cue.

Další možnosti

Výše popsanými funkcemi možnosti Version Cue nekončí. Již zmíněná utilita pro administraci dovoluje vytvořit nový projekt ze vzdálených souborů, sdílených prostřednictvím FTP, WebDAV nebo Web Workgroup Serveru (využívá GoLive). S pomocí téhož prostředku lze projekty rovněž exportovat (pro archivaci či poskytnutí obsahu uživatelům mimo rámec Version Cue), nebo zálohovat, k dispozici jsou dále i nástroje pro odstranění starých verzí či automatické obnovení poškozených souborů.

Závěrem

Version Cue je zajímavým prostředkem, který podle našeho názoru stojí poměrně šťastně mezi jednoduchými prostředky pro správu souborů a komplexními systémy správy obsahu či workflow managementu. Hlavní předností této aplikace je její schopnost růst s uživatelskými nároky: individuální uživatelé (kreativní pracovníci) ji použijí pro snadné vyhledávání a versioning dokumentů, menší i větší týmy pak ke spolupráci na projektech v rámci LAN, WAN či Internetu. Nepřehlédnutelný je přitom fakt, že uživatelé Creative Suite dostávají tuto aplikaci k dispozici zdarma, v rámci uvedeného balíku.

V našem výkladu jsme z důvodů větší přehlednosti vypustili popis konkrétní technické realizace jednotlivých funkcí Version Cue (kapitolou samou o sobě je především nasazení v rámci GoLive) - rádi se k němu vrátíme někdy příště formou praktického tutoriálu, uživatelé mohou do té doby pochopitelně sáhnout po příslušné dokumentaci. (Možnosti a funkce Version Cue lze do hloubky poznat také prostřednictvím této sekce serveru Adobe.) Přesto bychom rádi poukázali alespoň na skutečnost, že si Version Cue pro svůj chod nárokuje minimálně 128 MB RAM a pro pokročilejší, síťové nasazení této aplikace bude rozhodně zapotřebí zkušenějšího uživatele, zběhlého v informačních technologiích, či systémového administrátora.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: