Užitečné skripty pro InDesign: Přehled - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Užitečné skripty pro InDesign: Přehled

Adobe InDesign sazba

24. května 2006, 00.00 | Potřebujete v dokumentech InDesignu sázet grafy či čárové kódy, updatovat obsah tabulek
se zachováním jeho formátovacích parametrů nebo různým způsobem upravovat indexy,
poznámky či křížové reference? Pro tyto i další účely lze využít skripty, jež jsou často
zdarma a uživatel si je obvykle může dále upravit podle svých potřeb. Více už v našem
přehledu.

Velmi užitečnou schopností Adobe InDesignu je (podobně jako u jiných sázecích aplikací) možnost automatizace a rozšíření stávajících funkcí pomocí skriptů. Již dříve jsme se pokusili zmapovat internetová úložiště daného typu obsahu. Čas nicméně pokročil, a jsou zde nová úložiště a nové skripty. V našem přehledu bychom se proto rádi podívali na několik takovýchto webů. Jejich společným rysem je skutečnost, že jsou vždy spojeny s určitou konkrétní osobou, která skripty vytváří. Poskytované skripty jsou většinou velmi užitečné a mohou jak usnadnit mnoho práce, tak nabídnout možnosti, kterých by se v InDesignu standardními nástroji dosáhlo jen obtížně. Pozitivem pak je i to, že většina dále uvedených produktů je k dispozici zdarma. Jedná se přitom o skripty psané v JavaScriptu, tudíž bez úprav použitelné ve Windows i na Macovi. Konečně je třeba upozornit na skutečnost, že mnohý z těchto skriptů může schopný uživatel dále upravovat podle svých potřeb.

Dave Saunders

Američan Dave Saunders zaslouží bezesporu, co se týče skriptování InDesignu, označení guru. Pravidelně radí (a tedy poskytuje odpovídající, obvykle velmi užitečný kód) uživatelům fóra o skriptování na serveru Adobe, mimo toho má i své stránky, a to hned dvoje, na kterých lze najít řadu skriptů. Na starších PSD Associates jsou k dispozici především skripty PopTabFmClip a HeadStraddler. V obou případech se jedná o shareware, který je ovšem plně funkční, a pouze jednou za čas upozorní na výhody registrace. PopTabFmClip (cena 24,95 USD) usnadňuje úkol obvyklý třeba při sazbě periodik či katalogů: update obsahu tabulky či její části. Skript funguje tak, že uživatel nejprve do schránky zkopíruje nová data (typicky v Excelu či jiném tabulkovém programu), pak zvolí požadované buňky v tabulce a spustí skript. Ten provede nahrání nových dat při zachování původního formátování tabulky, což může ušetřit skutečně mnoho práce. HeadStraddler (19,95 USD) zřejmě potěší zejména sazeče periodik: dovoluje totiž ve vícesloupcové sazbě používat nadpisy, které jdou přes více sloupců. Nadpis se takto vytváří z již existujícího textu v sazbě - prvního odstavce v daném textovém rámečku. Mimo samotného převedení a přeformátování (pro nadpis se generuje odpovídající buňka tabulky jdoucí přes všechny sloupce) jsou ošetřeny nastavení odstupu nadpisu od okolního textu, použít lze přídavné nadpisy.

idsk2006-1f.jpg

Ukázka práce skriptu HeadStraddler

Mimo uvedených produktů je na stránkách PDS Associates k dispozici i několik kratších skriptů zdarma. Ty slouží k práci s textovými styly (např. odstranění stylu s jeho náhradou, nové aplikování stylu vedoucí ke zrušení lokálního formátování aj.), uživatelskými slovníky pro kontrolu pravopisu, inline grafikou aj. Na blogu Dave Saunderse se pak v posledních měsících objevuje velmi zajímavý kód s příslušnými komentáři, kterým autor řeší různé problémy své sazečské praxe. Takto je daný zdroj velmi cenný nejen z hlediska uživatelského, ale i programátorského (jde o jakýsi neorganizovaný kurz skriptování pro pokročilé). Mimo skriptů, které je třeba takto "vytáhnout" z odpovídajících článků, je zde několik takových, jež jsou k přímému stažení (viz sloupec Featured Scripts Downloads na stránkách blogu) a použití. Pozornost zde zaslouží zejména Text Styles Reports for CS2 (velmi detailní výpis charakteristik textových stylů daného dokumentu) či třeba Smart Title Case (inteligentní převody versálek a minuskulí).

Mariusz Sobolewski

V nabídce polského autora Mariusze Sobolewského dominuje skript EAN-13 Barcode and ISSN/ISBN Wizard. Obsáhlý název dobře vystihuje poslání produktu, kterým je tvorba čárových kódů v dokumentech InDesignu. Mimo ISSN/ISBN a EAN-13 lze použít i doplňkové dvou a pěticiferné EAN-13 kódy. Tvorba kódu funguje tak, že uživatel označí požadovanou oblast v dokumentu a pak spustí skript s požadovanými údaji. Generovaný kód se vloží na zadané místo, a to do nové vrstvy, k jeho generování jsou použity fonty dostupné s InDesignem (Myriad Pro, OCR-B). Řešení je komerční, cena 26 euro je nicméně ve srovnání s jinými produkty daného typu zanedbatelná.

idsk2006-2f.jpg

EAN-13 Barcode and ISSN/ISBN Wizard

Pro většinu uživatelů budou nicméně zajímavější další nabízené skripty, a to nejen proto, že jsou zdarma. Pie Graph Tool a Column Bar Graph Tool totiž dovolují poměrně elegantně v prostředí InDesignu vytvářet koláčové a sloupcové grafy. V prvním případě provede skript odpovídající vyplnění uživatelem nakresleného kruhu (procentuální hodnoty), v druhém pak musí uživatel nejprve vytvořit všechny sloupce, skript pouze provede odpovídající změnu velikostí na základě zadaných hodnot.

Konečně posledním skriptem v nabídce zde je Table Cell Style. Ten dovoluje u vybrané skupiny buněk tabulky aplikovat nastavení (velikost, orámování, výplň, styl aj.) zapsaná ve skriptu. Nastavení vytvoří a aplikují nový styl odstavce a barvy ze vzorníku, jejich úpravou pak může uživatel doladit vzhled, možné je opakované využití. Dále lze skript "naklonovat", tj. vytvořit vícero jeho podob s odlišnými parametry, které pak lze použít například pro odlišné formátování různých řádků tabulky, záhlaví, zápatí atd.

Marc Autret

Stránky o skriptování Marca Autreta mají jedinou, nicméně poměrně zásadní chybu. Jsou totiž pouze ve francouzštině. I bez znalosti tohoto jazyka (a také třeba s využití automatických překladačů typu Babelfish, většina daných skriptů má alespoň anglické uživatelské rozhraní) lze využívat jak skripty zveřejněné na daných stránkách, tak i jejich zevrubný popis, který zvídavého čtenáře dokáže obdobně jako Saundersův blog zasvětit do mnoha tajemství skriptování InDesignu.

Z nabízených skriptů nás zaujal zejména Claquos!. Jedná se opět o skript, dovolující tvorbu kruhových grafů, přičemž způsob tvorby i celkové možnosti jsou dle našeho názoru ještě zajímavější než v případě Sobolewského Pie Graph Tool. Dále je zde třeba Equalizer (automatické nastavení rozměrů a rotace vybraných objektů na ekvivalentní hodnoty) či MagicFit (automatické zarovnání rozměrů textového rámečku podle horizontálních rozměrů daného textu).

idsk2006-3f.jpg

Clacquos! v akci

Teus De Jong

Dobře známým programátorem skriptů i dalších utilit pro InDesign je rovněž Teus De Jong. Na jeho stránkách lze najít skripty především pro práci s indexy s křížovými referencemi. V prvním případě je zde skript Cleanindex dovolující odpovídající "vyčištění" importovaného indexu (například přebraného z Wordu) a dále skript Resetindex pro případně odvolání činnosti Cleanindex. Podstatně zajímavější pak může být pro mnoho uživatelů skript Updatecrossrefs, dovolující používat v publikacích (i knihách) systém křížových odkazů postavený na hypertextových odkazech. Součástí instalace skriptu je i podrobný tutorial vysvětlující jeho užití.

V nabídce jsou pak i skripty pro práci s poznámkami (změna písem na čísla u koncových poznámek, změna číslování koncových poznámek), aplikování objektového stylu pro daný prvek označený XML tagem či vyrovnání sloupců na konci story nebo rotování stránek pro vrchní vázání (kalendáře apod.). Leckdo pak ocení utility InDesign Object Browser (zobrazuje objektový model dané instalace InDesignu pro JavaScript, Delphi a Visual Basic: výborná vývojářská pomůcka) a InDesign Hyphenation Checker (přehled o všech děleních slov v dokumentu nebo jeho části: slouží k odhalení špatně rozdělených výrazů).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: