Scientific Word aneb TeX ve WYSIWYG hávu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Scientific Word aneb TeX ve WYSIWYG hávu

sazba

12. září 2003, 00.00 | Jak vypadá dnes zřejmě nejdokonalejší vizuální front-end TeXu? A co vlastně nabízí
oproti konkurenčnímu LyXu?

I když má sázecí systém TeX i po více jak dvaceti letech své existence stále co nabídnout (kvalitní typografie, sazba matematiky, automatizované zpracování rozsáhlých textů a databázových výstupů, cross-media publishing aj.), není zdaleka tak oblíben, jak by se, vzhledem k jeho schopnostem a nulové ceně jeho základní podoby, dalo očekávat. Hlavním důvodem je způsob ovládání tohoto produktu, který nespočívá ve vizuálním formátování, ale vkládání řídících sekvencí do textu, který je následně přeložen TeXem do vizuální podoby. Nutnost zvládnout programátorské dovednosti tak odradí mnohé uživatele, kteří pak raději tvoří typograficky ne právě povedené výstupy v textových procesorech nebo musí sáhnout po drahých sázecích aplikacích.

Není tedy divu, že s postupem let vzniklo několik projektů, snažících se pro TeX vytvořit podstatně přijatelnější grafické prostředí. Vytvořit WYSIWYG sázecí aplikaci, pracující s TeXem coby renderovací engine je velmi složitý, ne-li nemožný úkol (mohou za to zejména specifika algoritmů TeXu, a také nároky na výpočetní výkon, které jsou u TeXu v některých situacích značně vysoké). Namísto toho nicméně úspěšně vzniklo několik aplikací, které nabízí pohodlnou WYSIWYG editaci dokumentu v podobě, která se přibližuje výstupu z TeXu, a export takovéhoto dokumentu do texovského souboru, který je pak možno TeXem vysázet. V poslední době je nejznámější aplikací uvedeného typu open-source produkt LyX, vyvíjený primárně na platformě Linux. Mimo něj však podstatně delší dobu existuje jiný obdobný produkt, kterým je Scientific Word společnosti MacKichan Software. O přiblížení tohoto produktu a také jeho srovnání se zmíněných LyXem bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Základní přiblížení

Scientific Word je aplikace pro platformu Microsoft Windows (v podstatě všechny podoby), určená pro tvorbu dokumentů, obsahujících mimo textu a grafiky například matematické vzorce či hypertextové odkazy. Chová se přitom způsobem, jež jsme naznačili výše. Pro základní formátování nabízí WYSIWYG mód, jehož typografická kvalita odpovídá tomu, co známe z jiných textových procesorů. Takto vytvořený dokument lze kdykoli přímo z prostředí Scientific Wordu přeložit TeXem a získat tak podstatně kvalitnější výstup. Formátem, do kterého je k uvedenému účelu dokument převáděn, je LaTeX, rozsáhlá sada řídících sekvencí TeXu, pokrývajících požadavky uživatelů z nejrůznějších oblastí. Odpovídající implementace TeXu (TrueTeX Richarda Kinche) je přímou součástí instalace Scientific Wordu, takže uživatel se obvykle nemusí vůbec zabývat jejím zprovozňováním.

sw1f.gif

Základní prostředí Scientific Wordu.

Výstupní schopnosti Scientific Wordu jsou tedy dány schopnostmi TeXu. Rozsah prvků, které je možno vytvořit i způsob práce jsou pak dány nástroji samotného Scientific Wordu, a my se nyní na ně podíváme podrobněji.

Formátování

Formátování textu je založeno, obdobně jako v normálním textové procesoru, na znakových a odstavcových stylech. Nastavení těchto stylů je přitom přebíráno z odpovídajících latexovských balíčků, označovaných (poněkud zavádějícím způsobem) rovněž jako styly. Odpovídající nástroj (Style Editor) přitom umožňuje úpravu takovýchto stylů dodaných v rámci Scientific Wordu i vytváření stylů vlastních. Je-li to potřeba, lze do dokumentu přímo vložit i odpovídající řídící sekvence TeXu.

Program podporuje (na úrovni dělení, kontroly pravopisu a písma) práci s různými jazyky, včetně těch exotických (hebrejština, japonština aj.), v rámci jednoho dokumentu lze přitom použít nastavení pro více jazyků. Dále jsou nabízeny nástroje pro tvorby různých typů poznámek, tabulek, rejstříků, křížových odkazů či obsahů. Do dokumentu je možno vkládat grafiku z externích souborů v různých formátech (EPS, TIFF, WMF aj.) a to s možností nastavení mnoha jejich atributů (umístění, rozměry, ořez, rámeček, popisek aj.).

Možnosti práce s obrázky jsou ve Scientific Wordu bohaté.

Matematika

Velmi silné nástroje nabízí Scientific Word poměrně pochopitelně pro sazbu matematiky. Uživatel zde může matematické výrazy vytvářet v grafickém prostředí, které nejenže nabízí možnost snadného vkládání matematických symbolů pomocí příkazů a klávesových zkratek, ale také dokáže tyto prvky doplňovat automaticky na základě již vloženého výrazu. Pro opakované vkládání výrazů lze využít šablon a uložených fragmentů texovského kódu.

Ukázka jednoho z mnoha nástrojů Scientific Wordu pro sazbu matematiky.

Správa dokumentů

Scientific Word zohledňuje v mnoha ohledech práci s rozsáhlými dokumentovými celky. Každému dokumentu je možno přiřadit libovolný počet přidružených souborů různých typů (vložené dokumenty, grafika, styly, pomocné soubory pro rejstřík či obsah aj.). O správu těchto souborů, spočívající například v zajištění jejich přenosu při kopírování či mailovém přenosu daného dokumentu, se pak stará odpovídající Document Manager. Vzájemné provázání jednotlivých dokumentů Scientific Wordu, a také jejich spojení s webovskými stránkami, lze zajistit pomocí hypertextových odkazů, které je možno umístit kamkoli do dokumentu.

Document Manager v akci.

Import a export

Možnosti Scientific Wordu při zpracování podkladů z různých zdrojů jsou poměrně dobré, protože odpovídající importní nástroj dokáže mimo normálního textu a LaTeXovských souborů načíst také RTF dokumenty a rovněž data z různých vědeckých kalkulátorů. Velmi silné jsou pak možnosti exportní: Mimo výstupu do LaTeXu je možno daný dokument snadno převést do HTML či (nejnověji) PDF a RTF podoby. V případě HTML je díky použití kaskádových stylů dosaženo maximální shody podoby s původním dokumentem, automaticky jsou při převodu generovány například odkazy. Obdobně inteligentní je i výstup do PDF. Ve všech případech je zachována i matematika, a to buď v needitovatelné podobě (bitmapová grafika) nebo jako vzorce v jazyce MathML (u HTML výstupu) či interního editoru matematiky Wordu (RTF). Dokumenty vytvořené Scientific Wordem lze navíc bez úprav sdílet pomocí bezplatného Scientific Vieweru.

Závěrem čili proč ne LyX?

Mimo Scientific Wordu nacházíme v nabídce MacKichanu i další obdobné produkty. Je to zejména Scientific Workplace, což je vlastně Scientific Word, doplněný o systém pro symbolické výpočty: mnohonásobně tedy zesiluje možnosti sazby komplexních matematických publikací. Odlehčenou verzí Scientific Wordu je Scientific Notebook, ten ovšem nenabízí podporu TeXu.

Základní verze Scientific Word stojí celých 595 USD, k dispozici jsou nicméně i zajímavé množstevní a akademické slevy. (Podrobný ceník viz zde.) Při tak vysoké částce se pochopitelně neubráníme otázce, čím vlastně Scientific Word překonává freewarový LyX. Následující řádky přinášející porovnání obou produktů nechť ovšem čtenář bere pouze jako rámcové.

Koncepcí i základní sadou funkcí jsou zmíněné produkty rozhodně srovnatelné. Scientific Word nicméně poskytuje podstatně silnější nástroje pro správu rozsáhlých projektů, rovněž možnosti sazby matematiky a výstupu do HTML jsou v něm podle našeho názoru lepší než v případě LyXu. Zajímavé je pak porovnání platforem, na kterých lze oba produkty provozovat. Doménou LyXu je Linux, unixový základ ho pak umožňuje snadno využít i v prostředí Mac OS X. Uživatelé pracující ve Windows se ale musí v současnosti spokojit s nenativní implementací, vyžadující ke svému chodu unixové prostředí pro Windows CygWin a některou z podob X-Serveru. Instalace takovéhoto řešení není nijak snadná a výsledek není rozhodně ani příliš stabilní, ani příliš dobře integrovatelný do prostředí Windows. Scientific Word se naopak ve Windows chová naprosto standardně: poté co uživatel provede několikaminutovou instalaci, může rovnou začít pracovat v plnohodnotné Windows aplikaci. Spolu se Scientific Wordem se mu zároveň instaluje i TeX, zatímco uživatelé LyXu si tento program musí na všech zmíněných platformách zprovoznit zvlášť.

Souhrnně lze tedy říct asi tolik: Ti, pro které jsou snadná obsluha, stabilní provoz ve Windows a maximální "zakrytí TeXu" důležitější než investice, sáhnou po Scientific Wordu či (v případě sazby náročné matematiky) Scientific Workplace. Své hlavní místo tedy uvedené produkty naleznou zejména v prostředí akademických vydavatelství či jiných obdobných pracovišť při sazbě knih, sborníků a časopisů. Vědečtí pracovníci, učitelé nebo studenti, kteří pouze občas potřebují vysázet kratší či méně náročný text, pak zůstanou u některé z implementací TeXu nebo se pokusí zprovoznit LyX.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: