Nepostradatelné pluginy - InDesign - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Nepostradatelné pluginy - InDesign

27. listopadu 2002, 00.00 | I když nabídka pluginů pro InDesign není tak bohatá jako u jiných produktů, nalezneme
doplňky, které mohou být velmi užitečné. O jejich stručný přehled se pokoušíme v tomto
článku.

Jak jsme před nedávnem předeslali, hodláme se na Grafice více věnovat užitečným doplňkům, určeným pro pilotní pre-pressové aplikace. V takovémto přehledu samozřejmě nemůže chybět současná vlajková loď Adobe pro profesionální sazbu, tedy program InDesign. Při pohledu na současnou nabídku pluginů pro tento produkt ovšem musíme konstatovat, že uživatel zde nemá (na rozdíl od takového Quark XPressu) příliš na výběr. Důvody uvedeného stavu jsou různé, za hlavní lze označit krátkou historii programu a možná i rozsah jeho funkcí, pokrývající většinu požadavků uživatelů.

I tak nicméně nacházíme v nabídce současných existujících doplňků takové, které více či méně významně rozšiřují možnosti základní verze programu. V našem přehledu se zaměříme na produkty určené pro běžnou předtiskovou výrobu, specializovanějším aplikacím, určeným například pro sazbu z databází či tvorbu editorských systémů (obvykle v kombinaci s editorem InCopy) se budeme věnovat někdy jindy. Náš přehled jsme rozčlenili podle výrobců. Ceny jednotlivých produktů přebíráme v dolarech od jejich výrobců, v České republice lze nicméně většinu dále uvedených doplňků zakoupit například prostřednictvím serverů dtpobchod či Amos Software.

A Lowly Apprentice Production, Inc.

Pluginy InDesignu od této společnosti jsou v podstatě modifikovanou (a mnohdy poněkud zjednodušenou) verzí dřívějších obdobných produktů pro Quark XPress. Minimálně co do ergonomie a pokrytí uživatelských požadavků je tedy lze považovat za poměrně vyladěné.

Pozornost uživatelů dožadujících se jednodušších impozic typu brožura či booklet přímo z prostředí InDesignu jistě přiláká InBooklet (79,99$). Jedná se o impoziční aplikaci, podporující vazbu na stříšku a do složek při dvou- až čtyřstránkových arších. Při impozici lze využít registrační a ořezové značky, kontrolu okrajů, přesahů, ořezu a dalších parametrů. K dispozici je funkce náhledu, umožňující kontrolu vyřazení před tiskem, hotovou impozici lze uložit do nového dokumentu.

Náhled impozice v InBookletu.

Na profesionálnější formu výstupu (separace) je zaměřen produkt ItemMarks (49,99 $). Umožňuje totiž využití nejrůznějších ořezových a registračních značek u zvolených objektů a stránek. K dispozici jsou nejrůznější proměnné pro jednotlivé pláty separace (čas, datum, označení úlohy), vodítka a rozmístění značek na médiu, využívající systém vrstev.

K výstupu pouze zvolené části stránky nabízí tentýž výrobce doplněk InPrint (49,99 $). Výstup je možný buď na tiskárně (s doladěním rozměrů a umístění selekce) nebo do různých formátů (HTML, TIFF, PDF aj.).

K precizní práci s objekty je určen doplněk NudgeIt (19,99 $). Jeho pomocí lze provádět maximálně přesný posun jednoho nebo více zvolených objektů do osmi směrů. K dispozici jsou různé formy rotace (pro a proti směru hodinových ručiček, různá volba centra).

Designérské schopnosti InDesignu rozšiřuje ShadowCaster (99,99 $) určený pro rychlé a jednoduché stínování textu a grafiky. Stíny mohou mít podobu siluety, obrysu nebo ducha. Podobu stínů určují nejrůznější parametry, mimo jiné barva, způsob prolnutí s originálem, rozlišení či přesah. Nastavení jednotlivých stínů je možno ukládat jako styl pro opakované použití. Do obdobné kategorie dále patří StarBurst (29,99 $). Ten slouží k rychlému a snadnému vytváření hvězdicových ornamentů celkem osmi typů. Podobu ornamentů lze určit nastavením takových parametrů, jako je počet a hloubka hrotů či otáčení.

Gluon

Rovněž společnost Gluon nabízí pro InDesign doplňky, vycházející z jejich dřívějších extenzí XPressu. Nejzajímavějším produktem z hlediska pre-pressu je zde bezpochyby ProScale ID (139 $).S jeho pomocí lze v InDesignu měnit velikost jak jednotlivých objektů (text, grafika), tak i stránek či celých dokumentů. Technologie IntelliScale přitom dovoluje i neproporciální změny rozměrů bez deformace. Možné je parametrizované zarovnání na určenou velikost (například určený formát papíru, šířka sloupce apod.), při změně velikosti dokumentu lze transformaci aplikovat pouze na určité prvky (textové rámečky, tabulátory). Náhled a odvolání úprav, změna velikosti v krocích i možnost ukládání nastavení pro pozdější použití značně usnadňují rutinní úkony, prováděné s tímto produktem.

Dialog ProScale.

Pro tiskový výstup je v nabídce Gluonu určen Cropster ID (99 $). Rozsahem svých funkcí je podobný výše popsanému doplňku ItemMarks, slouží tedy k práci s tiskovými značkami pro různé účely (ořez, skládání, sešívání, ...). Použitá nastavení značek, vodítek, kót a dalších prvků lze v tomto produktu ukládat pro pozdější použití.

Na produkční oblast resp. management zakázek, je zaměřen Slugger ID (199 $). Jeho prostřednictvím lze do dokumentu vkládat nejrůznější typy značek. Ty přitom umožňují nejen zobrazovat informace, ale rovněž dokumenty a tudíž i chování jejich uživatelů zinteraktivnit - lze například zakázat uzavření dokumentu do chvíle, než uživatel vyplní určenou značku apod. K informacím sledovatelným prostřednictvím Sluggeru patří například záznamy spojené se zakázkou (klient, uživatelé zpracovávající dokument, číslo zakázky či náhledu aj.), souborem (datum a čas pořízení nebo posledního uložení, velikost souboru), tiskem (zvětšení/zmenšení, ořez, frekvence rastru), písmy a obrázky atp.

Techno Design

Nabídka společnosti Techno Design je v případě pluginů pro InDesign zúžena na jediný produkt Techno Design Converter. Ten je určen ke konverzi měrových jednotek různých typů (centimetry, milimetry, palce, body aj.). Konverze probíhá na speciální paletce, ve které uživatel zadá měrový údaj, načež se mu zobrazí odpovídající hodnoty v ostatních jednotkách. Jedná se tedy spíše o jednoduchou kuriozitku, na rozdíl od ostatních zde prezentovaných pluginů je ovšem zdarma.

Techno Design Converter: jednoduchý, ale pro někoho možná užitečný doplněk.

WoodWing Software

Závěr našeho přehledu patří dvěma lahůdkám od společnosti WoodWing Software. Její Smart Layout a Smart Styles totiž svou koncepcí překračují rámec InDesignu a vnáší inovativní postupy do světa moderní sazby jako takového. Svým zaměřením jsou ideální zejména pro tvorbu časopisů, novin a katalogů či databázové publikování.

Smart Layout (499 $) implementuje v prostředí InDesignu koncept tzv. článku (article), tj. textu rozděleného do několika samostatných rámečků (např. hlavička, úvod, tělo apod.). SmartLayout umožňuje vzájemné propojení těchto prvků a jejich následné zpracování jako objektu jediného. Články lze pak jednotným způsobem zvětšovat/zmenšovat, rámovat, vyplňovat či zarovnávat. Pro zarovnání je přitom k dispozici vlastní mřížkový systém, pracující na bázi sloupců nebo řádků. I přes propojení zůstává zachován každý z původních objektů se všemi svými vlastnostmi.

Formátovací možnosti InDesignu násobí dále významným způsobem Smart Styles (149 $). Umožňuje totiž tvorbu stylů, použitelných nejen k formátování textu, ale rovněž tabulek obrázků a prakticky všech dalších objektů InDesignu. Vytvořené styly jsou uloženy v podobě knihovny a na zvolené objekty je lze snadno aplikovat použitím funkce Drag&Drop.

Formátování textu je možné na úrovni odstavců, znaků i celých textových rámečků (Např. první odstavec nadpis, druhý kurzívou, zvýrazněný úvod s prvním slovem kapitálkami apod.). Tabulková funkce umožňuje formátovat nejen normální tabulky, ale rovněž textové rámečky s více vloženými tabulkami. U objektů lze nastavit mnoho nejrůznějších atributů, jako například výplně, stínování, průhlednost, počet sloupců aj. Velmi zajímavou vlastností produktu je schopnost automatizovaného vytváření stylů. Uživatel pouze přetáhne zvolenou položku do knihovny Smart Styles, doplněk pak sám provede rozpoznání formátovacích charakteristik a převod do stylu. Automatizaci řady formátovacích úkonů lze dále zvýšit prostřednictvím skriptovacího rozhraní, umožňujícího využívat (podle platformy) AppleScript či Visual Basic. Doplněk lze využívat k velmi efektivním formátovacím úkonům v kombinaci se Smart Layout.

Paletka Smart Styles.

Závěrem

Věříme, že v našem, byť jen rámcovém přehledu, nalezl uživatel jeden nebo více doplňků zajímavých pro jeho práci. Je ovšem otázkou, nakolik vzhledem k cenám většiny uvedených doplňků nezůstane raději u pracnějšího, ale bezplatného využívání základních funkcí InDesignu - posouzení výhodnosti investice je zde otázkou testování (demoverze jsou obvykle k dispozici na serveru výrobce) a pochopitelně objemu produkce. Má-li některý ze čtenářů vlastní praktické zkušenosti s některým ze zde popisovaných doplňků nebo ví o zajímavém produktu, který v našem přehledu nebyl zmíněn, budeme rádi, když se o své zkušenosti podělí v diskusním fóru, připojeném k tomuto článku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: