Nástroje pro horké složky: Přehled - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Nástroje pro horké složky: Přehled

automatizace

26. června 2006, 00.00 | Automatizovat lze na publikačním pracovišti ledacos. My se v našem dnešním přehledu
podíváme na možnosti automatizace zpracování souborů na bázi horkých složek a to s
pomocí produktů pro platformu Windows, které zajímavé vlastnosti spojují s příznivými
cenovými nastaveními.

Na stránkách Grafiky se snažíme průběžně věnovat i řešením pro automatizaci úkonů v prostředí operačního systému a jeho jednotlivých aplikací. I když se zde nejedná o nástroje, které by se zaměřením, komplexností či komfortem ovládání vyrovnaly prostředkům jako je třeba Callas Software AutoPilot či sada workflow řešení SWIFT společnosti Gradual Software, pořád mohou zastat spoustu užitečné práce i v rámci náročnějších publikačních projektů. Pomineme-li takto skriptovací engine dostupný přímo v prostředí Mac OS X a dodatečně i ve Windows, máme zde k dispozici řadu utilit, které bývají obvykle za značně příznivé ceny.

Abychom našim čtenářům usnadnili hledání správného prostředku daného typu, rozhodli jsme se připravit následující přehled, který si nicméně neklade nároky na úplnost. Do něj zařazujeme řešení určená výhradně pro platformu Windows (protože v Mac OS X 10.4 si dnes lze opravdu mnohdy vystačit s AppleScriptem, akcemi složek a Automatorem, jak budou v daném směru vypadat připravované Windows Vista dosud zcela přesně nevíme, ale určité přísliby změn k lepšímu zde jsou). Protože prostředků daného typu je na uvedené platformě skutečně hodně, zaměřili jsme se převážně na takové, které primárně či alespoň z části dovolují zařídit zpracování na bázi horkých složek a sledování dalších událostí v systému, tj. fungují zcela automatizovaně, bez interakce s uživatelem. Takovéto prostředky lze používat například při zálohování, FTP přenosech, upgradování webových prezentací, roztřídění souborů, tisku, výměně dokumentů, převodech do různých formátů atp. Tzv. makro prostředky, sloužící primárně k usnadnění práce s klávesnicí a myší (například QuickKeys) bychom rádi přiblížili až někdy příště. Řešení řadíme subjektivně podle jejich výkonnosti, ceny přebíráme z webů výrobců (a uvádíme je bez DPH, kterou je obvykle třeba platit ve státech Evropské Unie).

FolderWatch (15 USD), OzTwo Software

FolderWatch je jednoduchá utilita, dovolující po spuštění monitorovat aktivitu v maximálně deseti různých složkách. Konkrétně se monitoruje tvorba, odstranění a změna názvu či velikosti u souboru nebo složky. Po zjištění změny lze buďto zobrazit dialog informující o dané změně nebo spustit zadaný soubor, možné je i provedení obou akcí. Produkt nebyl podle všeho upgradován od konce roku 2000.

watchDirectory Standard/Professional (49 USD/89 USD), GdP Software

Toto řešení opět reaguje na změnu složky, podsložky či souboru, po zaregistrování změny se spustí batch sekvence Windows nebo skript ve Visual Basicu, kterým se coby parametry předají všechny důležité údaje o dané změně. Ze sledování lze implicitně vyloučit určené složky.

autoap1f.jpg

Konfigurovaní úlohy horké složky ve watchDirectory

I když je v základu dané řešení závislé na činnosti externích programů, poskytuje rovněž sadu doplňkových pluginů, s jejichž pomocí lze zajistit řadu obvyklých činností. Konkrétně to je například kopírování, třídění a odstranění souborů, možné je rovněž vytváření náhledů pro obrázky a případné generování HTML souborů s těmito náhledy, provádění FTP a e-mailových přenosů, komprese a dekomprese aj. Ukázkové dávky dovolují například převod PS-PDF, tisk PDF či MS Word dokumentů aj. K nakonfigurování sledovaných složek a činnosti zmíněných pluginů slouží přehlední průvodci, konfigurace sledovaných složek lze mít uloženy do vícero souborů a tyto používat podle potřeb. Průběh všech zpracování je monitorován a lze jej protokolovat do textových souborů.

Pro verze produktu podporuje neomezený počet úloh spuštěných ve stejném čase (Standard dovoluje maximálně 3), umí monitorovat síťové složky a lze ji spouštět jako službu Windows. K dispozici je zde rovněž Scheduler pro odložený start úloh, možné je upozorňování na vzniklé chyby e-mailem, přislíbena je možnost kontroly úloh z prostředí jiných počítačů přes webový prohlížeč.

nnCron/Lite (25 Euro/freeware), nnSoft

Řešení nnCron je postaveno na konceptu plánovače úloh Cron, obvyklého u unixových systémů. To znamená, že umí provádět určité činnosti v zadaném čase (konkrétní datum a čas, určitý časový interval aj.). Z hlediska námi sledovaného způsobu využití je pak důležitá podpora zpracování na bázi změny zaznamenané u souboru či složky. Mimo prostého spuštění programu či otevření dokumentu lze přitom jako reakci na danou událost provést řadu dalších úkonů, mimo jiné třeba vypnutí či restart systému, ukončení určitého procesu, zobrazení varovného hlášení, zaslání e-mailu, provedení sekvence úkonů s klávesnicí či myší aj. Všechny akce se nastavují s pomocí přehledných dialogů, možná je nicméně i přímá editace souborů, které řídí chod nnCronu.

automut1f.gif

Nastavení úlohy v nnCronu

Produkt disponuje vlastním skriptovacím jazykem (klon jazyka Forth), s jehož pomocí lze doplnit prakticky libovolné zpracovávací funkce v podobě tzv. pluginů. Použít lze nnCron jako samostatnou aplikaci nebo systémovou službu, v obou případech přijde vhod hardwarová nenáročnost (k chodu potřebuje daná aplikace cca 0,9 MB operační paměti) daného řešení. K dispozici je i nnCron Lite, který je zdarma, nicméně neposkytuje grafické rozhraní a nemá tak bohatou nabídku funkcí.

xStarter Standard/Web Pilot (39,5 USD/79,99 USD), xStarter Solutions

Řešení, jež provádí zadané automatizační rutiny v systému na bázi plánovače, změn souborů či složek, jakýchkoli změn zaznamenaných systémovou protokolovací funkcí, akcí oken určitých aplikací, změn stavů HTTP a FTP serverů aj. Automatizační rutiny se skládají z předdefinovaných akcí, k jejichž konfigurování slouží odpovídající dialogy. S pomocí akcí lze spouštět aplikace či otevírat dokumenty, provádět sekvence kláves a akcí myši, restartovat, uspat či vypnout počítač a přesouvat , kopírovat, vyhledávat, synchronizovat či komprimovat soubory. Na Internetu umí program nejen spravovat e-mailové a FTP účty, ale zvládá i ICQ či správu síťových paměťových jednotek.

xstart1f.jpg

Základní rozhraní xStarteru

Akce lze v rámci automatizační úlohy větvit na základě podmínek, které mohou pracovat s výstupy z předchozích akcí. Podoba Web Pilot přidává k základním možnostem xStarteru možnost kontroly provádění úloh ze vzdáleného systému. Nahrávání, spouštění i monitorování úloh zde přitom může probíhat přes webový prohlížeč. Podrobněji jsme o xStarteru psali na Grafice ve zvláštní recenzi.

RoboTask (99,95 USD personal licence/149,95 USD business licence)

RoboTask se koncepcí značně podobá předchozímu xStarteru. Opět zde tedy automatizujeme s pomocí úloh, jež se spouští na základě určitých událostí, kterými je primárně změna obsahu určených složek. V daném případě lze monitorování omezit pouze na soubory vyhovující určeným souborovým maskám. Dále je možné spuštění úloh na základě stisku určité kombinace kláves či kliknutí na ikonu patřící ke zvolené aplikaci, rovněž je k dispozici plánovač a možnost odezvy na určité akce v systému (odhlášení uživatele, připojení určitého zařízení atd.). Jednotlivé instalace RoboTask pak spolu mohou komunikovat po síti, což tedy dovoluje při automatizaci propojit vícero počítačů.

robotask1f.jpg

Prostředí RoboTask

Akce, z kterých lze úlohy skládat, opět umožňují všemožné manipulace se soubory, včetně komprimací a zálohování. Dále jsou k dispozici prostředky například pro kontrolu aplikací prostřednictvím sekvencí kláves či akcí myši, dialogy s uživatelem, řízení oken, zadávání SQL dotazů aj. Internetové akce zvládají kontrolu e-mailu, FTP či WWW, správu vzdáleného serveru či výše zmíněnou komunikaci mezi jednotlivými instalacemi RoboTasku. Rozšiřující pluginy umožňují například komunikovat s pomocí ICQ, vypalovat CD/DVD či používat skripty psané v jazyce BASIC. V rámci úloh pak lze používat podmínky, cykly a proměnné, a to na dosti pokročilé úrovni.

Automize Standard/Professional/Enterprise (129,95 USD/199,95 USD/299,95 USD), Hitek Software

Automize je produktem použitelným díky založení na jazyce Java nejen ve Windows, ale též na Macovi a v Linuxu. Produkt opět dokáže poměrně univerzálně reagovat na různé události nebo provádí akce v určitém čase. Podporováno je zase i zpracování na základě změny souboru či složky, úlohy zajišťující zpracování lze řetězit za sebou a provázat s pomocí proměnných, jejichž prostřednictvím se úlohy informují o výsledcích předchozího zpracování. K definování úloh se používá názorných dialogů, o výsledku zpracování lze u každé úlohy referovat s pomocí e-mailové zprávy. Mimo volání externích aplikací, batch sekvencí či skriptů lze v úlohách použít předdefinované funkce například pro automatické zálohování, tisk souborů, monitorování a zpracování obsahů účtů elektronické pošty, FTP serverů či HTTP prezentací, dále je možno spravovat SQL databáze. Podporovány jsou také třeba komprimování souborů a řízení činnosti aplikací Microsoft Office s pomocí řádkových aplikací či maker.

autoap2f.jpg

Automize

Podoba Professional přidává k výše naznačeným možnostem podporu skriptování. Verze Enterprise pak podporuje i zabezpečené FTP přenosy, šifrování na bázi PGP či kontrolu činnosti produktu ze vzdálených systémů a jiných aplikací, skriptů či batch sekvencí. Produkt a další zajímavá řešení daného výrobce jsme dříve recenzovali na Grafice.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: