MadeToPrint: silný prostředek pro profesionální tisk - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


skenerista, osvitář

MadeToPrint: silný prostředek pro profesionální tisk

Adobe InDesign sazba

30. srpna 2006, 00.00 | Společnost axaio Software (sesterská společnost Callas Software) uvedla nedávno novou
verzi produktu MadeToPrint. S jeho pomocí lze pokročile automatizovat i hodně náročné
tiskové zpracování v InDesignu, InCopy, QuarkXPressu a různých redakčních systémech.
Blíže se novou podobou daného řešení zabýváme v této recenzi.

Produkt MadeToPrint společnosti Callas Software je na trhu již několik let. Původně se jednalo o řešení pro profesionální tisk z prostředí QuarkXPressu, které postupně získalo na kvalitních funkcích a bylo implementováno i coby rozšíření dalších produktů, konkrétně InDesignu a InCopy (verze pro Acrobat zde rovněž byla. ale opět již zase není). V současnosti se o další vývoj MadeToPrint stará společnost axaio Software, což je sesterská společnost Callas Software, založená s cílem dále vyvíjet produkty pro XPress a InDesign/InCopy, značka Callas Software zůstává vyhrazena pro PDF produkty.

Nedávno přišla axaio Software s novou verzí MadeToPrint pro InDesign. Jak daná novinka funguje a pro koho může být zajímavá? To jsou otázky, na které chceme odpovědět v naší recenzi.

Základní přiblížení

MadeToPrint v současnosti existuje v řadě podob, mimo modulů (plugin, resp. extenze) pro InDesign CS/CS2 a XPress 3-6.5 je k dispozici i pro Adobe InCopy CS/CS2, vedle podoby Basic je k dispozici i verze Auto pro automatizované zpracování na bázi horkých složek, ta je nabízena v různých variantách pro různé redakční systémy. Všechny podoby produktů jsou k dispozici pro Windows i Maca, až na další se náš popis bude vztahovat k verzi pro InDesign.

Posláním MadeToPrint je maximálně zjednodušit a automatizovat výstup z prostředí jim podporovaných aplikací. Mimo samotného tisku na postscriptových tiskárnách je takto podporován i výstup do PostScriptu, EPS či PDF - daným způsobem lze tedy nejen přímo zaslat data na stolní tiskárnu, do digitálního tiskového stroje či osvitové nebo CtP jednotky, ale také připravit podklady pro archovou montáž nebo elektronické publikování.

mtp1f.jpg

Základní rozhraní MadeToPrint

Nastavení

Klíčem k efektivitě jsou v MadeToPrint připravená nastavení (settings), jež lze dále sdružovat do skupin (sets). Na základě daných prvků se řídí výstupní úlohy zajištěné s pomocí MadeToPrint. Nastavení i skupiny se dají aplikovat jak při výstupu dokumentů aktuálně otevřených v dané aplikaci (v InDesignu to mohou být aktivní dokument, všechny dokumenty, aktivní kniha či všechny otevřené knihy), dále je možné tisknout obsah celé složky či zpracovávat obsah určených monitorovaných (horkých) složek (ve verzi Auto). Novinkou je v případě horkých složek skutečnost, že jednu složku může monitorovat a zpracovávat více instalací MadeToPrint, což dovoluje optimalizované využití zdrojů (load balancing).

Význam použití skupin spočívá v tom, že jejich aplikací se pro stejnou sadu dokumentů provede naráz více výstupů podle jednotlivých nastavení obsažených v dané skupině: ideální zejména při cross-media publikování, tedy například ve vydavatelstvích, jež mimo tištěné podoby periodika chystají i PDF verzi pro Web a archivaci.

mtp2f.jpg

Editace obecných parametrů nastavení

K tvorbě nastavení a skupin slouží odpovídající názorné a přehledné dialogy. Nastavení i skupinu lze samozřejmě pojmenovat a doplnit komentářem vysvětlujícím poslání daného prvku, dále je k dispozici systém hodnocení důležitosti a sledování počtu využití. Dané prvky lze rovněž přechodně deaktivovat a také uzamykat před nechtěnými úpravami. K dispozici je pak poměrně transparentní mechanismus sdílení nastavení i skupin mezi počítači.

K možnostem nastavení

Možnosti parametrů, které lze určit v rámci nastavení, jsou bohaté. Základní je určení výstupu, přičemž v případě InDesignu se u tisku i výstupu do PostScriptu či EPS používá standardních prostředků poskytovaných daným programem, u PDF lze použít buďto zabudovanou PDF library (určuje se preset) nebo Acrobat Distiller (určuje se joboption pro zpracování postscriptového souboru generovaného rovněž podle nastavení zahrnutých v MadeToPrint). Při výstupech do souborů (možné i po jednotlivých stránkách) lze neskutečně mnoha způsoby parametrizovat jak pojmenování vytvářených souborů, tak způsob jejich umístění. Klíčem k takovéto parametrizaci jsou zde tzv. tokens, jazyk proměnných, dovolující do názvu vložit například čas či datum tisku, jméno aktuálně přihlášeného uživatele, počet stránek atp. a dále použít například podmínek, funkcí pro maximum či minimum nebo regulárních výrazů. Tokens mohou být takto zejména v rámci velkých workflow překvapivě účinným nástrojem pro automatizované a přehledné zpracování tištěného i elektronického výstupu nebo archivaci. Obdobně pak lze s použitím tokens parametrizovat i pojmenování tiskových úloh ve výstupních frontách, takže uživatel může při sledování činnosti výstupního zařízení využít podstatně bohatší a popisnější údaje, než jaké nabízí standardní prostředky.

mtp3f.jpg

Výstup lze parametrizovat s pomocí tokens

Tokens pak mohou přijít ke slovu i při výstupu dodatkových údajů, jež lze do dokumentu umístit v podobě tzv. Infobaru. Při výstupu je možno kontrolovat rovněž použití vrstev (tisk všech či kombinace, tisk každé vrstvy odděleně aj.), což může být velmi silný prostředek například tam, kde dokumenty obsahují v různých vrstvách rozdílné jazykové edice daného textu, odlišné cenové údaje apod. PostScript Expert umožňuje do výstupu zařadit dodatkový postscriptový kód (pro různé specializované účely, mj. i takové zpracování, které by s pomocí standardních prostředků nebylo možné), novinka v produktu, tzv. Image Info, dovoluje místo obrázků tisknout pouze zašeděné boxy s informacemi o pojmenování příslušných externích souborů.

Hodně důležité z hlediska bezchybnosti výstupu jsou možnosti zapojit v rámci MadeToPrint do zpracování preflight, tedy v případě InDesignu odpovídající funkci pro kontrolu chybějících odkazovaných obrázků či písem, nastavit lze přitom různé chování při nalezení chyb (pokus o opravu, ignorování, zastavení, zpracování pouze bezchybných dokumentů). Zpracování zde (nově) zrychluje skutečnost, že se kontrolují pouze ty stránky dokumentu, jež se opravdu tisknout. Dále je možno využít funkce InDesignu pro sbalení zakázky (dokument+použité písma a obrázky), kdy lze (nově) opět do hry zapojit tokens. Novinkou je možnost před provedením výstupu a po jeho dokončení spustit skript (či ve Windows i systémovou dávku) - rozmanitost, s jakou lze zpracování automatizovat, se takto stává v podstatě neohraničenou.

mtp4f.jpg

Použít lze i preflight

MadeToPrint nabízí rovněž speciální volby pro různé editorské systémy (K4, WoodWing Smart Connection Enterprise, Quark Publishing System). V rámci Basic verze lze takto zajistit automatizovaný update obsahu před výstupem a uzamčení layoutu po zpracování, verze Auto pak dovede svůj chod řídit jobtikety zaslanými z prostředí daných systémů. MadeToPrint pro InCopy oproti výše popsanému disponuje podstatně chudšími možnostmi, výstup je podporován pouze na tiskárnu a do PDF, dále lze využít jenom parametrizaci pojmenování, infobar a základní podporu redakčních systémů (způsobem popsaným výše).

Závěrem

MadeToPrint je v současné podobě velmi silným prostředkem pro automatizaci tiskových úloh, který díky definovaným nastavením proces výstupu nejen urychluje, ale činí jej i více bezchybným. Danou skutečnost ocení všichni uživatelé podporovaných aplikací zejména tam, kde se výstup zajišťuje ve velkém (print- či copy-shopy, komerční tiskárny, vydavatelství, studia, agentury aj.). Výkonnosti odpovídá i cena, činící 349 euro u verze Basic, 2 490 euro u podoby Auto, 4 490 euro v podobě pro redakční systémy, další cenové údaje lze dohledat na serveru výrobce. Za danou investici nicméně MadeToPrint podle našeho názoru skutečně stojí, neboť zvýšená efektivita zpracování se při jeho nasazení promítne obvykle hodně brzy.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: