Linux: zajímavá platforma pro počítačovou sazbu? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Linux: zajímavá platforma pro počítačovou sazbu?

lcd trend

7. července 2004, 00.00 | Lze i v prostředí operačního systému Linux provozovat sazbu na profesionální úrovni? A
pokud ano, s jakými nástroji a za jakou cenu?

Operační systém Linux je platformou, která je zajímavá i pro oblast publikování. Není to dáno jen tím, že mnoho distribucí uvedeného systému lze získat zdarma či za symbolický poplatek, ale také nespornými kvalitami, danými především unixovým základem této platformy a skutečností, že se jedná o open-source řešení, které se vyvíjí velmi dynamicky díky úsilí rozsáhlé vývojářské komunity. Linux je díky tomu velmi oblíben zejména v oblasti internetového publikování, kde je využíván především k provozu a tvorbě webovských prezentací. Podstatně méně využití nicméně dosud nachází v oblasti předtiskové přípravy. Na vině uvedeného stavu je zatím jen velmi malá podpora pokročilých pre-pressových technologií (správa tisku a digitálních fotoaparátů, color management aj.) na úrovni samotného systému (resp. jeho grafických rozhraní), ještě více ovšem absence vhodných aplikací.

Naznačený stav platí to i pro oblast počítačové sazby, ve které bylo donedávna v Linuxu možno použít pouze TeX, doplněný případně o velmi zajímavý "pseudoWYSIWYG" front-end LyX. Takovéto řešení je nepřekonatelné při sazbě matematiky a dobře použitelné pro černobílé dokumenty s unifikovanou strukturou. Profesionální sazba v kreativních provozech (řešená na jiných operačních platformách v produktech jako je Adobe InDesign či FrameMaker nebo QuarkXPress) nicméně potřebuje skutečný WYSWYG s možnosti montáže na bázi rámečků a podporou technologií, jako jsou správa barev či separace - takovéto možnosti TeX bohužel v plné míře nabídnou nedokáže. V poslední době se ale objevilo hned několik řešení jiného typu, které se snaží i v prostředí Linuxu vyhovět výše naznačeným nárokům a umožnit kvalitní stránkový zlom ve WYSWYG prostředí. V tomto článku bychom rádi tato řešení našim čtenářům představili.

Scribus

Na prvním místě je třeba takto zmínit sázecí program Scribus. Jedná se o pro platformu Linux typický, open-source, zdarma dostupný produkt, za jehož vývojem dnes vedle hlavního autora Franze Schmida stojí řada osob z různých zemí světa. Scribus nezapře inspiraci výše zmíněnými WYSIWYG aplikacemi pro stránkový zlom: v jeho grafickém rozhraní lze tedy sestavovat publikaci z různě umístěných textových a obrázkových rámečků i vektorových objektů. Podporovány jsou přitom takové funkce jako předlohové stránky, řetězení textu či manipulace s objekty. Grafiku lze načítat z různých bitmapových formátů, velmi zajímavé jsou v posledních verzích tohoto programu možnosti zpracování postscriptových, EPS a SVG ilustrací (s převodem obsažených prvků na objekty Scribusu). Bitmapové objekty je možno přímo ze Scribusu otevřít v populárním editoru GIMP. Pro precizní umísťování objektů lze využít pravítka a mřížky, opakovaně používané objekty a textové úseky je možno schraňovat v tzv. scrapbooku.

linuxb2f.gif

Scribus

Pro zpracování textu se nabízí využití stylů, podporovány jsou vícesloupcová sazba či zarovnání textu na křivku, nejnověji je k dispozici i využití tabulek . Program využívá dělících algoritmů TeXu, což zajišťuje kvalitní zlom a podporu řady jazyků. Jazyková podpora je pak dobře řešena i na úrovni uživatelského rozhraní - Scribus je dnes lokalizován pro celkem 25 jazyků, češtinu nevyjímaje. Rozhraní je navíc velmi dobře konfigurovatelné i v případě klávesových zkratek.

To, co posouvá Scribus do kategorie skutečně kvalitního pre-pressu, jsou nicméně vedle kvalitní typografie především pokročilé výstupní možnosti. Produkt zvládá (s využitím interpretu Ghostscript) jak tiskový postscriptový výstup (s náhledem), tak export do PDF. V případě převodu do PDF jsou přitom podporovány jak různé formy PDF/X, tak rozmanité prvky elektronických publikací (záložky, odkazy atp.). Vzhledem k dané platformě nadstandardní je pak i správa barev, založená na ICC profilech. K automatizaci úkonů a rovněž doplnění funkcí, které Scribus přímo nepodporuje (poznámky, obsah atp.) lze využít skriptovací modul, založený na jazyce Python.

I když Scribus ještě nelze jednoznačně označit jako "QuarkXPress-" (či "InDesign-") "killer" na platformě Linux, je to přesto produkt, který má ambice něčím takovým se stát. Obdivovat je přitom třeba nejen úsilí hlavního autora i podpůrného vývojářského týmu, ale také způsob, jakým se daří do Scribusu integrovat to nejprogresivnější, co je dnes v dané oblasti k dispozici (PDF, SVG, interním formát Scribusu je napsán v XML, rozšiřitelnost pomocí pluginů aj.). Vzhledem k nulové ceně pak má Scribus (příslušně přeportovaný) značnou šanci prosadit se i na jiných počítačových platformách (Mac OS X, Windows).

PageStream

Pokročilé možnosti počítačové sazby, ale nikoli zdarma, nabízí v Linuxu i program PageStream. Jedná se o produkt, který si renomé dobyl v letech 1985-1993, a to na platformách Atari a Amiga. V současné době se výrobce snaží vzkřísit zašlý lesk (daný úpadkem výše jmenovaných operačních platforem) a to portací produktu na nové platformy, ke kterým patří (primárně) Linux a samozřejmě i průběžným rozšiřováním funkcí PageStreamu. Výčet možností uvedeného produktu by byl poněkud samoúčelný, protože podrobněji jsme jej před časem přiblížili ve zvláštní recenzi. Na tomto místě je pouze třeba konstatovat, že se jedná o řešení, schopné funkcemi i koncepcí konkurovat nejen Scribusu, ale (podle výrobce) také například QuarkXPressu. Nejnovější verze PageStreamu (která vyšla až po zveřejnění naší výše zmíněné recenze) přináší mimochodem i (částečně omezenou) schopnost nativního importu PDF dokumentů, což nenabízí žádné z konkurenčních řešení.

linuxb4f.gif

PageStream

Cena PageStreamu, začínající na 99 USD (149 USD za rozšířenou, Professional verzi) je mírná. Přesto však může být pro typického uživatele Linuxu, preferujícího řešení zdarma (a Scribus v poslední době za PageStreamem rozhodně nezaostává), příliš vysoká. Zejména na smíšených pracovištích může být nicméně výhodou i multiplatformnost PageStreamu.

Passepartout

Novým produktem v zárodečné fázi vývoje je na uvedeném poli produkt Passepartout. Jedná se o zvláštní hybrid dávkového převodníku z XML http://www.xml.com/ do PostScriptu s WYSIWYG aplikací, fungující na platformě X Window System. V té uživatel rozvrhne design jedné nebo více stránek, na které odpovídajícím způsobem rozmístí textové a obrázkové rámečky, výstup montáže pak lze vytisknout nebo převést do PDF. Text musí být v XML, přičemž Passepartout ve své současné verzi neumožňuje editaci uvedeného typu obsahu: uživatel zde musí využít některý z široké nabídky XML editorů či procesorů, z nichž mnohé jsou i třídy open-source či freeware.

linuxb3f.gif

Passepartout

Obrázky mohou být v řadě formátů: zmínit lze alespoň EPS, JPEG, TIFF, GIF či PNG. Návrh stránky usnadňují šablony, k dispozici jsou funkce pro číslování stránek. Jednotlivé objekty stránky (rámečky) je možno interaktivně přesouvat či zvětšovat/zmenšovat, nechtěné transformaci lze zamezit uzamčením rámečku. Využít lze rovněž obtékání obrázků textem a vícenásobný pohled na dokument.

Passepartout má zatím daleko do dokonalosti a svou koncepcí se ani příliš nepodobá Scribusu či PageStreamu. Přesto jsme jej rozhodně museli v našem přehledu uvést: Koncepčně se totiž jedná o produkt velmi zajímavý, který by se, pokud si jej vezme za své uživatelská komunita podobně jako Scribus, mohl stát vysoce atraktivní všude tam, kde je potřeba publikovat z XML: a takových pracovišť nesporně přibývá.

Závěrem

Nedá se říct, že by Linux nějakým raketovým tempem směřoval k tomu, aby se z něj stala platforma pro kvalitní počítačovou sazbu. Jak jsme ale naznačili výše, existují v něm počiny, které by výhledově mohly něco takového zajistit. Vyplatí se tedy určitě vývoj v uvedené oblasti dále sledovat.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: