GridIron Flow 1.0: zásadní obrat ve správě kreativních projektů? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

GridIron Flow 1.0: zásadní obrat ve správě kreativních projektů?

3. července 2009, 00.00 | Přesné sledování všech zpracovávaných zdrojů a jejich vazeb, snadné sbalení souvisejících souborů pro archivaci, či předání na jiné pracoviště, správa verzí, vyčíslení času stráveného nad zakázkou, nebo rychlé dohledání určitého zdroje z projektu. To vše velmi intuitivně a v úzké vazbě na produkty společnosti Adobe. Takové jsou hlavní klady řešení GridIron Flow, které se v těchto dnech dočkalo první ostré verze. Změní jeho nasazení způsob práce se zdroji v kreativním sektoru, tj. pre-pressu, webdesignu, či multimediální produkci?

Správa souborů zpracovávaných v kreativním sektoru je sama o sobě náročným úkolem. Ať už se jedná o tiskový, webový, či multimediální projekt, uživatelé potřebují k dosažení výsledného produktu vytvářet a upravovat často desítky souborů různých typů. Mnohý uživatel, či tým, řeší danou správu s pomocí zabudovaných funkcí svého operačního systému, najdou se nicméně i výrazně sofistikovanější nástroje. Patří k nim především produkty pro digital asset management, jako jsou Canto Cumulus, či Extensis Portfolio, jenž nicméně vyžadují značnou změnu dosavadních uživatelských návyků a navíc nepatří k nejlacinějším. Své prostředky pak pro danou oblast nabízí i společnost Adobe, správce souborů Bridge ovšem poněkud odrazuje nepochopitelnými hardwarovými nároky a systém skupinové spolupráce a správy verzí Version Cue má značně technickou povahu a ve své CS4 verzi trpí navíc vážnými problémy.

Vzhledem k naznačeným omezením se již po delší dobu pozornost všech, kdo hledají nové cesty správy zdrojů v dané oblasti, soustřeďuje na řešení GridIron Flow společnosti GridIron Software. To totiž slibuje možnost intuitivní správy zdrojů s vazbou na většinu produktů používaných dnes v kreativním sektoru. Donedávna bylo toto řešení poskytováno pouze v testovacích betaverzích, nyní se konečně dostává do prodeje v ostré podobě. O jeho bližší představení bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Základní přiblížení

GridIron Flow je k dispozici pro platformy Mac OS X 10.5 (Intel/PPC) a Windows XP/Vista. Po instalaci se na daném počítači spustí na pozadí monitorovací utilita (technologie Real-Time Asset Tracking), která sleduje (činnost lze kdykoli přerušit) všechny operace, jenž uživatel provádí v podporovaných aplikacích se soubory a jejich částmi. Sledovány jsou tedy takto příkazy pro vytváření, ukládání i odstraňování souborů, a dále též nástroje pro přenos přes schránku, drag and drop vkládání, či import, export a odkazování zdrojů v dokumentech. Dále Flow provádí indexování úložných médií a automatickou analýzu všech vazeb mezi soubory podporovaných aplikací.

Monitorovat lze takto aplikace Adobe, a vedle nich také třeba nástroje Apple (aplikace z iWork a iLife, Final Cut), Cinema 4D a Microsoft Office (kompletní přehled všech podporovaných aplikací lze najít zde). Šíří záběru tedy Flow dokáže zohlednit podmínky mnoha kreativních pracovišť, od pre-pressu, přes webdesign, až po video a multimediální produkci. Zásadní je přitom skutečnost, že dané sledování probíhá nezávisle na činnosti uživatele, který takto nemá v daném případě žádnou práci navíc.

Získané údaje dovoluje GridIron Flow využít rozmanitými způsoby. Pojďme se podívat, o jaké se jedná.

Workflow mapy a sledování vazeb

Výsledky záznamů monitorování uživatelovy činnosti jsou zobrazeny v podobě workflow map – k jejich zobrazení slouží samostatná aplikace Flow, zmenšený náhled je pak ve vybraných aplikacích Adobe Creative Suite 4 k dispozici i prostřednictvím uživatelského Flash panelu (novinka ostré verze). Workflow mapy jsou vlastně diagramy, ukazující vzájemné vazby mezi zdroji – tedy například soubor InDesignu se všemi odkazovanými obrázky, či textovými dokumenty, Flash prezentace s odkazovanou grafikou z Photoshopu, symboly z Illustratoru a videem z Premiere, či AfterEffects, HTML stránka s odkazovanými obrázky a soubory JavaScriptu, či CSS stylů apod. – uzly diagramu reprezentují soubory, propojení uzlů pak jednotlivé vazby. Diagram dovolí okamžitě ("na první pohled") zjistit, které zdroje jsou pro dokument nezbytné, a umožňuje jejich snadné otevření, či další zpracování, a to na všech typech úložných médií (lokální, síťová, výměnná). U jednotlivých souborů (uzlů) pak lze ve Flow zobrazit mimo náhledu obsahu také informace o fontech, vrstvách a dalších komponentách, to vše bez nutnosti daný soubor otevírat.

griflow-1f.jpg

Novinkou ostré verze Flow je možnost sdílení workflow map v síti. Všichni členové týmu mají takto k dispozici všechny informace týkající se jejich projektu a mohou z dané mapy přímo přistupovat k jednotlivých odkazovaným souborům bez ohledu na jejich umístění.

Flow dále umí upozornit (prostřednictvím tzv. Flow Dashboard) uživatele ve chvíli, kdy hodlá přesunout, přejmenovat, či odstranit zdroj, který je vložen, či odkazován z jiného dokumentu apod. – tím tedy zamezuje mnoha problémovým situacím, jenž mohou vzniknout zejména při zpracování v týmu nebo u komplikovaněji strukturovaných projektů.

Dohledávání souborů dovoluje ve Flow i pokročilá vyhledávací funkce, využívající jak souborové externí (název, typ aj.) i interní (vrstvy, fonty atp.) atributy, tak metadata v různých formátech (EXIF, XMP, tagy přiřazené v rámci Flow uživatelem). K dispozici je i Workflow Calendar, dovolující prohledávat historii projektů v čase a dohledávat tak zdroje užité k určitému datu apod.

griflow-2f.jpg

Project Package

Záznamy o vazbách mezi zdroji dovolují kdykoli během zpracování sestavit tzv. foolprof package, tj. balík sestávající z komponent daného projektu (soubory, verze, písma, workflow mapa). Tento pak lze využít k přenosu zdrojů (projektů) mezi pracovišti, či též zálohování nebo archivaci. Package se updatuje dynamicky se změnami provedenými u jednotlivých souborů a lze ji tedy využít kdykoliv.

Jedná se tedy vlastně o jakousi obecnější podobu funkce Collect for Output užívané u sázecích aplikací. Nasazení zde nicméně může být výrazně širší, neboť daným způsobem lze shromáždit též všechna data webového, či multimediálního projektu.

Správa verzí

Velmi vítanou schopností Flow je správa verzí, neboli versioning. Tato dovoluje schraňovat všechny verze zdroje, a to včetně náhledů odpovídajících jednotlivým podobám a metadat (poznámky, souborové atributy aj.). Návrat k některé z předchozích verzí je pak velmi snadný, stačí kliknout na náhled požadované verze. Po aktualizaci informuje Flow o tom, jak se daná změna projevila v rámci projektu, tj. např. zda je zapotřebí provést update některých navazujících souborů, znovu renderovat video apod. Versioning lze provádět napříč úložnými médii různých typů, uživatel může kontrolovat typ takto zálohovaných souborů, počet verzí a množství prostoru vyhrazeného pro ukládání verzí.

griflow-3f.jpg

Sledování času

Záznamy Flow lze využít i k sestavení přehledů o čase stráveném prací nad určitými zdroji, či projekty. Tyto přehledy mohou být velmi užitečné například při fakturaci zakázky, či vyhodnocování efektivity pracovníků. Příslušné údaje lze z Flow přenést do kancelářských aplikací (Microsoft Office, Apple iWork aj.) pro další zpracování.

griflow-4f.jpg

Závěrem

GridIron Flow lze zakoupit za 299 USD, multilicence pro tři uživatele je k dispozici za 399 USD. Daná cenová nastavení nejsou úplně nízká. Uživatel nicméně za danou investici získá prostředek, který mu výraznou měrou usnadní a zpřehlední práci se soubory. Zvláště tam, kde jsou publikační, resp. kreativní, projekty řešeny ve větších týmech, se takto může investice do GridIron Flow velmi záhy zúročit ve vyšší efektivitě práce a menší chybovosti zpracování, což zajisté stojí za úvahu. Velkým benefitem je přitom to, že práce s GridIron Flow je značně intuitivní a v podstatě od uživatele nevyžaduje, aby jakkoli měnil, či nějak výrazně rozšiřoval, své obvyklé pracovní postupy. Pro další seznámení s daným řešením doporučujeme příslušnou trial verzi a dále též odpovídající tutoriály a videa.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: