Catalyst XMP Solutions: zajímavé řešení pro XMP - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Catalyst XMP Solutions: zajímavé řešení pro XMP

sazba

16. července 2003, 00.00 | Jak vypadá nový systém pro zpracování XMP-metadat v publikačních aplikacích Adobe a
QuarkXPressu? A čím se odlišuje od dosavadních řešení uvedeného typu?

Metadata, čili data o datech, mají v publikačním průmyslu zatím jen okrajovou úlohu. Jedná se ovšem o technologii, jejíž širší nasazení by v uvedené oblasti mohlo přinést mnoho zajímavých aplikací. Nejlepším dokladem tohoto tvrzení jsou dnes v reálu fungující systémy pro správu obsahu (content management) či zdrojů (asset management), ve kterých je nasazení metadat v určité podobě a určitých oblastech (vydavatelství velkých periodik, řešení pro database publishing aj.) zcela zásadní: typickými aplikacemi zde jsou především shromažďování obsahu pomocí vyhledávací funkce, skupinové komentování a třídění dat, ochrana autorských práv či automatizované křížové publikování (cross-media publishing). Všechny tyto i mnohé další funkce postavené na metadatech by mohly být užitečné i ve většině běžných publikačních provozů a aplikací, byť by zde jejich nasazení nemělo mnohdy tak významnou pozici, jako v systémech výše zmíněného typu.

Největším problémem, se kterým se donedávna nasazení metadat v dané oblasti potýkalo, byla absence vhodné univerzálně použitelné technologie. Toto tvrzení už ale pomalu přestává platit, neboť společnost Adobe v roce 2001 uvedla eXtensible Metadata Platform (XMP), což je otevřený standard pro metadata v publikačním průmyslu, postavený na jazyce XML a vycházející z obecnějšího standardu Resource Description Framework (RDF). (Podrobněji jsme o XMP psali na Grafice zejména zde a zde.) Dosud bylo XMP podporováno zatím ne zcela uspokojivě v aplikacích Adobe a některých, z hlediska běžné publikační praxe okrajových řešeních (co do rozšířenosti, nikoli co do kvality či škály funkcí). (Viz. další výklad.) Není tedy divu, že jsme se zájmem přijali zprávu o uvedení nového řešení pro práci s XMP, které slibuje možnosti flexibilního nasazení XMP-metadat v publikačních provozech. Jedná se o sadu nástrojů, označených souhrnně jako Catalyst XMP Solutions, od společnosti Pound Hill Software, o jejichž přiblížení se pokusíme v tomto článku.

Dialog pro metadata v Adobe Photoshopu 7.

XMP v dnešním publikačním průmyslu: možnosti a slabá místa

Dříve než se pustíme do zmíněného přiblížení, pokusme se trochu podrobněji naznačit součastný stav řešení pro XMP v publikačním průmyslu. Primárním poskytovatelem odpovídajících nástrojů je zde Adobe. Ta spolu se samotnou specifikací XMP nabízí (zdarma) i odpovídající nástroje (SDK) a postupy, jež by měly umožnit vkládat, načítat a upravovat XMP metadata v prakticky libovolném počítačovém formátu. Co je ovšem ještě důležitější, podpora XMP na určité úrovni je, jak jsme již zmínili výše, už dnes zabudována do převážné většiny publikačních aplikací Adobe. Má zde přitom obvykle podobu napevno daných dialogových oken, do kterých se vyplňují určité údaje, spojené s daným dokumentem, a to buďto určené samotným uživatelem (popis, copyright, název projektu, související URL apod.) nebo automaticky přebrané z daného souboru či souborového systému (datum vytvoření a úprav, rozlišení atd.). Uvedené řešení je tedy zatím spíše pouze statického charakteru, neboť uživatelé mohou používat v podstatě jen taková metadata (resp. metadatová schémata), pro které jsou ve zmíněných formulářích nabídnuty odpovídající kolonky.

Adobe pak zatím v rámci uvedené podpory v podstatě nenabízí víc, než pouze tento mechanismus pro výměnu metadat mezi aplikacemi. V budoucnu bychom zde očekávali například řešení pro správu obsahu či automatizované publikování, pro oba zmíněné případy již nicméně existuje (zatím ovšem pouze základní podpora) v řešeních dalších výrobců (TEAMS, TeleScope, TruEdit aj.), počítajících s aplikacemi Adobe. Publikační workflow ovšem často využívají i nástroje jiných výrobců, jako jsou třeba Quark či Corel. Jak je tedy vidět, využití XMP dnes má mnohá slabá místa, z nichž mnohé se snaží zaplnit právě Catalyst.

Charakteristiky Catalyst XMP Solutions

Základním posláním nástrojů ze sady Catalyst je využití metadat ve formátu XMP v publikačních aplikacích Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat) a QuarkXPressu. Na rozdíl od zmíněné statické podpory v aplikacích Adobe jsou zde k dispozici nástroje, umožňující vytvářet pluginy (aplikace Adobe) či extenze (QuarkXPress) pro vkládání, zobrazování a úpravy metadat v dokumentech resp. prostředích daných aplikací. Správce workflow tedy s pomocí uvedených nástrojů vytváří pro své uživatele přesně takové rozhraní pro metadata, jaké je potřeba. Nastavit lze přitom nejen samotné metadatové schéma (s pomocí tzv. Schema Editoru), ale rovněž implicitní vyplnění jeho hodnot při práci s daným pluginem. Definovat lze dále i metadata, jejichž hodnoty se přebírají automaticky z daného dokumentu či souborového systému. Doplňkem zmíněných nástrojů je pak modul Metavue. Ten umožňuje vložená metadata prohledávat a zobrazovat. V úhrnu zde tedy máme k dispozici systém pro správu obsahu či zdrojů, jehož největší síla spočívá ve flexibilitě, s jakou v něm mohou uživatelé definovat a využívat metadatová schémata. V rámci tohoto systému pak ovšem opět není realizováno automatizované zpracování dokumentů na základě vložených metadat či něco podobného.

Dialog Metavue.

Méně než funkce se na Catalystu bude uživatelům líbit jeho cena. Ta se liší v závislosti na konfiguraci a způsobu nasazení produktu (počet uživatelů, generovaných pluginů aj.). V Enterprise podobě (neomezené nasazení v rámci organizace) se pohybuje v rozmezí 10-15 tisíc USD, cenově výhodnější Workgroup verze (deset a méně uživatelů) je za 2500 USD, je ale třeba doplatit 200-250 USD za každý vygenerovaný plugin a 1500 USD za Metavue. Pound Hill pak hodlá nabízet i cenově výhodnější, napevno konfigurované pluginy, určené pro určité uživatelské skupiny a aplikace. První v nabídce je takto verze pro digitální fotografy (správa autorských práv) za 125 USD (195 USD navíc za Metavue). Zpoplatněna je pak dokonce i třicetidenní zkušební verze produktu (95 USD), tuto investici lze nicméně zakalkulovat při nákupu plné verze. Nastavení cenových podmínek (výše uvedené údaje jsme přebrali z bulletinu Seybold Reportu) zde zřejmě vychází ze zařazení Catalystu spíše do oblasti systémů správy obsahu než běžných doplňků publikačních aplikací, což podle našeho názoru není právě nejšťastnější.

Závěrem

Catalyst ani další obdobná řešení pro XMP nejsou samozřejmě něčím, co by se začalo v masovém měřítku využívat v nejbližší době. Systémy uvedeného typu nicméně vyznačují jeden ze směrů, kterým se dnes vydává publikační průmysl - takovýmto směrem máme na mysli především automatizaci publikačního procesu, založenou vedle XMP na dalších XML standardech (JDF). Nikde ovšem není psáno, že se jedná o směr jednoznačně správný, který by nečekaly ještě výrazné proměny, a zejména jen postupný a náročný přechod od teorie k praxi.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: